Detalj projekta

Završen

E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal Network

Glavni cilj ovog projekta je postizanje harmonizacije i povezanosti svih podataka za jadransku intermodalnu mrežu kroz realizaciju modularnog Software-a putem kojeg će se upravljati intermodalnim transportom i uslugama prometa u putničkim lukama. Glavne aktivnosti Grada Splita su: pilot aktivnost postavljanja displaya, interaktivni info point, na par lokacija na kojima fluktuira velik broj turista, a koji koriste pomorski putnički prijevoz. Displayi bi trebali pružati prometne informacije (red plovidbe, raspored vožnje autobusnih linija…).

https://www.italy-croatia.eu/web/e-chain

Osnovne informacije
Kod projekta:
10048282
Naziv programa:
Interreg Italy-Croatia Standard proposals
Nositelj projekta:
Grad Ancona, Italija
Projektni partneri:
Grad Split, Jadrolinija Rijeka, Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet, Rathmann d.o.o., Amatori Interestate S.R.L., Brusutti S.R.L., G.M.T. S.p.A., Sveučilište u Trstu, Prosoft d.o.o.
Početak provedbe projekta:
1.1.2019.
Završetak provedbe projekta:
30.6.2022.
Trajanje projekta:
42 mjeseca
Status:
Završen
Ukupna vrijednost projekta:
2.307.748,45 €
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split:
156.595,00 €