2018

Javna priznanja 2018. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2017. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita, na 11. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli tri nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade. 


  
U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2017. godini nagrađeni su:

Prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić, dr. med. za cjelokupan doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu, razvoju i unapređenju medicinske znanosti posebno na području mentalnog zdravlja, te području problematike psihičkih bolesti i poremećaja

Prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić rođen je 1940. godine u Splitu gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1964. godine,a prva medicinska iskustva stjecao je radeći u industrijskim, gradskim i prigradskim ambulantama, te na hitnoj pomoći. Neuropsihijatriju je specijalizirao 1975. godine, magistrirao 1982., a doktorirao 1990. godine. Predavač je na više fakulteta: Medicinskom fakultetu u Splitu, Umjetničkoj akademiji u Splitu, Fakultetu za psihologiju Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Mostaru, poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, ali i u Bologni i Palermu. 
Od 1978. godine obnaša dužnost šefa Kliničkog odjela za akutne psihoze gdje uvodi nove terapijske metode: terapijsku zajednicu i grupnu psihoterapiju psihoza. Prvi u Hrvatskoj uvodi kao jednu od terapijskih metoda individualnu i grupnu psihoterapiju psihoza i u bolničkim i ambulantnim uvjetima o čemu je napisao poglavlja u domaćim i međunarodnim udžbenicima. 
Od 2000.-2005. godine zamjenik je ravnatelja KB Split. U tom periodu osnovao je Regionalni centar za psiho traumu Klinike za psihijatriju KB Split u kojem je bio voditelj do umirovljenja, te organizirao Referentni centar za azbestozu i s tim povezane bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u suradnji s Klinikom za plućne bolesti i Zavodom za radiologiju KBC Split. 
Posebno značajan doprinos prof. Urlić dao je za vrijeme Domovinskog rata kada je 1991. godine od strane MORH-e imenovan psihijatrom za postrojbe HV. Od tada pa nadalje organizira i sudjeluje u pružanju psihosocijalne pomoći za prognanike i izbjeglice, hrvatske branitelje – kasnije ratne veterane, te članove njihovih obitelji. Poznate su njegove radio emisije, posebno cijelo noćne emisije u vremenu blokade Splita od strane JRM kada je razgovorom i savjetima pomagao našim sugrađanima u situacijama straha i ugroze. Od 1995. do 1996. godine programski je voditelj ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku „Split i mentalno zdravlje“ s posebnim fokusom na rehabilitaciji žrtava rata, kada su u Split pozvani vrhunski stručnjaci  za PTSP iz cijelog svijeta s ciljem usavršavanja stručne medicinske pomoći braniteljima, članovima njihovih obitelji i prognaničkoj populaciji. 
Predavač je, organizator i suorganizator raznih međunarodnih i domaćih simpozija, kongresa i stručnih skupova, čime je pridonio da se u Splitu ali i u Hrvatskoj implantiraju suvremene metode u razumijevanju i liječenju psihotičnih poremećaja svih životnih razdoblja, te da se hrvatska psihijatrija afirmira u Evropi i svijetu u okviru suvremenih znanstvenih metoda u toj grani medicine. 
Za tu aktivnost dobitnik je i nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada: 1991. godine diplome od strane ZLH, 1997. godine nagrade za istraživački rad u području shizofrenije na međunarodnom kongresu u Londonu, 1998. Nagrade „Alonso“ u Houstonu za teorijska dostignuća u grupnoj psihoterapiji, 2004. Nagrade HLZ „Ladislav Rakovac“, 2016. Zlatne plakete Egipatskog društva za grupnu psihoterapiju. 
Redoviti je član kolegija za psihijatriju Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1997. godine, a od 2013. predsjednik Podružnice Split AMZH za područje Dalmacije. Njegovi brojni radovi indeksirani su u nacionalnim i međunarodnim časopisima, a također je autor i brojnih poglavlja u udžbenicima u zemlji i inozemstvu. 
Stručni interes Ivana Urlića prvenstveno je usmjeren na područje mentalnog zdravlja, te na područje problematike psihičkih bolesti i poremećaja kao što su psihoze i PTSP. U terapijskom smislu područje njegovog posebnog interesa vezano je za cjelovite terapijske pristupe koji uključuju psihofarmakološke, psihoterapijske i socioterapijske metode. 
U edukaciji ne samo stručnjaka nego i šire populacije u očuvanju mentalnog zdravlja, prepoznavanju simptoma i psihičkih poremećaja, te načina i mogućnosti koje stoje na raspolaganju u terapijskom i preventivnom smislu, neumoran je učitelj brojnih generacija medicinskog osoblja.  
Doktor Urlić je izuzetan primjer liječnika koji je cijeli svoj život posvetio svojoj struci i pacijentima, a posebno svom rodnom Splitu ne samo u profesionalnom nego i društvenom djelovanju.

 

Prof. Frano Baras - za znanstvene i publicističke radove kojima je dao značajan doprinos proučavanju kulturne, političke i pomorske povijesti Dalmacije, posebno Grada Splita

Prof. Frano Baras rođen je u Splitu 1931. godine. U rodnome je gradu završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je francuski i talijanski jezik s književnostima, a usavršavao se i na pariškoj Sorboni. Bio je referent za kulturu i upravitelj Škole stranih jezika Narodnog sveučilišta u Splitu od 1958. do 1966. godine, te dugogodišnji šef Katedre za francuski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji. Predavao je također i na splitskom odjelu Filozofskog fakulteta u Zadru, te više godina honorarno na Ekonomskom, Medicinskom fakultetu i Umjetničkoj akademiji u Splitu. 
U razdoblju od 1970.-1972. godine obavlja dužnost direktora Drame splitskog HNK i voditelja dramskog programa Splitskog ljeta. Radni je član Matice Hrvatske od 1963., te jedan od članova utemeljitelja splitskog Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva. 
U suradnji sa Zavodom za unapređivanje stručnog obrazovanja SRH, Frano Baras osniva 1969. godine Centar za profesore i nastavnike francuskog jezika u Dalmaciji, te njime rukovodi do 1975. godine, razvijajući plodnu djelatnost na rehabilitaciji nastave francuskog jezika. Također je bio osnivač i pokretač, te član raznih udruženja, odbora i društava čija je djelatnost vezana za izdavaštvo, kazališnu djelatnost, umjetnost i kulturu općenito i u povodu proslava različitih obljetnica kulturnih događaja. 
Od 1951. godine objavljuje književne prijevode, kratke proze i putopise, te piše i kazališnu kritiku, a od 1974. godine posvećuje se istraživanju kulturne, političke i pomorske prošlosti i svakodnevnice stare Dalmacije, osobito Splita, o čemu je objavio više stotina publicističkih zapisa, dvadesetak znanstvenih radova i niz knjiga. 
Frano Baras pisac je iz splitskih tišina i čuvar splitskog pamćenja. Svojim je radom i osobito istraživanjem povijesti obogatio lokalnu i nacionalnu baštinu nizom, do sada, neistraženih pojedinosti i novih spoznaja nastojeći ih otrgnuti od zaborava. Koristeći se pouzdanim povijesnim izvorima, starim kronikama i dopunskom literaturom, Frano Baras u svojim djelima nastoji osvijetliti i približiti suvremenicima višestoljetnu, društvenu i političku prošlost ali i život i običaje, te svakodnevnicu stare Dalmacije i Splita. 
Njegovi zapisi nisu samo privlačni široj čitalačkoj publici već su zanimljivi i znanstvenicima. Oni su trajan doprinos autora memoriji grada Splita i očuvanju njegove vrijedne baštine koja prerasta lokalne okvire. 
Dobitnik je  više priznanja, nagrada i odlikovanja: Osobne nagrade Grada Splita 1997. godine, odličja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. godine, te dva visoka odličja kojima je od strane francuske Vlade odlikovan 1974. i 1998. godine.

 

Ivica Luetić - za dugogodišnji rad u novinarstvu, a posebno za doprinos promicanju kulture idrugih društvenih djelatnosti

Ivica Luetić rođen je u Skopju 1933. godine. Novinarstvom se bavi od 1961. godine, te ove godine proslavlja 57 godina novinarskog staža. U samim počecima svog novinarskog zvanja radio je kao stalni ili privremeni suradnik u brojnim dnevnim i tjednim novinama: Sportskim novostima, Zadrugaru, Vikendu, Subotičkim novinama, Večernjim novostima kao dopisnik iz Stuttgarta u Njemačkoj od 1970. do 1975. godine, te Glasu Slavonije gdje nastavlja pisati i tijekom Domovinskog rata do 1994. godine. 
Svoju novinarsku karijeru Ivica Luetić nastavlja u svojstvu samostalnog novinara sa svakodnevnim javljanjem na Hrvatskom katoličkom radiju – redakciji kulture gdje je i danas stalni suradnik dopisnik iz Splita. Također i danas piše za Hrvatski Fokus, Hrvatsko slovo, Vijenac i časopis Marulić sv. Jerolima, a i stalni je dopisnik Glasa Koncila i Informativne katoličke agencije. 
U svom dugogodišnjem novinarskom radu Ivica Luetić je izvještavao uglavnom o različitim događajima iz oblasti kulture ali i religije i raznih društvenih zbivanja. Luetić je neizbježan sudionik svih press konferencija, predstavljanja knjiga, izložbi i drugih skupova, a kao suradnik brojnih hrvatskih medija istinski je kroničar kulturnih događanja u Splitu. 
Član je Društva katoličkih novinara i najstariji aktivni novinar u Splitu koji je svojim objektivnim i informativnim zapisima oteo zaboravu brojna društvena zbivanja na ovom području i šire. Dobitnik je više povelja, zahvalnica nagrada i odličja. 


  
U kategoriji osobne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:

Vlado Sunko - za naročite zasluge i ostvarene rezultate u promicanju hrvatske glazbene baštine u zemlji i inozemstvu

Vlado Sunko Pedagog, dirigent i skladatelj, rođen je u Splitu 1954. godine. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  diplomirao je 1979. godine. Redovni je profesor u trajnom zvanju na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Već trideset godina voditelj je Gradskog zbora „Brodosplit“ i dirigent Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu s kojima sudjeluje na  festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu gdje osvaja brojna priznanja i nagrade.      Posebna stručna priznanja stekao je za antologijsko izvođenje Papandopulova“ Oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta“.  U svom stvaralaštvu posebno je okrenut prema zbornoj glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata „Zlato Gospine milosti“  za soliste, zbor i instrumentalni ansambl. 
Uspješni rezultati prof. Sunka nastavljeni su i u 2017. godini na pedagoškom, umjetničkom i stvaralačkom radu. U prošloj godini  maestro Sunko skladao je vokalno instrumentalno djelo kantatu „Priča kliških uskoka“ kao rezultat težnje  za izjednačavanjem vrijednosti folklorne glazbe brdovitog zaleđa Dalmacije s folklornom glazbom obale i otoka kao i skladbu  TO YOU ( Three lotuses ) koja je prvi put izvedena u Nizozemskoj. 
U 2017. godini dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim natjecanjima kao voditelj Gradskog zbora Brodosplit i zbora Umjetničke akademije u Splitu, te nagrada za skladateljski rad od kojih slijedeće: prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i nagradu publike Zlatna katedrala za najbolji zbor sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda Brončana katedrala sa mješovitim zborom Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, prvu nagradu u kategoriji muških zborova sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju zborova „Voce Magna“ u Slovačkoj, te dobitnik povelje  za izniman doprinos Festivalu „Cro Patria“.

 

Dina Levačić - za iznimna sportska postignuća u daljinskom plivanju

Dina Levačić rođena je u Splitu 1996. godine. Daljinska je plivačica i članica Kluba daljinskog plivanja Split, te studentica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. U 2017. godini Dina je svojim izvrsnim sportskim rezultatima ispisala dio povijesti hrvatskog sporta, te ušla u probrano svjetsko društvo 165 plivača koji su do sada uspjeli  preplivati dvadeset mostova Manhattana (46 km ), od otoka Cataline do Los Angelesa (34 km) i La Manche (34 km ) u okviru projekta Trostruka kruna. Dina je tako postala šesta osoba u svijetu kojoj je to uspjelo unutar 90 dana ali i prva osoba iz Hrvatske s trostrukom krunom u daljinskom plivanju i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. 
Dina nije samo daljinska plivačica ona je i humanitarka velikog srca. I u  2017. godini  u humanitarne svrhe plivala je na relaciji Omiš- Split za udrugu „Moje dijete“  koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju kao i prethodne godine kada je isplivala relaciju Trogir – Split za Udrugu „Anđeli“  i na taj način  spojila svoju ljubav prema plivanju sa svojim budućim zanimanjem. 
U prošloj godini za svoje izuzetne sportske rezultate i humanitarni rad dodijeljene su joj različite nagrade i priznanja: nagrada Sportskih novosti za pothvat godine, priznanje HOO, državna nagrada za sport „Franjo Bučar“, posebno rektorovo priznanje Sveučilišta u Zagrebu za međunarodno priznati uspjeh, priznanje grada Los Angelesa za sportski uspjeh i dr. 

 

U kategoriji skupne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:

Jedriličarski klub „Mornar“- za organizaciju značajnih sportskih manifestacija, ostvarene sportske uspjehe, te doprinos razvoju i popularizaciji jedrenja kao vrhunskog sporta 

Jedriličarski klub „Mornar“ Osnovan je 1948, godine i ove godine slavi 70 godina svog postojanja. U tom dugom razdoblju,  klub je dao značajan doprinos svom gradu, državi ali i svjetskom jedrenju i brodomodelarstvu. Od svog osnutka „Mornar“ je dao 6 olimpijaca koji su nastupili na 7 Olimpijada, ali i trenera u reprezentacijama više zemalja koji su bili treneri kluba „Mornar“  ili su se kao sportaši afirmirali i svoje prve velike rezultate osvojili s ovim klubom. 
Hrvatsko jedrenje je po broju osvojenih medalja na MI, EP, SP i OI u samom vrhu svjetskog jedrenja, a trećinu svih tih medalja osvojili su upravo jedriličari „Mornara“, a i prvu jedriličarsku medalju za Hrvatsku, srebro iz Rio de Janeira u klasi Laser osvojio je jedriličar ovog kluba. 
Sportski rezultati su poznati i za svaki sportski klub važni ali ništa manje važno nije okupljanje nekoliko tisuća djece našeg Grada koji su družeći se u svoje slobodno vrijeme u „Mornarevoj školi jedrenja“ učili o moru, jedrenju i mornarskim vještinama, a neki kasnije i profesionalno vezali za more. U 2017. godini Jedriličarski klub „Mornar“ organizirao je i bio domaćin trima svjetskim prvenstvima u kategoriji Laser, Laser master i Laser Radial master što je u naš grad dovelo veliki broj  natjecatelja iz cijelog svijeta, čime je dat doprinos promociji našeg grada kao grada sporta i turističke destinacije. 

 

Dječji zbor „Srdelice“-za kontinuirano i kvalitetno okupljanje djece i njegovanje glazbene baštine 
Dječji zbor „Srdelice“ Obilježava 39 obljetnicu svog postojanja i rada. „Srdelice“, pod vodstvom Jovice Škare, su već godinama u Splitu i Dalmaciji najveći i najbrojniji dječji zbor koji okuplja djecu od 3 do 14 godina. Od svog osnutka do danas „Srdelice „ su izgradile obiman ali i prepoznatljiv program. 
Poznati i  priznati autori za ovaj su zbor napisali pregršt pjesama o dječjoj svakodnevnici. „Srdelice“ tako pjevaju o dječjim igrama i maštanjima, ljubavi prema roditeljima, braći i sestrama, svojim vršnjacima i svojoj domovini Hrvatskoj. Pjesme govore i o Dalmaciji i gradu Splitu i to kroz tradicijske narodne skladbe. Značajan dio programa „Srdelica“ čine i prigodne sakralne pjesme kao i one koje obično svrstavamo u naše etno glazbeno nasljeđe. 
Dječji zbor „Srdelice“ čest je gost raznih pozornica, koncerata, festivala, smotri, susreta u Splitu i diljem Lijepe naše ali i gost bolničkih hodnika, staračkih domova i tvorničkih hala. 
U 2017. godini dječji zbor „Srdelice“ svojim nastupima, svojom dječjom razigranosti i raspjevanosti uveselili su i  popratili  40-tak raznih događanja: kulturnih, sportskih, humanitarnih, vjerskih i dr. čime su dali nemjerljiv doprinos društvenom životu našeg Grada. 
Glazbena kritika je ovaj zbor svrstala u sam vrh našeg amaterskog dječjeg pjevanja. Također u dječjoj diskografiji i drugim vidovima nosača zvuka „Srdelice“ su ostavile originalan i prepoznatljiv trag.