Pregled zemljišnih knjiga

Pregled zemljišnih knjiga

Aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj i ima informativnu i korektivnu ulogu.

Baza podataka nije cjelovita i uključuje:

  • Podatke iz zemljišnih knjiga čiji sadržaj je usklađen s katastrom zemljišta(osnivanje, obnova, dopuna i sl.)
  • Podatke iz zemljišnih knjiga čiji sadržaj je djelomično ili u cijelosti prepisan iz ručno vođene u EOP-zemljišnu knjigu
  • Knjiga položenih ugovora uključena je u ovaj pregled.

Pregled zemljišnih knjiga ( Općinski Sud u Splitu)


Uputa


Dohvat z.k.uloška moguć je odabirom glavne knjige i unosom broja čestice ili broja zemljišnoknjižnog uloška. Podbroj čestice (ili zk.uloška) odvaja se znakom '/' npr.(127/3).