Osobni identifikacijski broj (OIB)

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljanina i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Osobni identifikacijski broj uvodi se zbog:

  • opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane,
  • automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava,
  • boljeg pregleda imovine građana i pravnih osoba, te priliva i tijeka novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,
  • usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.