O Strategiji razvoja grada Splita do 2030. godine

Usvojen je plan razvoja grada Splita pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“. „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ predstavlja temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira smjer razvoja grada Splita u trećem desetljeću 21. stoljeća. Riječ je o razvojnom dokumentu kojim su se participativan način definirali ciljevi i mjere koje želimo postići u navedenom razdoblju na području grada Splita, a sve kako bi Split 2030. godine bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.

Važeći plan razvoja grada Splita jest „Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine“ koja je izrađena u suradnji s 12 ostalih gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split kojoj je nositelj Grad Split. Obzirom da Grad Split nema samostalni plan razvoja, a postojeća Strategija UAS-a vrijedi do kraja 2020. godine, očita je važnost izrade ovog strateškog dokumenta. S tim ciljem, dana 28. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik grada Splita i predstavnici svih sastavnica Sveučilišta u Splitu sklopili su Ugovor o izradi razvojnog programa pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ čime je započela izrada Strategije.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina te se usklađuje sa strateškim dokumentima višeg reda, odnosno i sa nacionalnom razvojnom strategijom „Hrvatska 2030“. Strategijom razvoja grada definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i to poštujući načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, kao i načela održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Izrađivač strateškog dokumenta: Sveučilište u Splitu

Lokalni koordinator izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta: Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.