Javna priznanja 2023.

Javna priznanja 2023. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2022. godinu

Na prijedlog Komisije za javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita, na sjednici održanoj 23. ožujka 2023. godine, donijelo je Odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, četiri osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo nagrađeni su:


Dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, dr. med. prof. emer. - za profesionalni, znanstveni i humani rad kojim je značajno pridonijela ugledu KBC-a Split i liječničke struke

Dušanka Martinović Kaliterna rođena je u Splitu 1953. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta radila je u brojnim ambulantama Doma zdravlja Split. 
Tijekom specijalizacije iz interne medicine završava poslijediplomski studij iz kliničke imunologije i alergologije. Svoju edukaciju nadopunjuje u Zagrebu i Tel Avivu. Također se uključuje u rad europskih udruga za istraživanje u reumatologiji i imunologiji te svoja znanja i kontakte prenosi na  svoje kolege i druge medicinske centre u Hrvatskoj.
Svoj profesionalni interes kao i područje istraživanja usmjerila je prema autoimunim bolestima.  Prema uzoru na europske imunološko-reumatološke centre potiče osnivanje Udruge oboljelih od autoimunih bolesti te uz podršku udruge i svojih suradnika osniva i donacijskim sredstvima oprema Dnevnu bolnicu reumatologije i kliničke imunologije, jednu od prvih u Hrvatskoj.
Godinama je bila aktivna u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova i edukacijskih tečajeva iz područja reumatologije i kliničke imunologije u Hrvatskoj i Europi. Jedan je od osnivača, a kasnije i član Upravnog odbora Europske udruge za istraživanje sistemske skleroze (EUSTAR) u čiji rad, pored svojih kolega, uključuje i ostale univerzitetske centre u Hrvatskoj.
Utemeljila je i vodila Zavod za reumatologiju i kliničku imunologiju Kliničkog bolničkog centra Split do mirovine 2018. godine. Zahvaljujući stručnom i znanstvenom radu, 2015. godine Zavodu je priznat  status Referentnog centra za sustavnu sklerozu Ministarstva zdravlja RH. Na Medicinskom fakultetu u Splitu kao redoviti profesor u trajnom zvanju radila je do 2020. godine. Profesor je emeritus od 2021. godine i redoviti član AMZH. Redoviti je predavač na poslijediplomskom studiju Reumatologije i kliničke imunologije s alergologijom pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pozvani predavač na okruglim stolovima HAZU i AMZH, članica znanstvenih odbora i pozvani predavač na više kongresa u Hrvatskoj i Europi. Također je bila voditelj više međunarodnih kliničkih istraživanja lijekova u Hrvatskoj.
Recenzent je međunarodnih časopisa, autor dvije knjige, autor i koautor deset poglavlja u knjigama, a objavila je oko sto pedeset radova u indeksiranim časopisima.
Pored imuno-reumatologije svoj je profesionalni interes usmjerila i prema etici i deontologiji u liječničkoj struci. Bila je članica različitih povjerenstava za etiku i deontologiju, predsjednica etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Splitu od 2015. do 2017. godine.
Članica je AMZH od 2016. godine, a od 2022. godine predsjednica je splitske podružnice. Višegodišnja je predsjednica HLZ-Podružnice Split. Počasna je predsjednica ,,Udruge oboljelih od kolagenoza".
Dobitnica je niza nagrada i priznanja, nagrade ,,Ladislav Rakovac" za doprinos medicinskoj misli i etici, Povelje HLZ za doprinos medicinskoj etici, EUSTAR-ovog priznanja za istraživački rad, Zahvalnice za trud u Novoj Biloj tijekom Domovinskog rata.

Svojim stručnim i znanstvenim radom, brigom o pacijentima i pomoći u ostvarivanju dostupnosti medicinske skrbi na svim razinama, zalaganjem za kvalitetniju zdravstvenu skrb ne samo u Splitu već u cijeloj Dalmaciji, te humanim radom, Dušanka Martinović Kaliterna značajno je pridonijela ugledu KBC-a Split i liječničke struke, a posebno našeg grada kojem je kroz brojne aktivnosti dokazala svoju posvećenost.


Akademik Radoslav Tomić - za cjelokupan znanstveni opus, predani rad i javno djelovanje kojim je dao izuzetan doprinos javnom životu Grada Splita 

Radoslav Tomić rođen je u Splitu 1957. godine. Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i i doktorirao s temom ,,Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije". Stručno se usavršavao u Italiji, Njemačkoj i Austriji. 
Od 1986. godine radio je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu kao konzervator-savjetnik, a potom u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Od 1997. godine predaje na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru gdje je izabran u zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju. Predaje također na Sveučilištu u Zagrebu i Splitu.
Akademik Radoslav Tomić je vodeći hrvatski stručnjak za slikarstvo i kiparstvo Dalmacije od 15. do 19. stoljeća. Kao istraživač reambulirao je dijelove Dalmacije, Istre, Primorja i Boke Kotorske gdje je stekao uvid u umjetničke pojave, u prvom redu umjetnine od 15. do 19. stoljeća, što je i vremensko razdoblje njegova znanstvenog djelovanja. Od 2001. godine nositelj je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, Slikarstvo i kiparstvo od 15. do 19. stoljeća u priobalnoj Hrvatskoj. 
Priređivao je, samostalno ili u suradnji s drugima izložbe u Splitu, Trogiru, Zagrebu, Veneciji i Vatikanu. Sudjelovao je na brojnim simpozijima i kongresima u zemlji i inozemstvu te kao predavač na sveučilištima u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Italiji. Njegovi mnogobrojni znanstveni prilozi, objavljeni u hrvatskim i inozemnim časopisima, vrijedan su doprinos hrvatskoj povijesti umjetnosti. U većini njih prvi se put obrađuju spomenici ili iznose nove atribucije. Autor je 10-ak, a suautor 20 knjiga i kataloga te više od stotinu objavljenih izvornih radova. 
Dobitnik je godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti za 2008. godinu za knjigu ,,Umjetnička baština zadarske nadbiskupije - Kiparstvo II", a 2022. godine i godišnje nagrade Županije splitsko-dalmatinske za knjigu ,,Znakovi identiteta - Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki Kotorskoj i Dubrovačkoj Republici". 
Suradnik je Likovne akademije i Hrvatskog bibliografskog leksikona, član je Društva povjesničara umjetnosti, Matice hrvatske Zagreb i PEN kluba u Zagrebu. Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2010. godine. 

Akademik Radoslav Tomić dao je golem znanstveni i stručni doprinos poznavanju, očuvanju, ispravnom vrednovanju i promicanju naše povijesno umjetničke i kulturne baštine. U svemu tomu je upravo kulturna i umjetnička baština rodnog grada bila izvorom njegova trajnog nadahnuća i motivacije.

 

Prof. dr. sc. Goran Sučić - za vrijedna ostvarenja i postignute rezultate na području znanosti, obrazovanja i umjetnosti

Znanstvenik, skladatelj i slikar Goran Sučić godinama je prisutan u javnom životu grada Splita kroz područje odgoja i obrazovanja, znanosti, glazbe, slikarstva, humanitarnog i volonterskog rada. Rođen je 1952. godine u Livnu. Srednju školu i fakultet završava u Splitu gdje stječe zvanje profesora glazbene kulture, a kroz daljnje usavršavanje stječe zvanje magistra i doktora društvenih znanosti.
Radno iskustvo stekao je u ustanovama odgoja i obrazovanja i visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon dugogodišnjeg neposrednog rada s učenicima i studentima s kojima je ostvario zapažene rezultate kako u redovnoj nastavi tako i u izvannastavnom radu, promaknut je u zvanje profesora savjetnika. Također je radio kao Viši savjetnik za glazbenu kulturu i umjetnost u Agenciji za odgoj i obrazovanje.
Autor je većeg broja glazbenih dijela, projekata, knjiga, obrada, znanstvenih i stručnih članaka. Recenzirao je i uredio više znanstvenih i umjetničkih radova i udžbenika, autor je likovnih rješenja mnogih knjiga i većeg broja multimedijalnih i znanstvenih monografija. Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima, samostalnim i skupnim izložbama i kolonijama.
Goran Sučić je hrvatski skladatelj čija se djela izvode kako u Republici Hrvatskoj i izvan nje kao obvezna glazbena literatura tako i na državnim i medudržavnim natjecanjima.
U znanosti je prepoznat njegov Poli-art model koji je jedan od aktualnih, suvremenih i atraktivnih pristupa važnom području našeg društvenog razvoja u odgoju i obrazovanju. Poliart otvara prostor suvremenoga pristupa poučavanja integrirajući tehničku i informatičku kulturu s umjetničkim područjima koji su produkt interesa mlade osobe.
Dobitnik je državne nagrade „Ivan Filipović” za doprinos visokom obrazovanju, nagrade Splitskog sveučilišta „Marko Marulić" za doprinos znanosti, nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga za razvoj glazbenog i plesnog školstva i drugih nagrada za skladateljski, umjetnički i humanitarni rad.
Goran Sučić je također dugogodišnji član, predsjednik i potpredsjednik Zajednice Tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te potpredsjednik i predsjednik udruge Zvjezdano selo Mosor. Svojim nesebičnim i dobrovoljnim sudjelovanjem u radu dao je doprinos stvaranju boljih i stručnih materijalnih uvjeta za kvalitetniji rad i okupljanje mladih  s posebnim naglaskom na razvijanje znanstveno — umjetničkih sadržaja.
Također je kao član, predsjednik i tajnik dao doprinos u radu mnogih asocijacija na lokalnoj i državnoj razini.

Goran Sučić već desetljećima originalno djeluje kao znanstvenik, umjetnik i pedagog u nekoliko stručnih područja, razvijajući i unapređujući sveopću kulturu u akademskoj i široj društvenoj zajednici, ulažući sve svoje znanstvene i druge potencijale u korist onih kojima je to najpotrebnije — mladima grada Splita, počevši od osnovne škole do fakulteta.

 

Goran Pelaić - za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi te glazbenom životu Grada Splita

Goran Pelaić rođen je 1947. godine u Splitu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu. Novinarstvom se počeo baviti 1970. godine i već 50 godina obavlja novinarski posao. Svrstavaju ga u glazbene novinare, ponajviše zbog brojnih tekstova napisanih o glazbi u raznim časopisima i publikacijama, posebno osvrta o Festivalu zabavne glazbe Split na Radio Splitu.
Svoju novinarsku karijeru započeo je 1970. godine na Radio Zagrebu u programu „Priče koje niste čuli“ iz suvremene književnosti za djecu gdje se javljao i sa svojim autorskim pričama o moru, brodovima i ribarima. Godinu dana poslije 1971. godine započinje njegova suradnja s najdugovječnijom emisijom „Pomorska večer" s rubrikom „Sva moja mora" koju je uređivao. U toj rubrici donosi autorske interpretacije splitskih i dalmatinskih pjesnika, na splitskoj čakavici, te predstavlja glazbeno i pjesničko stvaralaštvo splitskog podneblja 
Goran Pelaić gotovo četrdeset godina je suradnik Radio Splita najčešće s autorskim emisijama „Portreti", „Glazbeni mozaik", „Evergreen", „Nedjeljni akvarel" u kojima su središnje teme splitski glazbenici, umjetnici, iseljenici te glazbeno — kulturna scena.
Najviše uspjeha imao je s autorskom emisijom „Ulicama grada" u kojem je slušateljstvu predstavio splitske ulice, ljude koji su u njima živjeli, s nizom nepoznatih povijesnih detalja vezanih uz pojedine splitske ulice.
Autor je više djela i stručnih radova, knjige „Splite moj", monografije o povijesti Festivala zabavne glazbe Split, članaka u splitskim i dalmatinskim novinama, časopisima, portalima, biografija svih relevantnih hrvatskih glazbenika i hrvatskih pjevača, te novinskih članaka o povijesti zabavne glazbe u Splitu. 
Posjeduje jedinstvenu arhivu originalnih tonskih zapisa sa festivala, partitura, fotografija, intervjua i ostalog materijala iz povijesti splitske glazbe. 

Svojim radom, Goran Pelaić se svrstao uz bok onim splitskim novinarima koji su naš grad predstavili ostatku Hrvatske i svijetu u njegovom najboljem izdanju.
U mirovini je od 2019. godine ali je i dalje aktivan. Piše za portal „Dalmacija danas" i uređuje emisiju na Radio Suncu.


Antun Tonći Baranović - za osobite zasluge u drugom svjetskom ratu, cjeloživotne zasluge u sportu i promicanje sportskih vrijednosti te iznimna postignuća u sustavu odgoja i obrazovanja

Najstariji živući prvotimac HNK Hajduk i RNK Split, Antun Tonći Baranović rođen je u Splitu 1929. godine. Godine 1940. upisuje Mušku realnu gimnaziju, u kojoj dočekuje II. svjetski rat. U proljeće 1943. godine priključuje se partizanskim jedinicama. Veći dio rata proveo je kao štabni kurir na relaciji okolica Trilja, Sinj, partizanska bolnica Vrdovo, Livno, te u završnici rata u Splitu. 
Po oslobođenju Splita nastavlja srednjoškolsko školovanje, a uskoro počinje igrati za RNK Split. Izuzetno talentiran, Tonći Baranović postaje igrač NK Hajduk i igra u momčadi koja je 1948. godine postala prvi nogometni juniorski prvak Narodne Republike Hrvatske. Istovremeno je i maturirao na Brodostrojarskom odsjeku Srednje tehničke škole, kada se 1948. godine zapošljava u splitskom brodogradilištu „Vicko Krstulović” u kojem je ostao raditi do 1951. godine.
Bijeli hajdukov dres nosio je 5 godina, do 1953. godine, kada se ponovno vraća u RNK Split u kojem dočekuje neželjeni kraj igračke karijere koja je završila 1957. godine na utakmici Split — Vojvodina teškom ozljedom koljena. Pored igračke karijere Tonći Baranović je nastavio i svoje školovanje upisom u Višu pedagošku školu — Odsjek matematike, te je 1957. godine položio stručni ispit za zvanje nastavnika. Školovao se također i za nogometnog trenera te je završio Visoku školu za fizičku kulturu. Međutim trenerski posao morao je napustiti 1965. godine nakon ponovljene nesreće sa već prije ozlijeđenim koljenom.
Bio je to njegov konačni kraj aktivnog sportskog djelovanja na igralištu.
Diplomirao je 1975. godine na Fakultetu industrijske pedagogije i stekao zvanje profesora industrijske pedagogije.
Pored svoje igračke i trenerske karijere, Tonći Baranović je ostavio značajan trag u pedagoškom radu u kojem je proveo preko trideset i pet godina odgajajući i obrazujući na stotine naših sugrađana radeći kao profesor matematike i fizike u školama: OŠ Solin, OŠ Dobri, Srednjoj obrtničkoj školi, Centru za odgoj i obrazovanje te prosvjetno pedagoškoj službi Zajednice općina Split i Ministarstvu prosvjete RH. U mirovini je od 1991. godine.

Nositelj je brojnih priznanja i nagrada. Za osobite zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda odlikovan je od strane predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović odličjem Red Stjepana Radića, dobitnik je nagrade za životno djelo 2022. godine Županije splitsko — dalmatinske, a od 2013. godine, nositelj je Zlatnog prstena — najvećeg klupskog priznanja RNK Split.

 


U kategoriji Osobne nagrade u 2022. godini, nagrađeni su:


Lena Stojković - za ostvarene sportske rezultate u 2022. godini

Lena Stojković članica je taekwondo kluba „Marjan", svjetska i europska prvakinja. Obje titule osvojila je u 2022. godini u ogromnoj konkurenciji gdje je samo u njenoj kategoriji bilo preko 60 protivnica iz 60 različitih država i 6 kontinenata.
Zahvaljujući takvom uspjehu proglašena je za najbolju sportašicu Hrvatske 2022  godine u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora.
Taekwondo je počela trenirati kao mala curica u vrtićkoj grupi taekwondo kluba „Marjan“ u kojem je ostala do danas. Osvajala je medalje u svim uzrasnim kategorijama, od kadetskih odličja na europskim prvenstvima, preko juniorskih na Olimpijskim igrama mladih do svjetskih prvenstava.

Samozatajna i skromna, odlična učenica i studentica fizioterapije, Lena predstavlja vrh svjetskog taekwondo sporta, a svojim uspjesima i izvanrednim rezultatima najbolji je promotor svog kluba i rodnog grada.

 

Veljko Laura Šišo - za izniman doprinos razvoju splitskog i hrvatskog borilačkog sporta i ostvarene vrhunske rezultate sportaša na domaćim i međunarodnim natjecanjima

Veljko Laura Šišo je trener hrvatske taekwondo reprezentacije i taekwondo kluba „Marjan". Posljednje 23 godine trener je svih uzrasta u taekwondo klubu „Marjan". Brojne, danas aktualne seniorske reprezentativce i osvajače odličja počeo je trenirati još u njihovim vrtićkim danima i pratio ih u karijeri od mlađih kadeta preko kadeta do juniora i seniora.
Sudjelovao je u radu i osvajanju gotovo svih medalja u klubu od čega direktno radio i osvojio više od 70 svjetskih, europskih i olimpijskih medalja. Posebno treba naglasiti njegovu posvećenost djeci i mladima s poteškoćama u razvoju i gluhih osoba s kojima je također postigao zapažene rezultate.
U 2022. godini postigao je zaista rijedak uspjeh. Kao trener osvojio je osam seniorskih medalja: zlato i broncu na svjetskom seniorskom prvenstvu, zlato i tri bronce na europskom prvenstvu te na Olimpijskim igrama gluhih zlato i srebro.

Veljko Laura je svoj život posvetio i podredio odgoju djece, a kroz njegovu dvoranu u posljednjih 23 godine prošlo je više od deset tisuća djece i mladih ljudi.
Proglašen je najboljim trenerom Hrvatske u 2022. godini od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.


Renato Živković - za uspješnu organizaciju Europskog vaterpolo prvenstva u 2022. godini u Splitu

Renato Živković je vaterpolo igrač, trener i sportski djelatnik. Igračku karijeru započeo je 1979. godine u Vaterpolo klubu Pošk u kojem je igrao sve do 1991. godine kada karijeru nastavlja u Francuskoj do 1997. godine. Od tada pa do 2005. godine radi kao trener VK Tourcoing (Francuska), Pošk Split i pomoćni trener hrvatske vaterpolske reprezentacije. 
Od 2007. do 2022. godine obnašao je dužnost glavnog tajnika Hrvatskog vaterpolo saveza, a u studenom 2022. godine, nakon besprijekorno organiziranog Europskog prvenstva u vaterpolu u Splitu prelazi u krovnu Europsku organizaciju vodenih sportova LEN, na dužnost direktora za vaterpolo.
U njegovom mandatu glavnog tajnika Hrvatskog vaterpolo saveza je osvojen čitav niz vrhunskih postignuća: zlato i srebro na Olimpijskim igrama u Londonu, srebro na Olimpijskim igrama u Riju i dr.
Renato Živković je dugogodišnji član žalbenog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za antidoping te Etičkog vijeća iste organizacije.

Tijekom 2022. godine je kao izvršni direktor, svojim organizacijskim sposobnostima bio ključna osoba odlične organizacije Europskog prvenstva u Splitu. Osim organizacije samog sportskog događaja u Splitu, direktno je sudjelovao u čitavom nizu ostalih vrijednih projekata, od kojih posebno: muzejskog postava „Povijest vaterpola", postava tradicionalnog festivala karikature, organizaciji međunarodnog kongresa sportskih liječnika i trenera, kampova HVS-a i zabavnih događaja tijekom samog sportskog natjecanja, što je značajno povećalo turističku ponudu grada i dodatno učvrstilo pozicije Splita i Dalmacije na turističkoj karti Europe.

 

Mladen Drnasin - za doprinos u pripremi, organizaciji i realizaciji Europskog vaterpolo prvenstva u Splitu 2022. godine

Mladen Drnasin je dugogodišnji vaterpolist, sportski dužnosnik — volonter u Vaterpolo klubu Jadran i Vaterpolo savezu Hrvatske. Sportsku karijeru kao vaterpolist — senior započeo je 1983. godine u Vaterpolo klubu Jadran, nastavlja je u Australiji, Sloveniji i Italiji i završava u Vaterpolo klubu Koper.
Kao sportski dužnosnik obavljao je razne dužnosti u Vaterpolo klubu Jadran te u Hrvatskom vaterpolo savezu. Izabran je za predsjednika Vaterpolo saveza 2018. godine koju dužnost obavlja do danas. 
Njegova poslovna karijera vezana je za trgovačko društvo DELTRON d.o.o. Kao član uprave, a potom i predsjednik navedenog društva postigao je izvanredne rezultate i za svoj rad dobio niz priznanja. Mladen Drnasin je član Gospodarskog vijeća HGK Splitsko — dalmatinske županije, član Rotary kluba Split i počasni konzul Kraljevine Švedske u Splitu.
Njegova nemjerljiva zasluga je u prezentaciji Hrvatske i Splita 2018. godine u Amsterdamu kao kandidata za dobivanje Europskog prvenstva u vaterpolu. Ovaj sportski događaj, održan u Splitu 2022. godine, visokog europskog i svjetskog značaja, zahvaljujući neupitnom autoritetu, stručnom znanju, zalaganju i predanom radu Mladena Drnasina, uspješno je i besprijekorno organiziran i to kako u pogledu prihvata i smještaja brojnih sportaša, sudaca i drugih sportskih djelatnika, navijača i gostiju tako i u pogledu održavanja samog natjecanja. U Splitu je tijekom kolovoza i rujna 2022. godine boravilo tak 28 reprezentacija (12 ženskih i 16 muških) sa gotovo 600 sportaša, i pratećeg osoblja, 100 sudaca i predstavnika LEN-e, 300 akreditiranih novinara i 200 volontera, brojnih ljubitelja vaterpola iz cijelog svijeta. Ovo prvenstvo je bio najveći sportski događaj te godine u Republici Hrvatskoj.

Osobni angažman Mladena Drnasina kao samoprijegornog djelatnika i predsjednika Hrvatskog vaterpolo saveza koji je u Split doveo jedan ovakav plivački sportski događaj nakon više od 40 godina i realizirao ga na besprijekoran način, prepoznat je u cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, a posebno u sportskim krugovima Hrvatske, Europe i svijeta.

 


U kategoriji Skupne nagrade u 2021. godini, nagrađeni su:


Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske - za niz aktivnosti u očuvanju i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, te za humani i društveni angažman

Udruga veterana 158. brigade i 6. domobranske pukovnije HV, baštinik je i skrbi o ratnom putu „škverskog bataljuna" 158. brigadi i 6. domobranskoj pukovniji HV, postrojbi kroz koje je u Domovinskom ratu prošlo preko 6000 pripadnika uglavnom s područja Splita.
Svojim dugogodišnjim radom, udruga promiče vrijednosti i istinu o Domovinskom ratu te je aktivno angažirana u humanitarnim, kulturnim i sportskim aktivnostima u našem Gradu, Županiji i ostatku domovine. 
Članovi Udruge su dragovoljci i ratnici „škverskog bataljuna" 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, nositelji svih borbenih djelovanja kao i zapovjednici navedenih postrojbi.
Početkom siječnja 1992. godine započelo je ustrojavanje 158. brigade HV temeljem zapovijedi Ministra obrane. Cjelokupni sastav 158. brigade sačinjavali su tkv. „škverski bataljun" (ustrojen u ožujku 1991. godine iz rezervnog sastava MUP-a) i dragovoljaca vodećih splitskih firmi: HTP-a, Dalme, Koteksa, Jugoplastike, Dalmacijavina i dr. 
Procesom reorganizacije i preustroja OSRH pripadnici 158. brigade formirali su 6. domobransku pukovniju Split. Tijekom Domovinskog rata pripadnici ove postrojbe sudjelovali su u svim operacijama za oslobođenje teritorija RH od neprijatelja: „Zima 94", „Ljeto 95", „Kozjak 95" („Oluja"), „Maestral". Pripadnici 6. domobranske pukovnije, svoj su ratni put završili dajući potporu snagama u operaciji „Južni potez". Na svome ratnom putu 158. brigada i 6. domobranska pukovnija imale su 20 poginulih pripadnika i nekoliko stotina ranjenih ozlijeđenih i oboljelih.

Udruga je nositelj i sudionik organizacije značajnih obljetnica te promicatelj hrvatskih vrijednosti i baštine. Udruga je članica Koordinacije ratnih postrojbi Splitsko — dalmatinske županije te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima navedene Koordinacije, jedne od najboljih organizacija ratnih udruga u RH, bilo da se radi o promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, pomoći suborcima, humanitarnom radu, kulturnim i sportskim manifestacijama. Posebno treba istaknuti aktivnu izdavačku djelatnost Udruge kao i organizaciju promocija knjiga s temom Domovinski rat, te poseban doprinos u osnivanju i razvoju Muzeja Domovinskog rata.„Karaman koncert d.o.o." - za uspješnu organizaciju humanitarnog malonogometnog turnira „Četiri kafića"

Karaman koncert d.o.o. je producentska tvrtka koja je nedavno obilježila dvadeset godina uspješnog djelovanja. Tvrtka je organizator različitih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija na području Splita i cijele države.
Od prosinca 2002. godine, Karaman koncert d.o.o. organizira humanitarni malonogometni turnir na kojem su četiri najpopularnija splitska kafića nastupila sa svojim gostima. Tijekom vremena turnir je prerastao u spektakl u kojem su Splićani i publika iz cijele Hrvatske mogli uživati svake godine 26. prosinca, putem TV ekrana ili uživo s tribina.
Turnir su pokrenuli i dvadeset godina održavali ljudi velikog srca, ne samo za balun, nego i za sve one kojima je pomoć potrebna: Ivica Mornar, Damir Karaman, Marko Bralić, Gordan Boljat i Denis Vrvilo. 
Turnir je iz jednog kafića krenuo spontano i tijekom godina prerastao u humanitarni projekt. Kroz odigranih 20 turnira prikupljena su znatna materijalna sredstva koja su iskorištena za izgradnju infrastrukture Centra Mir u Rudinama i poboljšavanje uvjeta rada s korisnicima što je omogućilo Centru da kontinuirano razvija kvalitetu i broj socijalnih usluga za djecu i odrasle osobe iz cijele Splitsko — dalmatinske županije, od prvotnih 60 korisnika dugotrajnog smještaja do trenutnih 300.
Od 2006. godine turnir je memorijalni, u spomen na stradalog Dina Petrinovića, vlasnika jednog od četiri kafića.

Održano je 20 turnira i 60 odigranih utakmica na kojima je nastupilo 435 igrača i 1 igračica. Na turniru su nastupile najveće zvijezde hrvatskog nogometa. Izdanje turnira za 2022. godinu je najavljeno kao posljednje, te turnir prestaje s održavanjem.

Javna priznanja 2024.

Javna priznanja 2024.

Na prijedlog Komisije za javna priznanja, Gradsko vijeće Grada Splita na 28. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, donijelo je odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, pet skupnih nagrada te tri osobne nagrade za 2023. godinu.


U kategoriji Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2023. godini, nagrađeni su:

Dr. sc. Dejan Kružić – za cjelokupan znanstveni opus, predani rad i javno djelovanje usmjereno na zaštitu interesa grada i građana Splita

Dr. sc. Dejan Kružić rođen je 1954. godine u Bijeljini (BiH), a od 1962. godine stalno živi i djeluje u Splitu, gdje stječe osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1972. godine upisuje studij pri Fakultetu ekonomskih nauka Sveučilišta u Zagrebu, Odjel Split, na kojem diplomira 1976. godine, kao prvi u svojoj generaciji. Pri Sveučilištu u Splitu 1976. godine upisuje Poslijediplomski magistarski studij za specijalizaciju iz pomorske privrede, a 1979. godine uspješno brani magistarski rad. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ciklička kretanja u svjetskoj brodogradnji i njihov utjecaj na razvoj brodogradnje u Jugoslaviji“ uspješno je obranio 1983. godine.

Prvo zaposlenje dr. sc. Dejan Kružić stječe 1977. godine kao predavač ekonomske grupe predmeta u Upravno – birotehničkom školskom centru u Splitu, a krajem 1978. godine zapošljava se u Brodograđevnoj industriji „Split“, najprije u Službi za razvoj, a potom u Institutu za razvoj, gdje je obavljao poslove višeg stručnog suradnika za dugoročno planiranje i transfer tehnologije.

Godine 1984. izabran je u znanstveno – istraživačko zvanje znanstveni suradnik te je upisan u Upisnik znanstvenika pod brojem 92243.

U Zavod za ekonomska istraživanja pri Ekonomskom fakultetu u Splitu zapošljava se 1985. godine i obavlja, u zvanju znanstvenog suradnika, poslove istraživača za područje ekonomike industrije.

Sredinom 1986. godine izabran je za predsjednika Poslovodnog odbora „Slobodna Dalmacija“ gdje svoj interes, pored razvoja menadžerskih tehnika i vještina, fokusira na tehnološku modernizaciju proizvodnje i ekonomiku investicija.

U razdoblju od 1991. - 2000. godine obavlja poslove direktora trgovačkih društava Tonex d.o.o. Split i Ivex d.o.o. Split, a od 2000. - 2002. godine u trgovačkom društvu Koteks d.d. iz Splita obavlja poslove pomoćnika direktora.

U veljači 2002. godine imenovan je članom Poglavarstva za financije i gospodarstvo Grada Splita, a s te dužnosti je odstupio u prosincu 2002. godine s uspješno realiziranim suficitom gradskog proračuna. Tijekom 2003. godine imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Splita za ekonomske poslove, koju dužnost je obavljao zaključno s 2004. godinom.

Od lipnja 2003. godine do umirovljenja u rujnu 2023. godine dr. sc. Dejan Kružić zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je 2003. godine izabran u zvanje docenta, 2008. godine izvanrednog profesora, 2013. godine redovitog profesora te 2018. godine redovitog profesora u trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva.

Pored izučavanja problematike poduzetništva i poduzetničke ekonomije dr. sc. Dejan Kružić intenzivno se bavio znanstvenim i stručnim radom. Objavio je samostalno i u koautorstvu više od 60 radova objavljenih u znanstvenim i stručnim publikacijama, uključivo i 5 autorskih i koautorskih knjiga te je aktivno sudjelovao u radu brojnih međunarodnih i domaćih skupova. Uz znanstveni i nastavni rad ostvario je i poduzetničku i menadžersku karijeru te je dobitnik više znanstvenih i društvenih priznanja. Među ostalim, dobitnik je Plakete ZAVNOH-a te Medalje Grada Splita 2003. godine.

Dr. sc. Dejan Kružić istakao se i javnim djelovanjem usmjerenim na zaštitu interesa grada Splita i njegovih sugrađana. Dva su upečatljiva doprinosa gradu Splitu i njegovim sugrađanima. Prvi, kada je 2002. godine kao član Poglavarstva za financije i gospodarstvo Grada Splita konsolidirao proračun Grada Splita isplativši višegodišnja kumulirana dugovanja Grada Splita, a drugi doprinos je njegova uloga u sporu oko Spaladium arene, gdje je njegova uloga bila ključna u obrani interesa Grada Splita vezanih za Ugovor o javno – privatnom partnerstvu. Njegova sposobnost da prokaže nepravedno nametanje novih obveza na stranu Grada Splita bio je temelj za pravnu pobjedu, koja je osigurala da se na teret građana i proračuna Grada Splita ne svali financijska obveza teška preko 79 milijuna eura.

Dr. sc. Dejan Kružić svojim znanstvenim i stručnim radom kao i svojim javnim djelovanjem usmjerenim na zaštitu interesa grada i građana Splita zadužio je Grad Split, kojem je kroz svoje brojne aktivnosti dokazao svoju posvećenost.

 

Dr. Bratislav Lučin – za izniman znanstveno – stručni opus te vrijedan doprinos hrvatskoj humanističkoj znanosti

Dr. Bratislav Lučin rođen je u Splitu 1956. godine. Klasični je filolog, prevoditelj, vrsni poznavatelj života i djela Marka Marulića te predani kulturni radnik. Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga društva klasičnih filologa, Književnoga kruga Split i Matice Hrvatske.

Na Filozofskom fakultetu u Splitu završio je studij jugoslavistike i engleskog jezika (1981. godine) te latinskog jezika i rimske književnosti (1987. godine).

Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine tezom - Jedan model humanističke recepcije klasične antike: In Epigrammata priscorum commentarius Marka Marulića.

Od 1986. godine radio je u Književnom krugu Split kao urednik izdanja, glavni je urednik edicije Sabrana djela Marka Marulića, član je uredništva nekoliko biblioteka koje objavljuje Književni krug Split (Splitski književni krug, Knjiga Mediterana). Od 1987. – 2015. godine uređivao je Mogućnosti, uz Akademijin Forum najdugovječniji hrvatski časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme. U Književnom krugu Split dr. Bratislav Lučin je, uz druge članove uprave, bio spiritus movens svih aktivnosti.

Izniman je njegov doprinos u planiranju i realizaciji nakladničkog programa kao i složenih programa manifestacija „Marulićevi dani“ te „Knjiga Mediterana“. U okviru „Knjige Mediterana“ zaslužan je za organizaciju međunarodnih skupova Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti (2006. godine), Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst (2011. godine) i Splitski epik Jerolim Kavanjin, o 300. obljetnici smrti (2018. godine) te za uređivanje njihovih zbornika radova.

Veliki dio svoje erudicije i energije dr. Lučin posvetio je književnoj ostavštini klasika hrvatske književnosti Marka Marulića. Od 1995. – 2020. godine vodio je Marulianum, centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. U razgranatoj djelatnosti Marulianuma, dr. Lučin posebno je zaslužan za organiziranje „Marulićevih dana: znanstvenog, književnog i izdavačkog programa“, koji su do sada održani 33 puta. Kao marljivi urednik potrudio se da radovi znanstvenih skupova održanih u okviru „Marulićevih dana“ budu objavljeni u Colloquia Maruliana.

Osim međunarodnih znanstvenih skupova pod vodstvom dr. Bratislava Lučina, Marulianum je, sam ili u suradnji s drugim institucijama, u Splitu kao i u drugim hrvatskim gradovima te u inozemstvu, organizirao proslave Marulićevog rođendana, izložbe o Maruliću, predavanja, književne večeri i predstavljanja novoobjavljenih izdanja, surađivao je na brojnim znanstvenim projektima, priredio je i uredio brojne knjige i zbornike radova i dr.

Dr. Bratislav Lučin dobitnik je nagrade „Mate Ujević“ Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ za knjigu Bibliografiju Marka Marulića (1998. godine) i nagrade „Iso Velikanović“ Ministarstva kulture Republike Hrvatske za knjigu Marko Marulić, Latinski stihovi (2005. godine). Skupna nagrada Grada Splita za 2000. godinu dodijeljena je Marulianumu za organizaciju proslave 550. obljetnice Marulićeva rođenja, kojoj je značajan doprinos dao upravo dr. Lučin.

Svojim dugogodišnjim predanim radom dr. Bratislav Lučin dao je izniman doprinos hrvatskoj humanističkoj znanosti (filologiji, tekstologiji i marulologiji). Kod mlađih kolega budio je zanimanje za veliku književnu ostavštinu Marka Marulića, kao i općenito za hrvatsku renesansnu baštinu te je pridonio da Splitski Začinjavac i splitska baština budu vidljiviji i bolje vrednovani u domaćem i europskom znanstvenom i kulturnom obzoru.

 

Prof. Željko Baljkas – za cjelokupan rad i doprinos u promicanju i razvoju sporta i sportske rekreacije u gradu Splitu

Prof. Željko Baljkas rođen je 1958. godine. Profesor je kineziologije i viši nogometni trener. Tijekom svog više od četrdeset godina dugog profesionalnog rada (od 1981. – 2023. godine), ostvario je iznimne rezultate te dao velik i bogat doprinos kao profesor kineziologije u osnovnim i srednjim školama u Splitu, sportski trener u sportskim klubovima, osobni trener ponajboljih splitskih sportaša, kao jedan od prvih poduzetnika u sportu, vlasnik i voditelj ponajboljih fitness centara, sportskih igrališta i rekreacijskih vježbališta u prirodi te kao organizator velikih domaćih i međunarodnih natjecanja. Tijekom cijelog svog profesionalnog rada posebno se istaknuo volonterskim i humanitarnim radom u sportu.

U prosvjeti je radio od 1981. – 1993. godine i to u G.Š.C. Ćiro Gamulin, B.Š.C. Natko Nodilo, OŠ Mejaši, OŠ Trstenik i OŠ Mertojak, a 1990. godine bio je vršitelj dužnosti ravnatelja OŠ Mertojak.

Kao viši nogometni trener trenirao je mlađe kategorije (II juniorska i pioniri) NK Hajduk Split (od 1981. – 1984. godine), mlađi uzrast u NK Solin (1985. godine), bio pomoćni trener prve momčadi NK Hajduk Split (od 1986. – 1987. godine), trener NK Primorac iz Stobreča (1990. godine) te trener NK Split (1996. godine).

Prof. Baljkas u sportskoj rekreaciji posebno se istaknuo kao voditelj sportsko – rekreacijskog centra Bene (od 1981. – 1982. godine), voditelj akcije „Vratite moju trim stazu“ (1993. godine), kao stručni suradnik u trgovačkom društvu „Jadroplov“ d.d. u upravljanju Sportskog centra Bene, voditelj nogometnog terena s umjetnom travom Spinut te voditelj Sportske škole za djecu „Jana“.

Više od trideset godine prof. Baljkas daje velik doprinos razvoju rekreativnog tenisa u Splitu, osmišljava, organizira i vodi niz događanja te sportsko – kulturnih manifestacija. Član je ski kluba Split, više od trideset godina radi kao instruktor skijanja te je aktivan u promidžbi skijanja među djecom i odraslima. Član je i jedan od osnivača Triatlon kluba Split te natjecatelj u konkurenciji sprint – triatlon veterani.

Godine 2002. otvara fitness club Champion gym u Splitu, tada najmoderniji i najbolje opremljen fitness klub u Splitu i cijeloj Dalmaciji, u kojem je stručno znanje stekao velik broj instruktora fitness-a i aerobika i u kojem se pripremao velik broj vrhunskih splitskih sportaša za najveća sportska natjecanja, a koji radi i danas.

Bio je predsjednik Društva sportskih pedagoga Splita (od 1990. – 1994. godine), kao dragovoljac Domovinskog rata zapovjednik voda sportskih pedagoga u sportskoj satniji, a zatim istog voda u 114. brigadi HV.

Nositelj je spomenice Domovinskog rata (1992. godine) te Zlatne značke kineziologa Hrvatske (2003. godine).

 

Prof. Robert Kučić – za cjeloživotne zasluge u sportu i promicanje sportskih vrijednosti

Prof. Robert Kučić rođen je u Splitu 1938. godine. Dugogodišnji je prosvjetni i sportski djelatnik.

U mlađim danima aktivno se bavio sportom pa se tako natjecao za DTO „Partizan“ Split; višeboj, športska gimnastika (sekcije, judo, hrvanje) te DTO „Partizan“ Pula, višeboj, športska gimnastika (sekcije, hrvanje, dizanje utega). Nakon prestanka aktivnog bavljenja sportom ostaje u sportu kao trener, instruktor, učitelj te član, predsjednik i počasni predsjednik brojnih sportskih udruga.

Obnašao je cijeli niz funkcija u sportu: funkciju tajnika Društva za rekreaciju i fizički odgoj „Partizan“ Split (od 1963. – 1970. godine), člana predsjedništva SFK Split (od 1968. – 2000. godine), predsjednika Centra za školovanje kadrova SFK Split (od 1968. – 1978. godine), člana Savjeta Sportskog centra SFKH „Badija“ 1971. godine, dopredsjednika Boksačkog kluba „Split“ (od 1974. – 1978. godine), dopredsjednika Stolnoteniskog kluba „Split 1975. godine, člana Komisije za povijest športa SSŠ od osnutka 1976. godine, suosnivača Skijaškog kluba Split, koordinatora sportske gimnastike na MIS-u 1979. godine, predsjednika Zbora sudaca sportske gimnastike Split (od 1976. - 1980. godine), člana Izvršnog odbora Gimnastičkog saveza Hrvatske u to u dva navrata (od 1980. – 1984. godine te od 2000. – 2004. godine), predsjednika Gimnastičkog kluba „Split“ (od 1983. – 2013. godine), predsjednika Saveza školskih športskih društava grada Splita (od 1986. – 2010. godine), dopredsjednika Teniskog centra „Stobreč“ (od 1991. – 1995. godine), voditelja stručnog vijeća aktiva TZK Županije Splitsko – dalmatinske (od 2002. – 2004. godine), člana Hrvatskog društva za povijest športa od 2008. godine te predsjednika Komisije za povijest športa SSŠ od 2010. godine.

Prof. Kučić cjeloživotno se educirao u području sporta, pohađao brojne seminare, održavao studentsku praksu i mentorska predavanja studentima Zavoda za fizičku kulturu Sveučilišta u Splitu te bio mentor pripravnika za stručne ispite.

Djelovao je kao trener u Gimnastičkom klubu „Split, Boksačkom klubu „Split“, POŠK-u Split te kao kondicijski trener u Teniskom centru „Stobreč“.

Autor je brojnih stručnih radova analiza, zbornika, udžbenika, publikacija i sl. vezano za sport i sportsku rekreaciju.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoj sportski rad poput Plakete za zasluge, Dalmatinske sportske igre 1974. godine, Priznanja za dugogodišnji rad i zalaganje i unapređivanje skijaškog sporta 1982. godine, Diplome za zasluge na unapređenju mačevanja i srodnih športova 1987. godine, Zahvalnice za razvoj skijanja Skijaškog kluba Split 2003. godine, Zlatne značke Saveza kineziologa Hrvatske za životno djelo 2004. godine, Zahvalnice Udruge Hrvatskih ratnih veterana grada Splita 2006. godine, Zahvalnice Gimnastičkog kluba Split počasnom predsjedniku za dugogodišnje vođenje kluba 2015. godine, Zahvalnice Karate saveza Splitsko – dalmatinske županije 2019. godine te Zahvalnice Povijesno športskog društva Hrvatski sokol Vinkovci 2023. godine.

Iako u mirovini, prof. Robert Kučić i dalje aktivno radi i djeluje na promidžbi i razvoju sporta i obrazovnog sustava.

 

Viceadmiral Zdravko Kardum – za doprinos u obrani grada Splita i Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata

Viceadmiral Zdravko Kardum rođen je 25. veljače 1953. godine u selu Nunići, općina Kistanje. Preminuo je u Splitu, 4. rujna 2023. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom Nuniću, a srednju školu u Puli i Divuljama.

Mornaričku akademiju završava 1978. godine u Splitu, gdje je 1991. godine završio i Zapovjedno – stožernu školu ratne mornarice u trajanju od dvije godine. Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ završava 2000. godine u Zagrebu. U Jugoslavenskoj ratnoj mornarici služio je od završetka Mornaričke akademije 1978. godine. U Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, prije stupanja u Hrvatsku vojsku, radio je kao specijalist za protubrodske rakete, zapovjednik raketno – topničkog brodskog odjeljka, zamjenik zapovjednika na brodovima klase „Rade Končar“, zapovjednik PZO sustava, zapovjednik raketno – topničkog brodskog odjeljka, zamjenik zapovjednika i zapovjednik na fregatama „Koni“.

Godine 1991. napušta JRM i dobrovoljno se priključuje Hrvatskoj ratnoj mornarici.

Viceadmiral Zdravko Kardum jedini je zapovjednik obrane grada Splita u Domovinskom ratu, a zahtjevnu dužnost zapovjednika obnašao je od 21. rujna 1991. godine, kada je Odlukom predsjednika Kriznog štaba grada Splita Zvonimira Puljića, ustanovljeno Zapovjedništvo obrane grada Splita (općina Split, Solin, Kaštela). Odlaskom Jugoslavenske narodne armije iz Splita i splitskog bazena 4. siječnja 1992. godine prestaje potreba za djelovanjem Zapovjedništva grada Splita koje se s tim danom raspušta, a zapovjednik Kardum odlazi na službu u Hrvatsku ratnu mornaricu.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske, sve do umirovljenja 1. siječnja 2012. godine, obnašao je cijeli niz visokih i odgovornih dužnosti, među kojima i dužnost zamjenika zapovjednika Pomorskih snaga (Flote) Hrvatske ratne mornarice, zapovjednika Flote Hrvatske ratne mornarice, zapovjednika Hrvatske ratne mornarice od 31. prosinca 2002. godine do 19. ožujka 2007. godine te zapovjednika Obalne straže Republike Hrvatske od 12. ožujka 2008. godine do 31. srpnja 2011. godine.

Prestankom aktivne vojne službe i odlaskom u mirovinu, viceadmiral Kardum nije prestao s radom. Nastavio je s proučavanjem vojne i obrambene problematike te objavljivanjem stručnih i znanstvenih članaka.

Za zasluge u Domovinskom ratu te kasnije u miru ocijenjen je najvišim ocjenama, višestruko je pohvaljivan s razine načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, ministra obrane i predsjednika Republike Hrvatske. U svojoj časnoj službi odlikovan je Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinske zahvalnosti i Spomenicom Domovinskog rata (1990. – 1992.).

Viceadmiral Zdravko Kardum dao je izniman doprinos obrani suvereniteta Republike Hrvatske obnašajući izrazito odgovorne dužnosti u Domovinskom ratu i kasnije.

Na komemoraciji održanoj 6. rujna 2023. godine u Splitu, admiral Robert Hranj opisao ga je riječima: „Bio je uvijek glas mudrosti i vojnog znanja. Dao je pečat oblikovanju Hrvatske ratne mornarice, kao efikasne vojne organizacije, ali i domovine Hrvatske kao pomorske države. Ustrajno je zagovarao da nam je more najvažniji prirodni resurs koji moramo čuvati i braniti te promovirao percepciju Hrvatske kao pomorske zemlje.“

 

U kategoriji Skupne nagrade Grada Splita za 2023. godinu, nagrađeni su:

Taekwondo klub Marjan – za ostvarene sportske rezultate u 2023. godini

Već niz godina Taekwondo klub Marjan svojim vrhunskim sportskim rezultatima pronosi slavu grada Splita i Republike Hrvatske u svijetu. Tijekom 23 godine postojanja, klub je postigao izvrsne sportske rezultate, od čega čak 129 odličja na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima, što ovaj relativno mladi sportski klub smješta uz bok velikanima splitskog sporta koji imaju puno dužu sportsku tradiciju.

Klub broji 39 zaposlenih doktora medicine, fizioterapeuta, nutricionista, kineziologa, pravnika, ekonomista i dr., a dnevno odradi preko 60 treninga u 9 različitih dvorana. Pored sportskog djelovanja, Taekwondo klub Marjan aktivno sudjeluje u brojnim humanitarnim akcijama i tako pomaže potrebitim i marginaliziranim društvenim skupinama.

Od samih početaka, već 12 godina, klub sudjeluje u humanitarnoj akciji „Tone hrane za splitske beskućnike“ kojom se prikupljaju prehrambeni artikli i higijenske potrepštine za socijalnu samoposlugu i splitske beskućnike o kojima skrbi udruga MoSt, organizira besplatne treninge za štićenike dječjeg doma Maestral te djecu sa sindromom Down.

U 2023. godini Taekwondo klub Marjan nastavio je nizati sportske uspjehe te ostvario brojne zapažene rezultate. Tako je tijekom 2023. godine klub osvojio više svjetskih medalja u olimpijskom sportu nego ukupan hrvatski sport, odnosno više od preostalih 7667 registriranih sportskih klubova u svim sportovima ljetnih olimpijskih igara. Osvojene su čak 23 velike svjetske i europske medalje u svim uzrastima. Članovi kluba nastupili su na 43 natjecanja, osvojili 623 odličja, od čega 209 zlatnih. Na svjetskom seniorskom prvenstvu 2023. godine klub je osvojio više medalja od sportskih velesila poput Kine, Francuske, Španjolske i dr.

Osim što kod djece i mladih potiče ljubav prema sportu i tjelesnoj aktivnosti, Taekwondo klub Marjan okuplja i odgaja generacije mladih ljudi da budu odgovorni i vrijedni članovi društva.

 

Muški pjevački zbor „Splitski liječnici pjevači“ – za dostignuti visoki umjetnički domet na području zborne umjetnosti te doprinos očuvanju kulturne baštine i tradicije muškog zbornog pjevanja

Godine 1988. u Splitu pri Hrvatskom liječničkom zboru osnovan je Muški pjevački zbor „Splitski liječnici pjevači“, kao izraz velike želje određenog broja liječnika za zbornim pjevanjem.

S nastupima zbor je započeo 1989. godine, a uz koncerte te nastupe na radiju i televiziji, snimili su i brojne nosače zvuka među kojima i CD s izvedbom božićnih pjesama na sedam svjetskih jezika. Kao gosti, uz Muški pjevački zbor „Splitski liječnici pjevači“, nastupali su i solisti opere HNK u Splitu te brojni drugi poznati i ugledni pjevači.

Prvi cjelovečernji koncert održali su 1992. godine u dominikanskoj crkvi Sv. Petra u Starom Gradu na otoku Hvaru. Pored brojnih koncerata u Republici Hrvatskoj gostovali su i u inozemstvu: u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji i drugdje.

Tijekom Domovinskog rata, usprkos životnoj ugrozi i uzbunama, održali su brojne koncerte, od kojih su mnogi imali i humanitarni karakter. Njihovi nastupi za Božić i Uskršnji ponedjeljak u samostanu Gospe od zdravlja izuzetno su popularni i posjećeni od strane sugrađana.

Prije pet godina u HNK u Splitu svečano su proslavili 30. obljetnicu rada, prilikom čega su prikupljena inicijalna sredstva za arhitektonske promjene u HNK u Splitu, koje će osobama s invaliditetom omogućiti lakše kretanje i boravak u tom hramu kulture.

Svečano je obilježena i 35. obljetnica djelovanja zbora u svibnju 2023. godine u Hrvatskom domu u Splitu. Tom prigodom su im iskazana brojna priznanja za neizbrisiv trag kojeg su ostavili u kulturnom i humanitarnom životu našeg grada.

Kao amaterski zbor istaknuti su kulturni ambasadori, kako liječničke struke tako i grada Splita i Republike Hrvatske. Muški pjevački zbor „Splitski liječnici pjevači“ svojim kontinuiranim djelovanjem već 36 godina obogaćuju kulturni, društveni i javni život grada Splita.

 

Jedriličarski klub Labud Split – za 100 godina uspješnog sportskog djelovanja i dugogodišnji doprinos društvenom, sportskom i gospodarskom životu grada Splita

Jedriličarski klub Labud Split u 100 godina svog postojanja (osnovan je 1923./1924. godine) obilježio je sportsku povijest grada Splita.

Tijekom svog postojanja klub je odgojio tisuće jedriličara koji su promicali jedriličarski sport u zemlji i inozemstvu, a kroz aktivnosti kluba generirale su se generacije nautičara koji su potaknuli i ustrojili nautički turizam u Dalmaciji te pridonijeli pozicioniranju Splita kao centralne lokacije nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, zemlji koja broji najveći broj čarter brodova u svijetu.

Jedriličarski klub Labud Split tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja dao je mnoštvo državnih europskih i svjetskih prvaka te osam olimpijskih sudionika, organizirao je brojne nacionalne i međunarodne regate te je proglašen nastavnom bazom Sveučilišta u Splitu s ciljem unapređenja stručne prakse te edukacije studenata i nastavnika.

Član je Hrvatskog jedriličarskog saveza i Splitskog saveza športova.

Danas Labudov jedriličarski tim broji 25 natjecatelja u klasama Optimist, ILCA (ex Laser) i IQ Foil. Današnje generacije jedriličara nastavljaju s ispisivanjem bogate povijesti kluba u kojoj su upisane medalje na 193 državna, 30 europskih i 20 svjetskih prvenstava. Godine 2023. klub je uspio, zahvaljujući marljivom radu, kako tima trenera, tako i vrijednih i ambicioznih jedriličarima, izboriti jedno mjesto u jedrenju u klasi IQ Foil za žene na Olimpijskim igrama u Parizu.

Pored nemjerljivog doprinosa razvoju sporta, Jedriličarski klub Labud Split organizacijom brojnih sportsko rekreativnih događanja doprinio je i razvoju turističke ponude grada Splita. Tijekom 2023. godine Jedriličarski klub Labud Split organizirao je više događanja poput Starigradske regate, Komiške regate, Viške regate, Mrduje i Male Mrduje za klasu najmlađih jedriličara, u okviru velikog mjeseca jedrenja tijekom rujna i listopada, priredivši tako jedinstven događaj pod nazivom Splitski festival jedrenja. Na događanjima u okviru Splitskog festivala jedrenja sudjelovalo je više tisuća jedriličara iz zemlje i inozemstva, što je pridonijelo pozicioniranju Splita kao nezaobilazne turističke i sportske destinacije.

 

Sveučilište u Splitu – za 50 godina doprinosa razvoju visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada na visokim standardima izvrsnosti

Sveučilište u Splitu osnovano je 1974. godine, a prilikom osnivanja u njegov sastav su ušle članice koje su već ranije djelovale u svojim stručnim, znanstvenim i nastavnim područjima. Od 1945. – 1960. godine osnovano je nekoliko viših škola, primjerice 1945. godine Viša pedagoška škola u Splitu, čiji je pravni slijednik današnji Prirodoslovno – matematički i Filozofski fakultet. Zamah u razvoju započinje 1960. godine kada su osnovani Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Kemijsko – tehnološki fakultet i Pravni fakultet te 1961. godine pedagoške akademije u Splitu i Zadru. Ekonomski fakultet i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije utemeljeni su 1971. godine, tri godine kasnije Medicinski fakultet, a 1978. godine osnovan je Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijem u Splitu. Umjetnička akademija i Pomorski fakultet u Splitu osnovani su 1997. godine, a 1998. godine više učiteljske škole u Splitu te Sveučilišni odjel za studij mora i pomorstva.

Katolički bogoslovni fakultet integrirao se u Sveučilište 1999. godine, dok je 2001. godine osnovan Odjel za humanističke znanosti koji četiri godine poslije prerasta u Filozofski fakultet. Godine 2003. pripajanjem bivšeg Veleučilišta u Splitu sastavnica Sveučilišta postaje Odjel za stručne studije, koji izvodi isključivo stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije.

Godine 2005. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu mijenja naziv u Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Tijekom 2007. godine izdvojen je Zavod za kineziologiju, a 2008. godine osnivaju se Kineziološki fakultet i Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu. Godine 2009. Sveučilište u Splitu osnovalo je Sveučilišni studijski centar za forenzičke znanosti, čiji naziv je promijenjen 2011. godine u Sveučilišni odjel za forenzičke znanosti.

Najmlađa sastavnica Sveučilišta u Splitu 2011. godine postaje Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, kao slijednik studija sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije koji su se izvodili na Medicinskom fakultetu u Splitu. Pri Sveučilištu djeluju i četiri samostalna studija.

Tijekom 50 godina postojanja Sveučilište u Splitu izrasta u snažnu znanstvenu i visokoškolsku instituciju koja broji 1800 zaposlenih, na kojoj studira oko 20000 studenata na preko 180 studijskih programa koji se izvode u području društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih te medicinskih i biomedicinskih znanosti kao i području umjetnosti. Impresivan je podatak da je na Sveučilištu u Splitu do sada diplomiralo gotovo 100000 studenata na sveučilišnim i stručnim studijima, dok je svoje doktorske titule steklo 1248 kandidata.

Brojni znanstvenici Sveučilišta u Splitu svojim vrhunskim istraživačkim radom i produktivnošću svrstavaju se među najproduktivnije znanstvenike, kako na europskom tako i na svjetskom nivou, a njihov rad znatno je pridonio vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu. Tako je prema rang listi The World University Rankings splitsko sveučilište najbolje sveučilište u Republici Hrvatskoj, a na svjetskoj razini je pozicionirano između 1001. – 1200. mjesta. Sveučilište u Splitu učvrstilo je svoje mjesto i na ljestvici Center for World University Rankings, svrstavši se 2023. godine među 4,1 % najboljih od 20 531 sveučilišta u svijetu.

Kapitalni infrastrukturni projekt koji je dao zamah razvoju Sveučilišta je Kampus gdje su se smjestile gotovo sve sastavnice s vrhunski opremljenim nastavnim prostorima, laboratorijima, istraživačkim centrima, Rektoratom, Studentskom knjižnicom, Studentskim centrom i Studentskim domom.

U pripremi je izgradnja zgrade Znanstveno – istraživačkog centra koji će osigurati provedbu kvalitetnijih istraživanja, stvaranje centara izvrsnosti te poboljšanje suradnje s gospodarskim sektorom te izgradnja još jednog studentskog doma što će dodatno pridonijeti kvaliteti studentskog standarda.

Svojim djelovanjem Sveučilište u Splitu kroz svoju nastavu, istraživanja, javna događanja i aktivnosti doprinosi društvenom i ekonomskom blagostanju naše zajednice te je jamac njenog razvoja i napretka.

 

Studentski katolički centar Split – za posvećenost u pružanju pomoći potrebitima, nesebični društveni angažman te promicanje humanih, humanitarnih i volonterskih akcija

Studentski katolički centar Split je neprofitna udruga civilnog društva osnovana 2010. godine s ciljem promicanja kršćanskih vrijednosti i socijalnog nauka Crkve. Udruga djeluje na području grada Splita i šire okolice, trenutno zapošljava 5 osoba, broji 288 aktivnih članova te 716 volontera.

Tijekom 13 godina djelovanja razvili su se u udrugu koja kroz volonterski i nesebični angažman mladih odgovara na najzahtjevnije potrebe ugroženih sugrađana.

Kroz godinu provode 16 raznovrsnih projekata, pri čemu treba istaknuti dva projekta izuzetno važna za grad Split, a koja su u 2023. godini obilježila deset godina provedbe; projekt Agenti dobrote, kroz koji u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područnim uredom u Splitu, Službom za društvene djelatnosti Grada Splita, Odsjekom za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu te Caritasom Splitsko – makarske nadbiskupije nalaze pojedince i obitelji u potrebi te im pružaju pomoć u vidu obnove dijela stambenog prostora, u nabavci lijekova, odjeće, obuće i drugih potrepština te projekt 72 sata bez kompromisa, veliki volonterski maraton za mlade koji se iz Splita i Studentskog katoličkog centra Split proširio na još 19 gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini udruga je u suradnji sa Studentskim centrom Split organizirala Humanitarnu brucošijadu, a donacije prikupljene na Brucošijadi usmjerene su za kupnju medicinskih pomagala za devetogodišnje blizance sa cerebralnom paralizom.

Udruga se ističe i brojnim formativnim, edukativnim i rekreacijskim projektima za mlade, a koji doprinose mentalnom zdravlju mladih ljudi, razvijaju pripadnost i prijateljstvo među mladima te razvijaju zdrav odnos prema sebi, prema drugima i svijetu koji ih okružuje kao što su: Dvoje su jedno, Planinarske križne puteve, SKAC sport, SKAC bend, krizna volontiranja, Ljetni kamp za mlade u Dračevoj luci i dr.

Studentski katolički centar Split dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad i djelovanje. Zbog odličnih rezultata vanjskih vrednovanja njihov Volonterski centar mladih SKAC – ST već drugu godinu nosi titulu „Volonterskog centra s oznakom kvalitete“. Dobitnici su Skupne nagrade Splitsko – dalmatinske županije 2023. godine za uspješnu organizaciju brojnih humanitarnih i volonterskih projekata, Rektorove nagrade u 2022. godini i dr.

U 2023. godini članovi i volonteri Studentskog katoličkog centra Split ostvarili su 24 690 volonterskih sati.

 

U kategoriji Osobne nagrade Grada Splita za 2023. godinu, nagrađeni su:

Branislav Bosanac – za dugogodišnji društveni angažman od javnog interesa i značaja za grad Split

Branislav Bosanac rođen je 1951. godine u Splitu. Diplomirani je pravnik, dugogodišnji pravnik i generalni direktor tvrtke "Tehničar". Kao pravnik sudjelovao je u projektima izgradnje nekoliko stambenih i poslovnih objekata u Gradu Splitu.

S bavljenjem sportom, kao aktivni sportaš i kasnije kao amaterski sportski djelatnik, započeo je 1967. godine kao junior Nogometnog kluba Nada. Zbog ozljede napušta igranje nogometa te 1969. godine osniva malonogometnu ekipu Gripe 51, koja potom pod raznim nazivima postaje jedna od najboljih malonogometnih ekipa. Pored klupskog angažmana, postaje drugi po redu tajnik Saveza za mali nogomet, sudac i delegat, prvi izbornik reprezentacije Splita u malom nogometu te je u malonogometnoj organizaciji proveo punih 20 godina.

Dobitnik je nagrade SOFK-e Grada Splita za zasluge u fizičkoj kulturi.

Godine 2005. postaje tajnik Ekološkog društva "Picigin Bačvice". Organizira deset Prvenstava svita u piciginu, zaštićuje picigin kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, te pridonosi da ova izvorno splitska igra, postane pravi splitski brend.

Sudjeluje kao autor dijela teksta u izdavanju reprezentativne monografije "Bačvice – raj na zemlji". U suradnji s Muzejom sporta u osnivanju, Gradom Splitom i Splitskim savezom športova, 2008. godine sudjeluje u organizaciji obilježavanja stote godišnjice odigravanja prve vaterpolo utakmice u Gradu Splitu, postavljanjem spomen ploče na kupalištu Bačvice te odigravanjem utakmice veterana.

Godine 2013. sudjeluje u obilježavanju sto godina od prvog plivačkog natjecanja, skokovima i ronjenju, postavljanjem spomen ploče na kupalištu Bačvice, a kojom prilikom je obilježen i Dan splitskog sporta koji se održava svake godine u spomen na organiziranje Mediteranskih igara u Splitu.

Povodom stote obljetnice igranja nogometa u Splitu, sudjeluje u izdavanju knjige "Legendarni barba Luka Kaliterna" autora dr. Stjepana Jukića – Peladića te sudjeluje u promociji knjige.

Kao tajnik Pomorskog športskog ribolovnog društva Poljud 2006. godine dao je značajan doprinos na utvrđivanju granice pomorskog dobra lučice Poljud i ishođenja koncesijskog odobrenja za rad lučice te natjecanjima u udičarenju.

Godine 2006. je suosnivač i tajnik Kuglačkog kluba Mertojak koji postaje klub s najvećim uspjesima u povijesti kuglačkog sporta u Splitu. Obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora Kuglačkog saveza Splitsko – dalmatinske županije te je predstavnik ovog sporta u Skupštini Splitskog saveza športova.

Već niz godina je i tajnik Humanih zvijezda Splita, udruge koja okuplja splitske sportaše, glazbenike i pjevače s ciljem organizacije sportsko – glazbenih manifestacija u svrhu prikupljanja pomoći potrebitim osobama i ustanovama (osobito KBC - a Split).

Tijekom 2023. godine organizirao je brojne aktivnosti poput 4. Večeri Dalmatinske riči, dobrotvornog koncerta na Mertojaku, organiziranog kao podrška programu promicanja čakavštine, proslave obilježavanja 100 godina igranja picigina na kupalištu Bačvice, uz postavljanje spomen ploče, proslave obilježavanja 100 godina od prve kuglačke utakmice u Splitu, 07. svibnja (uz međunarodni pojedinačni Turnir Sv. Duje) i 07. prosinca u svečanom salonu SC Gripe.

Suorganizator je sportske manifestacije "Tri kapetana" u Runoviću u čast Ivana Buljana, Zvonimira Bobana i Ivana Gudelja i dr.

Svojim dugogodišnjim predanim radom i brojnim aktivnostima Branislav Bosanac iskazao je izuzetan društveni angažman od javnog interesa i značaja za grad Split.

 

Tomislav Nikolić – za dugogodišnji doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja djece i mladih putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

Tomislav Nikolić rođen je 1963. godine u Zadvarju. Nakon završene srednje škole diplomira na Pedagoškoj akademiji te postaje profesor biologije i kemije. Nekoliko godina radi kao profesor biologije i kemije u školama na području Splitsko – dalmatinske županije.

Od svibnja 2002. do prosinca 2007. godine bio je zaposlen na Zvjezdanom selu Mosor kao voditelj objekta zvjezdarnice – animator, a od siječnja 2008. godine do danas zaposlenik je Zajednice tehničke kulture grada Splita, u početku kao stručni suradnik, a od rujna 2020. godine obnaša dužnost tajnika Zajednice tehničke kulture grada Splita. Također, volonterski obnaša dužnost tajnika udruge Zvjezdano selo Mosor. U tri mandata, od 2015. godine do danas, bio je član Upravnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2008. godinu, a dodijeljena mu je za osobiti doprinos i osmišljavanje programa i projekata tehničke kulture koji su se u Zvjezdanom selu Mosor provodili prethodnih nekoliko godina. Dobitnik je Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2012. godinu te osobne Nagrade Splitsko – dalmatinske županije za 2023. godinu, koja mu je dodijeljena za osobiti doprinos razvoju i promidžbi tehničke kulture u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Zajednica tehničke kulture grada Splita i udruga Zvjezdano selo Mosor s Tomislavom Nikolićem kao tajnikom i same su višekratno nagrađivane.

Tomislav Nikolić dugogodišnji je neumorni promicatelj različitih aspekata tehničke kulture u gradu Splitu i Splitsko – dalmatinskoj županiji, posebice među djecom i mladima. Njegov više od dva desetljeća dug rad u djelatnosti tehničke kulture prepoznat je i priznat od strane brojnih udruga tehničke kulture, obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, ali i šire javnosti.

Kao stručni suradnik, a kasnije i tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita, organizirao je brojne akcije, manifestacije, učeničke kampove, radionice, natjecanja, izložbe, predavanja u svrhu popularizacije raznovrsnih tehničkih disciplina, edukacije djece i mladih, poticanja kreativnog stvaralaštva, razvijanja tehničkih vještina i motorike te timskog rada.

Osim što organizira, osobno i vodi neke od izvannastavnih i izvanškolskih programa poput „Škole u prirodi“ udruge Zvjezdano selo Mosor. U tim edukacijskim obilascima Poljičkog kraja, u koje je uključen i posjet zvjezdarnici u Gornjem Sitnom, sudjelovalo je na tisuće djece predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studenata iz Grada Splita, Splitsko – dalmatinske županije, cijele Republike Hrvatske pa i iz inozemstva.

U 2023. godini nastavio je s neumornim radom na području tehničke kulture, aktivno je sudjelovao u organizaciji i provedbi cijelog niza aktivnosti poput manifestacije Noći muzeja održane 27. siječnja, petodnevnog proljetnog besplatnog Kampa robotike (od 11. – 15. travnja, sudjelovalo 15 učenika), organiziranja županijske razine Modelarske lige 2022./2023. (održana 3. ožujka, sudjelovalo 60 učenika), petodnevne prve Ljetne škole tehničkih aktivnosti (od 10. – 14. srpnja, sudjelovalo 15 učenika), obilježavanja Svjetskog tjedna svemira održanog 3. listopada, u kojem je sudjelovalo cca 100 učenika) i dr.

Tomislav Nikolić već dugi niz godina pridonosi popularizaciji i promociji tehničke kulture te očuvanju bogate tradicije tehničke kulture u gradu Splitu.

 

Grozdana Ribičić – za promociju čitanja i pismenosti te unapređenje knjižnične djelatnosti

Grozdana Ribičić diplomirana je knjižničarka i knjižničarska savjetnica, a od 2019. godine ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu.

Kao ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića pokrenula je i realizirala brojne projekte i programe s ciljem podizanja kvalitete usluga, čitalačke kulture, razvijanja slobode mišljenja i govora, razvijanja ljubavi prema kulturnoj i zavičajnoj baštini, pri čemu je vodila brigu da u programima i projektima budu zastupljene sve dobne skupine naših sugrađana.

Gradska knjižnica Marko Marulić dobitnik je priznanja „Knjižnica godine“ za 2022. godinu kojeg dodjeljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo.

 

Tijekom 2023. godine pod vodstvom Grozdane Ribičić otvorene su tri nove knjižnice: Pokretna knjižnica – bibliobus, Knjižnica Dalmatina i Knjižnica za djecu i mlade Kila – Mejaši te su prošireni postojeći i uvedeni novi knjižnični sadržaji, programi i usluge poput Zavičajne kuće Gradske knjižnice Marka Marulića, Spomen – sobe Miljenka Smoje u Knjižnici Žrnovnica i dr.

Angažman koji je Grozdana Ribičić ulagala u promociju čitanja, pismenosti i ustanove na čijem je čelu, radeći s brojnim i vrsnim suradnicima na dobrobit djece i mladih, ali i cijele zajednice, prepoznala je udruga „Naš kvart“ kandidiravši Grozdanu Ribičić 2018. godine za nagradu „Splitski cvit“.

 

 

Javna priznanja 2022.

Javna priznanja 2022. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2021. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na  sjednici održanoj 18. ožujka  2022. godine, donijelo je Odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, pet osobnih nagrade, te tri skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo  nagrađeni su:

Vinko Prizmić - za istaknuto djelovanje i postignuća na unapređenju sustava sigurnosti građana Splita i Hrvatske i promociji Grada Splita kao sigurne turističke destinacije

Vinko Prizmić je rođen 1953. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Sudionik je Domovinskog rata gdje je djelovao kao specijalist za borbenu tehniku pri HRM ali i kao pripadnik Civilne zaštite.

Više od 50 godina aktivni je dio obitelji splitskog sporta. Jedan je od pionira judo sporta u Splitu i Hrvatskoj  još od 1964. godine, uspješan natjecatelj, trener, sudac i dužnosnik.

Planinarstvom se počeo baviti 1969. godine, najprije u HPK Split, a zatim HPD Mosor. Ubrzo je postao vrsni alpinist, speleolog i planinar s najvišim instruktorskim naslovima, a prije 50 godina i spašavatelj gdje je od samih početaka iskazao organizacijske sposobnosti i želju da svoje znanje i iskustvo stavi na korist ljudi i podijeli ih s drugima. Bio je voditelj i instruktor u nizu škola i tečajeva, jedan od osnivača Stanice planinarskih vodiča, pročelnik Alpinističkog odsjeka i drugih odsjeka, te instruktor iza kojega su više tisuća akcija spašavanja i generacije mladih koje je odgojio.

U HGSS-a obnašao je različite dužnosti, a od 2002. godine pod njegovim vodstvom, jedna mala volonterska planinarska organizacija, postala je primjer drugim institucijama, institucija kojoj se vjeruje i na koju se može osloniti i računati uvijek kad je najteže. Inicirao je donošenje nekoliko zakona, posebno Zakona o zaštiti i spašavanju, uvođenje jedinstvenog broja za poziv u pomoć „112“ i formiranje posebnog državnog tijela za zaštitu i spašavanje, pokrenuo razvoj helikopterske pomoći i medicinskog prijevoza. HGSS-a je pod njegovim vodstvom bila prva u uvođenju suvremenih standarda koji su kasnije rezultirali mnogim spašenim životima.

Organizacijski je ustrojio HGSS-a kroz desetke stručnih tijela, te je istovremeno radio na teritorijalnom pokrivanju cijele Hrvatske s timovima i stanicama HGSS-a. Godine 2001. pokrenuo je obuku s najmlađima kao pilot projekt s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, edukaciju građana, obuku turističkih vodiča, nadzornika prirode i svih onih koji mogu biti izloženi opasnosti u cilju postizanja učinka smanjenja rizika uz istovremeno povećanja sposobnosti brze pomoći. Punih 25 godina Vinko Prizmić sudjelovao je u svjetskoj spasilačkoj asocijaciji i drugim stručnim skupovima, te se zalagao za uvođenje najsuvremenijih dostignuća i resursa, te najviših svjetskih standarda u Republici Hrvatskoj.      Popis sposobnosti i resursa koje su u Hrvatsku uveli Prizmić i HGSS je velik, od načina organiziranosti i djelovanja ove učinkovite nacionalne javne Službe do unapređenja znanja, tehnike i taktike pružanja prve pomoći i zbrinjavanja ozlijeđenih u izvanbolničkim uvjetima.  Do sada je osposobljeno na tisuće djelatnika Hitne medicinske pomoći u našoj zemlji ali i u regiji i svijetu. Bio je član najviših nacionalnih tijela zaštite i spašavanja u RH i autor mnogih stručnih radova na konferencijama i kongresima o sigurnosti u gradovima, sigurnosti u turizmu, hitnoj medicinskoj pomoći, platformama za obranu od velikih nesreća i katastrofa, radnim skupinama, povjerenstvima i tijelima domovinske sigurnosti.

Doprinos Vinka Prizmića nisu samo tisuće akcija spašavanja nego i njegova neumorna energija i stručnost, odgovornost i upornost koje je uložio u unapređenje nacionalnog sustava sigurnosti i sposobnosti koji je danas primjer i drugima u okruženju i svijetu. Vinko Przmić nije samo spašavatelj već i vrijedan sudionik društvenog života u Splitu i Hrvatskoj. On je sportaš, učitelj mnogim generacijama u judo sportu, planinarstvu, alpinizmu, speleologiji, gorskom spašavanju, civilnoj zaštiti, dobrovoljni darivatelj krvi, promicatelj turizma, volonterstva i nadasve humanist.

 

Dr. sc. Stanislav Piplović – za osobit doprinos znanstvenom istraživanju kulturne baštine, zaštiti i prezentaciji graditeljskog nasljeđa, posebno Grada Splita, te promicanju svijesti o njenoj važnosti za gradski identitet

Stanislav Piplović je rođen u Splitu 1932. godine. Na Arhitektonskom odjelu Tehničkog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1960. godine, a doktorirao  na Filozofskom fakultetu u Zadru, u oblasti društveno – humanističkih znanosti iz područja povijesnih znanosti.     

Tijekom svog radnog vijeka radio je na poslovima investiranja, projektiranja, urbanizma, prostornog planiranja, te predavao kao honorarni profesor na srednjim i višim stručnim školama. Umirovljen je 1992. godine.

Više od pedeset godina intenzivno se bavi znanstvenim i stručnim radom na istraživanju kulturne baštine Dalmacije kao dijelom opće povijesti umjetnosti, poviješću graditeljstva, teorijom arhitekture i urbanizma te zaštitom graditeljskog nasljeđa. U tome posebno mjesto zauzima Split i Dioklecijanova palača, srednjovjekovne romaničke, gotičke i renesansne arhitekture, intenzivan rast grada kroz XIX. stoljeće i suvremena izgradnja. Aktivno surađuje s više udruga građana te je član brojnih stručnih i znanstvenih udruženja.

Objavio je 10 knjiga i brošura te 385 stručnih i znanstvenih radova tiskanih u zemlji i inozemstvu, od kojih se čak 200 odnosi na Grad Split. Također je autor velikog broja popularnih članaka i Kroz istraživanja u arhivima i na terenu, donio je nove važne spoznaje o dvije tisuće godišnjem razvitku Splita i Dalmacije. Njegova najznačajnija ostvarenja su: Alois Hauser u Dalmaciji (2002.), Izgradnja Splita između svjetskih ratova (2008.), Izgradnja Splita u XIX. stoljeću (2015.) i nedavno objavljena Splitske vode kroz prošlost.

Sudjelovao je na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, te je održao znatan broj javnih predavanja upoznavajući javnost sa splitskom kulturom, spomenicima prošlosti, prostornim uređenjem i urbanizacijom, tradiciji i običajima, istaknutim stvarateljima, aktualnim događajima i drugim temama.

Među njegovim ostvarenjima na očuvanju spomenika kulture ističe se konzervatorski zahvat premještanja i rekonstrukcije klasicističkog ljetnikovca Garagnin na Divuljama kod Trogira,izrada urbanističko – arhitektonskog rješenja projektne dokumentacije uređenja barokne venecijanske utvrde Gripe u Splitu za potrebe Pomorskog muzeja i mornaričke knjižnice, sudjelovanje u istraživanju antičke nekropole koja je 1965. godine pronađena u predjelu Lora u Splitu.

Kao suradnik Urbanističkog zavoda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu sačinio je niz studija povijesno – prostornog razvitka naselja u Dalmaciji kao prilog elaboratima za njihovo urbanističko uređenje. U okviru izrade konzervatorskog elaborata kao podloga za generalni plan Splita obradio je studiju postojećeg stanja arhitekture Splita XIX. i XX. stoljeća. Zasluga Stanka Piplovića je i ta da je u stručnu literaturu uveo imena značajnih arhitekata i umjetnika koji su u Dalmaciji ostavili svoja djela, a bili su gotovo zaboravljeni.

Cijeli svoj životni i radni vijek Stanko Piplović se bavi promidžbom kulturnih dobara šireći u javnosti zanimanje za hrvatsku prošlost, potičući na poštivanje i čuvanje svega onog što su nam naši preci ostavili u naslijeđe.

Dobitnik je Osobne nagrade Splitsko – dalmatinske županije 2017. godine, te je odlikovan austrijskim Crnim križem  1998. za zasluge oko podizanja novog spomenika palim mornarima u Viškom boju.

 

Prof.dr. sc. Emilio Marin – za svekoliki doprinos istraživanju, očuvanju i njegovanju kulturne baštine i arheologije, te izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda Republike Hrvatske i svog rodnog grada

Prof. dr. sc. Emilio Marin rođen je u Splitu 1951. godine. Diplomirao je arheologiju i latinsku filologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1973. godine, magistrirao iz arheologije i epigrafije 1977. godine, a doktorirao 1990. iz antičke povijesti i arheologije. Bio je dugogodišnji kustos i ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu od 1988.-2004. godine u kojem je svojim radom pridonosio ugledu kako samog muzeja tako i grada Splita, a i nakon njegovog formalnog odlaska iz Muzeja, u najvećem dijelu svoje kulturne i znanstvene djelatnosti ostao je vezan uz teme Splita i Dalmacije. Također je bio i voditelj arheoloških istraživanja u Saloni i Naroni te začetnik  Muzeja Narone.

Kao sveučilišni profesor radio je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, pariškoj Sorboni, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, na kojem je od 2012. prorektor za međunarodnu suradnju. Bio je glavni tajnik XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju , te glavni urednik splitskog Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku. Također je obnašao dužnost veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj stolici i pri Suverenom viteškom malteškom redu (2004.-2011. ).

Tijekom više desetljeća rada ogledao se u brojnim djelatnostima poput pedagoške, uredničke, muzeološke, konzervatorske, znanstvene, predavačke, nastavne, esejističke i diplomatske u znanstvenim disciplinama: povijesti, filologiji, epigrafiji, arheologiji i povijesti umjetnosti. Autor je i urednik brojnih knjiga, autor više od šest stotina znanstvenih i stručnih radova i članaka. Vodio je brojne muzeološke i izložbene projekte u Hrvatskoj i Evropi: obnova i stalni postav i Arheološkog muzeja u Splitu, obnova Bulićeva Tusculuma u Saloni, idejni je autor koncepta izgradnje i postava Muzeja Narone, postav velike izložbe o Frani Buliću u Splitu, te niza izložbi u Barceloni, Oxfordu, Vatikanu, Skopju, Zagrebu i dr.

Član je Francuske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za humanističke znanosti i član Papinskog povjerenstva za sakralnu arheologiju u Vatikanu.

Dobitnik je brojnih domaćih i inozemnih priznanja, nagrada i odličja. Malteški je vitez. Nositelj je odličja pape Benedikta XVI. viteza Reda Pija IX., odličja Republike Italije i Republike Francuske, te odličja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.  Dobitnik je nagrade za životno djelo Županije splitsko-dalmatinske, Osobne nagrade Grada Splita, nagrade Grada Metkovića za životno djelo, Nagrade „Frane Bulić“ za životno djelo na području znanosti kao i Državne nagrade za životno djelo na području humanističkih znanosti. Počasni je građanin Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Pučišća na Braču i Grada Zagreba.

 

Martin Olujić – za dugogodišnji kvalitetan, odgovoran i stručan rad s mladima i nastavnicima, te doprinos razvoju i promidžbi tehničke klulture u Gradu Splitu

Martin Olujić je rođen u Lovreću 1952. godine, gdje je završio osnovnu školu. Na Pedagoškoj akademiji u Splitu završio je nastavnički studij na grupi tehnički odgoj – fizika, a na Filozofskom fakultetu u Mostaru studij odnosa s javnošću. Sudionik je Domovinskog rata, pričuvni bojnik 114. brigade i 6. domobranske pukovnije HV gdje je obnašao dužnost načelnika topništva.

Cijeli svoj radni vijek Martin Olujić posvetio je obrazovanju djece, posebno na polju tehničke kulture, u prvom redu kao nastavnik tehničke kulture, a potom i kao ravnatelj Osnovne škole Kman-Kocunar koju dužnost je obnašao 28 godina do umirovljenja.

 Veliki dio svog slobodnog vremena proveo je radeći s djecom i mladima kroz izvannastavne i izvanškolske tehničke aktivnosti. U brojnim radionicama koje je osmislio, organizirao i proveo tijekom godina, djeca su stjecala znanja i vještine iz raketnog i zrakoplovnog modelarstva, brodomodelarstva, fotografije, robotike, elektronike, programiranja, automatike i maketarstva.

Kao nastavnik i ravnatelj škole, Martin Olujić je više od dvadeset puta sudjelovao na regionalnim, odnosno više od deset puta na državnim natjecanjima tehničkog stvaralaštva mladih gdje su učenici pod njegovim vodstvom osvojili niz prvih mjesta. Martin Olujić,  i nakon umirovljenja, sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica modelarstva u suradnji s Zajednicom tehničke kulture Grada Splita, udrugom Zvjezdano selo Mosor i osnovnim školama iz Splita i okolice. Od 2018. godine obnaša dužnost predsjednika Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Martin Olujić je također autor različitih udžbenika iz tehničke kulture. U okviru izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije aktivno je sudjelovao u radu skupine zadužene za segment obrazovanja ravnatelja, dok je u projektu Cjelovita kurikularna reforma dao doprinos u radu skupine za područje tehničke kulture. Martin Olujić je predsjednik povjerenstva za izradu Prijedloga mreže osnovnih škola na području grada Splita, a dvije godine je vodio tečajeve osposobljavanja učitelja i polaganja ispita za korištenje informacijskih tehnologija, te predsjednik županijskih povjerenstava za natjecanje učenika na području tehničke kulture, voditelj Stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Splitsko – dalmatinske županije. 

Dobitnik je godišnje nagrade „Faust Vrančić“ 2010., Povelje HZTK  2017., a za uspješan rad s učenicima nagrađen 1979. od strane SIZ  za odgoj i obrazovanje, te Gradskog poglavarstva Grada Splita 1999. godine

Cijeli svoj profesionalni i radni vijek ali i svoje slobodno vrijeme, Martin Olujić je posvetio djeci i mladima ali i svima onima koji pokažu interes za obrazovanje u raznim područjima tehničke kulture.

 

Dara Vukić – za sedam i pol desetljeća umjetničkog stvaralaštva koje je obilježilo Grad Split ali i Hrvatsku

Dramska prvakinja Dara Vukić rođena je 1926. godine u Karlovcu. U svojih sedamdeset i pet godina profesionalnog djelovanja na kazališnoj sceni, filmu i televiziji, ostavila je snažan trag u hrvatskoj kulturi. U rodnom Karlovcu ostvarila je prve profesionalne kazališne uloge 1947. godine, te nakon kratke karijere u Mostaru, od 1954. godine postaje dio profesionalnog glumačkog ansambla splitskog HNK. Upravo u Splitu u kojem i danas živi, a i još aktivno sudjeluje u scenskom životu, ostvarila je najznačajnije uloge dramskog repertoara.

Radila je u najvažnijim predstavama redatelja čiji je rad obilježio hrvatsko kazalište 20. stoljeća, od Tanhofera, Strozzija, Stupice i Foteze, preko onih koji su djelovali potkraj stoljeća, Carića, Magellija, Para, Violića, Juvančića i onih mlađih čiji umjetnički rad tek započinje. Nositeljica je klasičnog repertoara i poznata dramska heroina koje je utjelovila iznimnom snagom, posebno njezine dvije Antigone ( Sofoklova u Tanhoferovoj režiji i ona Tonća Petrasova Marovića u režiji Vlatka Perkovića ).  S jednakom strašću oživljavala je klasični kao i suvremeni repertoar, a svakoj od tih uloga pristupa svojom izuzetnom pojavnosti, besprijekornoj dikciji i duboko promišljenom scenskom nastupu. 

Premda nije potakla iz splitske sredine, bitan segment scenskog umjetničkog rada Dare Vukić jest onaj dijalektalni, komediografski s mediteranskim štihom. Upravo njezine uloge u mediteranskom  repertoaru učinile su je prepoznatljivom kod domaće publike.

Dara Vukić je glumica izrazito širokog raspona glumačkih mogućnosti i sposobnosti koje sežu od antičkog i tragičnog pa sve do suvremenog komediografskog repertoara.      Svakom svojom novom ulogom ona je donosila na scenu karizmu velike glumice, upotpunjenu vrhunskom glumačkom profesionalnošću ali i snažnim umjetničkim osjećajem.

Premda je na kazališnim daskama dala najviše, zapažena su i njena filmska i televizijska ostvarenja    ( serije: Prosjaci i sinovi, Velo misto, Novine i filmovi: Prometej s otoka Viševice, Buže, Ta divna splitska noć, Kino Lika, Što je muškarac bez brkova, Svećenikova djeca, Zadarski memento ).

Više od sedam desetljeća na splitskim i hrvatskim kazališnim daskama, uz stotine uloga, od kojih je svaka bila primjetna i dojmljiva, čine Daru Vukić glumicom koja je obilježila jedno razdoblje splitskog i hrvatskog glumišta. 

 

U kategoriji Osobne nagrade u 2021. godini, nagrađeni su:

 

Matea Jelić – za ostvarene sportske rezultate u 2021. godini

Matea Jelić rođena je u Kninu 1997. godine. Članica je splitskog Taekwondo kluba Marjan. U 2021. godini osvojila je olimpijsku zlatnu medalju u taekwondo u kategoriji do 67 kilograma i upisala se u povijest hrvatskog sporta kao prva osvajačica zlatne olimpijske medalje u ovom sportu.

Taekwondo je počela trenirati sa sedam godina u Kninu. Njena prva velika medalja je bio naslov svjetske juniorske prvakinje nakon čega prelazi u Taekwondo klub Marjan.

Matea ima samo 24 godine, no iza nje je niz medalja na velikim natjecanjima. Aktualna je evropska prvakinja, osvojila je zlato i na Mediteranskim igrama, te slavila na Grand prix turnirima. 

Ni teške ozljede na juniorskom prvenstvu 2013. godine u Rijeci, dvije operacije i višemjesečni oporavak nisu zaustavili Mateu koja je već iduće godine postala juniorska prvakinja, najavivši blistavu karijeru koju je potvrdila osvojenim medaljama, a posebno ovom zadnjom. Ujedno je to i prvo olimpijsko zlato za Split još od vremena Đurđice Bjedov i Olimpijskih igara u Meksiku 1968. godine.

Proglašena je najboljom hrvatskom sportašicom u 2021. godini, te je dobitnica nagrade „Franjo Bučar“ za 2021. godinu

 

Toni Kanaet – za ostvarene rezultate u 2021. godini

Rođen je 1995. godine u Splitu. Taekwondo je počeo trenirati sa sedam godina, a prvi veliki rezultat ostvario je kao kadet 2009. godine kad je osvojio naslov prvaka Evrope.

U Montreuxu  je krenuo  njegov seniorski uzlet seniorskim srebrom na evropskom prvenstvu da bi 2018. godine u Kazanu osvojio naslov prvaka Evrope. Odličja na najvećim svjetskim turnirima, grand prix natjecanjima dovela su ga to toga da je bio prvi muški taekwondo sportaš koji se plasirao direktno putem olimpiske rang liste.

U 2021. godini na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojio je brončanu medalju u taekwondo u kategoriji do 80 kilograma i postao prvi splitski osvajač muške borilačke medalje u povijesti na olimpijskim igrama.

 

Frane Bešker – za izniman društveni profesionalno – volonterski angažman namijenjen građanima, a posebno mladima našeg Grada

Frane Bešker rođen je u Splitu 1995. godine. Magistar je poslovnih znanosti. Predsjednik je Međunarodne udruge studenata AIESEC Split i AIESEC Hrvatska - globalne, nevladine i neprofitne organizacije mladih, osnovane s ciljem poticanja osobnog i profesionalnog razvoja mladih ljudi od 18 do 30 godina. Cilj organizacije postiže se kroz stručne i volonterske prakse diljem svijeta. Na taj način mladi ljudi imaju priliku razviti svoje liderske vještine i usvojiti praktična znanja iz područja u kojem studiraju, a sve kroz rad na projektima i poslovima u tvrtkama i nevladinim organizacijama.

Frane Bešker je dobitnik Rektorove nagrade za izvrsnost u akademskoj godini 2018./2019.Također je volonterski obavljao poslove tajnika Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita od prosinca 2020. do siječnja 2022. godine.

U 2021. godini, Frane Bešker je ostvario iznimno veliki društveni angažman od značaja za Grad Split i to kroz profesionalno i volontersko djelovanje. Autor je i realizator različitih projekata kojima je cilj uključiti što veći broj mladih ljudi u društveno djelovanje i život našeg grada. Autor je  projekta World in The City – edukacijske radionice stranih jezika, u kojem su strani praktikanti podučavali svoj materinji jezik i pri tome polaznike osvještavali o ciljevima održivog razvoja, problemima u svijetu, multikulturalnosti i toleranciji, drugim kulturama i zemljama. Također je organizirao i nekoliko konferencija: Global Village s ciljem predstavljanja zemalja, tradicija, hrane, običaja lokalne zajednice; LTS – local training seminar; Bussines Future in Croatia s ciljem proširenja svijesti o uspješnim hrvatskim poduzetnicima, te potaknuti mlade na ostanak u državi nudeći im pozitivne primjere. Autor je i projekta Discover Split čiji je glavi cilj promicanje Splita kao sveučilišnog grada s bogatom kulturnom baštinom, a sudjelovao je u izradi Plana upravljanja društvenog kulturnog centra u Varošu. 

Navedeni projekti ali i cjelokupan angažman Frane Beškera  usmjereni su na internacionalno umrežavanje i iskustvo koje je od posebnog značaja za  naš grad, poticanje mladih na ostanak u svojoj zemlji i lokalnoj sredini, ukazivanje na bitne probleme u Gradu Splitu i njihovo rješavanje, umrežavanje udruga i jako civilno društvo, a posebno edukacija i poticanje mladih na veću participaciju u društvu.

 

Emin Sarajlić – za nesebičan trud i zalaganje, te izniman doprinos razvitku i ugledu Grada Splita kroz promociju splitskog i hrvatskog folklornog stvaralaštva u zemlji i svijetu

Emin Sarajlić je rođen 1967. godine u Splitu. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Unutar Kulturno umjetničkog društva „Jedinstvo“ djeluje od 1983. godine, u njegovim sekcijama i na brojnim funkcijama. Nositelj je državnog odlikovanja Red hrvatskog pletera, te Srebrne diplome Hrvatskog sabora kulture.  Sudionik je Domovinskog rata.

Već 39 godina volonterski je vezan za „Jedinstvo“ i jedan od njegovih najzaslužnijih članova. Emin Sarajlić je u prošloj 2021. godini kao predsjednik KUD-a „Jedinstvo“, unatoč otežanim uvjetima rada i prostornim problemima društva, dao doprinos kulturnoj vidljivosti Grada Splita ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu, te doprinos očuvanju i prezentaciji splitske baštine, folklornog i scenskog prikaza i kulturno – umjetničkog amaterizma.

Njegovom upornošću i zalaganjem u rješavanju dugotrajnih prostornih i vlasničko pravnih problema, društvo je nakon 47 godina napustilo prostor plesne dvorane na Poljani Tina Ujevića i preselilo u novi prostor čime je omogućen nastavak rada ovog najstarijeg splitskog KUD-a. U siječnju 2021. godine na HTV prikazan je koncert „Jedinstvenih 100“ koji je u prigodi proslave stote godišnjice društva održan u Spaladium  areni, čiji je idejni začetnik, producent, scenarist i redatelj Emin Sarajlić koji je ujedno organizirao produkciju video i audio materijala iz čega nastaje konačni vrhunski zapis koncerta.

Također je autor projekta zajedničkog koncerta , Varaždinskog tamburaškog orkestra i tamburaškog orkestra KUD-a „Jedinstvo“ koji je održan u Varaždinu, u sklopu obilježavanja Dana grada Varaždina. 

U 2021. godini, Emin Sarajlić pokreće niz postupaka kojim je proces edukacije i prezentiranja narodnih dobara prebacio na online platforme s ciljem poticanja daljnjeg  rada unutar Jedinstva ali i šire društvene zajednice što uključuje folklorno stvaralaštvo grada Splita i RH, organizaciju i sudjelovanje na smotrama kulturno – umjetničkog stvaralaštva, suradnju s drugim KUD-, te izdavanje e-časopisa/online magazina Jedinstvo.

Nesebičnim trudom i zalaganjem, a uz potporu ostalih članova, Emin Sarajlić dao je veliki doprinos nastavku uspješnog radu KUD-a „Jedinstvo“, posebno u pandemijskoj 2021. godini, promociji splitskog i hrvatskog folklornog stvaralaštva, te kulturno – umjetničkog amaterizma.

 

Izv. prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić – za stručnost, požrtvovnost i doprinos u liječenju bolesnika s COVID-19 u pandemijskim uvjetima

Izv. prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1982. godine. Do 1986. radio je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Omiša, Splita i Trogira. 

Specijalistički ispit iz infektologije položio je 1991. godine i od tada je zaposlen na Klinici za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Split. 

Od 2013. godine izvanredni je profesor na Katedri za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu., od 2011. do 2020. pročelnik Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koja je u akademskoj godini 2018./2019. proglašena najboljom katedrom, a od 2020. predstojnik Klinike za infektologiju i voditelj Respiratorno – intenzivističkog centra KBC Split za liječenje bolesnika s COVID-19.         

Autor je više poglavlja u sveučilišnim  udžbenicima iz područja infektologije, prevoditelj udžbenika i poglavlja u udžbenicima iz područja infektologije, autor brojnih znanstvenih radova i suradnik u znanstvenim projektima. 

U nezavidnim i izvanrednim okolnostima Kliničkog bolničkog centra Split tijekom pandemije COVID-19, dr. Ivić je uložio izuzetne napore i pokazao zavidne organizacijske sposobnosti kako za skrb o bolesnicima tako i za funkcioniranje zdravstvenog sustava.

Bespoštedno je i uporno u javnosti prezentirao medicinske stavove nužne za konačan izlaz iz pandemije. Svojim stručnim znanjem, medicinskim stavom, neiscrpnom brigom i požrtvovnošću za sv

oje sugrađane, dr. Ivić je dao veliki doprinos u liječenju i oporavku bolesnika s COVID-19.

U kategoriji Skupne nagrade u 2021. godini, nagrađeni su:

Zajednica tehničke kulture Grada Splita – za sustavni razvoj i poticanje tehničkog stvaralaštva djece i mladih Grada Splita, te popularizaciju tehničke kulture

 

Zajednica tehničke kulture grada Splita je tijelo koje provodi programe javnih potreba u tehničkoj kulturi, a s ciljem razvoja i promocije tehničke kulture na području Grada Splita. Zajednica trenutno okuplja 17 udruga.

Kroz svoje programe, Zajednica osobitu pozornost posvećuje izvanškolskom i izvannastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih kao i popularizaciji tehničke kulture, a okuplja djecu i mlade na zajedničkom cilju – stjecanje novih znanja i vještina, druženju i bavljenju tehničkom kulturom.  Ciljevi tih aktivnosti su popularizacija raznovrsnih tehničkih disciplina namijenjenih učenicima osnovnih škola, edukacija mladih, poticanje kreativnog stvaralaštva, razvijanje tehničkih vještina, motorike i timskog rada te razvoj stvaralaštva i inovacija.

U prošloj 2021. godini djelatnosti Zajednice tehničke kulture grada Splita su u velikoj mjeri bile obilježene ograničenjima nametnutima provedbom preventivnih mjera usmjerenih na usporavanje širenja virusa COVID-19. Ipak, unatoč tim poteškoćama, dugogodišnji rad Zajednice na obrazovanju mladih i općoj promociji tehničkih djelatnosti, nastavljen je i u prošloj 2021. godini, u kojoj je Zajednica  provela sve planirane aktivnosti. 

Organiziran je i proveden niz uobičajenih radionica tehničkih aktivnosti za mlade i učenike splitskih osnovnih škola tijekom školske godine i ljetnih praznika,  radionice za učenike Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“. Članovi  Zajednice nastupili su  na 63. natjecanju mladih tehničara RH, Danima tehničke kulture, sudjelovali su na Festivalu znanosti Split, Danima otvorenih vrata udruga 2021., Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji ENTER, smotri raketne tehnike u Garešnici, Ekološkoj akciji „Split – EKO 2021“ i dr.

 

 Za svoj rad, Zajednica je do sada primila  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture 2004. i 2021. godine, te godišnju državnu nagradu tehničke kulture  „Faust Vrančić“ 2014. godine.

Ustanova u kulturi Galerija Kula – za uspješnu organizaciju izložbenih programa u 2021. godini i promicanje kulturnog života Grada Splita

Osnovana 1994. godine, Galerija Kula ove godine slavi 28 godina svog rada iza koje stoji  intenzitet i godine rada, te renomirani opus autora koji su izlagali i surađuju s ovom Ustanovom.

Danas je Galerija Kula nesporno jedna od najzapaženijih ustanova u kulturi Grada Splita. Nastala na poticaj njenog osnivača Stanka Babe Mrduljaša djeluje u kontinuitetu već skoro tri desetljeća. Na prvom mjestu treba istaknuti izložbenu djelatnost koja obuhvaća po desetak izložbi godišnje ali i izdavačku djelatnost, ne samo kroz tiskanje popratnih kataloga izložbi, već i zasebnih publikacija i monografija pretežno splitskih umjetnika.

Uz izložbe renomiranih domaćih umjetnika u Galeriji Kula izlagali su i mnogi proslavljeni međunarodni umjetnici čije su izložbe pomogle pozicioniranju Splita u relevantno kulturno središte Mediterana i ovog dijela Evrope.

Smještena u prostoru sjeverozapadne kule Dioklecijanove palače, u prostoru koji je spomenik splitskog graditeljskog nasljeđa, kojem i danas daje životni smisao, Galerija Kula je prvenstveno mjesto okupljanja ljubitelja likovne umjetnosti ali i vrlo zanimljiva turistička atrakcija.

Unatoč pandemiji i teškim organizacijskim i radnim uvjetima, Galerija Kula je u 2021. godini ostvarila još jednu izložbenu sezonu iznimne kvalitete u kojoj je predstavila trojicu vrhunskih hrvatskih umjetnika Zlatana Vrkljana, Damira Očka i Davida Maljkovića, te međunarodne umjetnike Carlosa Garaicou iz Kube i Richarda Deacona iz Ujedinjenog kraljevstva.

Galerija Kula je i u 2021. godini  svojim programskim djelovanjem, nastavila s uspješnim doprinosom ne samo međunarodnom ozračju splitskog kulturnog života, već i izravnom dodiru lokalne umjetničke sredine, s relevantnom umjetničkom praksom na internacionalnoj umjetničkoj sceni.

 

Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma – Caspera – za realizaciju niza aktivnosti s ciljem pružanja pomoći i osvještavanja društva o životu žena oboljelih od malignih bolesti, te humanitarnu djelatnost

Splitska udruga Caspera osnovana je 2020. godine kao Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma. Udruga je zamišljena kao mjesto pomoći svim onim ženama koje se osjećaju usamljene i preplašene, kao utočište u kojem će biti prihvaćene, mjesto na kojem će dobiti razumijevanje, podršku i empatiju.

Osnovana na samom početku pandemije, kada je zbog epidemioloških razloga život i rad bio ograničen, članice nisu stale s radom nego su hrabro i ustrajno nastavile svoje aktivnosti kroz razne akcije i projekte.. Posebno su bile aktivne i poduzetne 2021. godine.          Poučene svojim iskustvom i onim što je njima u liječenju nedostajalo, organizirale su psihološku pomoć, podršku za oboljele ali i za njihove obitelji. Tako u svom timu danas imaju šest savjetovateljica koje su prošle godine volonterski odradile preko sto terapija razgovorom sa ženama. Također su organizirale grupnu podršku pod nazivom „Virtualna ćakula“, suradnju s brojnim stručnjacima i oformile rubriku „Pitaj“ u kojoj postavljaju pitanja određenim stručnjacima, „Bokun butige“ gdje se mogu razmijeniti razna onkološka pomagala. 

Provele su projekt „Da mogu uvik ka šta mogu sad“, projekt besplatnog vježbanja za žene oboljele od karcinoma i projekt „Tragovi „ koji je uključivao više predavanja i tribina.

Održale su donatorsku akciju pod nazivom „One nisu stale“, kroz koju su raznim akcijama 

govorile o važnosti preventivnih pregleda ali i o životu žena s karcinomom.  Posebno je bila zapažena izložba fotografija na kojima je 17 žena neustrašivo pokazalo svoje ožiljke. Time su poslale snažnu poruku javnosti da one zaista nisu stale, da žive, rade i da su i dalje među nama.

Javna priznanja 2021.

Javna priznanja 2021. godine

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2020. godini nagrađeni su:

Miljenko Smoje (posmrtno) za izuzetan doprinos gradu Splitu kao kroničaru dalmatinske svakodnevnice i života običnih malih ljudi

Miljenko Smoje, hrvatski novinar, književnik i scenarist rođen je 1923. godine u Splitu gdje je 1941. godine završio gimnaziju. Na Višoj pedagoškoj školi diplomirao je hrvatski jezik i povijest te je nakon II. svjetskog rata kraće vrijeme radio kao učitelj u Komiži i Omišu.

U dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ počeo je raditi 1950. godine. Pisao je putopise, scenarije, reportaže i satire o običnom čovjeku, dalmatinskim malim mjestima i suvremenom životu. Bio je suradnik Radio Splita, Vjesnika u srijedu i Vjesnika. Posebno je značajan kao humorist i pokretač satiričnih listova Pomet i Berekin. Tijekom 1970. godine napisao je scenarije za televizijske serije Naše malo misto i Velo misto, kronike dalmatinskog života u međuratnom i poratnom razdoblju koje su stekle veliku popularnost. Oba scenarija objavio je i kao romane ( Kronika o našem malom mistu 1971., Velo misto, 1981., Kronika velog mista I-II, 1997. ). Njegove serije Malo misto i Velo misto iako snimljene i prikazane prvi put prije više od 30-tak godina i dalje su pri svakoj novoj reprizi rado gledane. Desetljećima je pisao svojevrsnu feljtonističku kroniku, uvijek sa svrhom da zabavi čitateljstvo, u kojima opisuje i analizira najbizarnije teme i probleme splitskog načina života, te se bavi različitim aspektima splitskog mentaliteta, a istodobno razara mnoge tradicionalne mediteranske mitove.Njegovi feljtoni, u kojima iz perspektive pučkog pripovjedača upozoravaju na degradaciju morala, ismijavaju profiterstvo, podmuklost i snobizam. Tijekom 1990. godine objavljivao je humoristične priloge u Feral Tribuneu, od kojih je dio objavljen kao zasebna knjiga ( Pasje novelete, 1996, ). Iznimno popularan i čitan, Smoje je stvorio galeriju prepoznatljivih, tipično splitskih likova iz dalmatinske svakodnevnice punih humora ali i tragičnih sudbina. Svojim je feljtonima i reportažama, objavljivanima gotovo tijekom pola stoljeća, postao sinonim za dalmatinsko novinarstvo.

 

Zoja Odak (posmrtno) za jedinstvenu energiju, snažan i autentičan glumački izraz čime je ostavila neizbrisiv trag na hrvatskoj i splitskoj kazališnoj sceni

Nacionalna prvakinja, glumica Zoja Odak obilježila je gotovo pedeset godina, koliko je profesionalno djelovala na kazališnoj sceni, hrvatski kazališni život, a svom je Splitu poklonila mnoge značajne uloge dramskog repertoara. Rođena je 1947. godine u Splitu. Prve glumačke korake napravila je u legendarnom splitskom  kazalištu „Titovi mornari“. Teatrologiju i književnost diplomirala je u Sarajevu. Kao talentiranu mladu glumicu HNK Split je angažira 1972., a njen brz glumački uspon započinje s obnovom kazališne zgrade 1979. godine. Ministarstvo kulture dodijelilo je Zoji Odak status nacionalne prvakinje 2003. godine.

Njezin glumački talent, moć i uvjerljivost najviše su ostali upamćeni u ulogama klasičnog repertoara. Brojne antičke heroine utjelovila je s iznimnom snagom, a duh Mediterana, kojega je nosila već u svojoj pojavi tu se duhom dodirnuo sa antičkim tragičarima. Klitemnestra, Alkestida, Hekuba, Lizistrata, Antigona, Euridika, sve na sceni njenog splitskog HNK, neke su od uloga za koje je dobila niz najznačajnijih nagrada u zemlji i inozemstvu, uloga koje se i danas nakon niza godina od premijere, dobro pamte. U nepreglednom nizu glumačkih kreacija glumeći  Držića, Čehova Dostojevskog, Krležu Moliera, Zoja Odak je scenski zablistala u svojoj izuzetnoj pojavnosti, besprijekornoj dikciji i duboko promišljenom scenskom pristupu.  Bitan segment rada Zoje Odak, a koji ju je zapravo učinio toliko prepoznatljivom u krugovima najšire publike Splita i Dalmacije, bio je komediografski, pogotovo obilježen mediteranskim štihom. Izrazito širokog raspona glumačkih mogućnosti i sposobnosti, koji sežu od antičkog i tragičnog pa sve do suvremenog i komediografskog repertoara, Zoja Odak je svakom svojom novom ulogom donosila na scenu karizmu velike glumice, upotpunjenu vrhunskom glumačkom profesionalnošću, ali iznimnim i snažnim umjetničkim osjećajem. Gotovo pola stoljeća na splitskim i hrvatskim kazališnim daskama, uz desetke uloga, od kojih je svaka bila primjetna i dojmljiva, pretvorile su Zoju Odak u glumicu koja je s drugim  velikanima, obilježila jedno razdoblje hrvatskog kazališta. Uz prvenstvenu posvećenost kazalištu ostvarila je i zapaženu televizijsku i filmsku karijeru. Dobitnica je niza nagrada: Nagrade Dubravko Dujšin, Zlatni lovorov vijenac na MESS-u, dvije Judite na Splitskom ljetu, dva Marula na Marulićevim danima, Nagradeu za glumačku kreaciju na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, Majska nagrada Društva dramskih umjetnika Hrvatske, Nagrade Ivo Tijardović za doprinos HNK Split, Zlatne arene za ulogu Marije u Pričama iz Hrvatske Krste Papića i posebne nagrade u Bergamu za Adu u istoimenom filmu Milutina Kosovca.

Za umjetničko stvaralački doprinos hrvatskoj kulturi dodijeljeno joj je Odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Čitav život Zoja Odak ostala je vezana za svoj rodni grad, jednu kazališnu kuću i jedan ansambl.

 

Đordana Barbarić za razvoj volonterizma, socijalni i humanitarni rad te zaštitu i promicanje ljudskih prava posebice ranjivih skupina građana

Đordana Barbarić rođena je u Splitu 1960. godine gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju „Natko Nodilo“. Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu. Do 1999. godine radila je u različitim ustanovama u domeni socijalne skrbi i obrazovanja. Zaposlena je i aktivna u udruzi MoSt od 1999. godine do danas, isprva kao koordinatorica aktivnosti za djecu i mlade s problemima u ponašanju i edukatorica i supervizorica u radu s volonterima, a od 2003. do 2020. na mjestu predsjednice udruge, te od 2013. do danas na mjestu voditeljice Centra za znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Uz dugogodišnje iskustvo vođenja nevladine organizacije, iskustvo voditeljskih poslova te vođenja radnih timova, kontinuirano je sudjelovala na brojnim stručnim usavršavanjima te brojnim radnim skupinama za izradu zakona, strategija, planova na lokalnoj i nacionalnoj razini. Kreirala je veliki broj javnih akcija i kampanja vezanih uz problematiku beskućništva, siromaštva i ljudskih prava različitih ranjivih skupina. Visokom kvalitetom rada te vizionarskim pristupom u organizaciji i provedbi projekata, Đordana Barbarić je ostvarila brojna vrijedna postignuća i izniman doprinos razvoju zajednice u kojoj živi. Svojim radom, aktivizmom, javnim zalaganjem te angažmanom u nizu tijela javnih institucija na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini doprinijela je osmišljavanju i razvoju socijalnih usluga vezanih za mlade u riziku i s problemima u ponašanju, mlade počinitelje kaznenih djela te mlade koji izlaze iz institucionalne skrbi. Napisala je više desetaka projekata, kampanja i akcija u području suzbijanja nasilja među mladima. Koautorica je, sada već tradicionalne akcije „A di si ti?“ kojoj je osnovni cilj senzibiliziranje javnosti za problematiku beskućništva, a u kojoj su građani Splita prepoznali važnost volonterstva i humanitarnog rada, te je sa timom udruge MoSt pokrenula prvu socijalnu samoposlugu u Republici Hrvatskoj. Pokrenula je također izradu prvog Gradskog programa za mlade u gradu Splitu i osmislila cjelokupan proces donošenja prvog takvog dokumenta u Splitu, uključivši više stotina mladih u promišljanje i pokretanje programa. Osmislila je niz edukacija za volontere, kreirala, kordinirala i provodila u suradnji sa splitskim osnovnim i srednjim školama i fakultetima više desetaka volonterskih akcija mladih za dobrobit zajednice kroz „Sajam ideja mladih“. Posebno se zalagala i zagovarala za promjene Zakona o prebivalištu prema kojem danas svi beskućnici u RH ostvaruju pravo na osobnu iskaznicu. Sa svojim suradnicima organizirala je prihvatilište za beskućnike koje je 2000. godine započelo s radom, a od 2003. godine u sklopu prihvata otvoreno je Prihvatilište za žene beskućnice koje funkcionira kao stambena jedinica, što je jedinstven primjer u Hrvatskoj. Otvorenim dijalogom sa svim dionicima u zajednici povezivala je institucije, ustanove, organizacije civilnog društva u području socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, kulture te gospodarskog sektora s kojima je uspostavila suradničke odnose i značajno doprinijela njihovom društveno odgovornom djelovanju i uključivanju u humanitarne akcije za dobrobit građana koji žive u siromaštvu i bez krova nad glavom. U svim svojim nastupima posebno promovira grad Split kao socijalnu sredinu i grad solidarnosti. Za svoj rad više je puta nagrađivana društvenim priznanjima i nagradama, dva puta je proglašena osobom godine po izboru „Slobodne Dalmacije“ , a dobitnica je i priznanja „Splitski cvit“ 2015. godine.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2020. godini nagrađeni su:

Športsko društvo Jadran za ostvarene rezultate i doprinos športskom  životu grada Splita

Športsko društvo Jadran je simbol grada Splita i Republike Hrvatske već jedno stoljeće. Društvo je osnovano 1920. godine u zgradi „Hrvatskog doma“ u Splitu pod prvim nazivom Pomorsko športski klub „Baluni“, a  pod nazivom „Jadran“ djeluje od 1924. godine.  Danas u okviru društva djeluju tri kolektiva: Plivački klub Jadran, Vaterpolski klub Jadran i Klub za športski ribolov Jadran.       U proteklih sto godina postojanja „Jadranovi“ plivači, vaterpolisti, skakači u more, te športski ribolovci na moru, nanizali su velike uspjehe na domaćim i međunarodnim natjecanjima među kojima su osvajanje državnih prvenstava i kupova, nastupi na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, Mediteranskim igrama i drugim natjecanjima vrhunskih športaša. Njihovim stopama idu i Marin Moglić i Franko Grgić koji su svojim uspješnim rezultatima osigurali nastup na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.Jadran je najstariji vaterpolski klub u Dalmaciji i jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Prvi je hrvatski športski klub koji je svojoj samostalnoj domovini donio naslov prvaka Starog kontinenta ( 1992. i 1993. godine ). Unatoč pandemiji  koronavirusa  koja je u 2020. godini zaustavila svijet športa, vaterpolisti su odigrali prvenstvo Hrvatske tijekom ljeta i osvojili treće mjesto. Također su u najjačem klupskom vaterpolskom natjecanju Ligi prvaka u 2020. godini ostvarili zapažene rezultate čime se grad Split opet vratio na vaterpolsku kartu Europe.           Tijekom svoje povijesti, Športsko društvo Jadran, kontinuirano njeguje športsku raznovrsnost kao pristup, koncept i način realizacije aktivnosti u športu, promovirajući ideju uključivanja splitske djece u bavljenju ovim aktivnostima, za Split tradicionalnim športskim disciplinama, jer upravo su oni temelj razvoja novih ideja i zalog bolje budućnosti za naš športski Split.

 

 Udruga branitelja veterana Vojne policije 72. bojne za niz aktivnosti u očuvanju i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, te za humani i društveni angažman

Udruga branitelja veterana Vojne policije 72. bojne osnovana je 2010. godine. Članovi udruge su dragovoljci i ratnici, nositelji borbenih djelovanja kao i zapovjednici navedene postrojbe. Članovi udruge svakodnevnim volonterskim radom pomažu obiteljima poginulih branitelja, razvojačenim braniteljima u rješavanju statusnih pitanja, promiču istinu o Domovinskom ratu , te surađuju sa srodnim udrugama i lokalnom, regionalnom i državnom upravom. Udruga je aktivni član Koordinacije borbenih postrojbi Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije. Udruga također sudjeluje u suorganizaciji i organizaciji različitih događaja posvećenih sjećanju na poginule i umrle branitelje Domovinskog rata, proslavi praznika RH, obilježavanju obljetnica operacija HV, te osnivanja postrojbi HV. Svojim radom udruga promiče istinu o Domovinskom ratu kroz medije, škole, knjige i sudjelovanjem na različitim tribinama i predavanjima. Od svog osnutka udruga kontinuirano sudjeluje  u humanitarnim, sportskim i kulturnim događajima u gradu Splitu, Županiji, a i diljem Hrvatske.

U 2020. godini nesebičnim zalaganjem i osobnim angažmanom pripadnici Udruge su se iskazali za vrijeme katastrofa  na području Banovine prikupljajući materijalna i financijska sredstva, te odlaskom na stradala područja stavili se na raspolaganje Crvenom križu i još jednom pokazali da su „na prvoj crti“ kad je god to potrebno. Svojim djelovanjem ponosno predstavljaju Grad Split na području susjednih županija i šire, što je razvidno i u priznanju njihovog djelovanja, imenovanjem ulica u Zadru, Šibeniku, Sinju, Kninu i uskoro u Dubrovniku, u gradovima u kojim su djelovale satnije 72. bojne VP.

 

Respiratorno intezivistički centar Kliničkog bolničkog centra Split za izuzetan napor i nesebično davanje u organizaciji, skrbi i liječenju najtežih bolesnika oboljelih od COVID-19

Prema naputcima Ministarstva zdravstva te Nacionalnog stožera Civilne zaštite o potrebi nove organizacije rada zbog pandemije novim koronavirusom, KBC Split je u cjelini oslobodio bolničke kapacitete na Križinama i na istom mjestu organizirao Respiratorno intezivistički centar koji će skrbiti o pacijentima pozitivnima na COVID-19. Formirane su tako nove organizacijske jedinice koje će skrbiti o lakšim i srednje teškim bolesnicima od COVID-19, te intenzivne jedinice opremljene respiratorima za teže bolesnike.  Medicinsko osoblje suočeno je u 2020. godini s izazovima bez presedana, suočeni s činjenicom  da se brinu o pacijentima oboljelim od bolesti koju ni struka ne poznaje dovoljno. I sami su bili izloženi opasnosti da budu zaraženi, dovodeći time u rizik i članove svojih obitelji. U radu Centra sudjelovali su zdravstveni i  nezdravstveni  djelatnici bolnice, svih specijalnosti, svih dobi i svih generacija, od specijalizanata do sveučilišnih profesora, medicinskih sestara sa svih bolničkih odjela, a isto tako i tehničara, spremačica, laborantica, radnica u kuhinji. Isto tako svi radnici bolnice ozbiljno su prihvatili svoje dužnosti i disciplinirano ih provodili.           U situaciji kada se pandemija širila u Hrvatskoj i u svijetu, kada se svakim danom povećavao broj teško oboljelih, trebalo je infrastrukturno i financijski osigurati rad Centra, obavještavati građane o novim otkrićima vezanim uz ponašanje virusa te davati upute o epidemiološkim mjerama za sprečavanje širenja zaraze. Ali ono što je važnije od svega to je nadljudski napor koji su uložili svi djelatnici pružajući  zdravstvenu skrb i pomoć  teško oboljelim pacijentima.   Neiscrpnom energijom, toplom ljudskom riječi i pažnjom, djelatnici Respiratorno intezivističkog odjela KBC Firule Split  dali su puno više od samog liječenja, dali su osjećaj svojim  pacijentima da nisu napušteni i sami.

 

Ženska klapa „Ventula“ za organizaciju i održavanje prve smotre klapa u Splitu

„Spli`ski klaparel“ u 2020. godini

Ženska klapa „Ventula“ osnovana je 2006. godine i od tada nastupa na brojnim susretima, smotrama i festivalima te drugim klapskim kulturnim događajima u zemlji i inozemstvu.      

Uz brojne nastupe i neprekinuto djelovanje punih 15 godina klapa „Ventula“ je  više puta nagrađivana na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu ( 2009. treća nagradu publike, 2011. i 2012. Prva nagradu publike, a 2014. godine treća nagradu stručnog žirija ), te na drugim festivalima ( Internacionalni festival klapa u Perastu u Crnoj Gori, Festivalu ženskih klapa „Omišljanska rozeta“, Festivalu božićne klapske pisme u Zadru i dr. ). Ipak najvažnija nagrada je Zlatna medalja na prestižnom International Michelangelo Music Festival u Firenci 2019. godine.      Ženska klapa „Ventula“ već 15 godina radi na promociji i očuvanju ženskog klapskog pjevanja, onog izvornog a cappella klapskog pjevanja,  koje je zaštićena svjetska nematerijana kulturna baština. U listopadu 2020. godine u izrazito teškim epidemiološkim okolnostima uzrokovanim epidemijom virusa Covid-19, članice klape pokrenule su i utemeljile smotru „Spli`ski klaparel“ koja je od iznimnog značaja za očuvanje i promicanje izvornog klapskog pjevanja i glazbene kulturne baštine u Gradu Splitu.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2020. godini nagrađen je:

Prof.dr.sc. Julije Meštrović za poseban doprinos izgradnji, organizaciji i financiranju sustava za prihvat i liječenje oboljelih od covida-19, stalnu brigu o pacijentima i zdravstvenim djelatnicima, te poduzete napore usmjerene nastavku funkcioniranja ostalih dijelova zdravstvenog sustava Grada

Prof. dr. sc. Julije Meštrović je liječnik, pedijatar, subspecijalista za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi. Ravnatelj je Kliničkog bolničkog centra Split i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu. Svu svoju profesionalnu aktivnost usmjerio je na organizaciju i postizanje vrhunskih rezultata u pedijatrijskoj skrbi za djecu i mladež Splita, Dalmacije i drugih gravitirajućih područja. Zahvaljujući nesebičnom osobnom trudu prof. Meštrovića, Split je dobio Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi Klinike za dječje bolesti KBC Split koji svojom opremljenošću i kvalitetom rada prima pohvale i priznanja iz cijelog svijeta. Za svoj stručni rad i organizacijske sposobnosti dobio je ne samo vrhunska  priznanja KBC Split i Medicinskog fakulteta, nego i cijele Hrvatske , međunarodnih stručnih društava, europskih i američkih, te UNICEF-a.  Na dužnost ravnatelja KBC Split izabran je 2018. godine. Od početka obnašanja mandata trudi se podignuti razinu medicinske skrbi, te povezati struku i znanost. Jednako skrbi o zdravstvenom osoblju i bolesnicima, a njegova velika zasluga je rad na izradi strateškog razvoja KBC Split koji uključuje Centar za akutnu medicinu, Centar za specijalističku – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, te Istraživački centar. Najznačajniji događaj 2020. godine za cijeli svijet nesumnjivo je pandemija bolesti Covid-19, čije je usporavanje, ograničenje i suzbijanje preko noći postao uvjet pukog opstanka i prioritet svih segmenata društva. Jedan od najznačajnijih koji je primio snažan udar pandemijskih posljedica i od kojeg se očekivao snažan i sustavan odgovor u liječenju, njezi i ozdravljenju oboljelih, svakako je zdravstveni sustav u cjelini.  Iznimka u svemu tome nije bio ni Split. Pod vodstvom prof. Julija Meštrovića provedena je žurna reorganizacija i opremanje bolnice radi prihvata oboljelih ali i radi nastavka obavljanja redovnih aktivnosti. Osnovan je Respiratorno intezivistički centar  kao nova ustrojstvena jedinica u radu, a uložena su i značajna sredstva u opremanje i uređenje prostora za prihvat i liječenje bolesnika visoke zaraznosti. Vođenje kompleksnog sustava kao što je KBC Split u pandemijskim okolnostima bio je neočekivan izazov za sve djelatnike bolnice, a posebno za prof. Meštrovića na čelu ustanove koji se od početka angažirao na čvrstom organiziranju, podjeli odgovornosti i timskom radu. Prof. dr. sc. Julije Meštrović je svojim entuzijazmom, stručnim i moralnim autoritetom, organizacijskim sposobnostima dao ogroman doprinos u uspješnom funkcioniranju bolničkog sustava u cjelini  u 2020. godini.

Javna priznanja 2020.

Javna priznanja 2020. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2019. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na  sjednici održanoj 04. svibnja  2020. godine, donijelo je Odluku o dodjeli četiri nagrade za životno djelo, četiri osobne nagrade, te tri skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2019. godini nagrađeni su:

Jadran Marinković - za osebujan i prepoznatljiv dugogodišnji novinarsko istraživački rad te izniman doprinos promicanju pomorske kulture kod nas i u svijetu

Doajen hrvatskog radijskog novinarstva, Jadran Marinković rođen je 1953. godine u Zadru. Završio je Pomorski fakultet. Dvije godine plovio je na brodovima Jadroplova, a nakon toga je sasvim slučajno 1976. godine odabrao karijeru u kojoj je svakodnevno, čak 42 godine plovio valovima etera  kao radijski voditelj, urednik i novinar, sve do odlaska u mirovinu 2018. godine.

Od 1980. godine zaposlenik je Radio Splita gdje je ostavio neizbrisiv trag. Osim kao urednik i voditelj kultne emisije Hrvatskog radija Pomorska večer ,poznat je kao urednik i voditelj radijskih emisija „Glas naroda“, „Akcija-reakcija“, „Četvrtkom u četvrtu“, „Sridom u sridu“, „Auspuh“. Bio je jedan od prvih urednika i voditelja emisije HR „Tisuću bisera“, te je tri godine vodio subotnju emisiju Drugog programa HR „Radio Jadran“.

U Domovinskom ratu izvještavao je sa slavonskih ratišta i dva puta sudjelovao u konvoju Libertas.

Izuzetnim poznavanjem prilika i događaja u pomorstvu, brodarstvu i brodogradnji, Jadran je kao neumorni novinar Radio Splita, pomorsku djelatnost činio važnim dijelom gospodarskog života našega grada. Svoju iskrenu ljubav prema moru i pozivu pomorca posebno je potvrdio kao dugogodišnji urednik radio emisije „Pomorska večer“ i „Podvučeno plavim“ gdje je 35 godina živom riječju kroz kontakte s obiteljima i prijateljima , našim pomorcima na pučini, donosio bliskost doma i toplinu obitelji.

Izniman je doprinos Jadrana Marinkovića u promicanju pomorske kulture kod nas i u svijetu, u isticanju vrijednosti i tradicije brodogradnje i hrvatskih brodogradilišta te  u neumornom radu na poboljšanju statusa pomoraca. Zajedno sa Sindikatom pomoraca Hrvatske izborio se za vraćanje beneficiranog staža te bolji status pomoraca.

Jadran Marinković je odradio više od 7000 radijskih emisija u kojima je kao „glas naroda“ na osebujan i prepoznatljiv način ukazivao na mnoge gradske probleme s iskrenom željom u njihovom rješavanju i pomaganju svojim sugrađanima.

Dobitnik je više nagrada i priznanja od kojih: Nagrade HRT za životno djelo Ivan Šibl

(2013.), Nagrade Joško Kulušić za životno djelo u novinarstvu (2017.), nagrade Ministarstva prometa i infrastrukture (2018.).

 

Marija Županović - za požrtvovan rad, doprinos promicanju medicinske djelatnosti i unapređenju struke medicinskog sestrinstva,  posebno organizaciji i razvoju ratne i mirnodopske sestrinske prakse

Marija Županović rođena je 1951. godine u Splitu gdje je završila srednju medicinsku školu, a uz rad 1985. godine i Višu školu za medicinske sestre bolnički smjer u Zagrebu.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u Općoj bolnici u Splitu 1970. godine u kirurškoj zdravstvenoj njezi. Za glavnu medicinsku sestru KBC „Firule“-pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo imenovana je u siječnju 1991. i na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 2016. godine.

Prva je predsjednica Podružnice hrvatske komore medicinskih sestara Splitsko-dalmatinske županije od njenog osnivanja 2003. do svog umirovljenja. Članica je Hrvatske udruge medicinskih sestara od zasnivanja radnog odnosa do danas, Tijekom svog rada stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala i bila organizator više domaćih i međunarodnih stručnih kongresa, simpozija, tečajeva i predavanja. Bila je glavna mentorica medicinskim pripravnicima i predsjednica Povjerenstva za stručne ispite medicinskih sestara za četiri županije Južne Hrvatske od 1991. godine. Zalagala se posebno za školovanje sestara na diplomskoj razini. Također je bila stručni suradnik na Dodiplomskom stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Veleučilištu u Splita te stručni suradnik za sestrinstvo u Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1996. godine Marija Županović je obnašala dužnost koordinatora u Sanitetskom stožeru zdravstva za Srednju i Sjevernu Dalmaciju i u Kriznom stožeru zdravstva Splitsko-dalmatinske županije za opskrbu i prihvat ranjenika, a posebnu suradnju ostvarila je sa 4. gardijskom brigadom.

Cijeli svoj radni vijek, više od 46 godina Marija Županović dala je veliki doprinos u radu i promicanju zdravstva, posebno na polju razvoja sestrinstva kao djelatnosti i implementaciji sestrinstva u kliničkoj praksi ali i na poboljšanju organizacije bolničkog sustava do uvođenja novih postupaka u radne procese.  Posebno se zalagala za spoj zdravstvene njege i liječenja, a sve u interesu boljeg ishoda zdravstvene skrbi i zadovoljstva pacijenata.

Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja: državne nagrade „Najuspješnija medicinska sestra RH za 1995. „ osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije za najviše zasluge u razvoju zdravstva (2017.), Srebrne plakete za doprinos razvoju i promicanju Sveučilišnog odjela za stručne studije (2015.)

Odlikovana  je Odličjem Predsjednika RH  „Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski“ 1994. i nositeljica Spomenice Domovinskog rata 1997. godine.

 

Akademik Jakša Fiamengo, posmrtno - za izuzetan doprinos kulturi grada Splita i vrhunski poetski izričaj vječno ugrađen u najljepše stihove kojima je dočarao duh, tradiciju i kulturu našega grada i Dalmacije

Akademik, pjesnik, književnik i novinar Jakša Fiamengo rođen je u Komiži na otoku Visu 1946. godine. Osnovnu školu pohađao je u rodnom gradu, a gimnaziju i Pedagošku akademiju u Splitu gdje živi od 1962. godine. Od 1965. godine piše i objavljuje poeziju, eseje, kritike, scenarije, te uređuje časopis „Vidik“ i Biblioteku suvremenih pisaca. Prvu zbirku pjesama „Pod obećanom zemljom“ objavio je 1966., a posljednju „Cvrkut“ 2014. godine.

Bio je član Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog društva skladatelja, urednik u Književnom krugu Split, a do umirovljenja urednik i novinar kulturne rubrike u Slobodnoj Dalmaciji. Godine 2014. postaje redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Jakša Fiamengo jedan je od najistaknutijih hrvatskih suvremenih pjesnika. Od kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća njegova poezija počinje se uglazbljivati te on postaje nezaobilazna osoba dalmatinske šansonjerske i klapske scene posebno na festivalima u Splitu i Omišu. Značajna je i njegova kazališno kritičarska djelatnost te rad na afirmaciji kazališnih družina, pogotovo s područja Dalmacije.

Njegov bogati polustoljetni stvaralački opus broji preko četrdesetak objavljenih knjiga, a pojedine pjesme prevedene su na više od 15 svjetskih jezika.

U svojim pjesmama opjevao je prepoznatljive motive iz života Dalmacije i njenih otoka, života ljudi, svakodnevne slike koje čine kolorit našeg Jadrana.

Njegovu poeziju bitno određuje pripadnost mediteranskom prostornom i duhovnom okruženju. To je poezija koja je prihvatljiva svima i koja je u kontaktu s krajolikom u kojem je bitan motiv more. U svojim stihovima Jakša Fiamengo uspio je skladno spojiti jednostavnost i vrhunski poetski izričaj i na taj način iskreno i vjerodostojno dočarati duh, tradiciju i kulturu Dalmacije i Mediterana.

U svojim pjesmama koje nam je nesebično darovao i ostavio u nasljeđe uspio je naći prave riječi za osjećaj ljubavi i tuge, zanosa i čežnje, a njegovi stihovi  uglazbljeni najljepšim notama zauvijek će ostati dio dalmatinske duše i naše narodne.

Za svoj rad dobio je niz strukovnih i državnih nagrada: državnu nagradu Vladimir Nazor za književnost (1998.), Osobnu nagradu Grada Splita (1997.), Nagradu za životno djelo grada Komiže (2006.), Diskografsku nagradu Porin (2000. i 2007.), Diskografsku nagradu Porin za životno djelo (2018.), Nagradu Joško Kulušić za životno djelo u novinarstvu (2014.) i mnoge druge.

Odlikovan je ordenom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1999. godine.

 

Prof. dr. sc. Borben Uglešić - za cjelokupan i izniman doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu, razvoju i unapređenju medicinske znanosti posebno u području mentalnog zdravlja te području problematike psihičkih bolesti i poremećaja

Prof. dr. sc. Borben Uglešić rođen je 1926. godine u Makarskoj. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a studij medicine i specijalizaciju u Zagrebu.

Od 1962. godine vodi Neurološko-psihijatrijski odjel Opće bolnice Split, a od 1980.  Psihijatrijski odjel koji 1986. godine Postaje Klinika Medicinskog fakulteta, čiji je predstojnik sve do umirovljenja.

U Kliničkoj bolnici Split obavljao je brojne funkcije, a bio je osnivač i prvi rukovoditelj Jedinice za znanstveni rad. Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova, tri monografije, autor je nastavnih tekstova u psihijatrijskim udžbenicima i voditelj nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata.

Njegovim sistematskim, upornim i stručnim radom Split je postao centar sa razvijenom psihijatrijskom službom i visokom razinom psihijatrijske zaštite koju nudi stanovništvu. Organizator je i idejni začetnik organizacijskog modela zaštite psihijatrijskih bolesnika po principu „psihijatrije teritorija“ koji model je i danas priznat i preporučen kao najbolji pristup organizacije psihološko psihijatrijskog cjelovitog zbrinjavanja duševnih bolesnika. Njegov poseban znanstveni interes je područje psihijatrijske epidemiologije iz kojeg područja je stekao doktorat znanosti. Također, poseban doprinos prof. Uglešić dao je na području psihofarmakologije, alkohologije, ovisnosti i brojnim drugim psihijatrijskim područjima. Uvršten je u Indeks svjetske znanstvene organizacije zbog svojih istraživačkih radova iz područja biologijske psihijatrije, a njegovi brojni radovi tiskani su u znanstvenim časopisima na više jezika.

Dugi niz godina prof. Uglešić  bio je redovni profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu i sudske psihologije na Pravnom fakultetu u Splitu. Uvaženi je ekspert iz forenzičke psihijatrije i više od 60 godina sudski vještak. Redovni je član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član češkog liječničkog društva „J. E. Purkiynie“, te počasni član slovačkog psihijatrijskog društva.

Za vrijeme Domovinskog rata nositelj je zaštite mentalnog zdravlja i koordinator aktivnosti na psihološko psihijatrijskoj pomoći žrtvama rata, prognanicima i izbjeglicama.

Njegov predani i neumorni angažman dao je  vrijedne rezultate u razvoju i organizaciji zdravstvenih institucija, a rezultati njegovog rada poznati su i priznati u zemlji i inozemstvu. Svojim stručnim i cjeloživotnim radom dao je nemjerljiv doprinos razvoju znanstvene misli u našoj sredini.

Psihijatrijska služba i znanstvena pozicija zaštite mentalnog zdravlja na području Splita i Dalmacije izričito su vezani uz djelatnost prof. emeritusa Borbena Uglešića koji je splitsku bolnicu, naš grad i Dalmaciju uspješno uključio u suvremene svjetske psihijatrijske trendove.

Dobitnik je Nagrade za životno djelo od strane Hrvatskog psihijatrijskog društva, te nagrade za životno djelo Županije splitsko-dalmatinske.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2019. godini, nagrađeni su

Prof. dr. sc. Matko Marušić - za knjigu „Mi Hrvati“ u kojoj na neobičan i specifičan način opisuje Split i njegove stanovnike u razdoblju od 1945. godine do danas

Prof. dr. sc. Matko Marušić, prof. emeritus Sveučilišta u Splitu rođen je 1946. godine u Splitu. Nakon završenog Medicinskog fakulteta postao je znanstvenik-istraživač i profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a od 2008. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je od 2009. do 2011. obnašao dužnost dekana.

Bavio se istraživanjima u području imunologije tumora, imunogenetike, presađivanja koštane srži, kliničke imunologije, filozofije znanosti, uređivanja znanstvenih časopisa i medicinske izobrazbe. Objavio je 180 radova u časopisima i velik broj radova u ostalim indeksiranim časopisima, te knjiga i poglavlja u knjigama. Autor je velikog broja pripovjedaka, rasprava, edukacijskih i polemičnih tekstova, te sedam beletrističkih knjiga od kojih je knjiga „Snijeg u Splitu“ uvrštena u lektiru za 4. razred osnovne škole.

Prof. Matko Marušić  pridonio je osamostaljenju Medicinskog fakulteta u Splitu, koncipirao razvoj i zgradu Medicinskog studija u Osijeku, koncipirao plan (šestogodišnjeg) medicinskog studija za medicinske fakultete u Hrvatskoj i Medicinski fakultet u Mostaru.

Sudjelovao je u brojnim humanitarnim i drugim akcijama u tijeku Domovinskog rata. Jedan je od osnivača i rukovoditelja akcije „Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu“.

Matko Marušić dobitnik je više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih priznanja i nekoliko domaćih književnih nagrada, Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2005.), Nagrade Hipokrat za borbu protiv korupcije u zdravstvu (2010.),Nagrade „Slobodne Dalmacije“ za znanstveni rad u kategoriji „Nagrada za životno djelo“ (2016.). Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad (2000.).

U 2019. godini diljem zemlje predstavljena je njegova knjiga „Mi Hrvati“.  To je knjiga o gradu Splitu i njegovim stanovnicima, knjiga koja kroz prikaz Hrvata, njihovih vrlina i mana, opisuje stoljetnu čežnju za samostalnom i slobodnom državom. Znanstvenik i književnik, Matko Marušić pripovijeda kroz svoja iskustva i iskustva svoje obitelji i poznanika, o životu hrvatskih domoljuba i vjernika od vremena socijalističke Jugoslavije do danas. Knjiga je humoristična ali i prožeta brojnim potresnim pripovijetkama o stradanjima, siromaštvu i isključenosti iz političkoga i društvenog života i ovjekovječuje jedan isječak povijesti života, mentaliteta, nadanja, sreće i patnji od 1945. do danas.

U knjizi autor dodiruje sve glavne sastavnice života, od gradnje kuće i domoljublja, preko vjere i ljubavi do umjetnosti i sporta. Često duhovito, a ponekad i romantično iznose se bolne istine i novija hrvatska povijest predstavlja kroz oči običnoga hrvatskoga čovjeka.

 

Ivan Gudelj - za nesebičan trud i zalaganje te doprinos senzibilizaciji iedukaciji društva prema bolestima jetre

Rođen je u Zmijavcima 1960. godine, gdje je završio osnovnu školu , a Srednju tehničku školu u Splitu 1979. godine. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje profesora kineziologije i višeg sportskog trenera nogometa.

Nogomet je počeo igrati kao dječak u NK „Mračaj“ iz Runovića, a u HNK „Hajduk“ prelazi 1975. i igra do 1986. godine kada prestaje sa aktivnim igranjem zbog bolesti.

Najveći dio svoje karijere ostvario je u nogometu i to kao aktivni vrhunski igrač Hajduka i reprezentacije, trener, instruktor i dužnosnik. Od 1997. godine pa do danas zaposlen je kao instruktor HNS i izbornik U-17 reprezentacije Hrvatske. Obavljao je dužnost dopredsjednika Nogometnog saveza SDŽ te predsjednika Zbora nogometnih trenera NSŽSD. Stalni je suradnik Nogometne akademije HNS na poslovima predavača na kolegiju Taktika i Tehnika nogometne igre, te predsjednik Stručne komisije u Nogometnom savezu SDŽ.

Aktivni je član i volonter Hrvatskog društva za bolesti jetre „Hepatos“ i njen prvi ambasador hepatitis pacijenata u RH koji se bori za senzibilizaciju i edukaciju društva posebice mladih prema bolestima jetre, dijeleći prvenstveno svoje osobno iskustvo života s virusom hepatitisa ali i iskustvo stigmatiziranosti osoba sa sličnim oboljenjima.

Njegovo veliko zalaganje te informiranje javnosti kroz akcije Društva „Hepatos“ rezultiralo je pozitivnijim i osvještenijim stavom javnosti prema prevenciji virusnih hepatitisa i visokom porastu broja liječenih hepatitis pacijenata s područja grada Splita i šire.

O nogometnom i uopće životnom putu Ivana Gudelja napisana je knjiga „Hajdučka priča“, a koncem listopada 2019. godine u u splitskom HNK održana je premijera dokumentarnog filma „Ivanova igra“. Film se pored života Ivana Gudelja bavi i pitanjem zdravlja i bolesti u sportu. Rad na filmu trajao je više od dvije godine, na prostoru nekoliko zemalja, a kao glavni partner projekta u film se uključila i UEFA. Od kraja 2019. godine započelo je prikazivanje filma na UEFA TV u cijelom svijetu.

Svojom upornošću i velikim odricanjem ostavio je neizbrisiv pečat u splitskom i hrvatskom sportu, a svojim svakodnevnim angažmanom u prezentaciji potrebe zdravog življenja i načina kojima se osoba može kvalitetno skrbiti za vlastito zdravlje primjer je svima, a naročito mladima  u pronalaženju ispravnog životnog puta.

 

Tomislav Veršić - za sveukupno glazbeno djelovanje i postignuća u umjetničkom radu i vodstvu  sa školskim zborom IV. gimnazije „Marko Marulić“

Tomislav Veršić rođen je u Splitu 1965. godine. Diplomirao je glazbenu kulturu 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Profesor je glazbene umjetnosti u IV. gimnaziji „Marko Marulić“ od 1992. godine do danas, u zvanju profesor savjetnik. Također dugi niz godina surađuje s Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu kao mentor studentima i pripravnicima u sklopu nastave Metodike glazbene umjetnosti.

Osnovao je i vodio splitske klape FESB, Reful i Šufit, a pod njegovim vodstvom mješoviti pjevački zbor KUD „Asphalatos“, HPD „Svpetrus“ te mješoviti pjevački zbor „Vox animae“ ostvarili su zapažene nastupe i rezultate na različitim natjecanjima.

Voditelj je župnog zbora Župe sv. Roka i policijske klape „Sveti Mihovil.

Školske godine 2004./2005. osnovao je i do danas vodi školski zbor IV. gimnazije „Marka Marulića“, najuspješniji zbor u Republici Hrvatskoj. Prošle 2019. godine zbor je osvojio prvo mjesto i Zlatnu plaketu četrnaesti put zaredom na Državnom natjecanju školskih pjevačkih zborova. Takav uspjeh nije ostvario niti jedan zbor u šezdeset dvije godine dugoj tradiciji natjecanja. Iako se, zbog prirode školskog zbora, sastav svake godine mijenja, upravo zahvaljujući prof. Tomislavu Veršiću, njegovoj predanosti i posvećenosti učenicima i zborskoj glazbi, zbor je dostigao i uporno zadržava kvalitetu o čemu svjedoče Zlatne plakete i mnogobrojni nastupi.

Osim nastupa za potrebe škole, zbor javno nastupa na koncertima, smotrama i različitim manifestacijama i na taj način promiče kvalitetnu zborsku glazbu te obogaćuje kulturnu ponudu našeg grada. Zbor također surađuje s mnogobrojnim hrvatskim i     inozemnim zborovima.

Osim ostvarenih rezultata posebna je  zasluga profesora Veršića okupljanje mladih kroz odgojno-obrazovnu aktivnost te očuvanje bogate tradicije zborskog pjevanja s repertoarom hrvatske i svjetske zborske literature svih stilova.

           

Doc. dr. sc. Irena Zakarija – Grković - za nesebično zalaganje i rad na popularizaciji dojenja

Doc. dr. sc. Irena Zakarija – Grković rođena je u Rijeci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1992., a doktorirala na Medicinskom fakultetu u Splitu, gdje radi od 2006. godine na Katedri za obiteljsku medicinu. Specijalizirala je obiteljsku medicinu u Melbourneu u Australiji, gdje je stekla dvanaestogodišnje kliničko iskustvo. U Australiji je postala i Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje. Područja znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa doc.  Zakarije – Grković su dojenje i zaštita majki i djece, medicina utemeljena na dokazima i edukacija iz temeljnih kliničkih i komunikacijskih vještina iz kojih područja je objavila brojne znanstvene radove, članke i kongresna priopćenja.

Uočavajući nedostatak obrazovanja za ovu temu provodi i različite edukacije tečaja o dojenju za zdravstvene djelatnike MEF-a koje je prošlo dvjesto zdravstvenih djelatnika. Širenjem mreže educiranih savjetnika za dojenje osnovana je i Hrvatska udruga savjetnica za dojenje, čija je predsjednica.

Članica je i osnivačica Nacionalnog povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja pri Ministarstvu zdravlja te edukatorica u UNICEF  programu „Rodilište-prijatelj djece“. Od 2012. godine suvoditeljica je Hrvatskog ogranka talijanskog Cochrane centra kojeg predstavlja na domaćoj i međunarodnoj razini, te koordinira brojne aktivnosti ovog Centra koji djeluje pri Medicinskom fakultetu, promovirajući medicinu utemeljenu na dokazima.

U 2019. godini pokrenula je novu inicijativu „Sveučilište – prijatelj djece“.

Njenim zalaganjem prošle godine gradu Splitu je dodijeljena organizacija velikog stručnog kongresa „Europskog kongresa o dojenju“ koji će se održati 2021. Prepoznavši njen rad, međunarodna organizacija „International MedicalCorps“, donirala je prošle godine Medicinskom fakultetu vrijednu opremu, koji je prepoznat kao centar izvrsnosti za edukaciju o dojenju u čitavoj Hrvatskoj i okolnoj regiji.

Svojim radom kojim zagovara i na znanstveni način pruža dokaze o nemjerljivim dobrobitima dojenja i iznimnim stručnim uspjesima zadužila je Medicinski  fakultet i splitsku medicinu i grad Split te na najbolji mogući način obilježila deset godina djelovanja udruge.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2019. godini, nagrađeni su:

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić i prof. dr.sc. Stjepan Matković - za petogodišnji timski rad na djelu Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938.

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić, znanstveni savjetnik i redovni profesor u trajnom zvanju, rođen je 1972. godine u Zadvarju. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Splitu, a Studij povijesti i opće slavistike te povijesti istočne i jugoistočne Evrope na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču, na kojem je i doktorirao.

Od 2006. godine zaposlen je na  Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu na kojem u statusu redovnog profesora predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju humanističkih znanosti.

Prof. dr. sc. je rođen 1966. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem je i doktorirao. Od 1992. godine zaposlen je na Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu, a izvodi nastavu na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci. Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju.

Prof. dr.sc. Marko Trogrlić i prof. dr. sc. Stjepan Matković u 2019. godini, nakon pet godina neumornog i timskog rada, dovršili su monumentalno djelo „Političke bilješke Ante Trumbića 1930. – 1938.“, dva opsežna sveska i sveukupno 1430 stranica. Ovo djelo predstavlja golemi doprinos budućim istraživačkim nastojanjima u proučavanju Trumbićeva života i djela, a onda i hrvatske političke povijesti konca 19. i prve polovice 20. stoljeća pa u tom kontekstu i političke povijesti našeg Grada.

Ovo djelo ima poseban značaj za naš Grad jer je velikan splitske i hrvatske povijesti Ante Trumbić rođen u Splitu, biran za zastupnika u Dalmatinskom saboru, splitski Gradonačelnik i cijelog života s njim bio neraskidivo povezan.

 

Kuglački klub „Mertojak“ za ostvarene sportske rezultate u 2019. godini

Kuglački klub „Mertojak“, kao amaterski i kvartovski klub, osnovan je 2006. godine na tada postojećoj kuglani „Mertojak“ sa školom kuglanja, čiji su polaznici bili dječaci od 15-16 godina. U narednim godinama djelovanja kluba, na državnim natjecanjima mlađih uzrasnih kategorija ( kadeti, mlađi juniori i juniori ) osvojena su sva državna natjecanja u svim uzrastima i kategorijama ( ekipno, parovno, pojedinačno ), te dvanaest medalja na Svjetskim prvenstvima uz postignuti apsolutni svjetski rekord u parovima. Klub ima 27 registriranih igrača.

U 2019. godini Kuglački klub „Mertojak“ je postao dvostruki uzastopni ekipni prvak Evrope u klasičnom kuglanju, što predstavlja najveći uspjeh u tom sportu u Gradu Splitu od njegova začetka 1922. godine. Isto tako klub je u prošloj godini ostvario i plasman u ¼ finala Lige prvaka, a ujedno je osvojio i titulu viceprvaka u prvenstvu Hrvatske i Kup RH.

Od strane Izvršnog odbora Splitskog saveza sportova klub je proglašen najuspješnijom sportskom ekipom Grada Splita za 2017. i 2018. godinu.

 

 

Kulturno umjetničko društvu Jedinstvo Split - za značajnu i trajnu aktivnost u promicanju i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturne baštine

Kulturno umjetničko društvo Jedinstvo utemeljeno je u Splitu 1919. godine i jedno je od najstarijih KUD-a u Republici Hrvatskoj. Društvo je osnovano od strane varoških radnika, težaka i splitskih intelektualaca kao pjevački zbor koji je svoj prvi koncert održao na pozornici HNK Split, 20. prosinca 1919. godine.

Iz redova KUD-a Jedinstvo proistekli su, u njemu djelovali te bili njegovi predsjednici i dirigenti mnogi splitski umjetnici: Ivo Tijardović, Josip Hatze, Silvije Bombardeli, Jakov Gotovac, Ivo Marjanović, Ana Roje, Đeki Srbljenović, Ljubo Stipišić, Ratomir Kliškić, Ivica Čikeš, Gertruda Munitić, Danijela Martinović, Doris Dragović Nikša Sviličić i mnogi drugi.

Danas društvo broji više od 450 aktivnih članova amatera u plesnim, glazbenim i pjevačkim sekcijama svih uzrasta, različitih interesa, afiniteta i obrazovanja ali svih sa zajedničkim nazivnikom izražene ljubavi prema splitskoj i hrvatskoj narodnoj baštini i folkloru.

U svojoj stogodišnjoj povijesti društvo je osvajalo brojne nagrade i priznanja na raznim natjecanjima diljem svijeta gostujući u 33 zemlje i na 5 kontinenata i najtrofejniji je hrvatski ansambl.

Društvo nije samo vjerni čuvar hrvatske tradicije koju brižljivo čuva od zaborava  već je i nezaobilazni sudionik različitih događaja u gradu Splitu čime doprinosi bogatstvu kulturno – turističke ponude.

U prošloj 2019. godini društvo je proslavilo stotu obljetnicu nizom koncerata, manifestacija, izložbi, dokumentarnim filmom, promocijom monografije, velikim svečanim koncertom i drugim događajima kojima su svojim sugrađanima i turistima pružili nezaboravnu emociju, a svome Gradu ljubav i osjećaj vječne pripadnosti.

Javna priznanja 2019.

Javna priznanja 2019. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2018. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na  sjednici održanoj  2. svibnja 2019. godine, donijelo je Odluku o dodjeli tri nagrade za životno djelo, jedne osobne nagrade, te jedne skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2018. godini nagrađeni su:

Vjekoslav Ivanišević posmrtno - za osobit doprinos i ostvarenja u području arhitektonskog stvaralaštva kojima je trajno obilježio gradske i dalmatinske vizure

Vjekoslav Ivanišević je rođen 1947. godine u Splitu.  U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, a u Sarajevu Arhitektonsko-urbanistički fakultet na kojem je diplomirao 1975. godine. Još kao student ističe se dorađenom grafičkom prezentacijom i rijetkom ozbiljnošću u projektiranju, te dobiva „Nagradu gospodarstvenika grada Sarajeva za studentske projekte“ i time otvara put za suradnju s uvaženim arhitektima koji su utjecali na njegov daljnji rad – Juraj Neidhart, Zlatko Ugljen, Boris Magaš i Dinko Kovačić.

Radio je u projektnom birou Projektant u Sarajevu, projektnom birou Lavčević u Splitu, Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Urbanističkom zavodu u Splitu gdje je dvije godine obnašao dužnost direktora Zavoda.

Godine 1992. osniva Arhitektonsku radionicu centar d.o.o. u kojoj je direktor od 1993. do 2013. godine.

Kao osnivač ARC d.o.o. projektira značajne objekte, sudjelujući u natječajima na kojima odnosi osam prvih, dvije druge i jednu treću i petu nagradu, te dva otkupa. Bio je član više žirija na gradskim arhitektonskim i urbanističkim natječajima.

Njegov obilni i opsežni opus je vidljiv na svakom koraku i upravo primarno koncentriran na grad Split kojeg je bezrezervno volio. Njegove kuće poput nepogrešivog kroničara zapisale su događaje i vrijeme, a rafiniranost transformacije tradicijskih detalja pokazuju umijeće prilagodbe mjestu i vremenu. Njegovi uradci svi od reda, bilo da se radi o urbanističkim rješenjima, stambenim objektima, objektima javne namjene, uređenju javnih gradskih prostora upozoravaju da jedino pristojnošću prostora, dosljednom suvremenošću i nadasve poštovanjem se može udovoljiti i najsuptilnijim očekivanjima naše baštine. Hotel „Jadran“ Split, stambeni niz na Pazigradu,uređenje Marmontove ulice, Zdravstvena škola Split, Medicinski fakultet Split, Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC Split,  Hotel Park  u Splitu, Hotel Luxe u Splitu, Stambeno poslovna zgrada Domić u Splitu, pošta i telefonska centrala u Povljima, Cisti Velikoj i Selcima, uređenje Rive u Trogiru, gradska sportska dvorana u Kaštel Sućurcu i Omišu, više objekata za stanovanje i odmor samo su neki od projekata kojima je trajno obilježio gradske i dalmatinske vizure.

Vjekoslav Ivanišević je autor elaborata prenamjene objekata bivše JNA kojeg je izradio u ožujku ratne 1992. godine. Na temelju Elaborata, putem odluke Vlade RH pomogao je unijeti u vlasništvo  Grada Splita zgradu Banovine, Hotel „Ambasador“, Tvrđavu Gripe, Centar veze u Vukovarskoj, Depadans na Bačvicama, Kampus Visoka, kompleks bazena na Poljudu, Vojni sud, Centar za novačenje i niz dječjih vrtića.

Bio je aktivni član Društva arhitekata Split od 1977. Godine, član i predsjednik Lions Cluba Split, te od 1990. istaknuti član Hrvatske demokratske zajednice, gradski vijećnik dva mandata, predsjednik Komisije za izradu prvog Statuta grada Splita u slobodnoj Hrvatskoj.

U svemu što je Vjekoslav Ivanišević radio tijekom svog života vidljiva je ljubav prema svom rodnom gradu i struci, a kao što je i sam rekao najveća vrijednost njegove arhitekture je zadovoljstvo i sreća ljudi koji ju koriste.

 

Zvonimir Puljić posmrtno - za samoprijegoran rad i svestranu društvenu aktivnost koja po svojoj angažiranosti i rezultatima predstavlja veliki doprinos unaprjeđenju i afirmaciji sveukupnog života Grada Splita

Rođen je 1947. godine u Splitu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Dio svog radnog vijeka proveo je radeći u INI, Brodomerkuru, Union Dalmaciji, Digitron i  dr. Vrlo rano, još za vrijeme studentskih dana, uključio se u nacionalno orijentiranu mladež, te se istakao kao borac za ravnopravnije odnose i drugačiji status Hrvatske u tadašnjoj državi. Tijekom hrvatskog proljeća bio je jedan od predvodnika studentskih gibanja u Splitu i Hrvatskoj.

Gušenjem hrvatskog proljeća nije prestao njegov politički angažman. U osvit višestranačja u Hrvatskoj sudjeluje u političkim previranjima i podupire stvaranje stranaka s nacionalnim predznakom. Samostalna višestranačka Hrvatska bila je njegov san u čije se stvaranje uključio od samog početka priključivši se Hrvatskoj demokratskoj zajednici i obnašajući različite odgovorne funkcije. U vrijeme otvorene eskalacije velikosrpske agresije Zvonimir Puljić obnaša dužnost predsjednika Izvršnog vijeća Općine Split i predsjednika Kriznog stožera za tadašnju Općinu Split kad je uspješno priveo kraju pregovore o odlasku JNA iz Splita bez velikih posljedica za grad i njegove stanovnike. Nakon oslobodilačke operacije  „Oluja“ imenovan je povjerenikom Vlade RH za Knin  na kojoj dužnosti je ulagao maksimalne napore da se na tom području urede odnosi i normalizira život.

Bio je saborski zastupnik, županijski vijećnik, predsjednik i vijećnik u Gradskome vijeću Grada Splita, te Gradonačelnik Grada Splita.

Poseban dio njegovog društvenog djelovanja čini odnos prema rodnome gradu i napor da od Splita napravi istinsku metropolu. U njegovu mandatu donesen je Generalno urbanistički plan čime je konačno trasirao budući razvoj grada. Duboko svjestan antičke, mediteranske i katoličke komponente u nastanku i razvitku grada, nastojao je dograditi i podići na višu razinu zatečene kulturne institucije, podržavajući već započete i inicirajući nove projekte: Galerija Emanuel Vidović, Gradska knjižnica „Marka Marulića“ – centralni odjel i nekoliko manjih odjela, Galerija umjetnina, Etnografski muzej u Splitu.

Cijeli svoj životni i radni vijek vodio se načelima istinskog domoljublja i humanizma, ali i načela tolerancije znajući prepoznati što je to vrijedno za opće dobro i dobro za Hrvatsku, grad i narod. Svojim ponašanjem, radom i zalaganjem ostavio je trag u novijoj povijesti našeg grada.

 

Ante Jelaska - za pedeset godina umjetničkog rada na području kazališno scenske umjetnosti

Redatelj, pisac, komediograf i dramaturg Ante Jelaska rođen je 1925. godine u Splitu. Tijekom rata i školovanja talijanske fašističke vlasti su ga radi organiziranog otpora 1942. godine zatvorile. Oslobođenje je dočekao u Splitu i odmah se uključio u rad amaterskog kazališta koje je djelovalo u tadašnjem Omladinskom domu, nakon čega odlazi u Zadar i radi kao tajnik dr. Marka Forteza angažirajući se u formiranju Narodnog kazališta. Godine 1947. odlazi na školovanje u Zemaljsku glumačku školu u Zagrebu koju završava 1950. godine.

Povratkom u Split, Ante Jelaska zapošljava se u kulturnoj rubrici Slobodne Dalmacije, a istom listu će se vraćati povremeno i kasnije kao urednik Pometa..Od 1951. godine stalno je zaposlen u HNK Split u kojem o staje do umirovljenja 1988. godine.

Prvu redateljsku predstavu Osuđenici postavio je 1952.godine, a posljednja premijera Aretej i niz obnova ranijih režija zaokružili su jedan impresivan niz od oko pedesetak godina kontinuiranog djelovanja i oko stotinjak naslova dramskog, operetnog i dr. repertoara.

Djelo Ante Jelaske je široki raspon raznovrsnih tema kojima je gradio svojevrsni model vezanosti za društvo, te utemeljenje regionalnog repertoara i oživljavanje zavičajnog narječja hrvatskog jezika. Njegove predstave tri Libra Marka Uvodića Splićanina, Konkurencija, Ribarske svađe, Amerikanska jahta u splitskoj luci, Ča je pusta Londra kontra Splitu gradu, Splitski akvarel, Mala Floramye predstavljaju  prodor dijalektalnog teatra te želju autora da se na sceni čuje govor splitskog puka. Isto tako oživljavao je i scenski zapuštena dramska djela od Budaka i Ogrizovića, Brešana, Begovića, Krleže, Pirandella, Shakespeara i dr.

Potomak stare varoške obitelji iz Penića ulice, rođen tik uz Tijardovićevu Vilu Ridulin, rastao je zajedno s gradom, kazalištem, Splitskim ljetom.Varoš je za njega bila otvorena pozornica, teatar bez tajni, mjesto borbe za neki bolji svijet, prostor čarolije koju je tako uspjelo prenosio na scenu. Avanturu života splitskog težaka, ribara, radnika, čakavca, kozmopolitizam kamenog grada s dramatičnim i komičnim mijenama uspješno je prenio na kazališnu scenu.

Teatar je za Antu Jelaska bio i ostao jedina strast života i nikad prekinuta opsesija. Svojim djelima obogatio je kazališno scensku umjetnost te obilježio suvremenu kulturnu povijest našeg grada.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2018. godini, nagrađen je

Zlatko Dalić – za ostvaren povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine

Zlatko Dalić rođen je u Livnu 1966. godine, bivši je nogometaš, nogometni trener i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Svoju nogometnu karijeru započeo je u livanjskom klubu NK Troglav, dok je profesionalnu karijeru započeo u splitskom Hajduku. Igrao je za više klubova, a karijeru nastavlja kao trener hrvatskih nogometnih klubova. Od 2010. godine uspješni je trener nekoliko  klubova na Arapskom poluotoku gdje osvaja i značajne nagrade za svoj rad.  Od 2017. godine izbornik je hrvatske nogometne reprezentacije s kojom postiže najveći uspjeh i osvaja drugo mjesto na svjetskom prvenstvu.

Grad Split i nogometni klub Hajduk važne su kockice  u životu Zlatka Dalića prema kojima nikada nije skrivao svoje simpatije.

Rezultatima rada, ponašanjem, domoljubnim odnosom u promociji sporta dao je veliki doprinos promicanju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske i grada Splita, grada u kojem je pohađao i završio srednju školu i započeo svoju profesionalnu karijeru.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2018. godini, nagrađen je

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Promet“ Split – za humanost i izniman doprinos spašavanja života ugroženih i bolesnih osoba tijekom 50 godina postojanja kluba, a posebno za rekordne rezultate po broju prikupljenih doza krvi u 2018. godini

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Promet – Split“ je tijekom 2018. godine ostvario rekordne rezultate po broju prikupljenih doza krvi. Ukupno 436 darovanih doza krvi na terenu i 58 darovanih doza krvi na Odjelu transfuzije splitskog KBC-a, dovode ovaj klub među vodeće klubove na ovim prostorima.

Klub je osnovan 1970. godine i iduće godine slavi pedeset godina svog postojanja. Od prvi sedam članova klub je narastao na 180 aktivnih članova darivatelja krvi što znači da je svaki četvrti djelatnik Prometa aktivni darivatelj krvi što je rijetko zabilježen slučaj.

Isto tako više članova kluba je darovalo krv više od sto puta počevši od Duška Božinovića koji je dobitnik nagrade za životno djelo 2010. godine do Dalibora Krstičevića, Nediljka Kuščevića, Anđelka Komljena i Ljube Ursića.

Od početka djelovanja Kluba prikupljeno je više od osam tisuća doza krvi. Članovi Kluba su svojim nesebičnim činom darivanja krvi spasili nebrojene ljudske živote i pomogli u ozdravljenju njima nepoznatih osoba pokazavši veliko srce i humanost.

Javna priznanja 2018.

Javna priznanja 2018. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2017. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita, na 11. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli tri nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade. 


  
U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2017. godini nagrađeni su:

Prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić, dr. med. za cjelokupan doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu, razvoju i unapređenju medicinske znanosti posebno na području mentalnog zdravlja, te području problematike psihičkih bolesti i poremećaja

Prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić rođen je 1940. godine u Splitu gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1964. godine,a prva medicinska iskustva stjecao je radeći u industrijskim, gradskim i prigradskim ambulantama, te na hitnoj pomoći. Neuropsihijatriju je specijalizirao 1975. godine, magistrirao 1982., a doktorirao 1990. godine. Predavač je na više fakulteta: Medicinskom fakultetu u Splitu, Umjetničkoj akademiji u Splitu, Fakultetu za psihologiju Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Mostaru, poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, ali i u Bologni i Palermu. 
Od 1978. godine obnaša dužnost šefa Kliničkog odjela za akutne psihoze gdje uvodi nove terapijske metode: terapijsku zajednicu i grupnu psihoterapiju psihoza. Prvi u Hrvatskoj uvodi kao jednu od terapijskih metoda individualnu i grupnu psihoterapiju psihoza i u bolničkim i ambulantnim uvjetima o čemu je napisao poglavlja u domaćim i međunarodnim udžbenicima. 
Od 2000.-2005. godine zamjenik je ravnatelja KB Split. U tom periodu osnovao je Regionalni centar za psiho traumu Klinike za psihijatriju KB Split u kojem je bio voditelj do umirovljenja, te organizirao Referentni centar za azbestozu i s tim povezane bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u suradnji s Klinikom za plućne bolesti i Zavodom za radiologiju KBC Split. 
Posebno značajan doprinos prof. Urlić dao je za vrijeme Domovinskog rata kada je 1991. godine od strane MORH-e imenovan psihijatrom za postrojbe HV. Od tada pa nadalje organizira i sudjeluje u pružanju psihosocijalne pomoći za prognanike i izbjeglice, hrvatske branitelje – kasnije ratne veterane, te članove njihovih obitelji. Poznate su njegove radio emisije, posebno cijelo noćne emisije u vremenu blokade Splita od strane JRM kada je razgovorom i savjetima pomagao našim sugrađanima u situacijama straha i ugroze. Od 1995. do 1996. godine programski je voditelj ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku „Split i mentalno zdravlje“ s posebnim fokusom na rehabilitaciji žrtava rata, kada su u Split pozvani vrhunski stručnjaci  za PTSP iz cijelog svijeta s ciljem usavršavanja stručne medicinske pomoći braniteljima, članovima njihovih obitelji i prognaničkoj populaciji. 
Predavač je, organizator i suorganizator raznih međunarodnih i domaćih simpozija, kongresa i stručnih skupova, čime je pridonio da se u Splitu ali i u Hrvatskoj implantiraju suvremene metode u razumijevanju i liječenju psihotičnih poremećaja svih životnih razdoblja, te da se hrvatska psihijatrija afirmira u Evropi i svijetu u okviru suvremenih znanstvenih metoda u toj grani medicine. 
Za tu aktivnost dobitnik je i nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada: 1991. godine diplome od strane ZLH, 1997. godine nagrade za istraživački rad u području shizofrenije na međunarodnom kongresu u Londonu, 1998. Nagrade „Alonso“ u Houstonu za teorijska dostignuća u grupnoj psihoterapiji, 2004. Nagrade HLZ „Ladislav Rakovac“, 2016. Zlatne plakete Egipatskog društva za grupnu psihoterapiju. 
Redoviti je član kolegija za psihijatriju Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1997. godine, a od 2013. predsjednik Podružnice Split AMZH za područje Dalmacije. Njegovi brojni radovi indeksirani su u nacionalnim i međunarodnim časopisima, a također je autor i brojnih poglavlja u udžbenicima u zemlji i inozemstvu. 
Stručni interes Ivana Urlića prvenstveno je usmjeren na područje mentalnog zdravlja, te na područje problematike psihičkih bolesti i poremećaja kao što su psihoze i PTSP. U terapijskom smislu područje njegovog posebnog interesa vezano je za cjelovite terapijske pristupe koji uključuju psihofarmakološke, psihoterapijske i socioterapijske metode. 
U edukaciji ne samo stručnjaka nego i šire populacije u očuvanju mentalnog zdravlja, prepoznavanju simptoma i psihičkih poremećaja, te načina i mogućnosti koje stoje na raspolaganju u terapijskom i preventivnom smislu, neumoran je učitelj brojnih generacija medicinskog osoblja.  
Doktor Urlić je izuzetan primjer liječnika koji je cijeli svoj život posvetio svojoj struci i pacijentima, a posebno svom rodnom Splitu ne samo u profesionalnom nego i društvenom djelovanju.

 

Prof. Frano Baras - za znanstvene i publicističke radove kojima je dao značajan doprinos proučavanju kulturne, političke i pomorske povijesti Dalmacije, posebno Grada Splita

Prof. Frano Baras rođen je u Splitu 1931. godine. U rodnome je gradu završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je francuski i talijanski jezik s književnostima, a usavršavao se i na pariškoj Sorboni. Bio je referent za kulturu i upravitelj Škole stranih jezika Narodnog sveučilišta u Splitu od 1958. do 1966. godine, te dugogodišnji šef Katedre za francuski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji. Predavao je također i na splitskom odjelu Filozofskog fakulteta u Zadru, te više godina honorarno na Ekonomskom, Medicinskom fakultetu i Umjetničkoj akademiji u Splitu. 
U razdoblju od 1970.-1972. godine obavlja dužnost direktora Drame splitskog HNK i voditelja dramskog programa Splitskog ljeta. Radni je član Matice Hrvatske od 1963., te jedan od članova utemeljitelja splitskog Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva. 
U suradnji sa Zavodom za unapređivanje stručnog obrazovanja SRH, Frano Baras osniva 1969. godine Centar za profesore i nastavnike francuskog jezika u Dalmaciji, te njime rukovodi do 1975. godine, razvijajući plodnu djelatnost na rehabilitaciji nastave francuskog jezika. Također je bio osnivač i pokretač, te član raznih udruženja, odbora i društava čija je djelatnost vezana za izdavaštvo, kazališnu djelatnost, umjetnost i kulturu općenito i u povodu proslava različitih obljetnica kulturnih događaja. 
Od 1951. godine objavljuje književne prijevode, kratke proze i putopise, te piše i kazališnu kritiku, a od 1974. godine posvećuje se istraživanju kulturne, političke i pomorske prošlosti i svakodnevnice stare Dalmacije, osobito Splita, o čemu je objavio više stotina publicističkih zapisa, dvadesetak znanstvenih radova i niz knjiga. 
Frano Baras pisac je iz splitskih tišina i čuvar splitskog pamćenja. Svojim je radom i osobito istraživanjem povijesti obogatio lokalnu i nacionalnu baštinu nizom, do sada, neistraženih pojedinosti i novih spoznaja nastojeći ih otrgnuti od zaborava. Koristeći se pouzdanim povijesnim izvorima, starim kronikama i dopunskom literaturom, Frano Baras u svojim djelima nastoji osvijetliti i približiti suvremenicima višestoljetnu, društvenu i političku prošlost ali i život i običaje, te svakodnevnicu stare Dalmacije i Splita. 
Njegovi zapisi nisu samo privlačni široj čitalačkoj publici već su zanimljivi i znanstvenicima. Oni su trajan doprinos autora memoriji grada Splita i očuvanju njegove vrijedne baštine koja prerasta lokalne okvire. 
Dobitnik je  više priznanja, nagrada i odlikovanja: Osobne nagrade Grada Splita 1997. godine, odličja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. godine, te dva visoka odličja kojima je od strane francuske Vlade odlikovan 1974. i 1998. godine.

 

Ivica Luetić - za dugogodišnji rad u novinarstvu, a posebno za doprinos promicanju kulture idrugih društvenih djelatnosti

Ivica Luetić rođen je u Skopju 1933. godine. Novinarstvom se bavi od 1961. godine, te ove godine proslavlja 57 godina novinarskog staža. U samim počecima svog novinarskog zvanja radio je kao stalni ili privremeni suradnik u brojnim dnevnim i tjednim novinama: Sportskim novostima, Zadrugaru, Vikendu, Subotičkim novinama, Večernjim novostima kao dopisnik iz Stuttgarta u Njemačkoj od 1970. do 1975. godine, te Glasu Slavonije gdje nastavlja pisati i tijekom Domovinskog rata do 1994. godine. 
Svoju novinarsku karijeru Ivica Luetić nastavlja u svojstvu samostalnog novinara sa svakodnevnim javljanjem na Hrvatskom katoličkom radiju – redakciji kulture gdje je i danas stalni suradnik dopisnik iz Splita. Također i danas piše za Hrvatski Fokus, Hrvatsko slovo, Vijenac i časopis Marulić sv. Jerolima, a i stalni je dopisnik Glasa Koncila i Informativne katoličke agencije. 
U svom dugogodišnjem novinarskom radu Ivica Luetić je izvještavao uglavnom o različitim događajima iz oblasti kulture ali i religije i raznih društvenih zbivanja. Luetić je neizbježan sudionik svih press konferencija, predstavljanja knjiga, izložbi i drugih skupova, a kao suradnik brojnih hrvatskih medija istinski je kroničar kulturnih događanja u Splitu. 
Član je Društva katoličkih novinara i najstariji aktivni novinar u Splitu koji je svojim objektivnim i informativnim zapisima oteo zaboravu brojna društvena zbivanja na ovom području i šire. Dobitnik je više povelja, zahvalnica nagrada i odličja. 


  
U kategoriji osobne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:

Vlado Sunko - za naročite zasluge i ostvarene rezultate u promicanju hrvatske glazbene baštine u zemlji i inozemstvu

Vlado Sunko Pedagog, dirigent i skladatelj, rođen je u Splitu 1954. godine. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  diplomirao je 1979. godine. Redovni je profesor u trajnom zvanju na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Već trideset godina voditelj je Gradskog zbora „Brodosplit“ i dirigent Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu s kojima sudjeluje na  festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu gdje osvaja brojna priznanja i nagrade.      Posebna stručna priznanja stekao je za antologijsko izvođenje Papandopulova“ Oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta“.  U svom stvaralaštvu posebno je okrenut prema zbornoj glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata „Zlato Gospine milosti“  za soliste, zbor i instrumentalni ansambl. 
Uspješni rezultati prof. Sunka nastavljeni su i u 2017. godini na pedagoškom, umjetničkom i stvaralačkom radu. U prošloj godini  maestro Sunko skladao je vokalno instrumentalno djelo kantatu „Priča kliških uskoka“ kao rezultat težnje  za izjednačavanjem vrijednosti folklorne glazbe brdovitog zaleđa Dalmacije s folklornom glazbom obale i otoka kao i skladbu  TO YOU ( Three lotuses ) koja je prvi put izvedena u Nizozemskoj. 
U 2017. godini dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim natjecanjima kao voditelj Gradskog zbora Brodosplit i zbora Umjetničke akademije u Splitu, te nagrada za skladateljski rad od kojih slijedeće: prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i nagradu publike Zlatna katedrala za najbolji zbor sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda Brončana katedrala sa mješovitim zborom Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, prvu nagradu u kategoriji muških zborova sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju zborova „Voce Magna“ u Slovačkoj, te dobitnik povelje  za izniman doprinos Festivalu „Cro Patria“.

 

Dina Levačić - za iznimna sportska postignuća u daljinskom plivanju

Dina Levačić rođena je u Splitu 1996. godine. Daljinska je plivačica i članica Kluba daljinskog plivanja Split, te studentica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. U 2017. godini Dina je svojim izvrsnim sportskim rezultatima ispisala dio povijesti hrvatskog sporta, te ušla u probrano svjetsko društvo 165 plivača koji su do sada uspjeli  preplivati dvadeset mostova Manhattana (46 km ), od otoka Cataline do Los Angelesa (34 km) i La Manche (34 km ) u okviru projekta Trostruka kruna. Dina je tako postala šesta osoba u svijetu kojoj je to uspjelo unutar 90 dana ali i prva osoba iz Hrvatske s trostrukom krunom u daljinskom plivanju i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. 
Dina nije samo daljinska plivačica ona je i humanitarka velikog srca. I u  2017. godini  u humanitarne svrhe plivala je na relaciji Omiš- Split za udrugu „Moje dijete“  koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju kao i prethodne godine kada je isplivala relaciju Trogir – Split za Udrugu „Anđeli“  i na taj način  spojila svoju ljubav prema plivanju sa svojim budućim zanimanjem. 
U prošloj godini za svoje izuzetne sportske rezultate i humanitarni rad dodijeljene su joj različite nagrade i priznanja: nagrada Sportskih novosti za pothvat godine, priznanje HOO, državna nagrada za sport „Franjo Bučar“, posebno rektorovo priznanje Sveučilišta u Zagrebu za međunarodno priznati uspjeh, priznanje grada Los Angelesa za sportski uspjeh i dr. 

 

U kategoriji skupne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:

Jedriličarski klub „Mornar“- za organizaciju značajnih sportskih manifestacija, ostvarene sportske uspjehe, te doprinos razvoju i popularizaciji jedrenja kao vrhunskog sporta 

Jedriličarski klub „Mornar“ Osnovan je 1948, godine i ove godine slavi 70 godina svog postojanja. U tom dugom razdoblju,  klub je dao značajan doprinos svom gradu, državi ali i svjetskom jedrenju i brodomodelarstvu. Od svog osnutka „Mornar“ je dao 6 olimpijaca koji su nastupili na 7 Olimpijada, ali i trenera u reprezentacijama više zemalja koji su bili treneri kluba „Mornar“  ili su se kao sportaši afirmirali i svoje prve velike rezultate osvojili s ovim klubom. 
Hrvatsko jedrenje je po broju osvojenih medalja na MI, EP, SP i OI u samom vrhu svjetskog jedrenja, a trećinu svih tih medalja osvojili su upravo jedriličari „Mornara“, a i prvu jedriličarsku medalju za Hrvatsku, srebro iz Rio de Janeira u klasi Laser osvojio je jedriličar ovog kluba. 
Sportski rezultati su poznati i za svaki sportski klub važni ali ništa manje važno nije okupljanje nekoliko tisuća djece našeg Grada koji su družeći se u svoje slobodno vrijeme u „Mornarevoj školi jedrenja“ učili o moru, jedrenju i mornarskim vještinama, a neki kasnije i profesionalno vezali za more. U 2017. godini Jedriličarski klub „Mornar“ organizirao je i bio domaćin trima svjetskim prvenstvima u kategoriji Laser, Laser master i Laser Radial master što je u naš grad dovelo veliki broj  natjecatelja iz cijelog svijeta, čime je dat doprinos promociji našeg grada kao grada sporta i turističke destinacije. 

 

Dječji zbor „Srdelice“-za kontinuirano i kvalitetno okupljanje djece i njegovanje glazbene baštine 
Dječji zbor „Srdelice“ Obilježava 39 obljetnicu svog postojanja i rada. „Srdelice“, pod vodstvom Jovice Škare, su već godinama u Splitu i Dalmaciji najveći i najbrojniji dječji zbor koji okuplja djecu od 3 do 14 godina. Od svog osnutka do danas „Srdelice „ su izgradile obiman ali i prepoznatljiv program. 
Poznati i  priznati autori za ovaj su zbor napisali pregršt pjesama o dječjoj svakodnevnici. „Srdelice“ tako pjevaju o dječjim igrama i maštanjima, ljubavi prema roditeljima, braći i sestrama, svojim vršnjacima i svojoj domovini Hrvatskoj. Pjesme govore i o Dalmaciji i gradu Splitu i to kroz tradicijske narodne skladbe. Značajan dio programa „Srdelica“ čine i prigodne sakralne pjesme kao i one koje obično svrstavamo u naše etno glazbeno nasljeđe. 
Dječji zbor „Srdelice“ čest je gost raznih pozornica, koncerata, festivala, smotri, susreta u Splitu i diljem Lijepe naše ali i gost bolničkih hodnika, staračkih domova i tvorničkih hala. 
U 2017. godini dječji zbor „Srdelice“ svojim nastupima, svojom dječjom razigranosti i raspjevanosti uveselili su i  popratili  40-tak raznih događanja: kulturnih, sportskih, humanitarnih, vjerskih i dr. čime su dali nemjerljiv doprinos društvenom životu našeg Grada. 
Glazbena kritika je ovaj zbor svrstala u sam vrh našeg amaterskog dječjeg pjevanja. Također u dječjoj diskografiji i drugim vidovima nosača zvuka „Srdelice“ su ostavile originalan i prepoznatljiv trag.

Javna priznanja 2017.

Javna priznanja 2017.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2016. godinu

 
Na prijedlog Komisija za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na 41. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine, donijelo je Odluku o dodjeli tri nagrade za životno djelo, jedne osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2016. godini nagrađeni su:


DRAGO ŠTAMBUK, dr. med. – za veliki stvaralački doprinos hrvatskoj poeziji, hrvatskom jeziku i njegovim narječjima

Drago Štambuk, liječnik, pjesnik, esejist i diplomat, rođen je 1950. godine u Selcima na otoku Braču. Gimnaziju je završio u Splitu, a Medicinski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Specijalizirao je internu medicinu te subspecijalizirao gastroenterologiju i hepatologiju. Od 1983. godine živi i radi u Londonu  gdje se na tamošnjim klinikama bavi znanstvenim i kliničkim  istraživanjem bolesti jetre i kopnice ( AIDS –a ), eksperimentalnom terapijom i brigom za oboljele.
Početkom agresije na Republiku Hrvatsku počinje njegova uspješna diplomatska karijera koja traje do današnjih dana. Godine  1991. postaje  opunomoćeni  predstavnik RH u Velikoj Britaniji, od 1995. veleposlanik je RH u Indiji i Šri Lanki, a od 1998. godine u Egiptu i većem broju arapskih zemalja. Od 2005. godine veleposlanik je u Japanu i Južnoj Koreji, a od 2011. u Brazilu, Kolumbiji i Venezueli.
Drago Štambuk iznimni je pregalac hrvatskog jezika, moderni klasik i veliki pjesnik svijeta i domovine. U četrdeset godina književnog djelovanja izdao je preko šezdeset knjiga poezije, prijevoda, eseja i antologija. U svom djelu uvijek je afirmirao svoje stvaralačko polazište -  grad Split u kojem je odrastao i koji snažno i kreativno živi u njemu.
Drago Štambuk je idejni začetnik, utemeljitelj, redoviti selektor i voditelj smotre Croatia redidiva koja se već dvadeset i sedmu godinu održava u Selcima na otoku Braču. Prva, s rađanjem hrvatske države, održana je 1991. godine, a temeljila se na „ča-kaj-što“ trojstvenosti i koneizacijskim potencijalima hrvatskog jezika. Naime, ta glasovita svehrvatska jezično-pjesnička smotra ravnopravno tretira čakavske, kajkavske i štokavske pjesnike, a jedan od njih ovjenčava se maslinovim vijencem čime postaje ovjenčanik – omaslinjenik ili poeta oliveatus, a njegovi stihovi uklešu se u mramornu ploču „Zida od poezije“. Svakih pet godina Štambuk sabire antologijske stihove petoro ovjenčanika u zbornik Maslinov vijenac. Ovaj jedinstveni kulturni događaj već je odavno prešao granice naše zemlje, postao značajnim fenomenom hrvatske nematerijalne baštine, te na najbolji mogući način i putokazom promicanja pjesništva i življenja hrvatske „trojedne“ riječi.
Dobitnik je brojnih međunarodnih i nacionalnih priznanja na području umjetnosti, književnosti ali i mirotvornog djelovanja, a književni rad mu je preveden na mnoge svjetske jezike. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, General Medical Councila, Društva hrvatskih književnika, engleskog i hrvatskog PEN-a, a od 2008. godine i prvi počasni doživotni član japanskog PEN-a.


Prof. emeritus dr. sc. IVO BANOVIĆ, dr. med. -  za cjelokupan doprinos stručnom i znanstvenom radu, te razvoju i unapređenju medicinske znanosti iz područja ginekologije i opstetricije posebno perinatologije i patologije trudnoće

Rođen je 1937. godine u Kostanju – Omiš. Nakon završene klasične gimnazije u Splitu 1957. godine upisuje Medicinski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu na kojem je diplomirao 1963. godine. Magistrirao je 1982., a doktorirao 1983. godine. Naslov „primarius“ dodijeljen mu je 1985. godine.
Ivo Banović je utemeljitelj suvremene perinatologije i posebne skrbi o patologiji trudnoće u Splitu i prvi je voditelj Odjela za patologiju trudnoće. Nakon povratka sa postdiplomske edukacije u Velikoj Britaniji, prvi u Odjelu, a kasnije Klinici uvodi nove metode ultrazvučnu ginekološko – opstetričku dijagnostiku, intenzivni elektronički nadzor ploda u trudnoći i porodu, te hormonsku analizu u procjeni stanja ploda i funkcije placente.
Za predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1987. godine, a nakon osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Splitu 1997. godine izabran je za prvog predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj dužnosti ostaje do lipnja 2002. godine, odnosno do umirovljenja. Utemeljitelj je Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Splitu 1997. godine kada postaje njen prvi pročelnik.
Obnašajući dužnost predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode u ratnom razdoblju doktor Ivo Banović je posebno zaslužan za organiziranje rada Klinike u vrlo otežanim uvjetima, te pružanje kvalitetne medicinske skrbi bolesnicama,trudnicama, rodiljama i novorođenčadi ne samo s područja grada Splita nego i šire iz ratom pogođenih dijelova naše Domovine ali i susjedne Bosne i Hercegovine, u razdoblju kada se broj poroda gotovo udvostručio do preko 6000. Nakon rata Klinika uspijeva nabaviti i novu suvremenu medicinsku opremu koja je vrlo brzo stavljena u funkciju dijagnostike i kirurgije, te cjelokupnu opremu za izvan tjelesnu oplodnju pomoću kojeg postupka je 2002. godine u Klinici za ženske bolesti i porode rođena prva beba.
Kao predstojnik Klinike Ivo Banović je organizirao rad prema suvremenim zahtjevima struke,  poticao edukaciju novih naraštaja liječnika kroz stručni i znanstveni rad, te organizirao brojne domaće i međunarodne skupove. Objavio je 124 stručna i znanstvena rada, koautor je pet knjiga iz ginekologije, opstetricije i perinatologije, recezent u tri udžbenika i nekoliko monografija. Uz potporu Ministarstva znanosti RH vodio je i dovršio dva znanstvena projekta: „Utjecaj žive kao onečišćivača morskog okoliša na trudnoću„ i „Humana reprodukcija u Dalmaciji“.

Član je mnogih udruženja i dobitnik više priznanja i odličja. Naslov profesor emeritus dodijeljen mu je 2011. godine.
Nakon umirovljenja nastavlja svoj rad kroz Akademiju medicinskih znanosti kao potpredsjednik splitske podružnice ne odustajući od edukacije i podržavanja posebice natalne i perinatalne skrbi. Radi se o izuzetnom liječniku i čovjeku koji je ostavio značajan trag u znanosti, zdravstvenoj skrbi kao i u životu našeg grada


FJODOR KLARIĆ – za poseban doprinos foto novinarstvu kojim je predstavio i trajno zabilježio splitsku, dalmatinsku i hrvatsku svakodnevnicu i važne događaje kroz više desetljeća

Feđa Klarić rođen je 1946. godine u Splitu gdje završava osnovnu školu i klasičnu gimnaziju „Natko Nodilo“ i pohađa Pravni fakultet. Na poziv tadašnjeg urednika Davorina Rudolfa 1971. godine dolazi u „Slobodnu Dalmaciju“ u kojoj provodi punih 40 godina svog radnog vijeka do umirovljenja 2011. godine. Zanat fotoreportera i potrebno radno iskustvo stekao je u gradskoj rubrici koju je tada vodio Miljenko Smoje. Feđa Klarić predstavnik je generacije fotoreportera čija će poetika i osobnost kao dobrodošla svježina u korpus domaće fotografije uvesti žanr žive reporterske fotografije i time utrti put budućoj generaciji fotografa.
Feđa Klarić je desetljećima kroničar zbivanja na užem splitskom i dalmatinskom području ali i širem području bivše Jugoslavije, Hrvatske i Europe. Zabilježio je neke od najznačajnijih događaja od druge polovice šezdesetih godina XX. stoljeća do današnjih dana. Istaknuo se u svim žanrovima novinske fotografije: politike, kulture, sporta, društvenih zbivanja, a posebno u reportažama.
Živo zainteresiran za život grada, njegove stanovnike, te važne događaje, fotografira u prolazu i bilježi duh vremena, prikazujući život u svoj njegovoj ljepoti i svim suprotnostima .On je kao fotoreporter naprosto svuda gdje se događa svakodnevni život prepun osobitih senzacija koje inspiriraju i provociraju pozornost. Njegove fotografije pričaju priče o radosti i prolaznosti i trajni su svjedoci  jednog vremena.
Priredio je šest samostalnih izložbi koje su postavljene u više gradova u Hrvatskoj i inozemstvu i autor je triju monografija.
Feđa Klarić je petnaest godina obnašao dužnost predsjednika Foto kluba Split čija je galerija prošle godine odlukom Ministarstva kulture proglašena zaštićenim kulturnim dobrom. Dobitnik je više priznanja. Za svoj novinarski rad odlikovan je Ordenom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, dobitnik je prestižne novinarske nagrade „Zlatno pero“, nagrade „Slobodne Dalmacije“ za životno djelo „Joško Kulušić“, odlikovan je nagradom HND za životno djelo „Otokar Keršovani“, te je počasni član Kuće slavnih hrvatskog foto novinarstva.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2016. godini, nagrađeni su:


ANA LEŠINA – za posvećenost u pružanju pomoći potrebitima, nesebičan društveni angažman i humanitarno – volonterski rad

Ana Lešina rođena je 1980. godine u Splitu. Diplomirani je fizioterapeut i neuroterapeut, a svoje znanje koristi kako bi pomogla onima kojima je  stručna pomoć potrebna. Već jedanaest godina Ana volontira te svoje znanje i vrijeme nesebično dariva osobama s posebnim potrebama u Udruzi za osobe s intelektualnim teškoćama „Zvono“ i tri godine u Udruzi oboljelih od Parkinsonove bolesti „Parkinson i mi“. Terapeutskim vježbama Ana svakodnevno pomaže oboljelim osobama što pridonosi  olakšavanju tegoba, a time i obogaćivanju njihovog života.
Humanitarni rad i želja za pomaganjem drugima Anin je stil života, a činjenje dobra najveća nagrada.
Uz volontiranje u udrugama, Ana često obilazi korisnike u njihovim domovima. Nesebično je na raspolaganju tijekom cijelog dana, a najvažniji joj je osjećaj da je nekom pomogla. Anin volontersko – humanitarni rad prepoznat je i na državnoj razini, dobitnica je nagrade Ponos Hrvatske za 2016. Godinu.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2016. godini, nagrađeni su:


ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA GRADA SPLITA – za ostvarene rezultate na polju vrhunskog športa osoba s invaliditetom

Športski savez invalida grada Splita kao neprofitna sportska udruga funkcionira na zajedničkom interesu promicanja sporta osoba s invaliditetom. Organizaciju sačinjavaju sportski klubovi osoba s invaliditetom, sekcije neparaolimpijskih sportova, sport slijepih i slabovidnih osoba te sport osoba s intelektualnim poteškoćama.
Športski savez invalida grada Splita broji 150 sportaša koji nastupaju na Paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima, kao i nacionalnim prvenstvima.
U 2016. godini Športski savez invalida Grada Splita zabilježio je povijesni uspjeh na polju vrhunskog sporta osoba s invaliditetom. Čak troje sportaša s ovog područja bili su aktivni sudionici Paraolimpijskih igara u Brazilu „Rio – 2016.“ što je dosad najveći ostvareni uspjeh. Na navedenom natjecanju osvojena je srebrna medalja u ekipnom natjecanju u stolnom tenisu, kategorija 3 i to od strane sportašice Saveza Anđele Mužinić. Također, odlične nastupe imali su i ostala dvojica splitskih paraolimpijaca: plivač Dino Sinovčić i judašica Lucija Brešković.
Svojim kvalitetnim radom kroz pedeset godina, čiju obljetnicu slavi ove godine, Savez je dao doprinos razvoju vrhunskog sporta kod osoba s invaliditetom kao i veliku zaslugu u njihovo uključivanje  u sportske programe, pridonoseći tako masovnosti ali i boljoj edukaciji i senzibilizaciji društva za sport osoba s invaliditetom.


UDRUGA MOST – za uspješne akcije u promicanju solidarnosti na području suzbijanja siromaštva, u pružanju podrške mladima s problemima u ponašanju i onima koji izlaze iz alternativne skrbi, te promicanje građanskog aktivizma i volonterskog rada

Udruga MOST osnovana je u Splitu 1995. godine. Svojim aktivnostima Udruga djeluje na području socijalne skrbi, a  usmjerena je na provedbu lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih strategija djelovanja na djecu i mlade, suzbijanju socijalne isključivosti, siromaštva i beskućništva,  te promicanju građanskog aktivizma i volonterskog rada.
I 2016. godina bila je prepuna aktivnosti i postignuća kojima je Udruga nastavila svoju misiju da na vrijednostima volonterskog rada, humanosti, solidarnosti poštivanju različitosti i ljudskih prava nastoji pružiti konkretnu pomoć potrebitima, ranjivim ljudima na margini, od maloljetnih teže prilagodljivih do onih koji su ostali bez krova nad glavom. Svojim primjerima, akcijama i edukacijama pokazali su kako postati volonter, širiti pozitivnu energiju u stvaranju zajednice u kojoj nema socijalno isključenih građana.
U prošloj godini MOST je raznim aktivnostima, programima i akcijama nastavio afirmaciju grada Splita kao grada solidarnosti u kojima je bilo uključeno  847 aktivnih  volontera svih dobnih skupina od čega najviše mladih u dobi od 15-30 godina  i više od 6700 volonterskih sati rada. Tijekom 2016. godine Udruga je skrbila o rekordnom broju korisnika, kroz sve programe i akcije bilo ih je obuhvaćeno 3417 raznih korisnika.
Tijekom 2016. Godine MOST je inicirao dvije nacionalne mreže „Mrežu PUP“ i „Mrežu socijalnih samoposluga“, te doprinio uvrštavanju beskućnika kao  posebne kategorije nezaposlenih u mjere HZZZ.

Javna priznanja 2016.

Javna priznanja 2016.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2015. godinu

Na prijedlog Komisija za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na 32. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donijelo je Odluku o dodjeli dvije nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2015. godini nagrađeni su:

Prim. mr. sc. ANTE TUKIĆ, dr. med. – za dugogodišnji znanstveno stručni  rad na unapređenju liječenja kardiovaskularnih bolesti, izniman doprinos unapređenju liječničke struke, te uspješni  društveni angažman u više područja od interesa za Grad Split

Rođen je 1932. godine u Splitu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  završava studij medicine1959. godine, specijalistički studij iz interne medicine 1969. godine, a prvi postdiplomski studij 1974. godine. Magistrirao je 1980., a 1981. godine je stekao  zvanje primarijus.
Dr. Tukić je osnivač ambulante „Maksimir“ u Domu zdravlja u Splitu, te Odjela za kardiovaskularne bolesti pri Domu zdravlja. Posebno se zalagao za uvođenje nove dijagnostike i metoda u liječenju kardiovaskularnih bolesti, te praćenju razvoja elektronike i  nabavci brojnih aparata neinvazivne dijagnostike. Specifičnim načinom svoga rada, Kardiovaskularni odsjek pod vodstvom dr. Tukića,  približio se bolesnicima i liječnicima opće prakse. Već 1970. godine rade se testovi opterećenja, 1978. godine primjenjuje se prvi Holter u Splitu, a od 1984. u svakodnevnu praksu kao i ezofagealni EKG. Uvode se i nove laboratorijske metode, a u suradnji s Odsjekom za sportsku medicinu uvodi se telemetrijsko praćenje EKG, posebice u sportaša što je značajan doprinos sportskom životu Grada Splita.
Autor  je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova i to najviše iz kardiologije, sudionik je brojnih europskih i svjetskih kardioloških kongresa. Predavao je na brojnim seminarima i tečajevima kao i na poslijediplomskim studijima. Educirao je medicinske sestre i liječnike u primjeni novih tehnologija i nesebično dijelio svoje znanje. Uvijek je na prvo mjesto stavljao pacijente i pružanje cjelovitih individualnih tretmana pri tom ne zaboravljajući podučiti mlađe kolege da poštuju postulate medicine.
Poseban trag ostavio je u Zboru liječnika Hrvatske gdje je obavljao razne funkcije, posebno u razdoblju  od 1992. do 1997. kada je obnašao dužnost predsjednika Podružnice Split.
Dr. Tukić je cijeli svoj život posvetio ne samo svojoj struci nego i svom rodnom Gradu. Njegovo djelovanje u više područja društvenog ali i političkog života Grada usmjereno je ka dobrobiti Grada i Županije. Kao odbornik socijalno – zdravstvenog vijeća sudjelovao je u radu Skupštine općine Split od 1969. do 1974. godine, dužnost vijećnika Gradskoga vijeća obnašao je u mandatu od 1993. do 1997. godine, a dužnost zastupnika Sabora RH od 1995. do 1999. godine. Dugogodišnji je član Društva prijatelja kulturne baštine Split.
Bilo da se radi o zastupanju interesa zdravstva i zdravstvene zaštite, poboljšanju kvalitete zdravstva i zdravstvene zaštite, problemima azbestoze i narkomanije, humanitarnim projektima, zaštiti kulturne baštine i razvoju kvalitetne urbane sredine u našem Gradu, istim je žarom i ljubavlju utkao dio sebe ostavljajući u svakom od segmenata  prepoznatljiv trag.
Dobitnik je više nagrada i priznanja.

 

Prof. dr. sc. IZET HOZO, dr. med. -  za cjelokupan doprinos stručnom i nastavnom radu, te razvoju i unapređenju medicinske znanosti  posebno iz područja  gastroenterologije i hepatologije

Izet Hozo rođen je 1951. godine u Livnu. Diplomirao je 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički studij iz interne medicine završava 1981. godine, a 1984. godine subspecijalistički studij iz gastroenterologije i hepatologije. Doktorirao je 1999. godine.U splitskom KBC zaposlen je od 1983. godine.  Pročelnik je Zavoda za gastroenterologiju i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu, a od 2013. godine redovni profesor u trajnom zvanju i pročelnik katedre Klinička propedeutika.
Među prvima u Splitu  uveo je nove dijagnostičke metode, ultrazvučnu dijagnostiku iz kojeg je područja objavio udžbenik „Ultrazvuk u kliničkoj praksi“. Poseban doprinos dao je kao prvi istraživač u projektu „Oštećenja jetre kod radnika u industriji plastičnih masa“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i tehnologije koji je vodio deset godina. Jedan je od eksperata Europskog udruženja za plastične mase ( APME ) u Briselu. Osim proučavanja toksičnog djelovanja plastičnih materijala na zdravlje radnika, interes dr. Hoze je i utjecaj alkohola na zdravlje. Angažiran je u djelatnostima prevencije konzumacije alkohola, te dobrovoljno angažiran u Klubu liječenih alkoholičara Split.
Svoje  znanje i iskustvo nesebično je dijelio sa kolegama, a posebno ih prenosio svojim studentima. Također je sudionik brojnih seminara i kongresa u zemlji i svijetu.
Dr. Hozo je autor pet knjiga, udžbenika koje su temeljno štivo za predmet Propedeutika i interna medicina na Medicinskom fakultetu u Splitu i prvog udžbenika na engleskom jeziku za potrebe studija medicine na engleskom jeziku, te više od stotinu znanstvenih i stručnih radova.
Naglašavajući da liječnik mora znati komunicirati s pacijentom, mora znati suosjećati s njim, prihvatiti njegove tegobe, razumjeti ga, u knjizi Internistička propedeutika posebno je obradio poglavlje komunikacije između liječnika i pacijenta.
Tijekom Domovinskog rata bio je aktivno angažiran ne samo kao liječnik, nego i predsjednik humanitarne organizacije Merhamet, te je bio prvi direktor Logističkog centra Vlade BiH u Splitu. Jedan je od osnivača Zbora splitskih liječnika pjevača. Član je različitih domaćih i svjetskih udruženja. Dobitnik je više nagrada i priznanja za sveukupni doprinos u promicanju stručnih, znanstvenih i etičkih načela te unapređenju zdravlja, kao i za široki publicistički opus.
U  četrdeset godina radnog vijeka, najveći obol dao je upravo Gradu Splitu gdje je više  od trideset godina  prisutan  u javnom i znanstvenom životu Grada ali  i šire, stavljajući vlastite kreativne potencijale, znanje, stručnost, etičnost i humanitarni rad u službu društvenog rada i općeg dobra.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:

 Mr. sc. Joško Kalilić, dr. med.  – za humanitarni i dobrovoljni rad i uspješnu  realizaciju  projekta „Čist i uređen Park mladosti“   u svrhu poboljšanja života građana Grada Splita

Joško Kalilić rođen je u Splitu 1938. godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. godine, a specijalizaciju iz opstetricije i ginekologije završio u SAD na Cleveland Clinic u Clevelandu. Po dolasku u Hrvatsku, nakon višegodišnjeg rada u SAD, zapošljava se u Centru za onkologiju i radioterapiju KBC Split gdje je radio kao ginekolog – onkolog. Od 1993. godine do odlaska u mirovinu obnašao je dužnost pročelnika županijskog Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb Županije splitsko – dalmatinske.
Za vrijeme Domovinskog rata bio je član Kriznog štaba općine Split, član Povjerenstva Ministarstva zdravstva za reorganizaciju Hitne medicinske pomoći i helikopterske službe, predsjednik Sanitetskog operativnog stožera Grada Splita, Odbora za humanitarnu pomoć prognanicima i izbjeglicama, Odbora za bolesti ovisnosti, stručni koordinator za PTSP stradalnicama, te član Povjerenstva za ljudska prava Splitsko – dalmatinske županije.
Brojni su interesi i volonterske aktivnosti dr. Kalilića, sudjelovao je , ne samo u  medicinskim nego i mnogim  humanitarnim aktivnostima od javnog interesa.
U 2015. godini njegov najveći volonterski pothvat je uspješna realizacija čišćenja i uređenja zapuštenog Parka Mladosti na Turskoj kuli koji je uspješno realiziran primjenom njegovog  projekta „Čist i uređen Park Mladosti“. Svojim velikim zalaganjem i dobrovoljnim radom, te organizacijom i koordinacijom brojnih volontera i donatora, dr. Kalilić je uspio kroz više mjeseci napornog rada svih sudionika, omogućiti građanima Grada Splita korištenje Parka mladosti za sigurnu i ugodnu šetnju , izlete i razne sportsko rekreacijske aktivnosti, čime je dao nemjerljiv doprinos našem Gradu.


Danijela Jelić - za promicanje humanih, humanitarnih i volonterskih akcija, te ljubav i brigu koju pruža djeci s poteškoćama u razvoju i djeci bez roditeljske skrbi

Danijela Jelić, diplomirana defektologinja, rođena je 1944. godine u Zagrebu. Cijeli radni vijek provela je radeći s osobama s intelektualnim teškoćama i s osobama oštećena sluha do umirovljenja 1997. godine.
Inicijator je niza zakonskih izmjena i niza novih metoda i projekata u zbrinjavanju i unaprjeđenju života osoba s poteškoćama u razvoju ali i mladih koji s 18 godina moraju napustiti domove za djecu, te projekta zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Grada Splita i okolice.
U lipnju 2000. godine osniva Udrugu za inkluziju „Lastavice“ za osobe s teškoćama u razvoju te djecu i mlade bez adekvatne roditeljske skrbi koji su dio života morali provesti u domu, čija je predsjednica od osnivanja do danas.  Najznačajniji projekti su svakako „Laste savijaju gnijezdo“ i „Svaka lasta čini proljeće“ sa ciljem prikupljanja sredstava za kupnju stanova za stanovanje osoba  s poteškoćama u razvoju, te mladih bez roditeljske skrbi. U Splitu danas djeluje 11 stambenih zajednica u kojima živi 35 korisnika. U 2015. godini nastavljen je plan razvoja „Lastavice“ osnivanjem stambenih zajednica za samostalno stanovanje u Sinju, Imotskom, Drnišu odnosno područjima gdje su definirane potrebe. Prva takva osnovana je u Runovićima u kojima trenutno živi 8 korisnika.
Svojim inovativnim projektima koji su dobili i pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj, a koje su nakon Splita, prihvatile i druge sredine, Danijela Jelić je dala nemjerljiv doprinos razvoju socijalnih usluga, integraciji i socijalizaciji osoba u potrebi.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:


Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split – za niz uspješnih projekata u 2015. godini s ciljem poboljšanja života i  unaprjeđenja cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice

Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split osnovana je 1995. godine. Udruga ima šezdeset šest članova , mladih osoba s invaliditetom u dobi od 17 do 33 godine i njihovih roditelja. Članovi udruge teško su pokretni ili nepokretni i trebaju pratnju i pomoć druge osobe za obavljanje osnovnih životnih funkcija. U proteklih dvadeset godina svog djelovanja udruga je nizom aktivnosti i projektima provodila svoju misiju koja obuhvaća unapređenje cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice s ciljem da njezini članovi, uz podršku, razvijaju preostale sposobnosti. Svim članovima na raspolaganju su terapijske radionice: glazbena, radnookupacijska, psihološka podrška, fizikalna terapija, kreativna vježbaonica, radionica za roditelje, sportske aktivnosti ( kuglanje i terapijsko jahanje ) druženje i izleti.
Posebno uspješna bila je 2015. godina koja je plod višegodišnjeg kvalitetnog rada i upornosti članova udruge i njihovih obitelji, te terapeuta i volontera koji sudjeluju u radu udruge.  Mjuzikl „Srce na sceni“ u izvedbi članova udruge, izveden je u sklopu 25. Marulićevih dana, 61. Splitskom ljetu,  povodom Svjetskog dana kazališta, Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, te Festivalu profesionalnih dječjih kazališta“ Naj naj“ u Zagrebu gdje su nagrađeni nagradom „Zlatna Žar ptica“. U prosincu 2015. godine na pozornici HNK premijerno je izveden koncert „Ča smo na ovom svitu“, uz pratnju mandolinskog orkestra „Sanctus Domnio“, i niz drugih nastupa od kojih je svaki iznimno postignuće i korak naprijed prema kvalitetnijem životu  osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u život zajednice.


Hrvatska ratna mornarica - za aktivno promicanje ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju, te uspješnu suradnju s Gradom Splitom u svim područjima

Osnovana je 1991. godine, u ratnom vihoru, a ove 2016. godine proslavit će svoju dvadeset i petu godišnjicu osnutka.  Hrvatska ratna mornarica je grana Oružanih snaga RH. Njezina uloga i namjena je štititi integritet i suverenitet RH na moru i uz more. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane RH.
Pored temeljne zadaće, Hrvatska ratna mornarica nizom aktivnosti sudjeluje u društvenom životu Grada Splita što pridonosi boljoj kvaliteti života zajednice, te promociji ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju.
U 2015. godini nastavljen je niz uspješnih aktivnosti Hrvatske ratne mornarice. Ratnu luku Lora i Grad Split posjetilo je devetnaest ratnih brodova NATO saveza i ostalih partnerskih zemalja kojima je HRM bila domaćin, u Splitu je  održana  međunarodna izložba obrambene industrije „ASDA 201“, HRM je sudjelovala u raznim aktivnostima, vježbama i operacijama što je pridonijelo turističkoj promociji našega Grada i ugledu Grada Splita i RH. Također su i brojne humanitarne aktivnosti od traganja i spašavanja na moru, akcije darivanja krvi, akcije prikupljanja pomoći socijalno ugroženim građanima i  potpora ustanovama socijalne skrbi. Zapažena je i suradnja s  različitim udrugama i institucijama od braniteljskih udruga, Sveučilištem u Splitu, sportskim klubovima. HRM je posebno aktivna u akcijama zaštite i čišćenja okoliša posebno podmorja.
U akcijama traganja i spašavanja na moru, mornar Toni Čančar sudjelovao je u spašavanju djevojčice koja je pala u more, a posada broda „Andrije Mohorovičić“  u spašavanju 2516 emigranata za koja humana djela su nagrađeni nagradom Ponos Hrvatske 2015. godine. 

Javna priznanja 2015.

Javna priznanja 2015.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2014. godinu

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 17. travnja 2015. godine donijela je Odluku o dodjeli dvije nagrade za životno djelo, jedne osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2014. godini nagrađeni su:

Mr. sc. ZORAN MILAS  posthumno - za osobit doprinos gospodarskom i sportskom životu Grada Splita 
 
Zoran Milas je rođen 1948. godine u Splitu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1971. godine, a titulu magistra znanosti stekao 1981. godine na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Po završenom fakultetu, zaposlio se u tadašnjem kombinatu „Jugoplastika“, u to vrijeme  jednoj od najmoćnijih tvrtki Hrvatske koja je u svom vrhuncu poslovanja zapošljavala oko 13 000 radnika i proizvodila preko 3200 raznih proizvoda. Godine 1986. imenovan je predsjednikom Poslovnog odbora kombinata „Jugoplastika“ koju je do 1990. godine vodio u njenom najprosperitetnijem razdoblju kada je kombinat  izvozio oko 100 milijuna USD robe godišnje, a prihod je samo u 1990. godini iznosio 350 milijuna dolara.
Nakon gotovo desetak godina provedenog u privatnom poduzetništvu kao vrstan gospodarstvenik i razvojno ekonomski strateg postaje direktor tvrtke „Peko“, te radi na  razvoju i jačanju pozicije tvrtke  na tržištu. O uspješnosti poslovanja „Peka“ pod vodstvom Zorana Milasa svjedoče i brojna priznanja među kojima i nekoliko „Prvih hrvatskih kuna“ koje je Zavod za poslovna istraživanja dodijelio Milasu kao direktoru jedne od tada najprofitabilnijih i najboljih hrvatskih tvrtki.
Također ne treba zanemariti posebno angažiranje Zorana Milasa  u  „spašavanju“ Novinsko izdavače kuće  „Slobodna Dalmacija“. Kao predsjednik Nadzornog odbora od 2001. godine Zoran je često naglašavao da Slobodna Dalmacija nije samo trgovačko društvo već je ona identitet Splita, nešto po čemu je ovaj Grad prepoznatljiv.Njegov doprinos  radu  i razvoju Slobodne Dalmacije, te nastavku izdavanja dnevnih novina  jednostavno je nemjerljiv.
Pored vodećih funkcija u gospodarskom životu Grada Splita, poseban doprinos dao je i sportskom životu. Obnašao je  dužnost dopredsjednika KK Split (Jugoplastika ). U razdoblju od 1986. – 1990. klub je ostvario impozantne rezultate: osvojena su tri klupska europska prvenstva uzastopno, četiri naslova prvaka države i dva kupa, pa su „žuti“ na temelju tih uspjeha proglašeni za najbolju klupsku momčad 20. stoljeća.
Samozatajan i skroman sa velikim respektabilnim znanjem i iskustvom u vođenju gospodarskih ali i sportskih sustava koje je nesebično prenosio na svoje suradnike, Zoran Milas  je dao nemjerljiv doprinos  gospodarskom i sportskom životu našegGrada. 
 

FRANKO STRMOTIĆ posthumno – za izuzetan i bogat umjetničko stvaralački opus na području kazališne umjetnosti 

Rođen je 1944. godine u Veneciji. Kao sedamnaestogodišnji glumac amater, daleke 1961. godine, stao je na daske nekadašnjeg splitskog Dječjeg kazališta „Titovi mornari“, današnjeg Gradskog kazališta mladih. Od 1972. godine pa sve do odlaska u mirovinu bio je zaposlen u Gradskom kazalištu mladih kao profesionalni glumac gdje je više od pola stoljeća svog postojanja i djelovanja posvetio svom matičnom kazalištu i bio jedan od glavnih nositelja kazališnog repertoara.
Tijekom svog dugogodišnjeg umjetničkog djelovanja ostvario je u svom matičnom teatru više od stotinu uloga u različitim kazališnim predstavama, ali je nizom svojih uloga zadužio i scenu splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Glumac znatnih mogućnosti, komičar, ali i dramski glumac, te umjetnik širokih repertoarnih sklonosti, bio je sposoban igrati gotovo sve. „Džon Piplifoks“, „Heidi“, Doživljaji Nikoletine Bursača“, „Hvalisavi vojnik“, „Macbeth“, Razbiveni vrč“, „ U očekivanju Godota“, „Hamlet u selu Meduša Donja“ samo su neke od predstava u kojima je Franko igrao, a u predstavama „Mali libar Marka Uvodića“, „ Čovik zvir i kripost“  i „Teštament“ ostvario je neke od antologijskih uloga koje su posebno obilježile njegov stvaralački rad.
Svoj glumački angažman dopunio je iskustvom igranja pred kamerama, glumeći u raznim TV serijama „Malo misto“,  „Velo misto“, „Nepokoreni grad“, „Ruža vjetrova“, filmovima, te brojnim radijskim emisijama i dramama.
Poseban doprinos Franko je dao i kao dramski pedagog. Naime, više je godina obavljao dužnost voditelja Dječjeg dramskog studija Gradskog kazališta mladih, gdje je  s puno radosti podučavao djecu osnovama glume, prenoseći im vlastita glumačka iskustva i nastojeći potaknuti u njima ljubav prema kulturi i umjetnosti.
Časnim i duboko proživljenim obavljanjem svog glumačkog poziva, uz prepoznatljiv stil i šarm, Franko Strmotić zadužio je kazališnu scenu i brojne naraštaje splitske djece i mladeži, te ostavio snažan trag u umjetničkom životu Grada Splita. 

 

U kategoriji osobne nagrade u 2014. godini nagrađeni su:
 

TONI TOMAS – za  izniman doprinos razvoju splitskog borilačkog sporta i ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima 
  
Toni Tomas rođen je 1980. godine u Splitu. Izbornik je reprezentacije i glavni trener taekwondo kluba „Marjan“. Taekwondo sportom bavi se od 1992. godine. Početkom 2000. godine osniva taekwondo klub „Marjan“ i započinje trenersku karijeru. Jasnom vizijom i ciljem u stvaranju jednog velikog kluba i dugoročnog projekta, klub je u 12 godina postojanja od nekoliko članova i tri termina tjedno narastao do preko 1000 članova koji dnevno odrade preko 50 treninga. O članovima kluba brine 20 zaposlenih trenera, fizioterapeuta i nutricionista.
Uz mnogo volje, upornosti i stručnosti klub „Marjan“ je postao pravi sportski brend našeg Grada. Posebnost kluba je u tome da je zahvaljujući Tomasu i njegovim suradnicima taekwondo kao sport postigao nezapamćenu popularnost i masovnost.
Od 2000. do 2014. godine kao klupski trener, a od 2011. godine kao izbornik ženske seniorske reprezentacije osvojio je niz medalja na državnim i međunarodnim natjecanjima.  Svakako je za istaknuti put splitskih blizanki Ane i Lucije Zaninović koje su cijelu svoju karijeru provele uz Tonija Tomasa. Klub „Marjan“ slovi za najbolji u kadetskom uzrastu u Evropi, ukupno u posljednjih šest godina ima čak 30 svjetskih, europskih i olimpijskih odličja. U 2014. godini Toni Tomas ostvario je niz uspjeha kao klupski trener i   kao izbornik Hrvatske ženske seniorske reprezentacije osvojivši niz zlatnih, srebrnih i brončanih medalja na europskim prvenstvima i domaćim natjecanjima.
Dobitnik je državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ 2012. godine, titule najboljeg trenera 2011. godine u izboru HOO, odlikovanja  Predsjednika RH i Vlade RH, nagrade „Slobodne Dalmacije“ kao najbolji trener u Gradu Splitu i Dalmaciji.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2014. godini, nagrađeni su: 

  
UDRUGA „ANĐELI“ – za posvećenost u pružanju pomoći potrebitima, humanitarni i volonterski rad 
 
Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju „Anđeli“ Split osnovana je 2005. godine i ove godine slavi desetu obljetnicu svog postojanja. Udruga je osnovana s ciljem poboljšanja kvalitete življenja, zdravstvenog i psihološkog stanja djece najtežih tjelesnih invalida i djece s teškoćama u razvoju ujedno i njihovih obitelji.Udruga skrbi za 227 djece, te preko 800 članova obitelji kroz 18 projekata i dva trogodišnja programa. 
Udruga, sa svojih 13 stručnih djelatnika i nizom volontera, svakodnevnim nesebičnim zalaganjem čini sve kako bi djeci s teškoćama u razvoju i djeci najtežim tjelesnim invalidima i njihovim obiteljima pružili pomoć u prevladavanju mnogih teškoća sa kojima se svakodnevno susreću, omogućili besplatnu rehabilitaciju i terapiju, te pomogli u njihovoj socijalizaciji i integraciji u svakodnevan život. Udruga je kroz desetogodišnje razdoblje realizirala niz projekata i svojim korisnicima osigurala korištenje brojnih usluga: osnovali su prvi centar za poludnevnu i privremenu skrb djece, prvi vrtić na području Županije za djecu s teškoćama u razvoju „Mali Dupin“, roditeljima stanovanje u Zagrebu prilikom liječenja njihove djece.
Sa istim žarom i ljubavlju,  udruga sudjeluje u raznim humanitarnim akcijama i prikupljanju  pomoći i ostalim kategorijama ugroženih i potrebitih.Tako su prošle godine dali poseban i nemjerljiv doprinos prikupljanju pomoći stanovnicima poplavom ugroženih područja Republike Hrvatske. Prikupljali su i odnosili pomoć  štićenicima Centra fra Ante Sekelez u Vrlici, a akcijom „S malo sitnica do nasmijanih lica“ organizirali prikupljanje i darivanje štićenika za božićne i novogodišnje blagdane. Poznat je njihov doprinos u prikupljanju i dostavljanju hrane, odjeće i  obuće Udruzi MOST koja skrbi za beskućnike. 
  
 
GRAĐANSKA INICIJATIVA „O La La“ – LANA ILJADICA I LADA ŠTEFEK – za predano i nesebično zalaganje u pokretanju i organiziranju humanitarne akcije „O La La kuhajmo za beskućnike“ 

U prosincu 2011. godine, dvije prijateljice Lana Iljadica i Lada Štefek osmislile su i pokrenule humanitarnu akciju „O La La kuhajmo za beskućnike“. Radilo se o ideji da Splićani, koji to žele i mogu, kod kuće kuhaju večeru za beskućnike, te je potom donose u udrugu MOST. Od početnog kontaktiranja prijatelja i poznanika, krug uključenih sve se više širio do nepoznatih pojedinaca, grupa, institucija, udruga. Na ovaj način do sada je beskućnicima osigurano gotovo 25 000 obroka. Od toga je tijekom 2014. godine osigurano 9 000 večera.
Lana i Lada koordiniraju inicijativu „O La La“, povezuju i promoviraju putem društvenih mreža solidarnost,  humanost i veliko srce naših sugrađana.
Kroz stalne kontakte s beskućnicima „O La La“ inicijativa krenula je još dalje od  pružanja besplatnih stomatoloških usluga, nabavi odjeće i obuće i svega drugog što  je beskućnicima  potrebno.
Akcija „O La La“ je više od akcije kuhanja večera za potrebite. Donošenje večera doprinijelo je stvaranju atmosfere „doma“ u prenočištu, srušilo je barijere i predrasude o ljudima koji žive na margini, te omogućilo da se osjećaju prihvaćenima kao ljudi i građani ovog grada, neovisno o životnim problemima koji su ih snašli i doveli u sadašnju situaciju.
Ova inicijativa prepoznata je kod naših sugrađana ali i u drugim sredinama kao jedinstven primjer kojeg je teško susresti bilo gdje u svijetu. Zahvaljujući Lani i Ladi  ova akcija je još jednom pokazala toplinu, suosjećajnost i humanost naših sugrađana, a ono što je najznačajnije akcija i dalje traje, dapače poprima i neke nove veće dimenzije.
Inicijativa „O La La“ proglašena je 2012. godine, povodom Međunarodnog dana volontera, akcijom godine u gradu Splitu, a iste godine i na nacionalnoj razini proglašena je i Ponosom Hrvatske.

Javna priznanja 2014.

Javna priznanja 2014.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2013. godinu


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 08. travnja 2014. godine donijela je Odluku o dodjeli dvije nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te tri skupne nagrade.

 

 U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2013. godini nagrađeni su:

JOVICA ŠKARO  –  za izniman doprinos na području umjetničkog, glazbenog, stručnog i pedagoškog stvaralaštva i rada s djecom i mladima kroz njegovanje svijesti o kulturnom nasljeđu i njihovih kreativnih vrijednosti Jovica Škaro, muzičar, aranžer, skladatelj i prozni spisatelj, rođen je 1947. godine u Splitu.

Glazbom se bavi od djetinjstva, počevši 1954. godine kao član orkestra ŽKUD „Filip Dević“.
Njegovo zanimanje za glazbu nastavlja se i u srednjoj školi gdje nastupa kao član raznih sastava, a  kasnije se afirmira kao skladatelj zabavne glazbe, glazbenih domoljubnih pjesama, sakralnih melodija, te kod obrade dalmatinskih narodnih melodija, vokalnih i instrumentalnih.
Svoje prve pjesme objavljuje početkom 70-tih u časopisu „Vidik“, „Mogućnost“, te u zbirkama „Rast“, „Mi mladi“, „Vrijeme nas“,a neke su mu uvrštene i u „Čakavsko pjesništvo XX stoljeća – Antologija. Samostalno je objavio zbirke „“Pjesme“,  „12 ljubavnih“, „Muru“, i „Kako si more“, te više od sto naslova, notnih uradaka za djecu i mlade u edicijama“Najljepše dječje pjesme“, te velik broj drugih izdanja na vinil pločama i CD zapisima.
Njegova najveća životna ljubav su djeca, a njegovo životno djelo je dugogodišnji rad i suradnja s djecom i mladima posebno sa dječjim zborom „Srdelice“ čiji je umjetnički voditelj i skladatelj. Više od tri i pol desetljeća okuplja djecu i mlade Splita i okolnih mjesta u zbornom  pjevanju, glazbenim i literarnim grupama i radionicama. Pored „Srdelica“ najbrojnijeg dječjeg zbora u Dalmaciji koji okuplja  djecu od četiri do četrnaest godina treba spomenuti ansambl „Djevojke s Cetine“pjevačku skupinu mladih djevojaka iz Trilja, dječji zbor „Kalandruni“ iz Drniša, dječji zbor Kostanje, te dječji zbor „Prognanici“. U teškim vremenima Domovinskog rata, malim prognanicima, djeci prekinutog djetinjstva i otrgnutoj iz sigurnosti svojih domova, vratio je osmijeh na lice, te učinio da kroz pjesmu i druženje lakše prebrode strahote i stradanja u Domovinskom ratu. Godine 1991. godine pokreće „Mali Split“, prvi dječji festival dječje glazbe u Hrvatskoj.
Napisao je veliki broj dječjih skladbi u izvođenju malih pjevača, solista i zborova,  zabavnih pjesama. Autor je skladateljskih rukopisa za kazališne dječje predstave, glazbe za dokumentarne filmove, mjuzikla „Diokles“, „Marko Polo“ „Mila Gojsalić“,  „Božica priča“, kantata „Cvijetu Jasenovca“ i „Triljski misali“, te glazbeno poetskih recitala i dr.
Pjesmom, skladbom i proznim zapisima obogatio je i sačuvao vrijeme dalmatinskog podneblja, kamenih kuća, bunara, malih kala, skalina, mora, gajeta i života u voljenim zidinama dioklecijanovog grada. Tu ljubav prema pjesmi, Domovini, baštini i čovjeku  prenio je na generacije djece i mladih, poticao ih u razvijanju njihovih kreativnih vrijednosti, te učinio njihovo djetinjstvo i odrastanje raspjevanim.  
Redovni je član Društva skladatelja Hrvatske od 1972. godine i član hrvatskog društva dramskih umjetnika Hrvatske, te dobitnik mnogih nagrada i priznanja


Mr. sc. DUŠKO KRSTULOVIĆ -  za izvanredan  doprinos razvoju splitskog veslačkog sporta i zasluge za postizanje vrhunskih rezultata splitskih veslača

Duško Krstulović, rođen je 1940. godine u Splitu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1966. godine, a potom i magistrirao 1981. godine smjer marketing. U svojoj bogatoj radnoj karijeri obnašao je razne visoke dužnosti u bivšoj državi. Bio je član izvršnog vijeća Skupštine općine Split,  predsjednik tadašnjeg Komiteta za pomorstvo, sekretar za privredu Skupštine općine Split, te pomoćnik saveznog sekretara za pomorstvo. U novoj Hrvatskoj državi, od 1991. godine bio je savjetnik ministra u Ministarstvu pomorstva RH.
Od 1995. do 2006. godine Duško Krstulović odgojio je generacije studenata kao predavač na Pomorskom fakultetu u Splitu i stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Splitu.
Više od 65 godina, Duško Krstulović posvećen je veslačkom sportu i klubu „Gusar“, od 1949. godine do danas. Te daleke godine sudjelovao je na prvenstvu države u Bledu kao kormilar, bio je veslač svih uzrasnih kategorija u klubu, član uprave i dugogodišnji predsjednik kluba od 1999. do 2010. godine. Dolaskom Duška Krstulovića  na čelno mjesto u klubu, započinje obnova srušenog objekta kluba, a klub započinje svoje najuspješnije rezultatsko razdoblje. U tom vremenskom razdoblju veslači Gusara osvojili su 22 državna seniorska prvenstva, 3 svjetska kupa, 4 svjetske, 2 olimpijske medalje, te 2 čuvene Henley regate u Londonu.
Uz dugogodišnji rad u svom matičnom klubu „Gusar“ Split, Duško Krstulović je obavljao i razne druge sportske dužnosti: predsjednik Veslačkog saveza Dalmacije, zamjenik predsjednika SOFK-e, inicirao je i bio predsjednik Organizacijskog odbora Transjadranske jedriličarske regate Pescara – Split, , član Izvršnog odbora Hrvatskog veslačkog saveza, predsjednik Nadzornog odbora Splitskog saveza sportova, član Nadzornog odbora Hrvatskog olimpijskog odbora dva mandata. Na MIS-u, najvećoj sportskoj manifestaciji održanoj u Splitu obnašao je dužnost Predsjednika komisije za promet Izvršnog komiteta MIS-a. Bio je glavni koordinator pri izgradnji tri najvažnija infrastrukturna objekta u Splitu: usjeka željezničke pruge, tunela kroz Marjan i trajektne luke s izgradnjom putničkog terminala.   Povodom 30 godišnjice MIS-a 2009. godine dobio je priznanje Splitskog saveza sportova za doprinos uspješnoj realizaciji igara.
Dobitnik je 2010. godine nagrade HOO „Matija Ljubek“ za osobit doprinos razvoju hrvatskog sporta, te 2008. godine trofeja „Fabjan Kaliterna“, najviše splitske sportske nagrade.
Duško Krstulović dao je doprinos ne samo sportskom nego i gospodarskom životu našega Grada, a ljubav prema Gusaru i predani dugogodišnji rad učinili su ga najtrofejnijim i najuspješnijim predsjednikom u bogatoj povijesti veslačkog kluba „Gusar“.

 


U kategoriji osobne nagrade u 2013. godini nagrađeni su:

Časna sestra EMA DAMJANOVIĆ – za osobit doprinos promicanju skrbi, za ljubav, odricanje i radost koju daruje najpotrebnijima
Ema Damjanović, rođena je 1950. godine u mjestu Strupniću, BiH. Po zanimanju je medicinska sestra i članica zajednice Školskih sestara franjevki na Lovretu u Splitu. Od 1985. do 1995. godine radila je u Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, a od 1995. godine aktivno je uključena u osnivanje izvaninstitucionalne službe - Pomoć i njega u kući kao osnovne djelatnosti Doma Lovret.          Kroz dvadesetak godina rada Službe, sestra Ema je svojim idejama i srcem pozorno pratila i sudjelovala u kreiranju nastanka i razvoja Službe, čija je voditeljica od njenog osnutka do danas.
U pružanju pomoći najpotrebnijima u našem gradu, starijima, bolesnima, nemoćnim i napuštenima posvetila je sve svoje vrijeme, pažnju i ljubav. Ona je uvijek tamo, na mjestu gdje je najteže i koje bi čovjek najradije zaobišao. Sestra Ema je sa svojim suradnicima, svojim velikim duhom, otvorenim srcem i ljubavlju prema čovjeku, pokrenula energiju suradnje i dobre volje svih institucija u pružanju pomoći potrebnim sugrađanima, a time i razvoju socijalne skrbi i promicanja brige o malom čovjeku u nevolji.
U 2013. godine sestra Ema i njeni suradnici pružili su različite oblike njege za 540 korisnika i 17.354 sati njege, te omogućili  1.031. korisniku 30.833 obroka ručka.


FRANO MISSIA-  za uspješnu monografsku izložbu u Staroj gradskoj vijećnici i postignuća na području likovnih djelatnosti

Frano Missia, rođen je u Splitu prije devet desetljeća. Diplomirao je strojarstvo u Zagrebu. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća odlazi u Pariz, a potom u New York gdje završava studij na Odjelu za umjetnost Sveučilišta grada New Yorka. Doktorirao je s temom pedagogije slikarstva, te dvadesetak godina predavao kao honorarni profesor na Columbia University.
Skroman, samozatajan, nemirnog umjetničkog duha, Frano Missia je umjetnik koji je neraskidivim osjećajima i mislima vezan za svoj rodni grad.
Prošle godine priredio je monografsku izložbu svog životnog stvaralaštva. U Staroj gradskoj vijećnici gdje je izložba održana, izložio je 75 slika nastalih u razdoblju od pedeset i pet godina njegovog stvaralašta, od 1955. – 2013. godine.
Slikarstvo je za Franu Missia, kako je i sam  jednom kazao, bilo i ostalo predmetom duše. Većina je slikarevih tema inspirirana Splitom i sve što je naslikao posvećeno je Splitu. Missia je ne samo najstariji aktivni splitski umjetnik već i jedan od ponajboljih njegovih promotora u svijetu koji je dao specifičan prilog hrvatskoj umjetnosti druge polovine 20. stoljeća.

 


U kategoriji skupnih nagrada u 2013. godini, nagrađeni su:


UDRUGA „CIPAL“ – ZA OSOBE S INVALIDITETOM – za niz aktivnosti u poticanju socijalizacije osoba s invaliditetom, te uspješne rezultate članova kluba na državnim i međunarodnim natjecanjima u plivanju

Plivački klub „Cipal“ djeluje na području grada Splita od studenog 2006. godine. Okuplja osobe sa svim oblicima tjelesnog invaliditeta. Plivači kluba „Cipal“ iznimno su uspješni. Sedam plivača i plivačica su u 2013. godini prvaci Hrvatske u svojim kategorijama. Tri plivača su državni reprezentativci, te ujedno paraolimpijski kandidati kategorizirani od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora kao sportaši prve kategorije. Osim na državnim natjecanjima, zapaženi su i dobri rezultati na međunarodnim natjecanjima. U kolovozu 2013. godine, na svjetskom prvenstvu u plivanju u Montrealu, plivač ovog kluba osvojio je 5. mjesto na 100 m leđno. Klub zajedno sa paraolimpijskim odborom i uz potporu Grada Splita, od 2012. godine, organizira međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s invaliditetom. Prošle godine na natjecanju uz 14 klubova iz Hrvatske  sudjelovali su i predstavnici 5 stranih zemalja  i oko 120 učesnika plivača. Uz ovako dobre sportske rezultate, značaj kluba je tim veći jer se kroz sport i druženje razvija samopouzdanje osoba s invaliditetom, a posebno senzibilitet šire društvene zajednice i uključivanje invalidnih osoba u sve segmente života.


ZBOR MLADIH I KOMORNI ORKESTAR ŽUPE GOSPE OD ZDRAVLJA – za uspješno djelovanje na području zbornog pjevanja

Zbor mladih Župe Gospe od zdravlja kontinuirano djeluje od 1994. godine pod vodstvom uglednog skladatelja, glazbenog pedagoga i dirigenta fra Stipice Grgata i uz pomoć sestre Zorislave Radić, okupljajući mlade grada i okolice oko sakralne glazbe. U 20 godina svog djelovanja u radu Zbora sudjelovalo je nekoliko stotina mladih koji su tako stjecali nova glazbena znanja i neprocjenjiva iskustva. Zbor danas broji oko devedeset članova. Uz redovito muziciranje u liturgijskim slavljima, Zbor uz komorni orkestar svake godine priređuje nekoliko svečanih koncerata, te sudjeluje u Danima duhovne glazbe Cro patria, i raznim drugim kulturnim priredbama u zemlji i inozemstvu. Posebno treba istaknuti njihove koncerte i duhovne skladbe većih dimenzija za soliste i orkestar, s kojima popunjavaju najslabije zastupljen repertoarni glazbeni prostor u kulturnim događanjima grada. Tako su i 2013. godine praizveli kantatu Smrt sv. Franje, skladatelja akademika Anđelka Klobučara, prigodom 800 – te obljetnice osnutka franjevačkog reda.


UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA – za niz akcija u prezentaciji kulturne baštine i edukaciji građana o zaštiti i očuvanju kulturnog blaga našeg Grada

Udruga turističkih vodiča Split djeluje u Gradu Splitu od 1958. godine. Već nekoliko godina, a tako i prošle 2013. godine, udruga je organizirala čitav niz akcija besplatnog vođenja građana i splitskih osnovaca u akciji „Dioklecijanova škrinjica“. Posebno je bilo uspješno sudjelovanje u Noći muzeja kada su članovi udruge besplatno vodili brojne građane kroz Dioklecijanove podrume.
Udruga turističkih vodiča Split jedna je od rijetkih udruga u našoj zemlji čija akcija besplatnog vodstva ili „mukte po palači“ traje tri mjeseca zimskog perioda. U akciji „Dioklecijanova škrinjica“ ukupno je sudjelovalo 77 grupa iz 27 splitskih osnovnih škola  i 1700 učenika trećih razreda.
Ovim hvale vrijednim akcijama  vodiči Udruge na direktan način prezentiraju kulturnu baštinu našega grada i educiraju građane, a posebno djecu kako sačuvati najveću vrijednost koju grad ima. U očima naših posjetitelja turistički vodiči predstavljaju naš grad i na najbolji mogući način prezentiraju našu baštinu, te su uz ostale sudionike, važan i ključan element prošlogodišnjeg turističkog uspjeha Splita.

Javna priznanja 2013.

Javna priznanja 2013.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2012. godinu


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijela je odluku o dodjeli četiri nagrade za životno djelo, tri osobne nagradu, te jedne skupne nagrade.

 


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2012. godini nagrađeni su:


Dr. sc. don DRAGO ŠIMUNDŽA  –  za vrijedna ostvarenja i postignute rezultate na području duhovnosti, znanosti, obrazovanja i kulture
Dr. sc. mons. Drago Šimundža, svećenik, kulturni i znanstveni djelatnik, književni kritičar, teološki pisac i prevoditelj, rođen je 1935. godine u Bisku. Teologiju i filozofiju studirao je u Pazinu i Zadru. Za svećenika je zaređen 1960. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1967. godine diplomirao je francuski i latinski jezik i književnost. U Parizu je na  Sorboni studirao kolegij Suvremena književnost i moderne ideje. Magistrirao je 1972. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1975. godine s radnjom iz komparativne književnosti.
U Splitu je od 1968. do 2002. godine radio kao profesor, ravnatelj i pedagog u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“, na Teološko – katehetskom institutu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu.
Od 1969. do 1992. godine uređivao je časopis Crkva u svijetu, a od 1991. do 2002. godine znanstvena izdanja Matice hrvatske u Splitu. U dva je navrata bio pastoralni vikar u Splitsko – makarskoj nadbiskupiji, a od 1990. do 2012. godine vršio je dužnost prepozita Metropolitanskog kaptola u Splitu.
Bio je sudionik brojnih simpozija, organizator i voditelj međunarodnih skupova, te član više kulturnih i znanstvenih društava i ustanova. Sudjelovao je i još uvijek sudjeluje u različitim javnim tijelima na gradskoj i nacionalnoj razini. Čest je predavač na različitim tribinama i znanstvenim skupovima u nas i inozemstvu.
Mons. Šimundža se bavi različitim disciplinama. Pisac je širokog znanja i kritičkih pogleda, dijaloški otvoren i profesorski kompetentan. Svojim je stručnim i znanstvenim radom posebno obilježio naše vrijeme u graničnim pitanjima između vjere i kulture, društva i Crkve, znanosti i teologije.
Bibliografija mu obuhvaća 12 knjiga, dva prijevoda s francuskog, te više od 1000 pisanih jedinica, od toga oko 150 stručnih i znanstvenih studija, u kojima dolaze do izražaja interdisciplinarni pristupi književne, teološko-filozofske, sociološke i pedagoške struke. U središtu su društvena kretanja i suvremena kultura, ljudske vrijednosti i kršćansko poslanje, socijalna pravda i odgovorna sloboda. U tom je spektru obradio više aktualnih tema, primjerice: Čovjek, društvo i Crkva, Civilizacija ljubavi, Crkva i demokracija, Odgovorna sloboda.
Posebno su mu poznate analize religioznog fenomena u književnim djelima. S tog je područja izdao tri važna naslova: Problem Boga u suvremenoj književnosti, Povjerenja i sumnje i Bog u djelima hrvatskih pisaca koji je značajan doprinos hrvatskoj humanističkoj znanosti i kulturi.
Za svoj rad dobio je više nagrada i priznanja: 2006. godine nagradu Slobodne Dalmacije „Don Frane Bulić“ za znanost, 2002. godine nagradu Grada Splita, 1998. godine nagradu Splitsko – dalmatinske županije, a 1996. godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
Sve što don Drago radi i po čemu je priznat i poznat od važnosti je za naš grad. No ono što je najvažnije, Splitu je posvetio cijeli radni vijek. Nastavničkim radom, pisanom riječi i javnim nastupima utkao je samog sebe u kulturni i znanstveni život ne samo  splitske sredine već i šire.


GERARD DENEGRI – za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda Grada Splita, posebno njegove povijesti i kulture
Gerard Denegri, diplomirani inženjer elektotehnike, rođen je 1946. godine u Creteil ( Val-de-Marne) u Francuskoj. Osnovnu i klasičnu gimnaziju „Natko Nodilo“ pohađao je u Splitu, a 1973. godine diplomirao na Fakultetu elektotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.
Od 1992. godine pa do umirovljenja 2012. godine,  posljednjih dvadeset godina svog radnog vijeka, proveo je na mjestu šefa protokola Grada Splita. Tijekom svog profesionalnog rada u Gradskoj upravi mnoštvo puta je isticao kako prvi dojam gost o gradu dobiva kroz protokol, a potom kroz dužnosnike koje susreće, te se u skladu s tim i ponašao. Cjelokupno znanje i sve svoje vještine stavio je u službu promoviranja grada Splita nastojeći gostima, domaćim i inozemnim, pomoći da otkriju naš grad, njegovu bogatu povijest, kulturu i običaje.
Svoje znanje i bogato iskustvo nesebično je dijelio i pomagao u protokolu svih onih događanja bez obzira tko je organizator, svjestan da svaki takav događaj  predstavlja i promovira  naš Grad i Republiku Hrvatsku.
Od 1978. godine član je predsjedništva Udruženja tehničkih, znanstvenih, konsekutivnih i simultanih prevoditelja Split, a jedno vrijeme obnašao je i dužnost  predsjednika društva. Od 1991. godine sudski je tumač za francuski jezik za područje Splitsko – dalmatinske županije, dugogodišnji konsekutivni prevoditelj u Splitu za Državni protokol i protokol Grada Splita, te dugogodišnji suradnik za prijevode kulturnim i znanstvenim ustanovama Grada Splita.
Član je Predsjedništva Društva francuskog prijateljstva od 1984. godine i osnivač i predsjednik Udruge Alliance Francaise de Split.
Kao što su u njemu spojene Hrvatska i Francuska tako je i on uvijek radio na povezivanju ljudi, kultura, institucija i naroda dvije države zbog čega je odlikovan visokim odličjima Francuske države: vitez akademskih palmi za zasluge na promidžbi francuskog jezika, vitez Reda nacionalnih zasluga, vitez Legije časti – najvišeg francuskog nacionalnog odličja i časnik Reda za umjetnost i kulturu.
Gerard Denegri povezao je svoje dvije profesije, dvije domovine, dva jezika i dvije kulture, te ih stavio u funkciju Grada Splita.


BORIS MATOŠIĆ – za osobit doprinos razvoju pomorstva i unapređenju sigurnosti plovidbe u akvatoriju pod nadležnošću Lučke kapetanije Split
Boris Matošić, dipl. inž. pomorskog prometa, rođen je 1948. godine u Splitu. Osnovnu i srednju pomorsku školu završio je u Splitu, a potom i Višu pomorsku, te Fakultet pomorskog prometa u Rijeci.
More i sve vezano za njega, za kapetana Matošića životna je odrednica. Ploviti je počeo kao kadet na brodovima splitskog Jadroplova, a potom i na brodovima Suisse Atlantique. Od 1975. godine zaposlen je u Lučkoj kapetaniji Split na raznim poslovima, a posljednjih dvadeset godina obnaša dužnost lučkog kapetana Lučke kapetanije Split. Sigurnost putnika, pomoraca i brodova odredila je njegovu karijeru od ranih početaka, a posebno u vrijeme stvaranja Republike Hrvatske. U ratnom razdoblju blokada i „okupacije“ svojim umijećem dao je doprinos u očuvanju  sigurnosti i svih važnih funkcija na moru na području Lučke kapetanije, za koji doprinos je i odlikovan od strane prvog predsjednika Republike Hrvatske.
Svojim radom dokazao se i na međunarodnom planu. Godine 1996. bio je delegat u Lisabonu kada je Republika Hrvatska postala ravnopravan član međunarodnih pomorskih institucija IMO, EMSA i Paris MOU. Jedan je od suosnivača Udruge pomorskih kapetana i Zajednice udruga pomorskih kapetana i časnika RH.
Kao lučki kapetan dao je svoj stručni i radni prilog  radu Lučke kapetanije Split koja brine o održavanju reda i sigurnosti u maritimnom prostoru u državi od 7 025 km2,  sigurnosti prometa u luci Split gdje godišnje uplovi 14 000 brodova, ukrca se ili iskrca 600 000 vozila i preko 4 milijuna putnika, skrbi nad nadzorom i evidencijom upisanih preko 25 000 plovila, te na tisućama stranih jahti i brodica u akvatoriju Lučke kapetanije Split. Isto tako nemjerljiv doprinos dao je kao zapovjednik Stožera kod iznenadnih onečišćenja mora na području Splitsko – dalmatinske županije, te kao voditelj Područne koordinacije RH za poslove traganja i spašavanja na moru.
Uz samoprijegoran rad u struci, kapetan Matošić  cijeli je  život i svestrano angažiran na mnogim poljima društvenog života: u radu s mladima u športu kao predsjednik Jedriličarskog kluba Labud i već više od deset godina Plivačkog kluba Jadran, u humanitarnom radu posebno kao predsjednik i član Lions Cluba Split, te u brojnim stručnim i radnim tijelima međunarodnog, državnog i gradskog interesa.
More i Split odredili su život Borisa Matošića, a on je cijeli svoj dosadašnji radni vijek davao i još uvijek daje najbolji dio sebe svome Gradu i moru koje mu je život znači.


IVO OSTOJIĆ – KNEŽIĆ, dr. med. spec., posthumno – za cjelikupan životni doprinos u području zdravstva i medicinske pomoći, te razvoj humanitarnih aktivnosti Grada Splita
Ivo Ostojić – Knežić, dr. med. specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja rođen je 1946. godine u  Povljima na otoku Braču, preminuo je 2012. godine. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine, a specijalizaciju 1978. godine u Rijeci. Stručno usavršavanje započeo je još u danima specijalizacije na fakultetskoj klinici u Zurichu, koje je nastavio jednom godišnje u švicarskim bolnicama tijekom svog cijelog radnog vijeka. Od 1974. godine radio je u splitskoj Općoj bolnici na Odjelima traumatologije i CIT-a. Osamdesetih godina prošlog stoljeća bio je dio tima takozvane „leteće hitne pomoći“, koja je djelovala u sklopu Zrakoplovne baze Divulje, gdje je nastavljao svoj  radni dan nakon 24-satnog dežurstva u bolnici.
U periodu spajanja dviju bolnica, odlazi u bolnicu Križine kao pomoćnik pročelnika Klinike i voditelj Jedinice intenzivnog liječenja., na kojem mjestu ostaje do umirovljenja u prosincu 2011. godine. U periodu spajanja dviju splitskih bolnica, svojim je zalaganjem i prikupljanjem donacija uspio sačuvati još jednu intenzivnu jedinicu u KBC Split. Iskustvom stečenim u Hrvatskoj i Švicarskoj pridonio je boljoj organizaciji rada Anesteziološkog odjela, a sve za dobrobit pacijenata. Bio je delegat splitske podružnice Hrvatskog liječničkog tima, dio urgentnog tima koji je pratio papu Ivana Pavla II. prilikom prvog posjeta Splitu i vanjski suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Kao voditelj Anesteziološkog odjela na Križinama bio je član splitskog tima koji je uz zagrebački obavio prvi put zahvat na otvorenom srcu u srpnju 2001. godine. Dobitnik je Zahvalnice Hrvatske liječničke komore 2004. godine za uzoran dugogodišnji rad.
Osjećaj za potrebne, siromašne i bolesne bio je trajna crta  života dr. Ive. Njegovo sudjelovanje u radu organizacije Crvenog križa bilo je toliko cijenjeno da je četiri puta biran za počasnog predsjednika Županijskog Crvenog križa od 2004. godine do iznenadne smrti 2012. godine. Sam je bez puno riječi pružao primjer drugima, pa je tako više od 60 puta dobrovoljno darivao krv, te je niz godina volonterski pružao usluge anestezije djeci s posebnim potrebama pri Stomatološkoj klinici. Bio je istaknuti član splitske podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u čijim je aktivnostima sudjelovao posljednjih dvadeset godina. Posebno je poticao mlade na volonterski rad, zagovarao dragovoljno darivanje krvi i podržavao svaki napor zajednice za malog čovjeka nesigurne egzistencije.
Ljubav prema domovini i čovjeku posvjedočio je u Domovinskom ratu i to na mnogim bojištima djelujući kao dio liječničkog tima od Vrlike i Dinare do Metkovića i Nove Bile.
Skroman i samozatajan, spreman pomoći drugima u svakom trenutku, ne štedeći sebe, dr. Ivo Ostojić – Knežić ostavio je duboki trag ne samo kroz profesionalni i humanitarni rad već i kao čovjek velikog srca.

 


U kategoriji osobnih nagrada za 2012. godinu nagrađeni su:


VLADO SUNKO, prof. – za naročite zasluge i ostvarene rezultate u promicanju hrvatske glazbene baštine u zemlji i inozemstvu
Vlado Sunko, pedagog, dirigent i skladatelj, rođen je u Splitu 1954. godine. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  diplomirao je 1979. godine. Redovni je profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Već dvadeset i pet godina voditelj je Gradskog zbora „Brodosplit“ i dirigent Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu s kojima sudjeluje na  festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu gdje osvaja brojna priznanja i nagrade. Posebna stručna priznanja stekao je za antologijsko izvođenje Papandopulova“ Oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta“.  U svom stvaralaštvu posebno je okrenut prema zbornoj glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata „Zlato Gospine milosti“  za soliste, zbor i instrumentalni ansambl.
Uspješni rezultati prof. Sunka nastavljeni su i u 2012. godini na pedagoškom, umjetničkom i stvaralačkom radu. U prošloj godini  skladba maestra Sunka „March in Blue“ praizvedena je u Splitu od strane Europskog orkestra  mladih sastavljenog od 55 mandolinista i gitarista, te je dovršena „Missa“ u kojoj je na jedinstven način objedinio klasičnu, pop i folklornu glazbu. Dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim natjecanjima kao voditelj Gradskog zbora Brodosplit i zbora Umjetničke akademije u Splitu, te nagrada za skladateljski rad.


Dr. sc. RADOSLAV BUŽANČIĆ- za niz uspješnih projekata na proučavanju povijesne i kulturne baštine, a osobito za objavu knjige Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis.
Radoslav Bužančić rođen je 1958. godine u Splitu. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1983. godine, magistrirao 1996. godine i doktorirao 2008. godine.Od 1984. godine radi kao konzervator u Splitu, od 2006. godine pročelnik je Konzervatorskog odjela u Trogiru, a od 2010. Konzervatorskog odjela u Splitu. Pedagoškim radom bavi se od 1997. godine, danas je u zvanju docenta.
U dugogodišnjem konzervatorskom i istraživačkom radu od 1984. godine, vodio je niz složenih projekata na konzervatorskim istraživanjima i radovima u Dalmaciji, te niz složenih zadataka na restauraciji spomenika različitih stilova i razdoblja u Dalmaciji. U svom radu dr. Bužančić osobito se  posvetio istraživanju i otkrivanju onoga što krije spomenička baština ali i bilježenju onoga što je pronađeno i oteto zaboravu. Dobitnik je više strukovnih nagrada i priznanja za konzervatorski i znanstveni rad.
U 2012. godini, uz redoviti posao ostvario je niz uspješnih projekata od značaja za Grad Split. Na njegovu inicijativu započeto je niz istraživanja i prezentiranja spomenika od katedrale do zapadnih termi, pronašao je ploču s Marulićevim grbom u zemljanom nasipu iznad razine poda romaničke kuće u Bajamontijevoj ulici broj 5. Isto tako u 2012. godini objavio je knjigu  „Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis“ u kojoj monografski obrađuje urbanističke zahvate na trogirskom trgu između 1460. i 1480. godine. Knjiga je originalan i vrijedan rad s arhitektonskog, povijesnog i povijesno – umjetničkog gledišta.


INES BRAJKOVIĆ – za požrtvovan i nesebičan rad u poticanju i pružanju pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
Ines Brajković rođena je 1954. godine u Splitu. Jedna je od osnivača Splitsko – dalmatinske udruge amputiraca, osnovane 2010. godine u kojoj obnaša dužnost tajnice Udruge. Udruga okuplja više od 200 članova sa područja Splitsko dalmatinske županije. Suočena i sama sa invaliditetom i sa problemima koje invalidne osobe imaju u svakodnevnom životu, zapažen je njen angažman i doprinos koji ulaže u poticanju i pružanju pomoći invalidnim osobama, te rješavanju njihovih problema i potreba posebno: osiguranje pristupačnosti građevina invalidima, parkiranje, prijevoz osoba s invaliditetom, uređenje plaža, te opskrba ortopedskih pomagala. Kao tajnica Udruge Ines Brajković također aktivno surađuje  sa srodnim udrugama u poticanju mjera i akcija na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog statusa, te  senzibiliziranju javnosti o potrebi poštivanja prava invalidnih osoba s invaliditetom.

 


U kategoriji skupnih nagrada za 2012. godinu nagrađeni su:


GRADSKI ZBOR „BRODOSPLIT“ – za naročite zasluge i postignuća u promicanju kulture i glazbene baštine u zemlji i inozemstvu
Gradski zbor „Brodosplit“ proslavio je 40. obljetnicu svog osnutka i uspješnog kulturnog i umjetničkog rada u studenom 2012. godine. Sve te godine od osnutka do danas promovirao je hrvatsku glazbenu baštinu u domovini i inozemstvu, uvijek uz visoki umjetnički dojam i neizostavne nagrade. Kao nositelj najviših priznanja i ocjena glazbenih kritičara s prestižnih natjecanja svrstao se u red jednog od naših najtrofejnijih vokalnih ansambala. Natjecanja kao što su zborska Olimpijada, Svjetske zborske igre, europska i međunarodna natjecanja u znaku su zlatnih odličja, apsolutnih pobjednika i naziva olimpijskih i svjetskih šampiona zborskog pjevanja.
U 2012. godini nastavljena je njihova iznimno bogata koncertna aktivnost kao i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima „Zlatna vila“ i „Canta al mar“ na kojem su osvojili prestižne nagrade: prvu nagradu publike, nagradu za najbolje izvedeno djelo starog majstora i za najbolje izvedeno domaće djelo, te zlatnu plaketu u kategoriji muških zborova i u kategoriji sakralne glazbe.

Javna priznanja 2012.

Javna priznanja 2012.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2011. godinu


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine donijela je odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, tri osobne nagradu, te četiri skupne nagrade.


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2011. godini nagrađeni su:


CYNTHIA HANSELL BAKIĆ  –  za četrdeset godina uspješne operne i koncertne karijere, te glazbeno pedagoški rad
 
Rođena je 1949. godine u SAD, u Virginiji, na jugu Amerike. Već sa jedanaest godina nastupa, uči klavir i pohađa tečajeve klasičnog baleta, a  u srednjoj školi osvaja niz nagrada, državnih i regionalnih. Nakon završetka opće gimnazije, dodijeljena joj je četverogodišnja stipendija „Trustees“, New England Conservatory of Music in Boston. Tijekom studija stalno je nastupala s Boston Symphony Orcestrom pod ravnanjem najvećih svjetskih dirigenata. Diplomirala je na  bostonskom konzervatoriju 1971. godine u klasi prof. Lava Vrbanića, a iste godine dodijeljena joj je stipendija Republike Austrije  za poslijediplomski studij, specijalnost njemački Lied na Salzburškom Mozarteumu.
Iste godine dolazi u Dubrovnik, a na poziv tadašnjeg ravnatelja Opere HNK Dragutina Savina debitira sa ulogom Leonore u Verdijevu Trubaduru, sa samo 22 godine. Od tada započinje njena duboka veza sa Hrvatskom  i njena osebujna i uspješna karijera sopranistice i stalne članice Opere HNK Split u kojem uz kraće prekide ostaje do 2001. godine.
Premda je zadnjih godina posvećena  uglavnom pedagoškom radu , kao profesorica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i od 1989. na splitskoj Umjetničkoj akademiji ( čija je osnivačica Odjela solo pjevanja ) i dalje intenzivno nastupa na koncertima. Njena bogata operna  karijeri broji više od šezdesetak glavnih uloga u operama Puccinija, Verdija, Giordanija, Leoncavalla, Donizettija, Mozarta, Čajkovskog, Smetene, Dvoraka i drugih, te hrvatskih autora Gotovca, Tijardovića, Parača, Hatzea i Ivana pl. Zajca. Gostovala je u svim domaćim opernim kućama, te u inozemstvu. Nastupala s velikim simfonijskim orkestrima u standardnom i modernom koncertnom repertoaru, ne zaboravljajući pri tom i promociju američkih skladatelja. Održala je niz humanitarnih koncerata i organizirala niz humanitarnih akcija kao predsjednica i članica različitih udruga.
Dobitnica je više nagrada i priznanja od kojih posebno osobna nagrada Grada Splita u 1992. godini, te strukovna nagrada „Milka Trnina“ 2006. godine.
Njezin sopran koji je prvi put odjeknuo na sceni HNK Split 14. veljače 1972. godine, puna je četiri desetljeća stvarao galeriju različitih opernih likova koji su osvajali domaću i svjetsku glazbenu javnost ističući umjetničku osobitost i snagu ove vrhunske umjetnice.
 
ANTE SVARČIĆ – za naročite uspjehe u oblasti arhitekture
 
Ante Svarčić rođen je u Splitu 1938. godine. Nakon završene gimnazije upisao je  Arhitektonski fakultet na kojem diplomira 1963. godine. Od završetka studija radio je  kao odgovorni projektant u projektnim biroima  „Urbanističkom zavodu kotara“, arhitektonskom birou „Tehnogradnje“ i „Projektnoj grupi Split 3“.
 Pored rada na projektiranju, član je  više stručnih žirija na javnim, gradskim i međunarodnim natječajima. Od 1995. godine radi i u vlastitom arhitektonskom inženjeringu MASS d.o.o. Split.
Svoja najznačajnija arhitektonsko urbanistička rješenja arhitekt Svarčić dao je svom rodnom Gradu, a njegova originalna arhitektonska rješenja i promišljanja stvorila su prepoznatljivu sliku Grada.  Njegovo ime veže se za slijedeće projekte: Gradski centar „Split 3“ – Ulica Ruđera Boškovića, Robna kuća Prima 3, Plažni objekt Duilovo, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Nathodnik – most preko ulice Matice Hrvatske, a i za niz drugih projekata  na prostoru Hrvatske  i šire.
Objekt Robne kuće „Prima 3“  izrađen je u stilu postmoderne i kad je dovršen 1981. godine označio je početak postmoderne u Splitu. Projekt ulice Ruđera Boškovića ispunio je sva očekivanja o dvoru s mediteranskim elementima kao mjestu socijalizacije na otvorenom, te uz Kovačićevu Ljubićevu ulicu i Radićevu Papandopulovu ulicu ulazi u arhitektonsku antologiju.
Dobitnik je niza priznanja i nagrada, u kojoj je naravno i ona, počasnog građanina „Gradskog kotara  Split 3“.
 
 
VINKO BAJROVIĆ – za osobit doprinos stručnom i pedagoškom radu, razvoju prosvjetno pedagoškog sustava, te doprinos športskom životu Grada Splita
 
Vinko  Bajrović je rođen 1937. godine u Splitu. Profesor je matematike i fizike. Deset godina proveo je radeći u školi kao nastavnik matematike i fizike, a trideset i četiri godine do umirovljenja  2003. godine kao zaposlenik Ministarstva prosvjete i športa u Zavodu za školstvo, Područnoj jedinici  Split, na radnom mjestu višeg prosvjetnog savjetnika – nadzornika za matematiku u osnovnim i srednjim školama Zadarske, Šibensko – kninske, Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije. Svojim predanim, stručnim,  pedagoškim i znanstvenim radom dao je doprinos u obrazovanju brojnih generacija učenika, te ostavio trag u školstvu posebno u unaprjeđenju  nastave matematike, te radu s darovitim učenicima.
Brojne generacije matematičara odrasle su na njegovim knjigama. Autor je udžbeničke literature iz matematike za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole i niza drugih matematičkih izdanja i analiza stanja u osnovnom i srednjem školstvu. Zadnju knjigu  „Matematika na državnoj maturi“ napisao je 2012. godine sa svojom suprugom. Profesor Bajrović dao je poseban doprinos u radu s darovitim učenicima i stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika. Danas priprema besplatno pedeset učenika četvrtih razreda u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju za polaganje državne mature. Organizator je velikog broja seminara, osnivač regionalnih natjecanja iz matematike i  organizator Matematičke olimpijade srednjoškolaca Balkanskih zemalja koja je održana 1989. godine u Splitu.
Od svoje 15. godine profesor Bajrović je i vrlo aktivan u športskom životu Grada Splita. Isprva kao igrač KK „Jugoplastika“  od 1954. – 1964. godine, a potom kao  dugogodišnji tehniko KK „Jugoplastike“  i reprezentacije, te dopredsjednik Skupštine  „Hajduka“ od 2000. – 2009. godine. Član je Hrvatskog društva za povijest športa i Inicijativnog odbora za osnivanje Muzeja športa u Splitu kojem je podario veliki broj svojih športskih uspomena i član Upravnog odbora Udruge Split grad športa.
Premda u mirovini još uvijek je vrlo aktivan u praćenju odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama i u športskom životu Grada Splita.
 
 
JOZO ALEBIĆ – za iznimna športska dostignuća, te doprinos splitskoj i hrvatskoj atletici
 
Rođen je 1947. godine u Hrvacama kod Sinja. Atletikom se počeo baviti 1962. godine u splitskom atletskom klubu „ASK“. Kao član „ASK“ – a  bio je sudionikom triju Olimpijskih igara ( Munchen 1972. godine, Montreal 1976. godine i Moskva 1980. godine ), nastupao je za reprezentaciju Europe na prvom natjecanju Svjetskog kupa 1977. godine u Duesseldorfu u štafeti 4X400 m, koja je osvojila srebrno odličje. Osvajač je srebrne medalje s dvoranskog prvenstva Europe u Katowicama 1975. godine u disciplini 400 metara.
Jozo Alebić je najtrofejniji atletičar s prostora nekadašnje Jugoslavije kada su u pitanju nastupi na Prvenstvu Balkana. Osvojio je ukupno 21 medalju, od čega osam zlatnih i jednu srebrnu u pojedinačnoj konkurenciji. Također je osvajač i dvije zlatne medalje, te po jedne srebrne i brončane medalje na Mediteranskim igrama u Alžiru 1975. i Splitu 1979. godine. Ukupno je 14 puta bio prvakom Jugoslavije  na 200 i 400 metara, te 50 puta prvakom Hrvatske na 100, 200, 400, i 800 metara, te u štafetama 4 X 100 i 4 X 400 metara. Pobjednik je i niza međunarodnih atletskih mitinga širom svijeta. Ukupno je 70 puta nastupao za reprezentaciju Jugoslavije. Dugogodišnji je državni rekorder na 400 metara zajedno s Lucianom Sušnjem sa 45.93 sekunde, te samostalno sa 45.86 sekundi.
Tijekom športske karijere, pogotovo na njenom vrhuncu, imao je više poziva iz drugih klubova, ali je ostao vjeran svome „ASK“ – u i svome Splitu. Športsku karijeru završio je 1981. godine i premda je 30 godina prošlo od njegovih utrka i pobjeda, Jozo Alebić ostaje atletskom legendom i jedno od prvih imena splitske i hrvatske kraljice sportova svih vremena.
Nositelj je niza športskih i uopće društvenih priznanja. Danas je aktivni član ASK - a, gdje svoje bogato športsko iskustvo prenosi mladim atletičarima i trenerima. „I zauvik Jozo trči“, stihovi su „Balade o letećem mesaru“ koju je Momčilo Popadić posvetio Jozi Alebiću.
 
 
ANTE ČEDO MARTINIĆ  posthumno – za osobit doprinos kazališnoj posebno dramskoj umjetnosti
 
Ante Čedo Martinić, rođen je 27. siječnja 1960. godine u Pučiščima na Braču, a preminuo 27. prosinca 2011. godine u Splitu. U rodnim Pučišćima  završava osnovnu školu, a školovanje nastavlja u srednjoj vojnoj školi u Zagrebu, te potom na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Kazališnu karijeru je započeo još kao student glume na završnoj godini Akademije za kazališnu umjetnost u Zagrebu s ulogom Rodriga u Shakespearovom Othellu s kojom je i započela njegova izuzetna i bogata glumačka karijera. Od 1984. godine do smrti u stalnom je angažmanu u HNK Split kojem je ostao vjeran cijeli svoj život. Odigrao je preko sedamdeset dramskih, opernih i kabaretskih uloga, što je kao rijetko koji glumac s velikim uspjehom donosio na pozornicu. Ostat će zapamćene njegove brojne kreacije velikih uloga dramskog repertoara: Krležinog Leona Glembaja, Molierovog Don Juana, Shakespearovog Hamleta, te posebno uspjele interpretacije šjor Bepa Pegule i Lešandra iz Tiardovićevih Male Floramy i Splitskog akvarela. Na malom i velikom ekranu ostvario je više uloga u televizijskim serijama, a pored svoga glumačkog poziva obnašao je i dužnost ravnatelja Drame HNK Split.
Dobitnik je nagrade Marko Fotez za najbolje umjetničko ostvarenje u Drami HNK Split, u sezoni 2008./2009. i 2009./2010.
Snagom rijetkog i iznimnog talenta, Ante Čedo Martinić obilježio je gotovo tri desetljeća splitskog i hrvatskog glumišta . 


 
U kategoriji Osobnih nagrada u 2011. godini nagrađeni su:


JURICA GIZDIĆ – za monografiju „Sto godina Hajduka“ posvećenu bogatoj stogodišnjici kluba
 
Jurica Gizdić, športski povjesničar, rođen je 1965. godine u Splitu. Od rane mladosti bavi se istraživanjem povijesti športa u Dalmaciji. Stalni je suradnik „Olimpa“ – glasila Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog leksikografskog zavoda. Do sada je objavio 54 knjige – monografije, što je prema podacima Nacionalne i sveučilišne knjižnice svojevrstan rekord u hrvatskom izdavaštvu. Objavio je 22 knjige športske tematike u kojima je obilježio i sačuvao športsku povijest Grada Splita, te time dao neprocjenjiv doprinos očuvanju ovog dijela nacionalne baštine.
U 2011. godini, Jurica Gizdić je, povodom stotog rođendana „Hajduka“ izdao monografiju „Sto godina Hajduka“ u kojoj je na 552 stranice sabrao povijest ovog kluba. Monografija je svojevrsna Hajdukova enciklopedija, ocijenjena od strane hrvatskog društva za povijest športa kao najkompletnija knjiga jednog športskog kolektiva u Republici Hrvatskoj.
 
DAVOR GRČIĆ GAGA – za nesebično zalaganje i doprinos poboljšanju kvalitete života i društvene skrbi tjelesno hendikepiranih osoba
 
Davor Grčić Gaga rođen je 1930. godine u Splitu. Legendarni je igrač „Hajduka“ za kojeg je odigrao 512 utakmica. Bio je kapetan momčadi sa kojom je osvojio dva naslova prvaka bivše države  1952. i 1954./55. godine.
Jedan je od osnivača „Splitsko Dalmatinske Udruge Amputiraca“, osnovane 2010. godine u kojoj obnaša dužnost predsjednika udruge. Udruga okuplja oko 200 članova sa područja Splitsko dalmatinske županije. 
Suočen i sam sa problemima koje invalidne osobe imaju u svakodnevnom životu zapažena je njegova ustrajnost i nesebičan trud koji ulaže u poticanju i pružanju pomoći invalidnim osobama i njihovim obiteljima, a radi poboljšanja kvalitete života i društvene brige, skrbi i zaštite interesa takvih osoba, te prevladavanju teškoća kojima se invalidne osobe susreću u svakodnevnom životu.
 
 
Prof. dr. sc. MIROSLAV ŠIMUNIĆ – za stručan i nesebičan osobni angažman u razvoju Jedinice intenzivne skrbi i interventne gastroenterologije Klinike za unutarnje bolesti KBC Split
 
Prof. dr. sc. Miroslav Šimunić je rođen 1958. godine u Zenici. Pročelnik je Katedre Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Splitu, te zamjenik Predstojnika Interne klinike KBC Split.
 Svojim nesebičnim osobnim angažmanom i animirajući brojne donatore iz gospodarskog i političkog života Splita i Županije, a  uz potporu rukovodstva KBC Split,  isplanirao je i organizirao izgradnju potpuno nove Jedinice za intenzivnu skrb i interventnu gastroenterologiju, koja je omogućila izrazito unaprjeđenje sveukupnog rada  na Odjelu. Od tada se najteži gastroenterološki i drugi bolesnici liječe na najsuvremeniji način zahvaljujući najmodernijoj opremi i posebno educiranim liječnicima i sestrama.
Prof. Šimunić je prvi u Splitu primijenio više dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih metoda što omogućava nekirurško liječenje brojnih bolesti.

 


U kategoriji Skupnih  nagrada u 2011. godini nagrađeni su:

 
RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT – za izuzetne športske rezultate čime je ostvaren povratak kluba u Prvu hrvatsku nogometnu ligu
 
Osnovan je 16. travnja 1912. godine u Plinarskoj 7. u Velom Varošu pod imenom „Anarh“ kao prva prethodnica Radničkog nogometnog kluba, a službeno je registriran  25. srpnja 1912. godine. Osnovala ga je grupa učenika Muške zanatske škole, godinu dana nakon osnivanja „Hajduka“,“ u vremenu kad je nogomet bio najveća zabava među mladima.
Ove godine klub slavi sto godina postojanja. U bogatoj povijesti klub je prolazio kroz razne poteškoće od zabrane rada kluba, gašenja kluba, promjene imena,a najteže trenutke klub proživljava od 1998. do 2009. godine. Nakon ulaska kluba iz četvrte u drugu ligu i nakon uspješno provedenog stečaja 2009. godine, klub u sezoni 2010./2011.ulazi u Prvu hrvatsku nogometnu ligu. Stogodišnjicu postojanja Klub je nedavno  proslavio kao prvoligaš.   
 
CRVENI KRIŽ GRADSKOG KOTARA MERTOJAK – KLUB DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI MERTOJAK – za prikupljenih 600 doza krvi i rekordnu terensku akciju sa prikupljenih 140 doza krvi u 2011. godini
 
Ogranak Crvenog križa u Gradskom kotaru Mertojak osnovan je 1990. godine u teškim trenucima za našu Domovinu, na početku ratnih zbivanja, izrastavši u međuvremenu  u najveći klub dobrovoljnih darivatelja krvi pod okriljem Crvenog križa na području našeg Grada i Splitsko dalmatinske županije. Klub je u 21 godinu svog postojanja prikupio oko 14 500 doza krvi ili 6 500 litara.
Nesebičnost, humanost i volonterski rad svih aktivista ovog izuzetnog kluba posebno je došla do izražaja tijekom 2011. godine kada je prikupljeno 600 doza krvi, te ostvarena rekordna terenska akcija sa prikupljenih 140 doza krvi.
 
HUMANITARNA UDRUGA „IVAN MERZ“ SPLIT – za 121 stipendiju podijeljenu u 2011. godini srednjoškolcima i studentima slabijeg imovnog stanja
 
„Pomozimo potrebne i marljive“, geslo je Humanitarne udruge „Ivan Merz“ koja je osnovana 2006. godine s ciljem promicanja humanitarnog djelovanja, očuvanja kulturnih i društvenih vrijednosti , te religijske kulture, svih onih vrijednosti za koje se zalagao i blaženi Ivan Merz. U prvih pet godina djelovanja, udruga je podijelila 508 stipendija srednjoškolcima i studentima slabijeg imovnog stanja, a u 2011. godini 121 stipendiju. Osim materijalne pomoći, Udruga nastoji svojim stipendistima omogućiti
besplatne repeticije, te nabavku potrebnih sredstava za nesmetano školovanje.
 
 
SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO – za nesebičan volonterski rad u prevenciji i unaprjeđenju kvalitete življenja osoba oboljelih od dijabetesa
 
Društvo je osnovano 1947. godine od grupe entuzijasta – liječnika, medicinskih sestara i dijabetičara koji su prepoznali dijabetes kao veliku opasnost za zdravlje pojedinca i društva u cjelini. Društvo je osnovano s ciljem okupljanja  što veći broj oboljelih od dijabetesa i članova njihovih obitelji, ali i osoba koji su strukom ili na neki drugi način povezane s dijabetesom.
Ove godine društvo slavi 65 godina svog uspješnog i aktivnog djelovanja. Prošle 2011. godine nastavljen je niz aktivnosti na edukaciji stanovništva i prevenciji bolesti, te skrbi o 15 000 oboljelih na području Grada Splita, od kojih se posebno izdvajaju tri ciklusa edukacije 60 polaznika, 9 javnih predavanja, 325 savjetovanja, dvije akcije masovnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka provedene   na 3 500 ljudi. Udruga je također aktivno sudjelovala na pripremi „Rezolucije o šećernoj bolesti“ koju je u lipnju 2011. godine usvojio Sabor Republike Hrvatske.

Javna priznanja 2011.

Javna priznanja 2011.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2010. godinu


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 28. ožujka 2011. godine donijela je odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, tri osobne nagradu, te četiri skupne nagrade.

 


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2010. godini nagrađeni su:


ANTE VERZOTTI – za osebujan autorski rad i doprinos razvoju filma i fotografije.
Ante Verzotti je nedvojbeno jedno od najpoznatijih i najistaknutijih imena splitske fotografije. Za njim su desetljeća rada, brojne izložbe, izobrazba za filmskog snimatelja na praškoj Akademiji i fotografija kao stalna ljubav.
Rođen je  1942. godine u Splitu. Filmsko i televizijsko snimanje diplomirao je 1973. godine na Akademiji lijepih umjetnosti FAMU u Pragu, najprestižnijoj europskoj ustanovi takve vrste.
Fotografijom se bavi od 1958. godine i do danas je priredio 25 samostalnih izložbi, te je sudjelovao na oko 90-tak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu na kojima je dobio i zapažene nagrade.
Aktivni je član Foto – kluba Split od 1957. godine, od 1980. godine član je strukovnog udruženja ULUPUH, a od 1981. godine priznat mu je status samostalnog umjetnika.
Bio je službeni fotograf Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine i Europskog prvenstva u plivanju i vodenim sportovima 1982. godine. Od 1979. do 1990. godine sustavno fotografski dokumentira sve programe i predstave HNK Split i Splitskog ljeta, a od 1992. godine stalno je zaposlen u „ Slobodnoj Dalmaciji „ gdje se kao urednik fotografije i fotoreporter intenzivnije bavi informativnom i reporterskom life fotografijom. Niz godina u istom dnevnom listu vodi kolumnu o fotografiji. Od 1992. godine član je i Društva novinara.
Paralelno s fotografijom zapažena je i njegova karijera filmskog snimatelja. Od 1959. godine član je Kino kluba Split. Članom društva filmskih radnika Hrvatske postaje 1975. godine. Samostalno je snimio, montirao i režirao 13 neprofesionalnih kratkometražnih filmova eksperimentalnog žanra. Titula Majstora neprofesionalnog filma dodijeljena mu je 1967. godine. Od 1965. godine sudjelovao je u realizaciji sedam profesionalnih dugometražnih filmova surađujući s istaknutim domaćim i inozemnim filmskim autorima. Za humanitarnu organizaciju UNESCO snimio je uvodni film dokumentarne TV serije o životu djece svijeta. Filmom o životu Nadie Comaneci, otvorene su Olimpijske igre u Los Angelesu 1984. godine.
Na Umjetničkoj akademiji u Splitu, od njezinog osnutka 1997. godine, profesor je kolegija fotografije, filmskog i TV snimanja. Od strane Hrvatskog foto saveza dodijeljeno mu je najviše počasno autorsko zvanje prvog reda Majstora fotografije, inače prvo takvo i za sada jedino dodijeljeno u Hrvatskoj.
Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.


Akademik NENAD CAMBJ – za osebujan znanstveni rad i doprinos u pronalaženju, očuvanju, proučavanju i prezentaciji hrvatske kulturne baštine.
Istaknuti  znanstvenik, arheolog, pisac i intelektualac akademik Nenad Cambj  rođen je 1937. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu diplomirao je 1962. godine, na kojem je magistrirao i doktorirao. Na početku radnog vijeka radio je u Arheološkom muzeju u Splitu, na kojem je obnašao i dužnost ravnatelja muzeja u razdoblju od 1980 do 1982. godine.Od 1976. godine honorarni je docent, a od 1981. godine honorarni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. 1982. godine prelazi na Filozofski fakultet u Zadru u zvanju izvanrednog profesora, a 1986. izabran je za redovnog profesora, gdje predaje predmete Klasična arheologija i Starokršćanska arheologija, do umirovljenja 2007. godine. Iste godine postaje profesor emeritus. I poslije umirovljenja vodi poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočne obale Jadrana“.
Od 1992. godine član je i suradnik HAZU, a od 16. svibnja 2002. godine izabran je za redovitog člana Razreda za društvene znanosti.
Član je Hrvatskog arheološkog društva, Centra za balkanološka ispitivanja Akademije znanosti i umjetnosti Republike BiH, dopisni član Njemačkog arheološkog instituta ( Berlin ), Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ( Vatikan ), redovni član  Centro di studi per l archeologia dell Adriatico Ravena.
Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Ministarstva znanosti republike Hrvatske. Član je Nacionalnog vijeća za kulturna dobra Ministarstva kulture RH, te član Nacionalnog vijeća visokog obrazovanja. Dugogodišnji je član Književnog kruga Split, već niz godina i predsjednik navedene udruge.
Kao suradnik i voditelj sudjelovao je na brojnim kopnenim i podmorskim terenskim istraživanjima. Jedan je od pionira podmorske arheologije u Hrvatskoj. Veliki dio svog rada posvetio je proučavanju zavičajnih tema, osobito rodnog Splita i Dalmacije. Njegove znanstvene aktivnosti posebno su usmjerene klasičnoj arheologiji ( antička skulptura, religija i arhitektura ) i starokršćanskoj arheologiji     ( arhitektura, skulptura i sitna umjetnost ).
Objavio je 17 knjiga i oko 300 znanstvenih i stručnih radova, uz brojne recenzije i enciklopedijske jedinice u domaćim i svjetskim enciklopedijama, te novinske članke. Uredio je veći broj časopisa i zbornika, organizirao niz znanstvenih skupova.
Dobitnik je više uglednih nagrada i priznanja. Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.


SREĆKO VIDAKOVIĆ – za poseban doprinos pedagoško – športskom radu s djecom i mladima i razvoju omladinskog športa.
Srećko Vidaković rođen je 1922. godine. Umirovljeni je profesor povijesti i zemljopisa.
Kao nogometaš amater nastupao je za različite klubove: „ELEKTRO IZOLATER“, „MILICIONER“ RNK SPLIT i NK DALMATINAC.
Sportski volonter i veliki zaljubljenik u nogomet šjor „Srićo“ kako ga svi zovu, imao je posebnu ulogu u Hajduku i iznimno je važna osoba u povijesti kluba. Cijeli svoj radni vijek posvetio je pedagoškom radu s djecom u HNK „Hajduk“ i NK „Dalmatinac“, brinući se o školovanju generacija igrača. Kao suradnik Hajdukove omladinske škole vodio je naročitu brigu da Hajdukovi mladi igrači uz nogometno znanje steknu i formalno obrazovanje, odnosno završe škole koje pohađaju. Dobitnik je nagrade SOFKE u bivšoj državi, priznanja UEFE, te NSH. Kao predsjednik „Dalmatinca“, kluba koji je prvi u hrvatskoj otvorio škole nogometa, djeluje i danas.


EDO PEZZI – za osebujan doprinos športskom novinarstvu kroz 50 godina  uspješnog rada.
Rođen je u Splitu 1941. godine. Svoju uspješnu karijeru započeo je s fotografskim aparatom na igralištu pored „Plinare“, a kasnije će zapravo cijeli radni vijek biti vezan uz športske terene, osobito uz HNK „Hajduk“. Sa 19 godina,  nakon završene gimnazije, a na poziv tadašnjeg glavnog urednika Sibe Kvesića,  zapošljava se u „Slobodnoj Dalmaciji“ kao novinar i kao dio mladog novinarskog tima koji je donio uzlet dnevnom listu od nekoliko tisuća primjeraka do 40-tak tisuća primjeraka dnevno. Karijeru nastavlja kao novinar na Radio Splitu sve do 2007. godine kada odlazi u mirovinu. I nakon umirovljenja honorarno surađuje sa svojom matičnom kućom. Kao radijski reporter objavio je više od 2500 prijenosa po čemu je apsolutni rekorder u povijesti hrvatskog radijskog novinarstva. Prvi je uveo na radio valovima prijenos košarkaških i vaterpolo utakmica.
Kroz 50 godina rada Edo Pezzi je nesumnjivo dao veliki doprinos u afirmaciji radio novinarstva na području grada Splita, a zatim i na području cijele države. Dobitnik je više nagrada i priznanja: Red Danice s likom Franje Bučara ( 1995 ), Nagrada za životno djelo Olimpijskog odbora hrvatske „Matija Ljubek“ ( 2002. ), Nagrade za životno djelo Zbora sportskih novinara Hrvatske ( 2006. ), Nagrade za životno djelo NK Hajduk ( 2003. ) i dr.


MILE SKRAČIĆ – za specifičan i osebujan likovni izraz, te pedagoški i slikarski doprinos.
Mile Skračić rodio se u Murteru 1933. godine. Završio je Školu primijenjenih umjetnosti i Pedagošku akademiju u Splitu, a potom Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Perića. Radio je kao profesor slikarstva i crtanja na Odsjeku za likovni odgoj i likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta. Umirovljen je 1995. godine.
Aktivno sudjeluje u likovnom životu grada Splita već pedeset godina i za to vrijeme je stvorio umjetnički opus koji likovna kritika percipira kao važnu dionicu kako splitskog, tako i hrvatskog slikarstva. Radeći kao profesor slikarstva i crtanja na Odsjeku za likovni odgoj i likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta, a potom Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, odgojio je brojne generacije splitskih umjetnika, nastavnika, likovnih kritičara  i restauratora.
Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Priredio je preko 75 samostalnih izložbi od kojih prvu veću treba spomenuti izložbu u Muzeju Grada Splita davne 1965. godine.
Djela mu se nalaze u brojnim muzejima i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih likovnih projekata, dekoracija, vitraja, mozaika, zidnih i pokretnih slika u javnim prostorima i crkvama.
Za svoj rad više je puta nagrađivan.

 


U kategoriji osobnih nagrada za 2010. godinu nagrađeni su:


NENAD GAĆINA – za doprinos poboljšanju kvalitete života i društvene brige za osobe s invaliditetom.
Nenad Gaćina rođen je 1954. godine u Splitu. Aktivni je član i predsjednik Splitsko dalmatinske udruge spinalno ozlijeđenih osoba. Više od 30 godina Nenad Gaćina živi s teškom ozljedom kralježnice, suočen s problemima koje invalidne osobe imaju u svakodnevnom životu. Upravo zbog toga posebno je zapažena njegova ustrajnost i nesebičan trud koji ulaže u poticanju i pružanju pomoći invalidnim osobama i njihovim obiteljima radi poboljšanja kvalitete života i društvene brige, skrbi i zaštite interesa posebno spinalno ozlijeđenih, te poticanju samosvijesti i društvene, gospodarske, kulturne i ostale afirmacije osoba s invaliditetom. Nenad Gaćina sudjeluje u radu i drugih udruga osoba s invaliditetom, jedan je od osnivača Plivačkog kluba „Cipal“. Jedan je od  inicijatora nacionalnog programa  „osobnog asistenta“ kojim se uz potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti najtežim invalidima od 18 do 65 godina starosti  dodjeljuje pomoć asistenta čime se istima omogućava lakše življenje i rad.Aktivni je sudionik projekta „Monocikl 2010“ koji je realiziran u suradnji  s udrugom UPIT Osječko – baranjske županije. Riječ je o posebno prilagođenoj verziji invalidskog pomagala koje se pokreče ručnim pedalama, služi za brže pokretanje samih kolica, a ima i terapeutsku svrhu podizanja psihofizičke kondicije i revitalizacije.


ALMIRA OSMANOVIĆ – za ukupan doprinos splitskom baletnom ansamblu i uspjele baletne predstave na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Svoju umjetničku karijeru baletne plesačice Almira Osmanović započela je u Zagrebu gdje je učinila prve baletne pokrete kod prof. Silvije Hercigonje, a usavršavala se u Akademskoj koreografskoj školi „Agripina Vaganova“ u Petrogradu kod Ljudmile Safranove gdje je i diplomirala. Stalnom članicom Baleta HNK Zagreb postala je 1977. godine, a solisticom 1979. godine. Nakon povratka iz Petrograda, postaje prvakinja Baleta HNK u Zagrebu, pleše vodeće uloge u svim baletima klasičnog, modernog i nacionalnog repertoara, te stječe titulu nacionalne prvakinje.
Pored velike umjetničke karijere, obnašala je i dužnost ravnateljice baleta HNK u Zagrebu od 1994. do 2002. godine. Nakon toga prihvatila se dužnosti ravnateljice Baleta HNK u Splitu Tijekom devet godina voditeljstva sa splitskim baletom oživljava splitsku baletnu scenu i vraća klasični balet na pozornicu splitskog HNK. Pod njezinim stručnim vođenjem Balet splitskog HNK uzdigla je na razinu najuspješnijih baletnih ansambla u Hrvatskoj. Osim po Hrvatskoj, sa splitskim baletom organizirala je izuzetno uspjela gostovanja u mnogim europskim državama. Svi premijerni baletni naslovi iznimno su pozitivno recenzirani od strane struke i s odobravanjem dočekivani od publike. U 2010. godini balet HNK pod uspješnim vodstvom Almire Osmanović, izveo je posebno uspjele baletne predstave Dodir i Giselle, te ostvario uspjelu turneju u Italiji.


Prof. dr. sc. JAKOV DULČIĆ –za znanstvene radove i projekte na području ihtiologije i ribarstvene biologije.
Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, zaposlen je kao znanstveni savjetnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo. Sudionik je i voditelj niza domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavio je objavio preko 200 znanstvenih radova. Jedan je od vodećih svjetskih znanstvenika u području biologije i ekologije riba, jedan od vodećih stručnjaka na Mediteranu i u Europi u području invazivne biologije. Glavni je i odgovorni urednik hrvatskog znanstvenog časopisa Acta Adriatica od 2007. godine, te je upravo u vrijeme njegovog mandata i rada taj časopis dospio u gotovo sve svjetske relevantne baze časopisa. U 2010. godini koautor je znanstveno stručnog djela „Nove ribe Jadrana i Mediterana“ koje je značajno znanstveno djelo u području ihtiološkie znanosti u Hrvatskoj i šire.Knjiga ima i svoju stručnu i obrazovnu vrijednost i biti će od pomoći ribarstvenim stručnjacima na terenu i inspekcijskim službama u determinaciji ihtiološkog materijala s kojim se susreću.
Prof. dr. sc. jakov Dulčić je duži niz godina jedan od najplodonosnijih znanstvenika iz područja biologije. Neizmjeran je njegov doprinos razvoju hrvatske zoologije, posebice ihtiologije, te ribarstvene biologije, a time i očuvanju živih bogatstava našeg Jadrana.

 


U kategoriji skupnih nagrada za 2010. godinu nagrađeni su:


ROTARY KLUB SPLIT -  za velikodušnost i nesebičnost u realizaciji humanitarnih akcija za poboljšanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
Osnovan je prije 80 godina kao udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu. Splitski su rotarijanci svoj klub obnovili 1993. godine i od tada traje njihov neprekinuti nesebičan i humanitarni rad. Nizom svojih humanitarnih akcija olakšali su i usrećili život onima kojima je pomoć prijeko potrebna.
U 2010. godini nastavljeno je djelovanje Rotary kluba Split u pružanju pomoći Udruzi roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama „Anđeli“ i ostvarenju sna svih njenih članova i korisnika. Naime nakon što je Grad Zagreb udruzi „Anđeli“ dodijelio na korištenje stan u Zagrebu za potrebe smještaja roditelja i članova obitelji za vrijeme liječenja njihove djece, nesebičnom pomoći Rotary kluba Split prikupljena su sredstva za opremanje i uređenje tog prostora. Na taj način omogućeno je liječenje djece u zagrebačkim bolničkim centrima, a što je znatno pomoglo obiteljima u smanjenju ionako velikih troškova.
Isto tako, u 2010. godini članovi Rotary klub Split svojim angažmanom i velikim zalaganjem značajno su doprinijeli poboljšanju kvalitete življenja korisnika Centra za rehabilitaciju „Samaritanac“ Split, kroz akciju „Budi dobar budi Samaritanac, čini dobro budi Rotarijanac“. Akcija je provedena u suradnji sa hrvatskim akademskim umjetnicima. 


KLUB DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI „BRODOSPLIT“ – za darovanih 949 litara najdragocjenije tekućine tijekom 2010. godine.
Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Brodosplit“ osnovan je davne 1970. godine unutar splitskog „Brodogradilišta“ za potrebe darivanja krvi radnicima i njihovim obiteljima. Rastom broja članova povećava se i broj darovanih doza, pa dio krvi ostaje u KBC za potrebe normalnog funkcioniranja bolnice. Tijekom Domovinskog rata članovi kluba osiguravali su velike doze krvi za stradalnike rata, ali i za ostale pacijente splitske bolnice. 
Samo jedno darivanje krvi tijekom godine, tradicionalni je slogan članova kluba kojim redovito pozivaju sve potencijalne darivatelje da im se pridruže.
U 2010. godini, u godini obilježavanja vrijednih 40 godina davalaštva,  članovi kluba su darovali rekordnih 2109 doza krvi odnosno 949 litara te dragocijene i za život važne tekućine.


ZVJEZDANO SELO MOSOR -   za uspješne programe edukacije novih naraštaja astronoma, te poticanje kreativnog stvaralaštva mladih.
Udruga svojim djelovanjem okuplja djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i građane i to svojim programima male škole astronomije, zimskih, proljetnih i ljetnih škola tehničkih aktivnosti, škola u prirodi, raznih radionica s područja tehničke kulture, te stručnih i znanstvenih predavanja, seminara i promatranja. Udruga značajno i zapaženo sudjeluje u razvoju odgoja i obrazovanja djece i mladeži, te obrazovanja odraslih. Udruga ima 180 članova, od kojih je polovica mlađa od 18 godina. Tijekom 2010. godine zapažene su različite uspješne aktivnosti udruge i realizacija niza programa posvećenih poboljšavanju kvalitete življenja u Gradu Splitu od kojih treba posebno istaknuti: program škole u prirodi, zimska, proljetna i tri ljetne škola tehničkih aktivnosti, održavanje kulturno – astronomske manifestacije „Noć pod zvjezdama“i dr. Raznovrsnim i uspjelim programima ostvareni su zapaženi rezultati u edukaciji novih naraštaja astronoma, sprječavanje asocijalnih i ovisničkih ponašanja, te poticanja kreativnog stvaralaštva mladih.


HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „HAJDUK“ - za športske rezultate i omasovljenje nogometne škole čime je osigurana opstojnost kluba i  neprekinuti stogodišnji  kontinuitet.
HNK „Hajduk“ službeno je osnovan 13. veljače 1911. godine odobrenjem Carskog namjesništva u Zadru, a na inicijativu četvorice praških studenata, uz pomoć Vladimira Šore i profesora Josipa Barača koji je klubu nadjenuo ime Hajduk, ime koje ponosno nosi do današnjih dana.
Od svog osnutka do danas HNK „Hajduk“ postao je društvena veličina i nacionalni simbol. U svojoj stogodišnjoj povijesti bio je osvajač brojnih športskih trofeja: osamnaest puta je bio državni prvak, četrnaest puta je osvojio nacionalni Kup, pet puta Superkup i dva puta državno dvoransko prvenstvo. Na međunarodnoj sceni je igrao važnu ulogu u Ligi prvaka, Kupu pobjednika kupova i Kupu UEFA. Hajdukovi igrači osvajači su jedanaest olimpijskih medalja.
Naravno, bilo je tu padova i uspona, uspjeha i neuspjeha, no unatoč tome klub je osigurao svoju opstojnost i neprekinuti stogodišnji kontinuitet. U 2010. godini HNK „Hajduk“ osvojio je Kup RH i stekao pravo kvalifikacija za nastupe u Europi što je veliko postignuće nakon višegodišnjeg izbivanja iz europskih natjecanja. Navedeni uspjesi rezultirali su omasovljenjem Hajdukove nogometne škole, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak uspješnog djelovanja splitskog kluba.

Javna priznanja 2010.

Javna priznanja 2010.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2009. godinu


Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 22. ožujka 2010. godine donijela je odluku o dodjeli pet nagrada za životno djelo, jednu osobnu nagradu, te četiri skupne nagrade.

 


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2009. godini nagrađeni su:


Prof. dr. sc. PETAR GRISOGONO – za osobiti doprinos gospodarskom i društvenom životu,stručni i pedagoški doprinos  u formiranju i odgoju brojnih generacija mladih stručnjaka s područja elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.
Prof. dr. sc. Petar Grisogono rođen je 1924. godine u Ljubuškom. Srednju školu završio je u Splitu 1942. godine, a na Tehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1953. godine, gdje je i doktorirao 1974. godine. Od 1953. do 1978. godine radi u kaštelanskoj tvornici cementa „Partizan“ u kojem razdoblju je pod njegovim stručnim vodstvom izvršena modernizacija većine tvornica cementa našeg industrijskog bazena. Godine 1979. godine postaje izvanredan profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu do 1997. godine kada odlazi u mirovinu.
Posebno treba istaknuti svestranost prof. dr. sc. Petra Grisogona na mnogim poljima društvenog života. Osnivač je  Hrvatsko – njemačkog društva u kojem je od 1992. do 1998. godine obnašao dužnost predsjednika. Tijekom Domovinskog rata uložio je poseban napor da se u svijetu sazna istina o agresoru na RH, te istina o ratu i ratnim stradanjima. Član je Udruge hrvatski domobran, Hrvatskog plemićkog zbora, Društva za zaštitu životinja, Društva za zaštitu kulturne baštine.
Također treba spomenuti  i njegovu nesebičnost u darivanju izuzetno vrijedne obiteljske ostavštine neprocjenjive vrijednosti, umjetnina iz XVII i XVIII stoljeća koje su izložene u riznici katedrale sv. Dujma, obiteljske biblioteke sa preko 400 naslova na temu umjetnosti koju je darovao Srednjoj umjetničkoj školi u Splitu, te filmova o privrednom i društvenom životu našeg Grada iz prve polovice XX stoljeća koje je snimao tijekom svog plodnog radnog razdoblja, a koje je darovao Državnom arhivu Split.
Dobitnik je raznih nagrada i priznanja.


DUŠKO BOŽINOVIĆ – za 45. godina humanosti i nesebičnog doprinosa u spašavanju i ozdravljenju njemu nepoznatih ljudi tijekom kojih je 175 puta darovao 70 litara krvi.
Duško Božinović rođen je 1946. godine. Zaposlenik je gradskog komunalnog poduzeća „Promet“ već 42 godine. Od 1969. godine  kada je pri „Prometu“ ustanovljen Klub dobrovoljnih darivatelja krvi on je njegov stalni član, a dugo vremena i njegov predsjednik.
Prvi put je darovao krv 1964. godine sa 18 godina i od tada pa do danas  postao hrvatski rekorder u darivanju krvi. Samozatajan i skroman, a velik u svojim djelima naš sugrađanin gosp. Božinović jednom je rekao: „Nakon što darujem krv obuzme me osjećaj sreće i dobrote zbog spoznaje du ću možda spasiti nečiji život i zato se uvijek vraćam“.
Dobitnik je više odlikovanja i nagrada od kojih su najznačajnije: odličje  Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, nagrada Ponos Hrvatske i Povelja Splitsko – dalmatinske županije.


VLADIMIR BEARA – za osobite  zasluge u športu.
Jedan od najboljih europskih vratara pedesetih godina prošlog stoljeća Vladimir Beara je rođen 1928. godine u Zelovu pokraj Sinja. Za Hajduk je počeo igrati slučajno 1946. godine, a već 1947. godine igrao je za seniorsku momčad. Za nogometni klub „Hajduk“ odigrao je 308 nastupa, osvojio prvu poslijeratnu titulu prvaka tadašnje države 1950., a potom 1952. i 1954/55.“Veliki Vladimir“ kako su ga Englezi prozvali bio je sudionik tri svjetska prvenstva u nogometu: 1950. godine u Brazilu, 1954. u Švicarskoj i 1958. u Švedskoj. Nastupio je na Olimpijskim igrama 1952. godine u Helsinkiju gdje je Jugoslavenska reprezentacija osvojila srebrnu medalju. Ipak najveće priznanje na nogometnom terenu dobio je igrajući 1953. godine za reprezentaciju Europe protiv Engleske, te je ostao upisan kao naš prvi i jedini vratar na mreži reprezentacije Europe. Nakon završene visoke trenerske škole radio je kao trener raznih svjetskih i  klubova bivše države. Još jedan veliki trenutak ostvario je kada se 1970. godine vratio u svoj matični „Hajduk“ u kome je kao pomoćnik Slavka Luštice, početkom ljeta 1971. godine, proslavio Hajdukov sportski trijumf kada je Hajduk poslije 16 godina ponovno osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Legenda splitskog „Hajduka“ od 2007. godine član je Kuće slave splitskog športa, a 2008. godine Predsjednik Republike Stjepan Mesić odlikovao ga je odličjem Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara


RATOMIR KLIŠKIĆ –za osebujan umjetnički rad i doprinos kazališnoj, a posebno opernoj umjetnosti u Splitu i Hrvatskoj.
Rođen je 1942. godine u Splitu , gdje je stekao osnovno i srednje stručno obrazovanje. Bogatu umjetničku karijeru započeo je u svom rodnom Gradu kao član klape „Kantaduri“ pod vodstvom maestra Ljube Stipišića, a potom u Hrvatskom narodnom kazalištu u kojem je ostao punih 35 godina, do umirovljenja. Ratomir Kliškić je debitirao 1974. godine u naslovnoj ulozi opere „Nikola Šubić Zrinski“ Ivana Zajca koju je odigrao  više od tristo puta, a ona je vremenom postala temeljnom ulogom njegova repertoara, simbolom njegove umjetničke i ljudske osobnosti. Od njegovih važnijih ostvarenja u djelima hrvatskih autora osobito treba istaknuti lik pjesnika Frane u operi „Adel i Mara“ Josipa Hatzea, te naslovni lik u operi-oratoriju „Petar Svačić“ Jakova Gotovca koji je tumačio na praizvedbi djela.
Svojom markantnom pojavom i talentom ubrzano je osvojio, najprije pozornicu HNK Split i sve hrvatske pozornice, a potom i svjetske pozornice.Unatoč brojnim pozivima i ponudama uglednih opernih kuća u Hrvatskoj i u svijetu Ratomir Kliškić je ostao vjeran svom rodnom Gradu i njegovoj publici koja ga i danas nakon 35 godina rado sluša i gleda na splitskoj pozornici.
U sudbonosnim godinama Domovinskog rata Ratomir Kliškić je priredio bezbroj dobrotvornih koncerata u zemlji i inozemstvu.
Za umjetnički rad dodijeljena su mu najviša umjetnička priznanja ali i civilna odličja za njegov domoljubni doprinos Gradu i domovini Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. ONESIN CVITAN –  za osobito uspješan znanstveno nastavni rad, te društveno i politički angažirani rad od osamostaljenja Republike Hrvatske pa do danas.
Prof. dr. sc. Onesin Cvitan rođen je 1939. godine u Tribunju kod Šibenika, a školovao se u Korčuli, Splitu i Zagrebu.. Poslijediplomski studij iz upravno – političkih znanosti završio je 1970. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 1977. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu u Splitu.
Kao redoviti profesor u trajnom zvanju objavio je osamdesetak znanstvenih i stručnih priloga, vodio preko tridesetak istraživačkih projekata, predavao na domaćim i stranim sveučilištima, objavljivao znanstvene radove s područja uprave i upravljanja u domaćoj i stranoj periodici, a posebno su mu značajni radovi, objavljene knjige i monografije: Upravljanje gradom u razvoju, Uvod u upravu, Lokalna samouprava, Upravna organizacija i Upravno politički sustav RH ( knjiga u tisku ). Prof. dr. sc. Onesin Cvitan kao član i ekspert radi na nizu zadataka u okviru raznih državnih tijela. Osnivač je i pokretač mnogih studija upravnog smjera u Zadru, Dubrovniku, Šibeniku i dr. Dugogodišnji je voditelj Zavoda za upravu, predstojnik Upravne katedre, a bio je i dekan Pravnog fakulteta.
Od 1990. do 1997. godine bio je aktivno uključen u politički život Republike Hrvatske. Nakon provedenih demokratskih promjena postao je prvi pravno demokratski izabrani Gradonačelnik Grada Splita, 1991. godine obnašao je dužnost ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u prvoj Vladi RH, bio je veleposlanik RH u Ukrajini i Makedoniji. Od prošle godine, nakon 43 godine izuzetno uspješnog znanstveno-nastavnog i društveno angažiranog rada, u zasluženoj je mirovini.

 


U kategoriji osobnih nagrada za 2009. godinu nagrađen je:


IVAN KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ – za vrhunske športske rezultate i uspjehe u 2009. godini
Ivan Kljaković Gašpić je rođen 1984. godine u Splitu.

Jedrenjem se počeo baviti u djetinjstvu osvojivši prvu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu kada mu je bilo samo 14 godina. Član je jedriličarskog kluba Zenta – Split. Jedan je od najtrofejnijih jedriličara u povijesti hrvatskog jedrenja koji je svojim rezultatima 2009. godinu okrunio medaljama: brončanom medaljom u klasi „Finn“ na svjetskom prvenstvu, zlatnom medaljom u klasi „Finn“ na Europskom prvenstvu i srebrnom medaljom u klasi „Finn“ na svjetskom kupu, čime je 2009. godine bio prvi u ukupnom poretku na svjetskoj rang ljestvici ISAF-a. Po izboru Hrvatskog olimpijskog odbora proglašen je najboljim sportašem za 2009. godinu, te najboljim sportašem Dalmacije od strane čitatelja „Slobodne Dalmacije“ i stručnog žirija. Ovaj vrhunski sportaš i apsolvent Ekonomskog fakulteta u Splitu svojim sportskim rezultatima i uzornim ponašanjem predstavljao je svoju Domovinu na najbolji mogući način, te je najbolji primjer i uzor mladim generacijama.

 


U kategoriji skupnih nagrada Grada Splita za 2009. godinu nagrađeni su:


FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – za svekoliki doprinos u izobrazbi kadrova i visokokvalitetnih stručnjaka na području elektrotehnike, računarstva, strojarstva i brodogradnje, znanstveno istraživački, razvojni i stručni rad, čime je osigurao nužni kadrovski potencijal  i potporu za razvitak  gospodarstva u regiji.
FESB Split je jedan od najstarijih fakulteta u Splitu. Od svog osnutka 1960. godine do današnjih dana, kroz 50 godina razvitka, FESB se profilirao kao moderna visokoobrazovna i znanstvenoistraživačka ustanova kroz koju se obrazovalo 5900 visokokvalitetnih stručnjaka. Svojim djelovanjem FESB je omogućio ne samo Gradu Splitu nego i regiji da svojim vlastitim kadrovskim potencijalom pokrene i uspješno razvije proizvodne djelatnosti temeljene na visokim tehnologijama. Osim toga, kao jedan od suosnivača Sveučilišta u Splitu, FESB je pridonio razvitku Grada Splita u Sveučilišni centar regije.
Jedno od strateških opredjeljenja Fakulteta je suradnja s gospodarstvom, posebice s područja regije gdje Fakultet sudjeluje u izradi brojnih razvojnih i visokostručnih projekata, studija i elaborata. Dugogodišnja uspješna suradnja s najistaknutijim gospodarskim tvrtkama koje djeluju u našoj regiji rezultirala je i potpisivanjem čitavog niza sporazuma o suradnji s nizom ustanova, posebice sa Gradom Splitom i Županijom splitsko-dalmatinskom. U ovom trenutku znanstvenici FESB  voditelji su tridesetak znanstvenoistraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, nekoliko tehnologijskih i informacijskih projekata, gostujući su profesori i istraživači na brojnim međunarodnim sveučilištima i institutima.


PODVODNO ISTRAŽIVAČKI KLUB „MORNAR“ – za postignuća u ronilačkom športu, istraživanju podmorja, podmorskoj arheologiji, ekologiji i biologiji mora, obrazovanju i odgoju ronilaca i ronilačkih kadrova.
Podvodno istraživački klub „Mornar“ najstarija je amaterska ronilačka udruga na Jadranu. Počeci djelovanja sežu u daleku 1958. godinu, kada klub djeluje najprije kao sekcija pri Savezu izviđača Hrvatske pod nazivom „Frogmen“, a od 1960. godine djeluje samostalno kao udruga odnosno klub pod današnjim imenom.
Podvodno istraživački klub „Mornar“ je kao organizacija tehničke kulture, športa i kulture u Splitu i Hrvatskoj organizacijski, članstvom, stručnim vodstvom razvijao sve vidove podvodnih aktivnosti na korist mladih Splita, Dalmacije i Hrvatske. Pokretač je jedinstvenih programa koji ga svrstavaju u povijest razvoja sportskog i profesionalnog ronjenja, zaštiti i očuvanju povijesno-kulturnog i prirodnog blaga što ga kriju dubine Jadrana. U Domovinskom ratu od jeseni 1991. godine cjelokupno članstvo i sva materijalna sredstva kluba bili su kadrovski i logistički temelj stvaranja Hrvatske ratne mornarice. Dva člana kluba Janko Vlak i Branko Zemljarić, kao dragovoljci dali su život za slobodnu i samostalnu Hrvatsku.
U 2009. godini postignuća i aktivnosti nastavljaju plodni višegodišnji trend. U sportsko-organizacijskoj aktivnosti Mornar je bio organizator i domaćin 3 međunarodna prvenstva Hrvatske, članovi kluba osvojili su 5 pojedinačnih prvih mjesta i prvaci su države, 2 puta ekipni pobjednici prvenstva Hrvatske, te su osvojili drugo mjesto na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah-dinamika. U istraživanju podmorja, pored dosad otkrivenih, prijavljenih i zaštićenih 15 hidroarheoloških nalaza, u 2009. godini otkriveno je, prijavljeno i zaštićeno novo antičko nalazište ( Brač – Sutivan, sarkofazi i brodolom ). U istraživanju biologije mora završen je projekt „Stanje morske cvjetnice“ na području Županije splitsko – dalmatinske , organizirane su 4 ekološke akcije sa 80 ronilaca.


UDRUGA VETERANA ZNG IV BRIGADE – za niz aktivnosti koje je ova udruga realizirala tijekom 2009. godine kao najbrojnija udruga proizišla iz Domovinskog rata, a koje aktivnosti se manifestiraju kroz veliku brigu i odgovornost za obitelji poginulih i umrlih suboraca, pa do niza društvenih, sportskih i kulturnih aktivnosti.
Udruga je osnovana 2007. godine s ciljem promicanja vrijednosti i uloge 4. gardijske brigade u stvaranju slobodne i nezavisne Republike Hrvatske, te podsjećanja na 194 poginula pripadnika koji su na oltar domovine položili svoje živote, 5 nestalih, 1600 ranjenih i stradalih, te svih pripadnika ove legendarne brigade koji su svojim sudjelovanjem u Domovinskom ratu utkali dio sebe u slobodu i samostalnost naše zemlje.  Od osnutka 2007. godine do danas  osnovane su 4 podružnice: u Vrgorcu, Metkoviću, Kninu i Zadru.
Udruga je u vrlo kratkom roku zahvaljujući angažiranju i naporu svojih članova postala prepoznatljiva kako zbog svojih ciljeva zbog kojih je osnovana tako i zbog uspješno realiziranih niza aktivnosti u društvenom, kulturnom i športskom životu našeg Grada.


ODJEL ZA TRANSFUZIJU KRVI  KBC – a Split – za nesebičnu požrtvovnost i profesionalizam medicinskog osoblja dana 24. srpnja 2009. godine kada je nakon tragedije koja se dogodila u Kaštelima u teškoj željezničkoj nesreći prikupljeno 350 doza krvi za spas unesrećenih osoba.
Odjel za transfuziju krvi osnovan je 1951. godine i dio  je velike obitelji Kliničkog bolničkog centra Split, specijaliziran za svakodnevno osiguranje krvi za građane Splita, Splitsko – dalmatinske županije i šire regije. Zajedničkim naporima djelatnika Hrvatskog crvenog križa, humanitarne Udruge dobrovoljnih darivatelja „Brodosplit“ i Odjela za transfuziju krvi godišnje se prikupi oko 13 000 doza krvi. Odjel za transfuziju krvi posebno je ponosan na svoju ulogu u Domovinskom ratu. Od samog početka agresije na Republiku Hrvatsku, Odjel je bez ikakvih ranijih iskustava preuzeo ulogu organizatora i koordinatora transfuzijske djelatnosti na području južne Hrvatske, a potom i južne Hercegovine, te je osigurao sav potreban kadar i krvne pripravke za transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima u sastavu mobilnih kirurških ekipa.
Na Odjelu radi sedam liječnika i 38 ostalih zdravstvenih djelatnika u adaptiranom ali skučenom prostoru od svega 100 m2. Dana 24. srpnja 2009. godine kada se desila teška željeznička nesreća u Kaštelima, u izvanrednim i otežanim uvjetima, u svega osam sati, djelatnici Odjela za transfuziju svojim stručnim, požrtvovnim i nesebičnim radom i zalaganjem, a uz veliku solidarnost naših sugrađana i požrtvovnost ostalih medicinskih djelatnika,  prikupili su 350 doza krvi za spas unesrećenih osoba.

Javna priznanja 2009.

Javna priznanja 2009.

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita na sjednici održanoj 13. ožujka 2009. donijela je odluku o dodjeli četiri Nagrade za životno djelo, četiri osobne nagrade te tri skupne nagrade.
 

U kategoriji osobnih nagrada za 2008. godinu nagrađeni su:

EDO ŠEGVIĆ, dipl. ing. arh. – za postignuća u oblasti arhitekture 
Arhitekt Edo Šević rođen je 1949. u Splitu. Diplomirao je 1973. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao urbanist, projektant arhitekture i interijera. Projektirao je cijeli niz arhitektonskih građevina: stambenih, poslovnih, zdravstvenih, školskih i vjerskih objekata, izrađuje projekte uređenja terena i interijera. Njegov radni opus uz arhitekturu širi se na grafički dizajn, karikaturu i spisateljevo.
Poseban interes mu je pučka arhitektura Dalmacije i njeni fenomeni.
U svojim brojnim prošlogodišnjim idejnim i izvedbenim projektima svjetovne, sakralne ili pejsažne arhitekture unio je poetiku lokalnog graditeljskog nasljeđa čime je pridonio očuvanju autentičnosti prostora.
Autor je knjiga izuzetnog esejističkog i dokumentarističkog senzibiliteta kojima ukazuje na vrijednosti mediteranske arhitekture, kao i čitav niz eseja o fenomenima gradnje u Dalmaciji.
Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada i priznanja. 


mr. IVAN MUSIĆ - za osebujan književni rad 
Ivan Musić rođen je u Sarajevu 1953. godine, gdje je 1976. godine diplomirao kao inženjer strojarstva na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 1985. godine magistrirao na istom fakultetu. Od 1992. živi i radi u Splitu. Godine 1993. zauzeo je drugo mjesto u Hrvatskoj u kategoriji software-a specijalne namjene. Godine 2003. objavio je znanstveno-fantastični roman "Sablja" za koji je 2004. dobio nagradu "SFERA" kao hrvatski znanstveno-fantastični roman godine. Prošle godine je objavio znanstveno-fantastični roman "Božja Jednadžba".
Ivan Musić piše pod pseudonimom Ivan Gavran i vrhunski je stručnjak na području informatike što se podsvjesno provlači njegovim djelima.
Knjiga “Božja jednadžba”, kao i prethodna - “Sablja”, formalno je znanstveno fantastičnog žanra, ali u svojoj dubini ona je suvremeno štivo koja govori o našim svakodnevicama. Musić koristi dimenziju znanstvenosti da bi objasnio sudar naše svakodnevice, naših dvojbi i stremljenja u kontekstu suvremenosti ili možda koraka naprijed od te suvremenosti. Fantastičnost je ovdje tek kao katalizator naših osobnih i intimnih procesa koje Musić suptilno nazire i objašnjava.


profesor DR.SC. IVAN ĐIKIĆ - za osebujan znanstveno istraživački rad na području medicine
Dr. Ivan Đikić rodio se 1966. godine u Zagrebu, gdje je 1991. godine završio i Medicinski fakultet u rekordnom roku od četiri i po godine. Od 1992. do 1997. godine bio je na usavršavanju u laboratoriju prof. dr. Josepha Schlessingera u New Yorku, gdje je i doktorirao, a od 1997. godine voditelj je laboratorija za molekularnu biologiju tumora u Ludwigovom Institutu za istraživanje raka u Švedskoj. Godine 2002. izabran je za redovitog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta Goethe u Frankfurtu, gdje i danas radi, a kao izvanredni profesor predaje i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te je voditelj Laboratorija za molekularnu biologiju tumora u MedILS-u.
Svojim je angažmanom ostvario nekoliko projekata koji su vrlo važni za razvoj vrhunske znanosti u našem Gradu. 

Pokretanjem laboratorija za proučavanje tumora u MedILS-u, u našem je Gradu stvorio jedini prostor u Republici Hrvatskoj u kojemu se radi vrhunska znanost, potpuno ravnopravna znanosti na najboljim svjetskim znanstvenim centrima. Prošle godine s naznakom znanstvenika MedILS-a objavio je više znanstvenih radova u prestižnim svjetskim znanstvenim časopisima Nature i Science.
Sav angažman oko splitske znanosti, u MedILSu i na Medicinskom fakultetu, profesor Đikić radi potpuno volonterski bez ikakvog honorara. 

U Splitu je organizirao desetak vrhunskih znanstvenih kongresa, čime promovira naš grad i čini ga prepoznatljivim među najboljim znanstvenicima današnjice. 


PROF.DR.SC.EDUARD VRDOLJAK - za osobite zasluge na izgradnji i uređenju Centra za onkologiju i radioterapiju KBC Split 
Profesor doktor Eduard Vrdoljak je rođen 1964. godione u Livnu, studij medicine završio u Splitu, voditelj Centra za onkologiju i radioterapiju KBC-Split, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu, predsjednik Županijske Lige protiv raka, predsjednik Udruženja za onkološka istraživanja jugoistočne Europe, suradnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih institucija, te sudjeluje i vodi znanstvena istraživanja i projekte. Prof. dr. Vrdoljak neumorno svih ovih godina radi na projektu dogradnje i modernizacije splitske Onkologije kako bi ona bila primjerena potrebama bolesnika, ali i osoblja. Zahvaljujući svom iznimnom radnom elanu i pozitivnoj energiji, 2008. godine uspio je, nakon 35. godina, uz pomoć donacijskih sredstva (što je jedinstven primjer u zemlji), dograditi i renovirati splitski Centar za onkologiju u kojem se liječe bolesnici iz četiri županije. U akciju „Centar od ljubavi" umrežilo se više od 10 tisuća donatora - tvrtki, institucija, pojedinaca. Nova splitska Onkologija „CENTAR OD LJUBAVI" zahvaljujući upravo osobnom angažmanu prof. dr. Vrdoljaka, kao i pomoći mnogobrojnih donatora, uskoro će započeti s radom. 

 

Skupne nagrade Grada Splita za 2008. godinu:


ŽUPANIJSKOJ LIGi BORBE PROTIV RAKA - za zasluge u borbi protiv raka 
Utemeljena 1967. godine s jednim ciljem: Pomoć u borbi protiv jedne od najstrašnijih bolesti sadašnjice - raka! Ove godine slavi 40-tu obljetnicu svoga djelovanja. U 40 godina rada primarni zadatak Lige bio je podignuti zdravstvenu svijest pučanstva kada je u pitanju mogućnost rane detekcije i prevencije raka. Liga je bila inicijator gradnje Centra za onkologiju 1972. godine i tijekom svih ovih godina potpomagala kupnji novih aparata za uspješnije liječenje pacijenata. Županijska liga protiv raka pokrenula je projekt u partnerstvu sa Slobodnom Dalmacijom i Brodomerkurom za završetak modernizacije i dogradnje Centra za onkologiju pod nazivom 'Centar od ljubavi. Cilj je bio donacijama prikupiti 1,5 milijuna kuna, no taj je cilj i premašen - pa se za godinu dana, koliko je akcija, trajala umrežilo više od tri tisuće dobrih ljudi koji su donirali više od 4,6 milijuna kuna. To je bila točka na „i" za početak gradnje kata i modernizacije Centra za onkologiju u Splitu. 

Svojim izuzetnim angažmanom Liga je zavrijedila ovo visoko gradsko priznanje. 


KLAPI „LUČICA” - za promicanje i očuvanje dalmatinskog glazbenog izraza 
Klapa je osnovana daleke 1966. godine. U svom amaterskom radu klapa je nailazila na mnogobrojne teškoće, koje su uvijek, napornim, ali profesionalnim radom i entuzijazmom svakog pojedinog člana, uspješno savladavali uz minimalnu potporu sa strane. Postigli su zavidne uspjehe u Hrvatskoj i inozemstvu te snimili mnogobrojne pjesme.
U svibnju 2008. godine, točno na dan jubilarnog koncerta izašao je i novi CD „Lučice" pod nazivom „Pismo moja, hrli tamo...". Klapa, koja je u oblasti kulture i umjetnosti, a na polju glazbenog stvaralaštva u protekle 42 godine postigla zavidne rezultate, dostojno je prezentirala i širila dalmatinsku pjesmu po Hrvatskoj i inozemstvu, ali i pozitivno utjecala na formiranje novih klapa, te tako pridonijela da se mnogi stari napjevi ne zaborave, a ljubav za našu pjesmu ostane mladim generacijama. 

 

KULTURNO UMJETNIČKOM DRUŠTVU “JEDINSTVO” - za promicanje i očuvanje folklornog nasljeđa 
To ugledno i jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Hrvatskoj u 2009. godini obilježava svojih 90 godina postojanja i rada. Od davne 1919. godine, kada je nastalo udruživanjem nekoliko splitskih gradskih pjevačkih zborova u jedinstveno društvo do danas tisuće mladih prošlo je kroz taj ansambl koji danas ima oko 400 aktivnih članova u plesnom ansamblu, mandolinsko-tamburaškom orkestru, mješovitoj klapi, Školi mandoline i gitare, Školi folklora, dječjem ansamblu i veteranskoj sekciji. KUD „Jedinstvo" je u mnogo navrata predstavljalo našu zemlju na raznim manifestacijama u inozemstvu te sudjelovalo na otvaranju niza međunarodnih sportskih i kulturnih manifestacija u cijeloj županiji, a u gradu Splitu nema važnijeg događaja na kojemu svoj doprinos programu ne daju i članovi KUD-a "Jedinstvo".
Poseban je doprinos KUD-a „Jedinstvo" u turističkoj ponudi našeg grada jer se radi o amaterskom društvu koje jedino u ovoj regiji ima na repertoaru 10 vrhunskih koreografija iz svih dijelova Hrvatske, zbog čega su desetljećima redovni gosti ljetnih koncerata na otvorenom. Poseban je doprinos članova KUD-a u pomoći društvima koji brinu o osobama s tjelesnim poteškoćama, a za koje KUD "Jedinstvo" uvijek nalazi vremena za nastup i pomoć u radu.
 

Nagrada za životno djelo:


PETRU LOVRIĆU – za osobite zasluge u izgradnji i očuvanju gradskog groblja Lovrinac i suradnji s udrugama veterana. 
Petar Lovrić rođen je 15. veljače 1948.godine u Splitu. Po završetku srednje građevinske škole-arhitektonskog smjera u Splitu završio je i Višu građevinsku školu u Zagrebu. Od1968. godine zaposlen je na groblju "Lovrinac" kao građevinski tehničar da bi svojim istaknutim radom došao do rukovoditelja groblja. Od  2006. godine obnaša dužnost savjetnika direktora.
U svom radu spojio je visoku profesionalnost i racionalnost rukovodioca, s njemu svojstvenim osjećajem za dužni pijetet i ljudskost prema ovom, za svakom od nas važnom, mjestu najdubljih ljudskih emocija, sjete, uspomena… To zna veliki broj građana ovoga grada, koji su pratili njegov rad i uspjehe ili se u neizbježnim ljudskim situacijama susretali s njim. Posebno je za vrijeme Domovinskog rata do danas nastojao udovoljiti svakoj molbi za dostojan ukop stradalih, prognanih i izbjeglih Hrvata, kao i sudionika II. Svjetskog rata, a posebno sudionika Domovinskog rata.
Uložio je ogroman napor u izgradnji reprezentativnog spomen-parka hrvatskim domobranima, groblja za poginule i umrle sudionike Domovinskog rata i preuredio Partizansko groblje
Sve svoje slobodno vrijeme posvetio je sportu, posebno u radu sa mladima HNK "Hajduk", što generacije športaša i športskih radnika dobro znaju koliko je to angažiranje zahtijevalo samoodricanja i rada.
Za svoj profesionalni i športski rad dobitnik je više uglednih priznanja. 

 

DR. FRA. PETRU BEZINI - za osobiti istraživačko - publicistički rad na izučavanju povijesne građe
Dr. fra Petar Bezina rođen je u Prugovu 1917. godine. Nakon završene klasične gimnazije u Sinju i diplomiranja filozofije i bogoslovije u Makarskoj zaređen je za svećenika u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu 1942. godine. Nakon položenog ispita za ispovijedanje 1943. imenovan je članom samostana Gospe od Zdravlja u Splitu.
Kroz vrijeme službovanja diplomirao je na teološkom fakultetu u Zagrebu, te obranio doktorsku disertaciju. Također kao izvanredni polaznik upisan je na ljubljanskom teološkom fakultetu na kom je doktorirao crkvenu povijest. Kao izvanredni student upisao je u Zagrebu civilno pravo na Pravnom fakultetu. Autor je mnogih znanstvenih knjiga, stručnih članaka, a bio je i sudionik na mnogim znanstvenim skupovima. Dobitnik je mnogih prestižnih nagrada i priznanja među kojima se, svakako, ističe Nagrada Splitsko dalmatinske županije za životno djelo. Najcitiraniji je hrvatski povjesničar.
Bio je član saborske Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. O njemu i njegovu radu pisali su mnogi ugledni hrvatski autori.
Dr. Bezina je živa enciklopedija - može se slobodno reći živa legenda Franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja.
Uz znanstveni rad bavio se i dokumentarnim filmom, a kao zapažene naslove pamtimo njegove dokumentarce: Čudotvorna Gospa Sinjska (1965.) i Visovac(1966.). Svojim radom i kao svećenik i kao znanstvenik-istraživač sačuvao je brojne vrijedne povijesne trenutke hrvatskog naroda od zaborava. 

 

MATKU TREBOTIĆU - za osobita likovna dostignuća 
Matko Trebotić rođen je 13. siječnja 1935. godine u Milni na otoku Braču. Osnovnu školu završava u Splitu. 1955. Maturira na Klasičnoj gimnaziji u Splitu, te 1961. diplomira arhitekturu. Za vrijeme studija intenzivno slika. Sudjeluje na brojnim studentskim izložbama. Godine 1968. prvi put samostalno izlaže u galeriji Sveučilišta u Bochumu. Odjeci likovne kritike bili su poticaj za daljnji rad.
Ponukan uspješnom izlagačkom djelatnošću u zemlji i svijetu, živi od tada kao slobodan umjetnik. Nastaju prvi grafički listovi u Firenci, a potom će uspješno raditi u Parizu, Rimu, Milanu,..... Splitu i Zagrebu. Njegov opus prošao je niz faza, rastući na nevjerojatnoj radnoj energiji. Postoji obilje povijesno-umjetničkih uvida u Trebotićevo djelo, a u hrvatskoj, pa dijelom i u europskoj suvremenoj kritici obilježeno je kao malo koje drugo djelo domaćih autora.
Ako su kritika i publika od početka bili fascinirani simboličkim sedimentima sižea Trebotićevih djela, očigledno je da su njegovi ikonografski motivi vremenom postali dijelom bujne i u sebe sigurne slikareve retorike.

Svim time Trebotić se potvrdio ne samo kao svojevrsna klasična marka hrvatske suvremene umjetnosti, nego i kao mudar slikar koji svoju žetvu pažljivo zna pospremiti u korice izvanrednih kataloga i monografija, te na zidove prestižnih muzejskih zbirki.
 

PROF. DR. TOMISLAVU MARASOVIĆU - za osobiti znanstveno istraživački rad u oblasti povijesti umjetnosti Tomislav Marasović rodio se 1929. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij povijesti umjetnosti i kulture diplomirao je 1955. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1958. godine obranio svoju doktorsku disertaciju. Od 1956. do 1980. kao znanstveni suradnik Urbanističkog zavoda Dalmacije u Splitu sudjeluje u istraživačkim i restauratorskim radovima u Dioklecijanovoj palači u Splitu i u povijesnim jezgrama drugih dalmatinskih gradova, a bio je pokretač i glavni urednik časopisa Urbs. Nakon završenoga specijalističkog studija na ICCROM-u 1966. godine, postaje asistent, a zatim i profesor u Rimu na Međunarodnom studiju konzervacije arhitektonskih spomenika. Godine 1979. izradio je elaborat na temelju kojega je Povijesna jezgra Splita s Dioklecijanovom palačom upisana u popis Svjetske kulturne baštine.
Senat Sveučilišta u Splitu dodijelio mu je 2000. godine počasno znanstveno zvanje Professor emeritus, omogućivši mu i nakon umirovljenja pedagoško djelovanje.
Prof. Tomislav Marasović kao istaknuti hrvatski povjesničar umjetnosti svojim je znanstvenim radom ostavio ogroman opus kojega koriste generacije mlađih mu kolega, ali i povjesničara, arheologa, sociologa te svakako konzervatora. Raznovrsnost njegovih znanja neprocjenjive je važnosti što on nesebično dijeli s mlađim kolegama. Prof. Tomislav Marasović je 1975. godine bio osnivač Poslijediplomskog studija za graditeljsko nasljeđe koje je iznjedrilo brojne stručnjake zaštite spomenika kulture. Prof. Marasović i danas radi kao nastavnik na tome značajnome studiju
Cjelokupan rad prof. Marasovića obilježen je znanstveno – istraživačkim radom i suradnjom s najuglednijim domaćim i međunarodnim institucijama.
Valja istaknuti da je Marasović dobitnik mnogih najviših strukovnih nagrada među kojima i državnu nagradu za životno djelo „Vladimir Nazor" koju je dobio 2000. godine. Odlikovan je u više navrata najvišim, državnim odličjima među kojima i odlikovanjem danske kraljice te redom viteza Talijanske Republike.

Javna priznanja 2008.

Javna priznanja 2008.

Sukladno članku 25. Odluke odlučeno je kao u pravorijeku.
Komisija za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/07-01/0046
URBROJ: 2181/01-06-01-07-0006
Split, 8. travnja 2008. godine

Izviješće
Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2007. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 03. siječnja 2008. godine, na svojoj 7. sjednici održanoj 7. travnja 2008. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05, 8/06 i 8/07), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

Odluku
o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2007. godinu.

I.
Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2007. godini, dodjeljuje se:
1.  Ivica Cipci,
2.  Prof. dr. Željko Rapanić,
3.  Marija Erceg.

II.
Osobna Nagrada Grada Splita za 2007. godinu, dodjeljuje se:
1.  gđa Antica i gđa Milka Matošić,
2.  Blanka Vlašić,
3.  prof. dr. sc. Zlatan Reić,
4.  prof. dr. sc. Dujomir Marasović.

III.
Skupna Nagradu Grada Splita za 2007. godinu, dodjeljuje se:
1.  Udruga leukemija i limfoma Split,
2.  Lions klub „Split“,
3.  Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

IV.
Ova će odluka se objaviti u Službenom glasniku Grada Splita.

PREDSJEDNIK
Ivan Kuret , dip. ing.

Svi pristigli prijedlozi su utemeljeni.
_____________________________________________

IVICA CIPCI za osobite uspjehe u športu

Rođen je u Splitu 1933. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, a potom Pravni fakultet u Zagrebu.

 Športsku karijeru započinje u plivačkom i vaterpolo klubu „Jadran“, najprije kao plivač, a potom kao vaterpolist juniorske, a s nepunih 18 godina igrač seniorske momčadi, te uskoro i kapetan momčadi. S „Jadranom“ je osvajao nekoliko državnih prvenstava. Već 1952. postaje član reprezentacije tadašnje države za koju nastupa do 1960., kad se sam povlači iz aktivnog igranja. Kao reprezentativac osvajač je niza vrhunskih športskih odličja: srebrna Olimpijska medalja, zlatna medalja na tada jakom i renomira-nom natjecanju „Trofeo d´Italia“ - prvom neslužbenom prvenstvu svijeta u vaterpolu, srebrna medalja na Evropskom prvenstvu, zlatne na Mediteranskim igrama i Univerzijadi.
   Po završetku takmičarskog bavljenja vaterpolom ostaje i nadalje prisutan u športu. Osniva klub „veteran 70“ u kojem se okupljaju splitski vaterpolisti koji su se povukli iz aktivnog igranja. To je bila ideja koja će kasnije dobiti i službeni status u evropskim i svjetskim vaterpolo federacijama. Bio je član uvaženih športskih institucija kao što je LEN BUREAU-a, potpredsjednik Olimpijskog komiteta, predsjednik Udruženja vaterpolo ligaša, Disciplinski sudac vaterpolo saveza, te je sudjelovao u organizaciji važnih domaćih i međunarodnih događaja i natjecanja. Godine 1959., proglašen je najboljim športašem Dalmacije, 1989. dobitnik je trofeja Saveza za fizičku kulturu Hrvatske, a prošle 2007. godine i državne nagrade „Franjo Bučar“, kao jednog od najviših športskih priznanja.
   Pored uspješne športske karijere, afirmirao se i kao sudac Općinskog, Okružnog, odnosno Županijskog suda u Splitu. Od 1993. do 1997. bio je načelnik policijske uprave Splitsko – dalmatinske županije. Aktivni je sudionik Domovinskog rata, u kojem ima status dragovoljca. Zbog svoje izuzetne prednosti i aktivnosti više puta je odlikovan je visokim državnim odličjima.

Johan nije samo dio najsvjetlije splitske športske povijesti – on je tu povijest i sam pisao.

_____________________________________________

PROF. DR. ŽELJKO RAPANIĆ za osobiti znanstveni i istraživački rad

Prof. Rapanić rođen je 1932. godine u gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom Filozofski fakultet u Zagrebu. radio je i bio rukovodilac istaknutih institucija koje se bave arheologijom i povijesnom i kulturnom baštinom uopće. Predavao je na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, član je i bio predsjednik Hrvatskog arheološkog društva. Suradnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih institucija, te sudjeluje ili vodi značajna znanstvena istraživanja i projekte. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i odlikovanja.

U središtu Rapanićevog znanstveno istraživačkog opus su brojna područja. Pišući o tome svojim karakterističnim znanstveno-popularnim pisanjem ne samo da ih rasvjetljava novom znanstvenom spoznajom, nego ih čini zanimljivim i pristupačnim običnoj laičkoj publici, što, dakako, čini posebnu vrijednost njegovog djela. Posebnu pozornost je usmjerio na Salonu i solinskog biskupa, splitskog zaštitnika sv. Dujma, na predromaničku plastiku, ranosrednjovjekovni urbanizam, spomenike kasne antike, te napose  Dioklecijanova palača. Njegova knjiga „Od carske palače do srednjovjekovne općine“, izašla 2007. godine, posebno je vrijedno djelo.

Svojim bogatim znanstveno istraživačkim radom obogatio nas je spoznajama o našoj prošlosti učinivši je još bližom i zanimljivijom.

_____________________________________________

MARIJA ERCEG za uspješan novinarski rad  

Marija Erceg novinarsku karijeru je započela 1968. godine u Slobodnoj Dalmaciji. Tijekom svoje novinarske karijere pisala je za više novina decentno obrađujući aktualne društvene teme. Jedna je od utemeljiteljica HINA. Svojim novinarskim angažmanom profilirala se kao pronicljiv osmatrač društvenih, a posebno političkih događanja i o njima izražavala jasan novinarski stav. Njen angažman pogotovo dolazi do izražaja za vrijeme Domovinskog rata kada se istakla vrhunskim profesionalnim izvještavanjem o brojnim bojišnicama. Svojim analitičkim i kritičkim stavom prema događajima o kojima je pisala pridonijela je afirmaciji istine o Domovinskom ratu i istinskom domoljublju. Tijekom cijele svoje novinarske karijere bila je profesionalni uzor mlađim naraštajima novinara i pomoć i oslonac u njihovoj profesionalnoj izgradnji.

_____________________________________________

ANTICA I MILKA MATOŠIĆ za osobiti gest humanosti

Za današnje vrijeme neobičnom jednostavnošću, gđe. Matošić su svojim nesebičnim i velikodušnim gestom darivanja ukazali na fenomen koji se u današnjem svijetu i realnosti rijetko susreće. Kada se sagleda materijalna vrijednost koje su gđe. Matošić poklonile najpotrebnijima u našem Gradu, onda je jasno da se radi o velikom djelu, no još vrjednija je poruka koju su svojim činom svima poslale. To je čin koji u sebi objedinjuje najplemenitije ljudske osobine i čime su u ovo vrijem skučene egocentri-čnosti dale nemjerljiv polet širenju kulture srca i ljudske dobrote. Rezultat toga biti će novi dom za one najpotrebnije sugrađane u kojem će njihova jesen života teći smireno i dostojanstveno.

_____________________________________________

BLANKA VLAŠIĆ za izuzetne športske uspjehe u 2007. godini.
Da li je uopće potrebno posebno predstavljati i objašnjavati motiv da se Blanki Vlašić dodijeli Nagrada. Ipak Grad u kojem je rođena, ponikla i pod čijim je ozračju uzdigla svoju športsku karijeru do svjetskih vrhunaca osjeća potrebu da i na ovaj način oda priznanje svojoj sugrađanki. Uspjeh Blanke Vlašić nije sadržan samo u preletu preko ljestvice. Možda onaj najdragocjeniji uspjeh je u njenoj odmjerenosti, ustrajnosti i uopće osobnosti marljive i uporne športašice, čime daje dragocjen primjer svom, ali i budućim naraštajima mladih željnim uspjeha ma kojim se športom ili nečim drugim zaokupljali.

Na taj način ostajemo dosljedni svojoj ne samo športskoj tradiciji, nego i civilizacijskom opredjeljenju da promičemo rad, samoprijegor i rezultat toga, ma kakav bio.

_____________________________________________

PROF.DR.SC. ZLATAN REIĆ za osobite uspjehe na unaprijeđeniju studija ekonomskih znanosti

   Put prof. Reića neobilježava samo stalan izazov znanstvenog znatiželjnika, nego i brižnog dekana Ekonomskog fakulteta koji bilježi stalan uzrast svog rada. Za vrijeme dekanskog mandata prof. Reića Fakultet je ostvario iznimno uspješnu suradnju sa poslovnim okruženjem. Upravo se to iskazalo tijekom 2007., kada su sponzorstva i donacije Fakultetu dosegle iznos od 7.000.000 kn., pri čemu je odlučnu zaslugu imao upravo prof. Reić kao dekan. Tijekom protekle godine završen je proces uobličavanja novog programa i režima studija na svim razinama fakultetskog obrazovanja. Tim povodom Fakultet je dobio verifikaciju Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, kvaliteta programa je u potpunosti usklađena sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet je u protekloj godini dobio certifikat ISO norme od dviju neovisnih vanjskih institucija.

   U sve ove projekte, prof. Reić je ugradio dio sebe i svojih visokih stručnih i jednako takvih organiza-cijskih sposobnosti.
   Konačno, prof. Reić u protekloj godini doseže status redovnog profesora, kao najviši doseg akademske razine.

_____________________________________________

PROF. DR. SC. DUJOMIR MARASOVIĆ za uspjehe na području unaprijeđenija zdravstva

   Dr. Marasović tijekom protekle godine zaokružuje uspješan ciklus projekata na poboljšanju stanja zdravstva na području Grada, od kojih je i sam neke započeo. Među uspješnice ubrajaju se otvaranje Odjela kardiokirurgije, rekonstrukcija Odjela za hematologiju, izgradnja sterilne jedinice za transplan-taciju koštane srži, završetak izgradnje Klinike za ženske bolesti i porode, kao i obnova i opremanje niza bolničkih odjela. Konačno u 2007. godini, kao rezultat stalnih napora na unaprjeđenju rada i ukup-nog statusa bolnice, bolnici je vraćen status Kliničkog bolničkog centra, koji je izgulila 1993. godine.

   Realizacijom svojih projekata učini je ono najvažnije: zdravlje i zdravstvo približio je svojim sugrađa-nima i brojnim bolesnicima šire regije.
   U sve ove projekte i njihov rezultate, dr. Marsaović je ugradio svoju ogromnu energiju, organizacijske sposobnosti i nadasve želju da svojim radom pomogne svom gradu i svojim sugrađanima.

_____________________________________________

ZAJEDNICA UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA  za uspje-šan rad s braniteljima i njihovom udrugama

   Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata uspješno djeluje na području Grada Splita duže od deset godina. zajednica okuplja četrnaest samostalnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata i na taj način usklađuje njihov rad i potrebe čime se postiže učinkovitost i racionalnost u rješavanju zajedničkih potreba. Na taj način radom Zajednice je obuhvaćeno oko 4700 članova, što uz članove njihovi obitelji, skrb Zajednice se proteže na više od 14000 osoba – skoro čitav jedan manji grad. Prvenstvena zadaća zajednice je u projektima preventivnog djelovanja u prevladavanju ratnih teškoća, pomoći pri školovanju, prekvalifikaciji, pomoći pri bolničkom liječenju, zapošljavanju i uopće skrbi za brojne probleme kojima se susreću branitelji u ostvarivanju svojih prava.

   U cilju resocijalizacije zajednica potiče niz radionica od kojih je najaktivnija Umjetnička sekcija, čime je pružena mogućnost članovima da iskažu svoj, često puta zatajen talent i potvrde se kao nadarene, kreativne i suptilne osobe. Brojna su djela tih umjetnika donirana, a sredstva prikupljena u humani-tarnim akcijama usmjerena su splitskom zdravstvu za nabavu vrijedne medicinske opreme.
   Zajednica je svoju skrb o svom članstvu usmjerila i na niz važnih društvenih događanja kao što su posjeti Bleiburgu, Vukovaru, Kninu i drugim obilježjima hrvatske povijesti.
   Nedvojbeno je da je Zajednica svojim djelovanjem pridonijela kvaliteti života svojih članova i članova njihovih obitelji, afirmaciji tekovina Domovinskog rata, a time i Gradu Splitu u cjelini.

_____________________________________________

 LIONS KLUB „SPLIT“ za uspješan humanitaran rad

   Lions klub „Split“ je jedan od 45000 Lions klubova u svijetu u čijem je središtu interesa rad za opće dobro, a koji se izražava na području niza društvenih aktivnosti, bilo da su one usmjerene na potrebe pojedinca, određenu grupu potrebnih ili opći interes u najširem smislu.

   Ova uloga Lionsa je dobila svoju potvrdu i na najširem međunarodnom planu, jer je prošle godine u ugledni Financial times, između 8000 raznih nevladinih i sličnih udruga iz čitavog svijeta Lionse proglasio najuspješnijom i najkorektnijom organizacijom.
   Slijedeći svoja načela, u protekloj godini Lions klub Split je usmjerio svoju pozornost na napore u prevenciju i sprječavanju zloupotrebe droge. Na tom području u Splitu je osnovan Centar za prevenciju zloupotrebe droge iz čije g fonda se ulaže u različite preventivne projekte.
   Pokrenut je projekt „Borba protiv mržnje“ koji je na konvenciji mediteranskog kruga prihvaćen kao međunarodni projekt. Time je Grad Split dobio značajno međunarodno priznanje, a republika Hrvatska stalnog predstavnika u mediteranskom forumu.
   Lions klub je kao poklon svom gradu bio nositelj izrade brončanog odljevka stare gradske jezgre i prošle godine ga poklonio Gradu povodom 1700-te postojanja.
   Sve ove aktivnosti upućuju na sve prisutniju ulogu Lions kluba u humanitarnim i drugim akcijama od općeg interesa.

_____________________________________________

UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI – SPLIT za unaprjeđenje liječenja oboljelih od leukemije i limfoma

   Udruga leukemija i limfomi je osnovana 1998. godine u Splitu s ciljem doprinosa poboljšanju uvjeta liječenja bolesnika oboljelih od leukemije i limfoma, koji se liječe visokodiferentnim medicinskim programima među kojima je i transplantacija krvotvornih matičnih stanica. Svojim djelovanjem Udruga je pomogla KBC-u Split u opremanju brojnih dijagnostičkih laboratorija.
   U 2007. godini je pokrenuta akcija za ostvarenje programa transplantacije krvotvornih matičnih stanica, iznimno važnog za ukupni transplantacijski program u Splitu. Do sada se ovaj način liječenja nije mogao provoditi u Splitu, pa su se bolesnici upućivali u druge centre.
   Napravljeno je nekoliko značajnih akcija u cilju buđenja interesa javnosti za ovaj način liječenja malignih bolesti.
   Najvećom humanitarnom akcijom u Splitu koja je održana u prosincu 2007. godine u hotelu „Le Meridien Lav“ prikupljena su sredstva u iznosu 1.772.769,60 kuna. Ona će pomoći KBC-u Split da ostvari svoje planirane programe u osuvremenjivanju opreme i uvođenju novih medicinskih dostignuća, u interesu svih građana Splita.

Javna priznanja 2007.

Sukladno članku 25. Odluke odlučeno je kao u pravorijeku.
Komisija za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/06-01/47/
URBROJ: 2181/01-11-04-07-7
Split, 20. travnja 2007. godine

Odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2006. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 02. siječnja 2007. godine, na svojoj 5. sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05, 8/06 i 8/07), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

Odluku
o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2006. godinu

I.
Nagradu Grada Splita za životno djelo dodjeljuje se:
1.  Boris Dvornik,
2.  Dr.sc. Dušan Duje Jelovina,
3.  Dr. Aleksandar Grabovac,
4.  Prof.dr.sc. Jakša Miličić,
5.  Karlo Grenc.
II.
Osobnu Nagradu Grada Splita za 2006. godinu, dodjeljuje se:
1.  Vera Popović,
2.  Dr.sc. Miljienko Grgić,
3.  Dr. Drago Štambuk.,
III.
Skupnu Nagradu Grada Splita za 2006. godinu, dodjeljuje se:
1.  „Verbum“ nakladnička kuća,
2.  „Sanctus domnio“, gradsko mandolinsko društvo,
3.  Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak
     Split,
4.  Hrvatska gorska služba spašavanja,
5.  Obitelj Emanuela Vidovića.
IV.
Ova odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Splita.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Zvonimir Puljić , dipl. ing.

Izviješće
Povodom, Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita u 2006., godini, objavljenog u "Slobodnoj Dalmaciji" 2. siječnja 2007., te na Internet stranicama Grada Splita, prispjelo je ukupno 35 prijedloga od čega 10 za osobnu nagradu, 10 za skupnu i 15 za životno djelo. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Splita (u daljnjem tekstu : Odluka), Komisija može u svakoj od tri kategorije dodijeliti do pet nagrada.
   Komisija je na 4. i 5. sjednici održanima 4. i 19.  travnja 2007., temeljito raspravila pristigle prijedloge.
   Prilikom ocjenjivanja prispjelih prijedloga Komisija je vezana odredbama članka 7. i 8. Od-luke, prema kojima se, sažeto, u kategorijama osobne i skupne nagrade pretežno ocjenjuju postignu-ća u protekloj godini, a u kategoriji nagrade za životno djelo cjelokupni radni i životni opus kandi-data.

Svi pristigli prijedlozi su utemeljeni.
_____________________________________________

U kategoriji nagrada za životno djelo za 2006. godinu na prijedlog Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i suprijedlog Hrvatskog društva filmskih djelatnika nagradu za životno djelo do-bio je Boris Dvornik.

  Rođen je 1939. godine u Splitu. Kazališnu i filmsku karijeru započeo kao pučkoškolac. Nakon srednje glumačke škole u Novom Sadu upisao je Akademiju u Zagrebu, te već na prvoj godini ostao zapažen u filmskim ulogama u kojima je kao student bio angažiran. Njegov umjetnički i stvaralački senzibilitet postao je opće prihvaćena estetska odrednica. Snagom rijetkog i iznimnog talenta obilježio je pola stoljeća hrvatskog glumišta. Svojim umijećem stvaranja neposrednosti zabilježen je kao glumac velike osobnosti i davanja autentičnosti svog lika liku kojeg tumači.

_____________________________________________

Na prijedlog Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i suprijedlog Hrvatskog ar-heološkog društva Zagreb i Instituta za arheologiju Zagreb, nagradu za životno djelo je dobio Dr.sc. Dušan Duje Jelovina.

   Rođen je 1927. godine u Kninu, gdje je završio osnovno i srednje školovanje, a studij arheologije 1954. u Zagrebu. Svoj radni opus započeo je kao kustos u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Tijekom svoje bogate radne karijere bio je suradnik svih relevantnih znanstvenih institucija. Orijentiran je isključivo prema nacionalnoj srednjovjekovnoj arheologiji i teško je nabrojiti sva istraživanja u kojima je sudjelovao ili kojima je rukovodio. Njegov znanstveni rad predstavlja nezaobilazan izvor srednjovjekovne arheološke baštine. U svojoj disertaciji Starohrvatske metropole na području između Zrmanje i Cetine sažeo je golemo znanje i iskustvo, te dao nezaobilazni temelj za daljnja istraživanja mlađim znanstvenicima. Njegovom zaslugom obnovljeno je izlaženje treće serije starohrvatske prosvjete. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih priznanja.

_____________________________________________

 Na prijedlog Splitskog dijabetičkog društva i suprijedlog Hrvatskog liječničkog zbora-podružnica Split, Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije, Poliklinike „Dr. Kalajdžić“, Doma za starije i nemoćne, PŠD „Zenta“, HVK „Gusar“, te grupe kolega i suradnika, nagradu za životno djelo posthumno je dobio Dr. Aleksandar Grabovac.

   Rođen je 1936. godine u Sinju. Medicinski fakultet završio u Zagrebu 1961. godine. Radio je u Domu zdravlja Sinj i Domu zdravlja Split, te kao dijabetolog u Centru za dijabetes. Aktivan je član Splitskog dijabetičarskom društva, a po odlasku u mirovinu potiče osnivanje savjetovališta za dijabetes. U posljednje četiri godine savjetovalište je primalo preko 2000 osoba. Isticao se svojim znanjem i neprijepornom ljudskošću u radu s pacijentima kojom je ohrabrivao svoje pacijente. Rad u Udruzi obavljao je volonterski bez ikakve naknade. Svojim radom u Centru pridonio je njegovoj afirmaciji i ugledu Centra u cijeloj Hrvatskoj. Van medicine isticao se angažmanom u športskim djelatnostima raznih društava i klubova, gdje je uvodio suvremene metode medicinske brige za športaše. Bio je predsjednik i tajnik zbora liječnika.

_____________________________________________

Na prijedlog gosp. Zdravka Reića i grupe građana, te Građevinskog fakulteta Split i uz su-prijedlog akademika Davorina Rudolfa, nagradu za životno djelo dobio je prof.dr.sc. Jakša Miličić.

  Rođen je 1926. u Splitu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se u GP Lavčević. Od 1967-1974., bio je predsjednik Skupštine općine Split. Doktorirao je 1982. godine u Zagrebu, te bio dekan Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu. Kao profesor Građevinskog fakulteta objavio je niz znanstvenih radova i posebno značaj projekt gospodarenje kaštelanskim zaljevom iz čeka je kasnije proizašao i Eko-projekt.

   Kao predsjednik Općine Split u velikoj mjeri je zaslužan za ambiciozan program razvoja Grada, a posebno je bio uspješan u stambeno komunalnoj izgradnji, razvitku industrije građevinskih materijala i uopće otvaranju novih radnih mjesta. Utemeljitelj je Fonda za Zagoru, te je jedan od začetnika ideje gradnje ceste Split-Zagreb. Velikim zauzimanjem postavio je i temelje za razvoj visokoškolskih institucija u Splitu. Unatoč umirovljenju i sada kao i nekoć, aktivno radi na promicanju niza projekata važnih za grad Split i širu zajednicu.

_____________________________________________

Na prijedlog književnika prof. Ive Derada, i suprijedlog prof. dr. sc. Ivana Pavića. nagradu za životno djelo dobio je gosp. Karlo Grenc.

   Godinama je predanom marljivošću prikupljao građu i dokumentaciju povijesne baštine. Njegovi dokumentarni video filmovi i brojne izložbe o Dioklecijanovoj palači bili su učinkovit apel za ozdravljenje tog dijela grada. Stvorio je dragocjenu bazu podataka o palači sa fundusom od preko 30.000 različitih snimaka i sa više stotina sati snimljenog video-materijala. Svojim zapisima i dokumentarističkom minucioznošću svakodnevno je pratio ritam kretanja u i oko palače i ostavio neprocjenjivu podlogu za daljnje praćenje i istraživanje. U svom dugogodišnjem radu sakupio je impresivnu količinu hemerotečne i grfotečne građe. U prosincu 2006. godine dugogodišnji nepori su okrunjeni konstituiranjem Zaklade Karlo Grenc što je imalo odjeka u domaćoj i međunarodnoj kulturnoj javnosti.

_____________________________________________

 U kategoriji osobnih nagrada za 2006. godinu, na prijedlog gosp. Gordana Drašinca iz Splita, i uz suprijedlog Gradskog kazališta „Žar-ptica“ nagradu je dobio Dr. Drago Štambuk.

   Dr. Drago Štambuk, pjesnik, liječnik i diplomat, izdao je više od 20 knjiga poezije, brojne pjesničke antologije, utemeljitelj je Croatiae rediviva 1991. na kojoj sudjeluju svi najvažniji pjesnici Hrvatske. Knjiga Spalatum poslužila je kao predložak za poetski recital na prošlogodišnjem Splitskom ljetu. Izvedba je predstavljala izvrsni umjetnički i pjesnički doživljaj o čemu su izvještavali mediji naglašavajući ljepotu i dubinu njegove riječi, magičnu životnost, a prije svega na magičan način čuvanja i interpretacije čakavštine. To je ujedno bila i prva knjiga koju je jedan autor kompletno napisao i posvetio Splitu u povodu 1700 godina postojanja. Gdje god je obnašao svoju diplomatsku službu, na dostojan način je promicao svoju domovinu, njeno pjesništvo, čakavsku riječ, a posebno naglašava kraj iz kojeg je ponikao i nadasve Split.

_____________________________________________

 U istoj kategoriji na prijedlog Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Plivačkog klu-ba „Cipal“ i gosp. Luke Rađa iz Splita i uz suprijedlog gosp. Dinka Karežića, osobnu nagradu je dobila gđa Vera Popović iz Splita.

   Gđa Popović je volonterka i aktivistica koja svojom radom skrbi o konkretnim invalidnim osobama i zalaže se za podizanje društvene svijesti o invalidima. Mada je i sama 80%-tni invalid, volonterski na terenu obilazi nepokretne i teško pokretne osobe, te im dostavlja prikupljena sredstva, pomagala i sl. Brojnim invalidnim osobama predstavlja važan oslonac u rješavanju svakodnevnih potreba. Svojim senzibilitetom za potrebe onih kojima je pažnja i topla riječ najpotrebnija, utjelovljuje sve ono što oblast skrbi o drugima treba sadržavati.

_____________________________________________

 Na prijedlog Glazbene mladeži Split i uz suprijedlog Gradskog zbora „Brodosplit“ Osobnu nagradu za 2006. godinu dobio je Dr.sc. Milijenko Grgić.

   Istaknuti je znanstvenik i kulturni djelatnik koji se istakao radom na istraživanju, vrednovanju i promicanju glazbene baštine našeg grada. Svojim muzikološkim radom razriješio je brojne nepoznanice iz glazbene prošlosti Splita, čime je iz temelja promijenio gledanje na doprinos Splita u nacionalnoj glazbenoj prošlosti. Zalaganjem dr. Grgića oživljenja su davno zaboravljena djela s kraja 18. stoljeća. Jedan je od pokretača pokreta Cro partia. Revalorizirao je glazbenu baštinu Jurja Bajamontija na nivo nacionalne baštine. Općenito, reorganizirao je koncertni život u gradu Splitu, a utemeljitelj je i Hrvatskog festivala mandolinista u Imotskome. U povodu 30 obljetnice zbora Brodosplit izradio monografiju izuzetne kulturne vrijednosti.
   Posebno značajno djelo dr. Grgića je ljetopis festivala dalmatinskih klapa – Omiš 1967-2006. Knjiga je poticajna stoga što ostavlja prostor za daljnju etnomuzikološku elaboraciju. 

_____________________________________________

   U kategoriji skupnih nagrada za 2006. godinu na prijedlog Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Split i uz suprijedlog Ogranka Matice Hrvatske Split, skupnu nagradu je dobila i Nakladna kuća „Verbum“ iz Splita.

   Nakladna kuća VERBUM objavljuje djela na kojima počiva autentična europska kultura i trenutno najveća nakladna kuća u Splitu i vodeći nakladnih vjerske literature. Njihov izdavački program je religija, filozofija i publicistika. Njihov utjecaj na svekoliku nacionalnu kulturnu scenu ne ogleda se samo u nakladničkoj djelatnosti nego i na međunarodnu manifestaciju Dani kršćanske kulture koju je utemeljila i vodi ova nakladnička kuća. Na toj korizmenoj i duhovnoj priredbi u prošloj godini, u trajanju od 11 dana predstavili su najznačajnije autore, te ponudili predstavljanje 22 knjige, 2 izložbe, 3 filmske projekcije i 1 kazališnu predstavu, 1 opernu izvedbu, 1 okrugli stol.

_____________________________________________

 Na prijedlog Mr.sc. Ljubomira Urlića i uz suprijedlog prof.dr.sc. Nikole Buble skupnu nagradu je dobilo Gradsko mandolinsko društvo „Sanctus domnio“

   Sanctus domnio je stasao među vodeće ako ne i kao vodeći mandolinski ansambl u ovom dijelu Europe. Osnovne vrijednosti su u radu sa preko 100 mladih članova tim prije što se ovaj instrument u Hrvatskoj ne podučava na školskoj razini. Vraćanjem mandoline u njezin prostorni kontekst, njenim uvrštenjem kao glavnog instrumenta u programima glazbenih škola, potaknulo je suvremene skladatelje da se pozabave ovim instrumentom. Redovito nastupaju na festivalu u Imotskom. Brojni su njihovi uspjesi na domaćoj i međunarodnoj sceni. U protekloj godini zapaženi su nastupi na festivalima mandolinskih sastava u Njemačkoj i Italiji. O uspješnosti rada ansambla najbolje svjedoči i poseban poziv za cjelovečernji koncert u Veneciji. Tijekom godina ansambl je održao 20 koncerata u Hrvatskoj i 6 u inozemstvu.

_____________________________________________

   Na prijedlog Udruge hrvatskih branitelja liječenih od ptsp-a Grada Splita i uz suprijedlog Udru-ge veterana domovinskog rata Split, Malonogometnog kluba „UHBDDR“ Split, Vijeća gradskih kotareva Brda, Ravne njive i Neslanovac, Ivana Protrke, člana Županijskog poglavarstva, Splitsko-dalmatinske županije, te članova Gradskog vijeća Grada Splita, gđe Ljubice Vrdoljak, Joze Balića, Boška Knezovića i Hrvoja Marušića, skupnu nagradu je dobila Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata – Ogranak Split.

   Ogranak Split ustrojen je 11.12.1998. U 2006. godini požrtvovnim radom realizirano je niz uspješnih projekata na dobrobit hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U travnju 2006. organizira se iznimno posjećena tribina „Fond hrvatskih branitelja“. Također u istoj godini uspješno organiziraju i obljetnicu 114. brigade HV-a, te više sportskih turnira, a pogotovo onih uoči Sv. Duje. U lipnju 2006., Udruga provodi program duhovne obnove. U Domu za duhovne susrete ? Betanija te upućuje 227 branitelja i članova njihove obitelji. Tijekom cijele 2006. godine aktivno sudjeluje u obilježavanju značajnih događaja iz Domovinskog rata i hrvatske povijesti.

_____________________________________________

   Na prijedlog Zajednice tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i uz suprijedlog Stanice planinarskih vodiča Split, skupnu nagradu dobila je Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split.

   Stanica Split je osnovana prije 50 godina i proteklom vremenu afirmirala se kao nezaobila-zan i izuzetno važan čimbenik spašavanja i sigurnosti. Važnost ove Stanice izražavaju jasni podaci o spašenim ljudskim životima i u neprijeporna ljudskoj moći da se ublaže posljedice nesreće. Upravo odgovornost prema unesrećenim ljudima bitna je karakteristika rada ove Stanice. To je gradska služba visokog međunarodnog ugleda u čijim redovima djeluju vrhunski alpinisti, speleo-lozi i planinari, koji spadaju u sam vrh svjetske spasilačke elite. Isto kao i u mirnodopskim uvjetima, tako i teškim ratnim događajima Domovinskog rata Stanica je dala nedvojbeni doprinos u akcijama izvlačenja i spašavanja naših branitelja. Stanica je svojim radom unaprijedila i dalje unaprjeđuje sigurnost na području grada i šire, a taj rad je temelj razvoju brojnih gospodarskih, športskih i drugih aktivnosti građana.

_____________________________________________

   Na prijedlog gradskog vijećnika gosp Andre Krstulovića Opare i uz suprijedlog prof. Igora Zidića, ravnatelja Moderne galerije Zagreb, skupnu nagradu je dobila obitelj Emanuela Vidovi-ća.

   Kulturni, a napose likovni događaji 2006. godine u Splitu nedvojbeno će biti obilježeni otva-ranje galerije Vidović. Pred više od 20 godina obitelj Vidović je prepustila gradu Splitu neprocje-njivu ostavštinu Emanuela Vidovića uz obvezu grada da će se velikom umjetniku otvoriti muzej.
   Neobičnom strpljivošću i ustrajnošću, članovi obitelji su dostojanstveno i odlučno u suradnji s nekoliko vrhunskih stručnjaka ustrajali na otvorenju galerije i u trenutcima kada su izgledi za taj događaj bivali sasvim neodređeni. Njihova gesta darivanja je fenomen koji je u sadašnjem svijetu sasvim rijedak, te spoznajući veličinu i vrijednost Vidovićevog opusa jasna nam je i veličina geste Vidovićevih nasljednika. Kroz sve vrijeme čekanja da se konačno otvori galerija, ustrajnošću i strpljivošću, te domoljubnom odgovornošću članova obitelji Vidović prema djelu velikog umjet-nika, trebalo je odoljeli i otrpjeti brojnim ponudama i iskušenjima. Svojim postupkom, Vidovići su na neprijeporan način iskazali privrženost i ljubav prema svom gradu.

_____________________________________________

Konačno, Komisija je ocijenila da su svi pristigli prijedlozi za nagrade u 2007. godini, bili vrlo sadržajni i vrijedni, te da ukazuju na raznolik, bogat i osebujan interes građana grada Splita, koji jamči da će vrijedni, nadareni i uspješni pojedinci i skupine i nadalje biti prepoznati i priznati.
_____________________________________________

Javna priznanja 2006.

Javna priznanja 2006.

Komisija za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/05-01/33
URBROJ: 2181/01-12/01-06-26
Split, 12. travnja 2006. godine

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2005. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 02. siječnja 2006. godine, na svojoj 3. sjednici održanoj 12. travnja 2005. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05 i 8/06), nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja donijela je

Odluku
o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2005. godinu
I.
Nagradu Grada Splita za životno djelo u 2005. godini, dobivaju:
Prof. emeritus Ivo Grabovac,
Perislav Petrić, prof.,
Gospodin Oliver Dragojević,
Prof.dr.sc. Jerko Marasović
Dr. Anatolij Kudrijavcev.
II.
Osobne Nagrade Grada Splita u 2005. godini, dobivaju:
Gospođa Danica Zaić,
Prof. dr. sc. Ante Graovac,
III.
Skupne Nagrade Grada Splita u 2005. godini, dobivaju:
Udruga osoba s invaliditetom.
Fotoklub Split,
Hrvatsko narodno kazalište u Splitu,
IV.
Ova odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.

Obrazloženje
   Povodom, Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita u 2005., godini, objavljenog u "Slobodnoj Dalmaciji" 2. siječnja 2005., te na Internet stranicama Grada Splita, prispjelo je ukupno 32 prijedloga od čega 6 za osobnu nagradu, 8 za skupnu i 18 za životno djelo. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Splita (u daljnjem tekstu : Odluka), Komisija može u svakoj od tri kategorije dodijeliti do pet nagrada.

   Komisija je na 2. sjednici od 22. ožujka 2006. i na 3. sjednici od 6. i 12. travnja 2006. godine, temeljito raspravila pristigle prijedloge, te od pojedinih predlagatelja zatražila dopune kako bi se dobila cjelovitija predodžba o predloženim kandidatima, odnosno kako bi se ispravili određeni propusti. Nakon prispjelih dopuna, Komisija je utvrdila da svi podneseni prijedlozi ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom kao i uvjete objavljene u Natječaju.

   Prilikom ocjenjivanja prispjelih prijedloga Komisija je vezana odredbama članka 7. i 8. Od-luke, prema kojima se, sažeto, u kategorijama osobne i skupne nagrade pretežno ocjenjuju postignuća u protekloj godini, a u kategoriji nagrade za životno djelo cjelokupni radni i životni opus kandidata.

Svi pristigli prijedlozi su utemeljeni.
_____________________________________________

 U kategoriji nagrada za životno djelo za 2005. godinu na prijedlog Pravnog fakulteta u Splitu i suprijedlog Udruge pravnika u gospodarstvu Split nagradu za životno djelo je dobio prof. emeritus Ivo Grabovac.

   Prof. emer. Ivo Grabovac rođen je u Splitu gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, a Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je 1965. godine magistrirao i po tom 1967. doktorirao. Na Pravnom fakultetu u Splitu radi od njegovog osnivanja. Redovni je profesor iz predmeta Pomorsko i opće prometno pravo i pravo osiguranja. Osnivač je i/ili jedan od utemeljitelja poslijediplomskih studija sa tog područja. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj stručni i znanstveni rad u kojem je objavio više od 700 radova te 28 knjiga. Znanstvenici i pomorsko-pravni stručnjaci uvijek su isticali izvanredne vrijednosti za teoriju i praksu u knjigama prof. Grabovca. Takav ugled uvrstio ga je u red najznačajnijih stručnjaka na ovom području i članom brojnih domaćih i međunarodnih stručnih tijela.

_____________________________________________

 Na prijedlog Društva prijatelja kulturne baštine i suprijedlog Splitsko-makarske nadbiskupi-je i Nadbiskupskog ordinarijata Split nagradu za životno djelo je dobio gosn. Perislav Petrić, prof.

   Perislav Petrić rođen je u Splitu gdje je završio pučku školu, Biskupsku klasičnu gimnaziju, a nakon rata postavljen za nastavnika matematike i fizike te u Obrtnoj školi, nastavio školovanje na Višoj pedagoškoj školi. Imenovan je mentorom studentima Pedagoške akademije, a zbog svog istaknutog rada 1969. godine imenovan je pedagoškom savjetnikom. Od 1964. do umirovljenja 1977. godine bio je tajnik Pedagoške akademije. Tijekom svoje radne karijere u prosvjeti objavio je više radova iz pedagogije iz svoje struke. Kao umirovljenik posvetio se istraživanju splitske baštine, posebno toponima, topografije i bratovština Splita. Iz tog područja objavio je više radova i održao brojna predavanja. Intenzivno je istraživao po splitskim arhivima upoznavajući i dokumentirajući brojne vrijedne povijesne podatke. Aktivni je sudionik  znanstvenim skupovima o Splitu i njegovoj prošlosti, sakralnim objektima i sl. U cijelom svom radu iskazivao je svoju iskrenu ljubav prema svom gradu, Palači, Marjanu i splitskom polju.

_____________________________________________

Na prijedlog Zlatka Galla i suprijedlog Feđe Klarića nagradu za životno djelo je dobio Oliver Dragojević.

   Oliver Dragojević rođen je na Korčuli u Veloj Luci. Svoju glazbenu karijeru uglavnom je vezao uz Split. Prihvaćajući već od početka najsuvremenije glazbene trendove onog vremena u svijetu, okupljao je još od Podruma, preko različitih nastupa i plesnjaka koji su obilježili jedno glazbeno vrijeme ovog grada, glazbenu publiku koja mu je vjerna ostala i do danas. Nedvojbeno Oliver, uz neprijepornu veličinu glazbenog opusa Zdenka Runjića, je jedan od nositelja osebujnog glazbenog izraza kojeg nazivamo „dalmatinska šansona“. Nadahnut Mediteranom, Dalmacijom i Splitom, njegov način interpretacije trajno ga svrstava u prostore dalmatinske i južnjačke osjećajnosti, pridodavši joj specifičnost i osebujnost vlastite melodike. Tom interpretacijom zadržao je svježinu glazbenog izraza i time sačuvao poštovanje svoje starije i stekao poštovanje svoje nove publike.

_______________________________________

Na prijedlog Andre Krstulovića Opare i suprijedlog mr.sc. Radoslava Bužančića nagradu za životno djelo dobio je prof.dr.sc. Jerko Marasović.

   Prof. dr.sc. Jerko Marasović je rođen u Splitu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i 1978. godine na Arhitektonskom fakultetu doktorirao. Obilježje njegove radne karijere je u izučavanju i zaštiti graditeljskog nasljeđa i to ne samo u Splitu, nego i brojnih lokalitetima duž Jadranske obale. Pokretač je i autor više projekata obnove srednjovjekovnih sklopova u splitskoj povijesnoj jezgri, a osobiti doprinos dao je na području istraživanja i definiranja izvornog stanja Palače. Pored širokog znanstvenog interesa za povijesnu građu mnogih lokaliteta, ipak temelj njegovog interesa je Dioklecijanova palača, te spada među one koji su svojim radom dali ogroman doprinos njenom upoznavanju i očuvanju za buduće generacije.
   Kao profesor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu podigao je brojne mlade istraživače i bio im mentor u njihovom znanstvenom radu. Autor je velikog broja stručnih radova za koja je dobivao značajna priznanja, te je bio i član uvaženih znanstvenih organizacija.

_____________________________________________

 Na prijedlog književnika Jakše Fiamenga, Tomislava Veršića i Bruna Kuzmanića i su-prijedlog prof. dr. sc. Joška Božanića i Jerka Rošina, dipl.ing. arh. nagradu je dobio dr. Anatolij Kudrijavcev.

   Dr. Anatolij Kudrijavcev rođen je u Splitu u Velom Varošu gdje provodi svoje djetinjstvo, završava osnovnu školu i gimnaziju, a potom studij Kroatistike u Zagrebu. Po završenom fakultetu radi kao nastavnik i srednjoškolski profesor, a zatim kao sveučilišni profesor. Postiže magisterij i doktorat s područja komparativne književnosti.
   Trajno je prisutan u kulturnom životu Splita i Hrvatske. Njegove kazališne kritike spadaju u red najvećih prosudbenih i analitičkih pristupa kazališnom činu. Kudrijavcev je i kroničar grada koji u svojim kronikama iskazuje beskrajnu toplinu i ljubav prema svom gradu. Temeljito ulazi pod njegovu kožu u tijesne kale, konobe i šufite, na rivu, pjacu, kupališta. Pišući o Splitu sačuvao je dragocjeni dio vremena i prostora koje je nepovratno prošlo ili zanemareno i ostalo je zabilježeno jedino u njegovim djelima.
   I kao kritičar i kao književnik i kroničar, dobitnik je brojnih značajnih priznanja za svoje radove.
_____________________________________________

 U kategoriji osobnih nagrada za 2005. godinu, na prijedlog Gradskog zbora Brodosplit i uz suprijedlog  prof. Vlade Sunka i prof. dr.sc. Miljenka Grgića nagradu je dobila gđa. Danica Zaić.

   Danica Zaić istaknuti je glazbeni stručnjak, pedagog i zborovođa. Afirmira se kreativnim pristupom u radu s dječjim zborovima pri čemu se rezultat njenog glazbeno-pedagoškog rada ogleda u izvrsnim školskim zborovima. Cjelokupna njezina radna karijera obilježena je brojnim nastupima i nagradama, odnosno priznanjima a napose brojnim humanitarnim koncertima.
   U 2005. godini OŠ "Slatine" kojoj je gđa Zaić ravnateljica uspješno sudjeluje u različitim školskim aktivnostima, pri čemu se ističe  uređenje škole, podizanju ekološke i civilizacijske svijesti kod djece i njihovih roditelja, izdavačka djelatnost, sudjelovanje u različitim školskim natjecanjima Ističu se priznanja kao što je  Međunarodna ECO škola i Zelena zastava, a od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te HRT-a Škola dobiva Cvjetnu zastavu.
_____________________________________________

 U istoj kategoriji prijedlog akademika prof.dr.sc. Leo Klasnic i uz suprijedlog prof.dr.sc. Tarzan Legović nagradu je dobio prof. dr. sc. Ante Graovac.

   Prof.dr.sc. Ante Graovac rođen je u Splitu gdje je nakon završene klasične gimnazije završio Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U svojoj znanstvenoj karijeri vezan je uz Institut Ruđer Bošković i znanstveni i pedagoški rad na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. U Splitu je prof. Graovac razvio bogatu istraživaču aktivnost u primjeni matematičkih metoda na području kemije i izdao velik broj znanstvenih radova, te pridonio da se Sveučilište u Splitu raspoznaje kao jedno od svjetskih središta matematičke kemije.
   U 2005. godini  prof. Graovac je objavio 5 značajnih znanstvenih radova u uglednim znanstvenim časopisima. Neki od njegovih radova predstavljaju važan doprinos u boljem razumijevanju novih čisto ugljikovih materijala.
   Od brojnih drugih doprinosa gradu Splitu valja istaknuti da je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu organizirao vrlo zapaženi Međunarodni skup "Skup MATH/CHEM/COM 2005." Općenito, u 2005. godini prof. Graovac imao je zapažene istupe u brojnim međunarodnim visoko rangiranim stručnim časopisima, predavanjima i sl.
_____________________________________________

 U kategoriji skupnih nagrada za 2005. godinu na prijedlog gosn. Luke Rađa i suprijedlog Udruge za šport i rekreaciju invalida grada Splita, skupnu nagradu je dobila i Udruga osoba s invaliditetom.

Udruga je osnovana 1983. godine u svrhu unapređenja socijalnog položaja i skrbi osoba s invaliditetom, te poboljšanja kvalitete njihovog življenja. Udruga skrbi o 470 članova, ali bez obzira na članstvo misija Udruge je usmjerena na poboljšanje kvaliteta života svih osoba s invaliditetom. U protekloj godini Udruga se angažirala u nizu akcija kojima bi se trebao olakšati život invalidnim osobama za koje su brojni javni objekti gotovo nedostupni. U tom smislu angažirana je na dovršenju prve plaže sa izgradnjom uređaja neophodnih za korištenje plaže. Udruga se angažirala u organizaciji službe prijevoza teško pokretnih osoba. Pored ovih aktivnosti Udruga je aktivno sudjelovala i sa nizom drugih dobrovoljnih organizacija i drugih institucija u cilju socijalizacije invalidnih osoba, poticanje njihovih športskih aktivnosti. Nabavi i prikupljanju ortopedskih i drugih pomagala, brizi o osiguravanju parkirališta, te ukupno afirmaciji i donošenju "Splitske strategije" jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom. Udruga se općenito, brine i o svim ostalim pravima utvrđenih posebnim propisima, a koja se odnose na invalidne osobe.
_____________________________________________

 Na prijedlog gosn. Ante Verzottia i suprijedlog gosn.Branka Ostojića skupnu nagradu je dobio Fotoklub Split.

Fotoklub Split godinama je vodeća organizacija te vrste u Hrvatskoj i po svim pedagoškim i izlagačkim aktivnostima. Fotoklub je podigao neke od najboljih hrvatskih fotografa. U posljednjih 10-tak godina izdavačka djelatnost Fotokluba postala je u hrvatskim okvirima nezaobilazna vrijednost. Njegova galerija je najposjećeniji izložbeni prostor u gradu.U prošloj godini Fotoklub Split je izdao po prvi put u svojoj povijesti Fotomonografiju koja je bila svojevrsni izdavački i likovni događaj godine. O veličini tog događaja najbolje svjedoči da je knjigu promovirao ministar kulture gospodin mr.sc. Božo Biskupić, a promociji je nazočio i sam premijer dr. Ivo Sanader. Knjiga je svojim sadržajem i brojem fotografija svojevrsna povijest splitske fotografije, ali i svjedočanstvo vremena koje su zabilježili i na trenutak zaustavili neki od najvećih fotografa hrvatske fotografije.
_____________________________________________

Na prijedlog Gradskog kazališta mladih u Splitu i uz suprijedlog glazbene škole Josip Hatze skupnu nagradu je dobilo Hrvatsko narodno kazalište u Splitu.

Protekla 2005. godina bila je izuzetno uspješna za HNK Split. Njihove izvedbe nominirane su čak u 14. kategorija za godišnje nagrade Hrvatskog društva dramskih umjetnika  što je jedinstveni slučaj u kazališnoj praksi. Ipak ističe se 3 vrlo bitna umjetnička dosega i to ravnomjerno raspoređeno u kazališnoj djelatnosti. To su potvrdile nagrade za najbolju opernu predstavu Luisa Miller, za najbolju dramsku predstavu "Noć Iguane" , te baletna izvedba "Don Quixote" koja je nominirana među tri najbolje predstave u Hrvatskoj.
Na inicijativu HNK Split, a uz potporu zalaganja Sveučilišta u Splitu u okviru Umjetniče akademije otvoren je Studij glume u Splitu.
Sve navedeno potvrđuje da je HNK Splitu bitno mjesto kulturne propulzivnosti ovog grada i značajno doprinosi njegovoj kulturnoj razini.
_____________________________________________

Komisija je ocijenila da su svi pristigli prijedlozi za nagrade u 2005. godini, bili vrlo sadržajni i vrijedni, te da ukazuju na raznolik, bogat i osebujan interes građana grada Splita, koji jamči da će vrijedni, nadareni i uspješni pojedinci i skupine i nadalje biti prepoznati i priznati.

Sukladno članku 25. Odluke odlučeno je kao u pravorijeku.
_____________________________________________

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Zvonimir Puljić, dipl. ing.

Javna priznanja 2005.

Javna priznanja 2005.

Odluka o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2005. godinu

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2005. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 02. siječnja 2006. godine, na svojoj 3. sjednici održanoj 12. travnja 2005. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05 i 8/06)

Obrazloženje
Povodom, Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita u 2005., godini, objavljenog u "Slobodnoj Dalmaciji" 2. siječnja 2005., te na Internet stranicama Grada Splita, prispjelo je ukupno 32 prijedloga od čega 6 za osobnu nagradu, 8 za skupnu i 18 za životno djelo. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Splita (u daljnjem tekstu : Odluka), Komisija može u svakoj od tri kategorije dodijeliti do pet nagrada.
Komisija je na 2. sjednici od 22. ožujka 2006. i na 3. sjednici od 6. i 12. travnja 2006. godine, temeljito raspravila pristigle prijedloge, te od pojedinih predlagatelja zatražila dopune kako bi se dobila cjelovitija predodžba o predloženim kandidatima, odnosno kako bi se ispravili određeni propusti. Nakon prispjelih dopuna, Komisija je utvrdila da svi podneseni prijedlozi ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom kao i uvjete objavljene u Natječaju.
Prilikom ocjenjivanja prispjelih prijedloga Komisija je vezana odredbama članka 7. i 8. Odluke, prema kojima se, sažeto, u kategorijama osobne i skupne nagrade pretežno ocjenjuju postignuća u protekloj godini, a u kategoriji nagrade za životno djelo cjelokupni radni i životni opus kandidata.

 

U kategoriji nagrada za životno djelo za 2005. godinu:

 • Prof. emer .Ivo Grabovac - na prijedlog Pravnog fakulteta u Splitu i suprijedlog Udruge pravnika u gospodarstvu Split dobio je nagradu za životno djelo
  Prof. emer. Ivo Grabovac rođen je u Splitu gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, a Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je 1965. godine magistrirao i po tom 1967. doktorirao. Na Pravnom fakultetu u Splitu radi od njegovog osnivanja. Redovni je profesor iz predmeta Pomorsko i opće prometno pravo i pravo osiguranja. Osnivač je i/ili jedan od utemeljitelja poslijediplomskih studija sa tog područja. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj stručni i znanstveni rad u kojem je objavio više od 700 radova te 28 knjiga. Znanstvenici i pomorsko-pravni stručnjaci uvijek su isticali izvanredne vrijednosti za teoriju i praksu u knjigama prof. Grabovca. Takav ugled uvrstio ga je u red najznačajnijih stručnjaka na ovom području i članom brojnih domaćih i međunarodnih stručnih tijela.

 • Prof. gosn. Perislav Petrić - na prijedlog Društva prijatelja kulturne baštine i suprijedlog Splitsko-makarske nadbiskupi-je i Nadbiskupskog ordinarijata Split dobio je nagradu za životno djelo
  Perislav Petrić rođen je u Splitu gdje je završio pučku školu, Biskupsku klasičnu gimnaziju, a nakon rata postavljen za nastavnika matematike i fizike te u Obrtnoj školi, nastavio školovanje na Višoj pedagoškoj školi. Imenovan je mentorom studentima Pedagoške akademije, a zbog svog istaknutog rada 1969. godine imenovan je pedagoškom savjetnikom. Od 1964. do umirovljenja 1977. godine bio je tajnik Pedagoške akademije. Tijekom svoje radne karijere u prosvjeti objavio je više radova iz pedagogije iz svoje struke. Kao umirovljenik posvetio se istraživanju splitske baštine, posebno toponima, topografije i bratovština Splita. Iz tog područja objavio je više radova i održao brojna predavanja. Intenzivno je istraživao po splitskim arhivima upoznavajući i dokumentirajući brojne vrijedne povijesne podatke. Aktivni je sudionik znanstvenim skupovima o Splitu i njegovoj prošlosti, sakralnim objektima i sl. U cijelom svom radu iskazivao je svoju iskrenu ljubav prema svom gradu, Palači, Marjanu i splitskom polju.

 • Oliver Dragojević - na prijedlog Zlatka Galla i suprijedlog Feđe Klarića dobio je nagradu za životno djelo
  Oliver Dragojević rođen je na Korčuli u Veloj Luci. Svoju glazbenu karijeru uglavnom je vezao uz Split. Prihvaćajući već od početka najsuvremenije glazbene trendove onog vremena u svijetu, okupljao je još od Podruma, preko različitih nastupa i plesnjaka koji su obilježili jedno glazbeno vrijeme ovog grada, glazbenu publiku koja mu je vjerna ostala i do danas. Nedvojbeno Oliver, uz neprijepornu veličinu glazbenog opusa Zdenka Runjića, je jedan od nositelja osebujnog glazbenog izraza kojeg nazivamo „dalmatinska šansona“. Nadahnut Mediteranom, Dalmacijom i Splitom, njegov način interpretacije trajno ga svrstava u prostore dalmatinske i južnjačke osjećajnosti, pridodavši joj specifičnost i osebujnost vlastite melodike. Tom interpretacijom zadržao je svježinu glazbenog izraza i time sačuvao poštovanje svoje starije i stekao poštovanje svoje nove publike.

 • Prof.dr.sc. Jerko Marasović - na prijedlog Andre Krstulovića Opare i suprijedlog mr.sc. Radoslava Bužančića dobio je nagradu za životno djelo 
  Prof. dr.sc. Jerko Marasović je rođen u Splitu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i 1978. godine na Arhitektonskom fakultetu doktorirao. Obilježje njegove radne karijere je u izučavanju i zaštiti graditeljskog nasljeđa i to ne samo u Splitu, nego i brojnih lokalitetima duž Jadranske obale. Pokretač je i autor više projekata obnove srednjovjekovnih sklopova u splitskoj povijesnoj jezgri, a osobiti doprinos dao je na području istraživanja i definiranja izvornog stanja Palače. Pored širokog znanstvenog interesa za povijesnu građu mnogih lokaliteta, ipak temelj njegovog interesa je Dioklecijanova palača, te spada među one koji su svojim radom dali ogroman doprinos njenom upoznavanju i očuvanju za buduće generacije.
  Kao profesor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu podigao je brojne mlade istraživače i bio im mentor u njihovom znanstvenom radu. Autor je velikog broja stručnih radova za koja je dobivao značajna priznanja, te je bio i član uvaženih znanstvenih organizacija.

 • Dr. Anatolij Kudrijavcev - Na prijedlog književnika Jakše Fiamenga, Tomislava Veršića i Bruna Kuzmanića i su-prijedlog prof. dr. sc. Joška Božanića i Jerka Rošina, dipl.ing. arh. dobio je nagradu
  Dr. Anatolij Kudrijavcev rođen je u Splitu u Velom Varošu gdje provodi svoje djetinjstvo, završava osnovnu školu i gimnaziju, a potom studij Kroatistike u Zagrebu. Po završenom fakultetu radi kao nastavnik i srednjoškolski profesor, a zatim kao sveučilišni profesor. Postiže magisterij i doktorat s područja komparativne književnosti.
  Trajno je prisutan u kulturnom životu Splita i Hrvatske. Njegove kazališne kritike spadaju u red najvećih prosudbenih i analitičkih pristupa kazališnom činu. Kudrijavcev je i kroničar grada koji u svojim kronikama iskazuje beskrajnu toplinu i ljubav prema svom gradu. Temeljito ulazi pod njegovu kožu u tijesne kale, konobe i šufite, na rivu, pjacu, kupališta. Pišući o Splitu sačuvao je dragocjeni dio vremena i prostora koje je nepovratno prošlo ili zanemareno i ostalo je zabilježeno jedino u njegovim djelima.
  I kao kritičar i kao književnik i kroničar, dobitnik je brojnih značajnih priznanja za svoje radove.


U kategoriji osobnih nagrada za 2005. godinu:

 • Gđa. Danica Zaić - na prijedlog Gradskog zbora Brodosplit i uz suprijedlog prof. Vlade Sunka i prof. dr.sc. Miljenka Grgića dobila je nagradu
  Danica Zaić istaknuti je glazbeni stručnjak, pedagog i zborovođa. Afirmira se kreativnim pristupom u radu s dječjim zborovima pri čemu se rezultat njenog glazbeno-pedagoškog rada ogleda u izvrsnim školskim zborovima. Cjelokupna njezina radna karijera obilježena je brojnim nastupima i nagradama, odnosno priznanjima a napose brojnim humanitarnim koncertima.
  U 2005. godini OŠ "Slatine" kojoj je gđa Zaić ravnateljica uspješno sudjeluje u različitim školskim aktivnostima, pri čemu se ističe uređenje škole, podizanju ekološke i civilizacijske svijesti kod djece i njihovih roditelja, izdavačka djelatnost, sudjelovanje u različitim školskim natjecanjima Ističu se priznanja kao što je Međunarodna ECO škola i Zelena zastava, a od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te HRT-a Škola dobiva Cvjetnu zastavu.

 • Prof. dr. sc. Ante Graovac - na prijedlog akademika prof.dr.sc. Leo Klasnic i uz suprijedlog prof.dr.sc. Tarzan Legović dobio je nagradu
  Prof.dr.sc. Ante Graovac rođen je u Splitu gdje je nakon završene klasične gimnazije završio Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U svojoj znanstvenoj karijeri vezan je uz Institut Ruđer Bošković i znanstveni i pedagoški rad na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. U Splitu je prof. Graovac razvio bogatu istraživaču aktivnost u primjeni matematičkih metoda na području kemije i izdao velik broj znanstvenih radova, te pridonio da se Sveučilište u Splitu raspoznaje kao jedno od svjetskih središta matematičke kemije.
  U 2005. godini prof. Graovac je objavio 5 značajnih znanstvenih radova u uglednim znanstvenim časopisima. Neki od njegovih radova predstavljaju važan doprinos u boljem razumijevanju novih čisto ugljikovih materijala.
  Od brojnih drugih doprinosa gradu Splitu valja istaknuti da je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu organizirao vrlo zapaženi Međunarodni skup "Skup MATH/CHEM/COM 2005." Općenito, u 2005. godini prof. Graovac imao je zapažene istupe u brojnim međunarodnim visoko rangiranim stručnim časopisima, predavanjima i sl.

U kategoriji skupnih nagrada za 2005. godinu:

 • Udruga osoba s invaliditetom - na prijedlog gosn. Luke Rađa i suprijedlog Udruge za šport i rekreaciju invalida grada Splita, dobila je skupnu nagradu
  Udruga je osnovana 1983. godine u svrhu unapređenja socijalnog položaja i skrbi osoba s invaliditetom, te poboljšanja kvalitete njihovog življenja. Udruga skrbi o 470 članova, ali bez obzira na članstvo misija Udruge je usmjerena na poboljšanje kvaliteta života svih osoba s invaliditetom. U protekloj godini Udruga se angažirala u nizu akcija kojima bi se trebao olakšati život invalidnim osobama za koje su brojni javni objekti gotovo nedostupni. U tom smislu angažirana je na dovršenju prve plaže sa izgradnjom uređaja neophodnih za korištenje plaže. Udruga se angažirala u organizaciji službe prijevoza teško pokretnih osoba. Pored ovih aktivnosti Udruga je aktivno sudjelovala i sa nizom drugih dobrovoljnih organizacija i drugih institucija u cilju socijalizacije invalidnih osoba, poticanje njihovih športskih aktivnosti. Nabavi i prikupljanju ortopedskih i drugih pomagala, brizi o osiguravanju parkirališta, te ukupno afirmaciji i donošenju "Splitske strategije" jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom. Udruga se općenito, brine i o svim ostalim pravima utvrđenih posebnim propisima, a koja se odnose na invalidne osobe.

 • Fotoklub Split - na prijedlog gosn. Ante Verzottia i suprijedlog gosn. Branka Ostojića dobi je skupnu nagradu
  Fotoklub Split godinama je vodeća organizacija te vrste u Hrvatskoj i po svim pedagoškim i izlagačkim aktivnostima. Fotoklub je podigao neke od najboljih hrvatskih fotografa. U posljednjih 10-tak godina izdavačka djelatnost Fotokluba postala je u hrvatskim okvirima nezaobilazna vrijednost. Njegova galerija je najposjećeniji izložbeni prostor u gradu.U prošloj godini Fotoklub Split je izdao po prvi put u svojoj povijesti Fotomonografiju koja je bila svojevrsni izdavački i likovni događaj godine. O veličini tog događaja najbolje svjedoči da je knjigu promovirao ministar kulture gospodin mr.sc. Božo Biskupić, a promociji je nazočio i sam premijer dr. Ivo Sanader. Knjiga je svojim sadržajem i brojem fotografija svojevrsna povijest splitske fotografije, ali i svjedočanstvo vremena koje su zabilježili i na trenutak zaustavili neki od najvećih fotografa hrvatske fotografije.

 • Hrvatsko narodno kazalište u Splitu - na prijedlog Gradskog kazališta mladih u Splitu i uz suprijedlog glazbene škole Josip Hatze dobilo je skupnu nagradu
  Protekla 2005. godina bila je izuzetno uspješna za HNK Split. Njihove izvedbe nominirane su čak u 14. kategorija za godišnje nagrade Hrvatskog društva dramskih umjetnika što je jedinstveni slučaj u kazališnoj praksi. Ipak ističe se 3 vrlo bitna umjetnička dosega i to ravnomjerno raspoređeno u kazališnoj djelatnosti. To su potvrdile nagrade za najbolju opernu predstavu Luisa Miller, za najbolju dramsku predstavu "Noć Iguane" , te baletna izvedba "Don Quixote" koja je nominirana među tri najbolje predstave u Hrvatskoj.
  Na inicijativu HNK Split, a uz potporu zalaganja Sveučilišta u Splitu u okviru Umjetniče akademije otvoren je Studij glume u Splitu.
  Sve navedeno potvrđuje da je HNK Splitu bitno mjesto kulturne propulzivnosti ovog grada i značajno doprinosi njegovoj kulturnoj razini.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Zvonimir Puljić, dipl. ing.