Detalj oglasa

NEWS
26.8.2022. -

Anketni natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja za gradski projekt Istočna obala

(Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: MV-258/2022-PP; Registarski broj natječaja HKA: 126-22/ST-AU/NJN)

Natječaj je započeo 26.8.2022. objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača GRAD SPLIT (http://www.split.hr/). Svi podaci propisani Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), člankom 35. nalaze se na www.d-a-s.hr.

Rok predaje natječajnih radova je je 22.11.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Istočna obala– ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 60 dana od dana predaje natječajnih radova.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača http://www.split.hr, mrežnim stranicama provoditelja www.d-a-s.hr, Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr, te na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr. Svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  LINK

Hidden script for title transfer