2016

Javna priznanja 2016.

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2015. godinu

Na prijedlog Komisija za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na 32. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donijelo je Odluku o dodjeli dvije nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2015. godini nagrađeni su:

Prim. mr. sc. ANTE TUKIĆ, dr. med. – za dugogodišnji znanstveno stručni  rad na unapređenju liječenja kardiovaskularnih bolesti, izniman doprinos unapređenju liječničke struke, te uspješni  društveni angažman u više područja od interesa za Grad Split

Rođen je 1932. godine u Splitu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  završava studij medicine1959. godine, specijalistički studij iz interne medicine 1969. godine, a prvi postdiplomski studij 1974. godine. Magistrirao je 1980., a 1981. godine je stekao  zvanje primarijus.
Dr. Tukić je osnivač ambulante „Maksimir“ u Domu zdravlja u Splitu, te Odjela za kardiovaskularne bolesti pri Domu zdravlja. Posebno se zalagao za uvođenje nove dijagnostike i metoda u liječenju kardiovaskularnih bolesti, te praćenju razvoja elektronike i  nabavci brojnih aparata neinvazivne dijagnostike. Specifičnim načinom svoga rada, Kardiovaskularni odsjek pod vodstvom dr. Tukića,  približio se bolesnicima i liječnicima opće prakse. Već 1970. godine rade se testovi opterećenja, 1978. godine primjenjuje se prvi Holter u Splitu, a od 1984. u svakodnevnu praksu kao i ezofagealni EKG. Uvode se i nove laboratorijske metode, a u suradnji s Odsjekom za sportsku medicinu uvodi se telemetrijsko praćenje EKG, posebice u sportaša što je značajan doprinos sportskom životu Grada Splita.
Autor  je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova i to najviše iz kardiologije, sudionik je brojnih europskih i svjetskih kardioloških kongresa. Predavao je na brojnim seminarima i tečajevima kao i na poslijediplomskim studijima. Educirao je medicinske sestre i liječnike u primjeni novih tehnologija i nesebično dijelio svoje znanje. Uvijek je na prvo mjesto stavljao pacijente i pružanje cjelovitih individualnih tretmana pri tom ne zaboravljajući podučiti mlađe kolege da poštuju postulate medicine.
Poseban trag ostavio je u Zboru liječnika Hrvatske gdje je obavljao razne funkcije, posebno u razdoblju  od 1992. do 1997. kada je obnašao dužnost predsjednika Podružnice Split.
Dr. Tukić je cijeli svoj život posvetio ne samo svojoj struci nego i svom rodnom Gradu. Njegovo djelovanje u više područja društvenog ali i političkog života Grada usmjereno je ka dobrobiti Grada i Županije. Kao odbornik socijalno – zdravstvenog vijeća sudjelovao je u radu Skupštine općine Split od 1969. do 1974. godine, dužnost vijećnika Gradskoga vijeća obnašao je u mandatu od 1993. do 1997. godine, a dužnost zastupnika Sabora RH od 1995. do 1999. godine. Dugogodišnji je član Društva prijatelja kulturne baštine Split.
Bilo da se radi o zastupanju interesa zdravstva i zdravstvene zaštite, poboljšanju kvalitete zdravstva i zdravstvene zaštite, problemima azbestoze i narkomanije, humanitarnim projektima, zaštiti kulturne baštine i razvoju kvalitetne urbane sredine u našem Gradu, istim je žarom i ljubavlju utkao dio sebe ostavljajući u svakom od segmenata  prepoznatljiv trag.
Dobitnik je više nagrada i priznanja.

 

Prof. dr. sc. IZET HOZO, dr. med. -  za cjelokupan doprinos stručnom i nastavnom radu, te razvoju i unapređenju medicinske znanosti  posebno iz područja  gastroenterologije i hepatologije

Izet Hozo rođen je 1951. godine u Livnu. Diplomirao je 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički studij iz interne medicine završava 1981. godine, a 1984. godine subspecijalistički studij iz gastroenterologije i hepatologije. Doktorirao je 1999. godine.U splitskom KBC zaposlen je od 1983. godine.  Pročelnik je Zavoda za gastroenterologiju i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu, a od 2013. godine redovni profesor u trajnom zvanju i pročelnik katedre Klinička propedeutika.
Među prvima u Splitu  uveo je nove dijagnostičke metode, ultrazvučnu dijagnostiku iz kojeg je područja objavio udžbenik „Ultrazvuk u kliničkoj praksi“. Poseban doprinos dao je kao prvi istraživač u projektu „Oštećenja jetre kod radnika u industriji plastičnih masa“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i tehnologije koji je vodio deset godina. Jedan je od eksperata Europskog udruženja za plastične mase ( APME ) u Briselu. Osim proučavanja toksičnog djelovanja plastičnih materijala na zdravlje radnika, interes dr. Hoze je i utjecaj alkohola na zdravlje. Angažiran je u djelatnostima prevencije konzumacije alkohola, te dobrovoljno angažiran u Klubu liječenih alkoholičara Split.
Svoje  znanje i iskustvo nesebično je dijelio sa kolegama, a posebno ih prenosio svojim studentima. Također je sudionik brojnih seminara i kongresa u zemlji i svijetu.
Dr. Hozo je autor pet knjiga, udžbenika koje su temeljno štivo za predmet Propedeutika i interna medicina na Medicinskom fakultetu u Splitu i prvog udžbenika na engleskom jeziku za potrebe studija medicine na engleskom jeziku, te više od stotinu znanstvenih i stručnih radova.
Naglašavajući da liječnik mora znati komunicirati s pacijentom, mora znati suosjećati s njim, prihvatiti njegove tegobe, razumjeti ga, u knjizi Internistička propedeutika posebno je obradio poglavlje komunikacije između liječnika i pacijenta.
Tijekom Domovinskog rata bio je aktivno angažiran ne samo kao liječnik, nego i predsjednik humanitarne organizacije Merhamet, te je bio prvi direktor Logističkog centra Vlade BiH u Splitu. Jedan je od osnivača Zbora splitskih liječnika pjevača. Član je različitih domaćih i svjetskih udruženja. Dobitnik je više nagrada i priznanja za sveukupni doprinos u promicanju stručnih, znanstvenih i etičkih načela te unapređenju zdravlja, kao i za široki publicistički opus.
U  četrdeset godina radnog vijeka, najveći obol dao je upravo Gradu Splitu gdje je više  od trideset godina  prisutan  u javnom i znanstvenom životu Grada ali  i šire, stavljajući vlastite kreativne potencijale, znanje, stručnost, etičnost i humanitarni rad u službu društvenog rada i općeg dobra.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:

 Mr. sc. Joško Kalilić, dr. med.  – za humanitarni i dobrovoljni rad i uspješnu  realizaciju  projekta „Čist i uređen Park mladosti“   u svrhu poboljšanja života građana Grada Splita

Joško Kalilić rođen je u Splitu 1938. godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. godine, a specijalizaciju iz opstetricije i ginekologije završio u SAD na Cleveland Clinic u Clevelandu. Po dolasku u Hrvatsku, nakon višegodišnjeg rada u SAD, zapošljava se u Centru za onkologiju i radioterapiju KBC Split gdje je radio kao ginekolog – onkolog. Od 1993. godine do odlaska u mirovinu obnašao je dužnost pročelnika županijskog Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb Županije splitsko – dalmatinske.
Za vrijeme Domovinskog rata bio je član Kriznog štaba općine Split, član Povjerenstva Ministarstva zdravstva za reorganizaciju Hitne medicinske pomoći i helikopterske službe, predsjednik Sanitetskog operativnog stožera Grada Splita, Odbora za humanitarnu pomoć prognanicima i izbjeglicama, Odbora za bolesti ovisnosti, stručni koordinator za PTSP stradalnicama, te član Povjerenstva za ljudska prava Splitsko – dalmatinske županije.
Brojni su interesi i volonterske aktivnosti dr. Kalilića, sudjelovao je , ne samo u  medicinskim nego i mnogim  humanitarnim aktivnostima od javnog interesa.
U 2015. godini njegov najveći volonterski pothvat je uspješna realizacija čišćenja i uređenja zapuštenog Parka Mladosti na Turskoj kuli koji je uspješno realiziran primjenom njegovog  projekta „Čist i uređen Park Mladosti“. Svojim velikim zalaganjem i dobrovoljnim radom, te organizacijom i koordinacijom brojnih volontera i donatora, dr. Kalilić je uspio kroz više mjeseci napornog rada svih sudionika, omogućiti građanima Grada Splita korištenje Parka mladosti za sigurnu i ugodnu šetnju , izlete i razne sportsko rekreacijske aktivnosti, čime je dao nemjerljiv doprinos našem Gradu.


Danijela Jelić - za promicanje humanih, humanitarnih i volonterskih akcija, te ljubav i brigu koju pruža djeci s poteškoćama u razvoju i djeci bez roditeljske skrbi

Danijela Jelić, diplomirana defektologinja, rođena je 1944. godine u Zagrebu. Cijeli radni vijek provela je radeći s osobama s intelektualnim teškoćama i s osobama oštećena sluha do umirovljenja 1997. godine.
Inicijator je niza zakonskih izmjena i niza novih metoda i projekata u zbrinjavanju i unaprjeđenju života osoba s poteškoćama u razvoju ali i mladih koji s 18 godina moraju napustiti domove za djecu, te projekta zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Grada Splita i okolice.
U lipnju 2000. godine osniva Udrugu za inkluziju „Lastavice“ za osobe s teškoćama u razvoju te djecu i mlade bez adekvatne roditeljske skrbi koji su dio života morali provesti u domu, čija je predsjednica od osnivanja do danas.  Najznačajniji projekti su svakako „Laste savijaju gnijezdo“ i „Svaka lasta čini proljeće“ sa ciljem prikupljanja sredstava za kupnju stanova za stanovanje osoba  s poteškoćama u razvoju, te mladih bez roditeljske skrbi. U Splitu danas djeluje 11 stambenih zajednica u kojima živi 35 korisnika. U 2015. godini nastavljen je plan razvoja „Lastavice“ osnivanjem stambenih zajednica za samostalno stanovanje u Sinju, Imotskom, Drnišu odnosno područjima gdje su definirane potrebe. Prva takva osnovana je u Runovićima u kojima trenutno živi 8 korisnika.
Svojim inovativnim projektima koji su dobili i pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj, a koje su nakon Splita, prihvatile i druge sredine, Danijela Jelić je dala nemjerljiv doprinos razvoju socijalnih usluga, integraciji i socijalizaciji osoba u potrebi.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:


Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split – za niz uspješnih projekata u 2015. godini s ciljem poboljšanja života i  unaprjeđenja cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice

Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split osnovana je 1995. godine. Udruga ima šezdeset šest članova , mladih osoba s invaliditetom u dobi od 17 do 33 godine i njihovih roditelja. Članovi udruge teško su pokretni ili nepokretni i trebaju pratnju i pomoć druge osobe za obavljanje osnovnih životnih funkcija. U proteklih dvadeset godina svog djelovanja udruga je nizom aktivnosti i projektima provodila svoju misiju koja obuhvaća unapređenje cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice s ciljem da njezini članovi, uz podršku, razvijaju preostale sposobnosti. Svim članovima na raspolaganju su terapijske radionice: glazbena, radnookupacijska, psihološka podrška, fizikalna terapija, kreativna vježbaonica, radionica za roditelje, sportske aktivnosti ( kuglanje i terapijsko jahanje ) druženje i izleti.
Posebno uspješna bila je 2015. godina koja je plod višegodišnjeg kvalitetnog rada i upornosti članova udruge i njihovih obitelji, te terapeuta i volontera koji sudjeluju u radu udruge.  Mjuzikl „Srce na sceni“ u izvedbi članova udruge, izveden je u sklopu 25. Marulićevih dana, 61. Splitskom ljetu,  povodom Svjetskog dana kazališta, Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, te Festivalu profesionalnih dječjih kazališta“ Naj naj“ u Zagrebu gdje su nagrađeni nagradom „Zlatna Žar ptica“. U prosincu 2015. godine na pozornici HNK premijerno je izveden koncert „Ča smo na ovom svitu“, uz pratnju mandolinskog orkestra „Sanctus Domnio“, i niz drugih nastupa od kojih je svaki iznimno postignuće i korak naprijed prema kvalitetnijem životu  osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u život zajednice.


Hrvatska ratna mornarica - za aktivno promicanje ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju, te uspješnu suradnju s Gradom Splitom u svim područjima

Osnovana je 1991. godine, u ratnom vihoru, a ove 2016. godine proslavit će svoju dvadeset i petu godišnjicu osnutka.  Hrvatska ratna mornarica je grana Oružanih snaga RH. Njezina uloga i namjena je štititi integritet i suverenitet RH na moru i uz more. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane RH.
Pored temeljne zadaće, Hrvatska ratna mornarica nizom aktivnosti sudjeluje u društvenom životu Grada Splita što pridonosi boljoj kvaliteti života zajednice, te promociji ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju.
U 2015. godini nastavljen je niz uspješnih aktivnosti Hrvatske ratne mornarice. Ratnu luku Lora i Grad Split posjetilo je devetnaest ratnih brodova NATO saveza i ostalih partnerskih zemalja kojima je HRM bila domaćin, u Splitu je  održana  međunarodna izložba obrambene industrije „ASDA 201“, HRM je sudjelovala u raznim aktivnostima, vježbama i operacijama što je pridonijelo turističkoj promociji našega Grada i ugledu Grada Splita i RH. Također su i brojne humanitarne aktivnosti od traganja i spašavanja na moru, akcije darivanja krvi, akcije prikupljanja pomoći socijalno ugroženim građanima i  potpora ustanovama socijalne skrbi. Zapažena je i suradnja s  različitim udrugama i institucijama od braniteljskih udruga, Sveučilištem u Splitu, sportskim klubovima. HRM je posebno aktivna u akcijama zaštite i čišćenja okoliša posebno podmorja.
U akcijama traganja i spašavanja na moru, mornar Toni Čančar sudjelovao je u spašavanju djevojčice koja je pala u more, a posada broda „Andrije Mohorovičić“  u spašavanju 2516 emigranata za koja humana djela su nagrađeni nagradom Ponos Hrvatske 2015. godine.