2008

Javna priznanja 2008.

Sukladno članku 25. Odluke odlučeno je kao u pravorijeku.
Komisija za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/07-01/0046
URBROJ: 2181/01-06-01-07-0006
Split, 8. travnja 2008. godine

Izviješće
Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2007. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 03. siječnja 2008. godine, na svojoj 7. sjednici održanoj 7. travnja 2008. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05, 8/06 i 8/07), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

Odluku
o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2007. godinu.

I.
Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2007. godini, dodjeljuje se:
1.  Ivica Cipci,
2.  Prof. dr. Željko Rapanić,
3.  Marija Erceg.

II.
Osobna Nagrada Grada Splita za 2007. godinu, dodjeljuje se:
1.  gđa Antica i gđa Milka Matošić,
2.  Blanka Vlašić,
3.  prof. dr. sc. Zlatan Reić,
4.  prof. dr. sc. Dujomir Marasović.

III.
Skupna Nagradu Grada Splita za 2007. godinu, dodjeljuje se:
1.  Udruga leukemija i limfoma Split,
2.  Lions klub „Split“,
3.  Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

IV.
Ova će odluka se objaviti u Službenom glasniku Grada Splita.

PREDSJEDNIK
Ivan Kuret , dip. ing.

Svi pristigli prijedlozi su utemeljeni.
_____________________________________________

IVICA CIPCI za osobite uspjehe u športu

Rođen je u Splitu 1933. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, a potom Pravni fakultet u Zagrebu.

 Športsku karijeru započinje u plivačkom i vaterpolo klubu „Jadran“, najprije kao plivač, a potom kao vaterpolist juniorske, a s nepunih 18 godina igrač seniorske momčadi, te uskoro i kapetan momčadi. S „Jadranom“ je osvajao nekoliko državnih prvenstava. Već 1952. postaje član reprezentacije tadašnje države za koju nastupa do 1960., kad se sam povlači iz aktivnog igranja. Kao reprezentativac osvajač je niza vrhunskih športskih odličja: srebrna Olimpijska medalja, zlatna medalja na tada jakom i renomira-nom natjecanju „Trofeo d´Italia“ - prvom neslužbenom prvenstvu svijeta u vaterpolu, srebrna medalja na Evropskom prvenstvu, zlatne na Mediteranskim igrama i Univerzijadi.
   Po završetku takmičarskog bavljenja vaterpolom ostaje i nadalje prisutan u športu. Osniva klub „veteran 70“ u kojem se okupljaju splitski vaterpolisti koji su se povukli iz aktivnog igranja. To je bila ideja koja će kasnije dobiti i službeni status u evropskim i svjetskim vaterpolo federacijama. Bio je član uvaženih športskih institucija kao što je LEN BUREAU-a, potpredsjednik Olimpijskog komiteta, predsjednik Udruženja vaterpolo ligaša, Disciplinski sudac vaterpolo saveza, te je sudjelovao u organizaciji važnih domaćih i međunarodnih događaja i natjecanja. Godine 1959., proglašen je najboljim športašem Dalmacije, 1989. dobitnik je trofeja Saveza za fizičku kulturu Hrvatske, a prošle 2007. godine i državne nagrade „Franjo Bučar“, kao jednog od najviših športskih priznanja.
   Pored uspješne športske karijere, afirmirao se i kao sudac Općinskog, Okružnog, odnosno Županijskog suda u Splitu. Od 1993. do 1997. bio je načelnik policijske uprave Splitsko – dalmatinske županije. Aktivni je sudionik Domovinskog rata, u kojem ima status dragovoljca. Zbog svoje izuzetne prednosti i aktivnosti više puta je odlikovan je visokim državnim odličjima.

Johan nije samo dio najsvjetlije splitske športske povijesti – on je tu povijest i sam pisao.

_____________________________________________

PROF. DR. ŽELJKO RAPANIĆ za osobiti znanstveni i istraživački rad

Prof. Rapanić rođen je 1932. godine u gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom Filozofski fakultet u Zagrebu. radio je i bio rukovodilac istaknutih institucija koje se bave arheologijom i povijesnom i kulturnom baštinom uopće. Predavao je na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, član je i bio predsjednik Hrvatskog arheološkog društva. Suradnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih institucija, te sudjeluje ili vodi značajna znanstvena istraživanja i projekte. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i odlikovanja.

U središtu Rapanićevog znanstveno istraživačkog opus su brojna područja. Pišući o tome svojim karakterističnim znanstveno-popularnim pisanjem ne samo da ih rasvjetljava novom znanstvenom spoznajom, nego ih čini zanimljivim i pristupačnim običnoj laičkoj publici, što, dakako, čini posebnu vrijednost njegovog djela. Posebnu pozornost je usmjerio na Salonu i solinskog biskupa, splitskog zaštitnika sv. Dujma, na predromaničku plastiku, ranosrednjovjekovni urbanizam, spomenike kasne antike, te napose  Dioklecijanova palača. Njegova knjiga „Od carske palače do srednjovjekovne općine“, izašla 2007. godine, posebno je vrijedno djelo.

Svojim bogatim znanstveno istraživačkim radom obogatio nas je spoznajama o našoj prošlosti učinivši je još bližom i zanimljivijom.

_____________________________________________

MARIJA ERCEG za uspješan novinarski rad  

Marija Erceg novinarsku karijeru je započela 1968. godine u Slobodnoj Dalmaciji. Tijekom svoje novinarske karijere pisala je za više novina decentno obrađujući aktualne društvene teme. Jedna je od utemeljiteljica HINA. Svojim novinarskim angažmanom profilirala se kao pronicljiv osmatrač društvenih, a posebno političkih događanja i o njima izražavala jasan novinarski stav. Njen angažman pogotovo dolazi do izražaja za vrijeme Domovinskog rata kada se istakla vrhunskim profesionalnim izvještavanjem o brojnim bojišnicama. Svojim analitičkim i kritičkim stavom prema događajima o kojima je pisala pridonijela je afirmaciji istine o Domovinskom ratu i istinskom domoljublju. Tijekom cijele svoje novinarske karijere bila je profesionalni uzor mlađim naraštajima novinara i pomoć i oslonac u njihovoj profesionalnoj izgradnji.

_____________________________________________

ANTICA I MILKA MATOŠIĆ za osobiti gest humanosti

Za današnje vrijeme neobičnom jednostavnošću, gđe. Matošić su svojim nesebičnim i velikodušnim gestom darivanja ukazali na fenomen koji se u današnjem svijetu i realnosti rijetko susreće. Kada se sagleda materijalna vrijednost koje su gđe. Matošić poklonile najpotrebnijima u našem Gradu, onda je jasno da se radi o velikom djelu, no još vrjednija je poruka koju su svojim činom svima poslale. To je čin koji u sebi objedinjuje najplemenitije ljudske osobine i čime su u ovo vrijem skučene egocentri-čnosti dale nemjerljiv polet širenju kulture srca i ljudske dobrote. Rezultat toga biti će novi dom za one najpotrebnije sugrađane u kojem će njihova jesen života teći smireno i dostojanstveno.

_____________________________________________

BLANKA VLAŠIĆ za izuzetne športske uspjehe u 2007. godini.
Da li je uopće potrebno posebno predstavljati i objašnjavati motiv da se Blanki Vlašić dodijeli Nagrada. Ipak Grad u kojem je rođena, ponikla i pod čijim je ozračju uzdigla svoju športsku karijeru do svjetskih vrhunaca osjeća potrebu da i na ovaj način oda priznanje svojoj sugrađanki. Uspjeh Blanke Vlašić nije sadržan samo u preletu preko ljestvice. Možda onaj najdragocjeniji uspjeh je u njenoj odmjerenosti, ustrajnosti i uopće osobnosti marljive i uporne športašice, čime daje dragocjen primjer svom, ali i budućim naraštajima mladih željnim uspjeha ma kojim se športom ili nečim drugim zaokupljali.

Na taj način ostajemo dosljedni svojoj ne samo športskoj tradiciji, nego i civilizacijskom opredjeljenju da promičemo rad, samoprijegor i rezultat toga, ma kakav bio.

_____________________________________________

PROF.DR.SC. ZLATAN REIĆ za osobite uspjehe na unaprijeđeniju studija ekonomskih znanosti

   Put prof. Reića neobilježava samo stalan izazov znanstvenog znatiželjnika, nego i brižnog dekana Ekonomskog fakulteta koji bilježi stalan uzrast svog rada. Za vrijeme dekanskog mandata prof. Reića Fakultet je ostvario iznimno uspješnu suradnju sa poslovnim okruženjem. Upravo se to iskazalo tijekom 2007., kada su sponzorstva i donacije Fakultetu dosegle iznos od 7.000.000 kn., pri čemu je odlučnu zaslugu imao upravo prof. Reić kao dekan. Tijekom protekle godine završen je proces uobličavanja novog programa i režima studija na svim razinama fakultetskog obrazovanja. Tim povodom Fakultet je dobio verifikaciju Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, kvaliteta programa je u potpunosti usklađena sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet je u protekloj godini dobio certifikat ISO norme od dviju neovisnih vanjskih institucija.

   U sve ove projekte, prof. Reić je ugradio dio sebe i svojih visokih stručnih i jednako takvih organiza-cijskih sposobnosti.
   Konačno, prof. Reić u protekloj godini doseže status redovnog profesora, kao najviši doseg akademske razine.

_____________________________________________

PROF. DR. SC. DUJOMIR MARASOVIĆ za uspjehe na području unaprijeđenija zdravstva

   Dr. Marasović tijekom protekle godine zaokružuje uspješan ciklus projekata na poboljšanju stanja zdravstva na području Grada, od kojih je i sam neke započeo. Među uspješnice ubrajaju se otvaranje Odjela kardiokirurgije, rekonstrukcija Odjela za hematologiju, izgradnja sterilne jedinice za transplan-taciju koštane srži, završetak izgradnje Klinike za ženske bolesti i porode, kao i obnova i opremanje niza bolničkih odjela. Konačno u 2007. godini, kao rezultat stalnih napora na unaprjeđenju rada i ukup-nog statusa bolnice, bolnici je vraćen status Kliničkog bolničkog centra, koji je izgulila 1993. godine.

   Realizacijom svojih projekata učini je ono najvažnije: zdravlje i zdravstvo približio je svojim sugrađa-nima i brojnim bolesnicima šire regije.
   U sve ove projekte i njihov rezultate, dr. Marsaović je ugradio svoju ogromnu energiju, organizacijske sposobnosti i nadasve želju da svojim radom pomogne svom gradu i svojim sugrađanima.

_____________________________________________

ZAJEDNICA UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA  za uspje-šan rad s braniteljima i njihovom udrugama

   Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata uspješno djeluje na području Grada Splita duže od deset godina. zajednica okuplja četrnaest samostalnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata i na taj način usklađuje njihov rad i potrebe čime se postiže učinkovitost i racionalnost u rješavanju zajedničkih potreba. Na taj način radom Zajednice je obuhvaćeno oko 4700 članova, što uz članove njihovi obitelji, skrb Zajednice se proteže na više od 14000 osoba – skoro čitav jedan manji grad. Prvenstvena zadaća zajednice je u projektima preventivnog djelovanja u prevladavanju ratnih teškoća, pomoći pri školovanju, prekvalifikaciji, pomoći pri bolničkom liječenju, zapošljavanju i uopće skrbi za brojne probleme kojima se susreću branitelji u ostvarivanju svojih prava.

   U cilju resocijalizacije zajednica potiče niz radionica od kojih je najaktivnija Umjetnička sekcija, čime je pružena mogućnost članovima da iskažu svoj, često puta zatajen talent i potvrde se kao nadarene, kreativne i suptilne osobe. Brojna su djela tih umjetnika donirana, a sredstva prikupljena u humani-tarnim akcijama usmjerena su splitskom zdravstvu za nabavu vrijedne medicinske opreme.
   Zajednica je svoju skrb o svom članstvu usmjerila i na niz važnih društvenih događanja kao što su posjeti Bleiburgu, Vukovaru, Kninu i drugim obilježjima hrvatske povijesti.
   Nedvojbeno je da je Zajednica svojim djelovanjem pridonijela kvaliteti života svojih članova i članova njihovih obitelji, afirmaciji tekovina Domovinskog rata, a time i Gradu Splitu u cjelini.

_____________________________________________

 LIONS KLUB „SPLIT“ za uspješan humanitaran rad

   Lions klub „Split“ je jedan od 45000 Lions klubova u svijetu u čijem je središtu interesa rad za opće dobro, a koji se izražava na području niza društvenih aktivnosti, bilo da su one usmjerene na potrebe pojedinca, određenu grupu potrebnih ili opći interes u najširem smislu.

   Ova uloga Lionsa je dobila svoju potvrdu i na najširem međunarodnom planu, jer je prošle godine u ugledni Financial times, između 8000 raznih nevladinih i sličnih udruga iz čitavog svijeta Lionse proglasio najuspješnijom i najkorektnijom organizacijom.
   Slijedeći svoja načela, u protekloj godini Lions klub Split je usmjerio svoju pozornost na napore u prevenciju i sprječavanju zloupotrebe droge. Na tom području u Splitu je osnovan Centar za prevenciju zloupotrebe droge iz čije g fonda se ulaže u različite preventivne projekte.
   Pokrenut je projekt „Borba protiv mržnje“ koji je na konvenciji mediteranskog kruga prihvaćen kao međunarodni projekt. Time je Grad Split dobio značajno međunarodno priznanje, a republika Hrvatska stalnog predstavnika u mediteranskom forumu.
   Lions klub je kao poklon svom gradu bio nositelj izrade brončanog odljevka stare gradske jezgre i prošle godine ga poklonio Gradu povodom 1700-te postojanja.
   Sve ove aktivnosti upućuju na sve prisutniju ulogu Lions kluba u humanitarnim i drugim akcijama od općeg interesa.

_____________________________________________

UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI – SPLIT za unaprjeđenje liječenja oboljelih od leukemije i limfoma

   Udruga leukemija i limfomi je osnovana 1998. godine u Splitu s ciljem doprinosa poboljšanju uvjeta liječenja bolesnika oboljelih od leukemije i limfoma, koji se liječe visokodiferentnim medicinskim programima među kojima je i transplantacija krvotvornih matičnih stanica. Svojim djelovanjem Udruga je pomogla KBC-u Split u opremanju brojnih dijagnostičkih laboratorija.
   U 2007. godini je pokrenuta akcija za ostvarenje programa transplantacije krvotvornih matičnih stanica, iznimno važnog za ukupni transplantacijski program u Splitu. Do sada se ovaj način liječenja nije mogao provoditi u Splitu, pa su se bolesnici upućivali u druge centre.
   Napravljeno je nekoliko značajnih akcija u cilju buđenja interesa javnosti za ovaj način liječenja malignih bolesti.
   Najvećom humanitarnom akcijom u Splitu koja je održana u prosincu 2007. godine u hotelu „Le Meridien Lav“ prikupljena su sredstva u iznosu 1.772.769,60 kuna. Ona će pomoći KBC-u Split da ostvari svoje planirane programe u osuvremenjivanju opreme i uvođenju novih medicinskih dostignuća, u interesu svih građana Splita.