Detalj oglasa

Hidden script for title transfer
Prijave na natječaj traju od 26.8.2022.

Anketni natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja za gradski projekt Istočna obala

(Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: MV-258/2022-PP; Registarski broj natječaja HKA: 126-22/ST-AU/NJN)

Natječaj je započeo 26.8.2022. objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača GRAD SPLIT (http://www.split.hr/). Svi podaci propisani Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), člankom 35. nalaze se na www.d-a-s.hr.

Rok predaje natječajnih radova je je 22.11.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Istočna obala– ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 60 dana od dana predaje natječajnih radova.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača http://www.split.hr, mrežnim stranicama provoditelja www.d-a-s.hr, Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr, te na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr. Svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  LINK