2005

Javna priznanja 2005.

Odluka o dodjeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2005. godinu

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Splita odlučujući po prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Splita za 2005. godinu, pristiglim temeljem Natječaja za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita, objavljenog 02. siječnja 2006. godine, na svojoj 3. sjednici održanoj 12. travnja 2005. godine, temeljem članka 7. i 8., a u svezi s člankom 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04 i 6/05 i 8/06)

Obrazloženje
Povodom, Natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade Grada Splita u 2005., godini, objavljenog u "Slobodnoj Dalmaciji" 2. siječnja 2005., te na Internet stranicama Grada Splita, prispjelo je ukupno 32 prijedloga od čega 6 za osobnu nagradu, 8 za skupnu i 18 za životno djelo. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Splita (u daljnjem tekstu : Odluka), Komisija može u svakoj od tri kategorije dodijeliti do pet nagrada.
Komisija je na 2. sjednici od 22. ožujka 2006. i na 3. sjednici od 6. i 12. travnja 2006. godine, temeljito raspravila pristigle prijedloge, te od pojedinih predlagatelja zatražila dopune kako bi se dobila cjelovitija predodžba o predloženim kandidatima, odnosno kako bi se ispravili određeni propusti. Nakon prispjelih dopuna, Komisija je utvrdila da svi podneseni prijedlozi ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom kao i uvjete objavljene u Natječaju.
Prilikom ocjenjivanja prispjelih prijedloga Komisija je vezana odredbama članka 7. i 8. Odluke, prema kojima se, sažeto, u kategorijama osobne i skupne nagrade pretežno ocjenjuju postignuća u protekloj godini, a u kategoriji nagrade za životno djelo cjelokupni radni i životni opus kandidata.

 

U kategoriji nagrada za životno djelo za 2005. godinu:

 • Prof. emer .Ivo Grabovac - na prijedlog Pravnog fakulteta u Splitu i suprijedlog Udruge pravnika u gospodarstvu Split dobio je nagradu za životno djelo
  Prof. emer. Ivo Grabovac rođen je u Splitu gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, a Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je 1965. godine magistrirao i po tom 1967. doktorirao. Na Pravnom fakultetu u Splitu radi od njegovog osnivanja. Redovni je profesor iz predmeta Pomorsko i opće prometno pravo i pravo osiguranja. Osnivač je i/ili jedan od utemeljitelja poslijediplomskih studija sa tog područja. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj stručni i znanstveni rad u kojem je objavio više od 700 radova te 28 knjiga. Znanstvenici i pomorsko-pravni stručnjaci uvijek su isticali izvanredne vrijednosti za teoriju i praksu u knjigama prof. Grabovca. Takav ugled uvrstio ga je u red najznačajnijih stručnjaka na ovom području i članom brojnih domaćih i međunarodnih stručnih tijela.

 • Prof. gosn. Perislav Petrić - na prijedlog Društva prijatelja kulturne baštine i suprijedlog Splitsko-makarske nadbiskupi-je i Nadbiskupskog ordinarijata Split dobio je nagradu za životno djelo
  Perislav Petrić rođen je u Splitu gdje je završio pučku školu, Biskupsku klasičnu gimnaziju, a nakon rata postavljen za nastavnika matematike i fizike te u Obrtnoj školi, nastavio školovanje na Višoj pedagoškoj školi. Imenovan je mentorom studentima Pedagoške akademije, a zbog svog istaknutog rada 1969. godine imenovan je pedagoškom savjetnikom. Od 1964. do umirovljenja 1977. godine bio je tajnik Pedagoške akademije. Tijekom svoje radne karijere u prosvjeti objavio je više radova iz pedagogije iz svoje struke. Kao umirovljenik posvetio se istraživanju splitske baštine, posebno toponima, topografije i bratovština Splita. Iz tog područja objavio je više radova i održao brojna predavanja. Intenzivno je istraživao po splitskim arhivima upoznavajući i dokumentirajući brojne vrijedne povijesne podatke. Aktivni je sudionik znanstvenim skupovima o Splitu i njegovoj prošlosti, sakralnim objektima i sl. U cijelom svom radu iskazivao je svoju iskrenu ljubav prema svom gradu, Palači, Marjanu i splitskom polju.

 • Oliver Dragojević - na prijedlog Zlatka Galla i suprijedlog Feđe Klarića dobio je nagradu za životno djelo
  Oliver Dragojević rođen je na Korčuli u Veloj Luci. Svoju glazbenu karijeru uglavnom je vezao uz Split. Prihvaćajući već od početka najsuvremenije glazbene trendove onog vremena u svijetu, okupljao je još od Podruma, preko različitih nastupa i plesnjaka koji su obilježili jedno glazbeno vrijeme ovog grada, glazbenu publiku koja mu je vjerna ostala i do danas. Nedvojbeno Oliver, uz neprijepornu veličinu glazbenog opusa Zdenka Runjića, je jedan od nositelja osebujnog glazbenog izraza kojeg nazivamo „dalmatinska šansona“. Nadahnut Mediteranom, Dalmacijom i Splitom, njegov način interpretacije trajno ga svrstava u prostore dalmatinske i južnjačke osjećajnosti, pridodavši joj specifičnost i osebujnost vlastite melodike. Tom interpretacijom zadržao je svježinu glazbenog izraza i time sačuvao poštovanje svoje starije i stekao poštovanje svoje nove publike.

 • Prof.dr.sc. Jerko Marasović - na prijedlog Andre Krstulovića Opare i suprijedlog mr.sc. Radoslava Bužančića dobio je nagradu za životno djelo 
  Prof. dr.sc. Jerko Marasović je rođen u Splitu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i 1978. godine na Arhitektonskom fakultetu doktorirao. Obilježje njegove radne karijere je u izučavanju i zaštiti graditeljskog nasljeđa i to ne samo u Splitu, nego i brojnih lokalitetima duž Jadranske obale. Pokretač je i autor više projekata obnove srednjovjekovnih sklopova u splitskoj povijesnoj jezgri, a osobiti doprinos dao je na području istraživanja i definiranja izvornog stanja Palače. Pored širokog znanstvenog interesa za povijesnu građu mnogih lokaliteta, ipak temelj njegovog interesa je Dioklecijanova palača, te spada među one koji su svojim radom dali ogroman doprinos njenom upoznavanju i očuvanju za buduće generacije.
  Kao profesor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu podigao je brojne mlade istraživače i bio im mentor u njihovom znanstvenom radu. Autor je velikog broja stručnih radova za koja je dobivao značajna priznanja, te je bio i član uvaženih znanstvenih organizacija.

 • Dr. Anatolij Kudrijavcev - Na prijedlog književnika Jakše Fiamenga, Tomislava Veršića i Bruna Kuzmanića i su-prijedlog prof. dr. sc. Joška Božanića i Jerka Rošina, dipl.ing. arh. dobio je nagradu
  Dr. Anatolij Kudrijavcev rođen je u Splitu u Velom Varošu gdje provodi svoje djetinjstvo, završava osnovnu školu i gimnaziju, a potom studij Kroatistike u Zagrebu. Po završenom fakultetu radi kao nastavnik i srednjoškolski profesor, a zatim kao sveučilišni profesor. Postiže magisterij i doktorat s područja komparativne književnosti.
  Trajno je prisutan u kulturnom životu Splita i Hrvatske. Njegove kazališne kritike spadaju u red najvećih prosudbenih i analitičkih pristupa kazališnom činu. Kudrijavcev je i kroničar grada koji u svojim kronikama iskazuje beskrajnu toplinu i ljubav prema svom gradu. Temeljito ulazi pod njegovu kožu u tijesne kale, konobe i šufite, na rivu, pjacu, kupališta. Pišući o Splitu sačuvao je dragocjeni dio vremena i prostora koje je nepovratno prošlo ili zanemareno i ostalo je zabilježeno jedino u njegovim djelima.
  I kao kritičar i kao književnik i kroničar, dobitnik je brojnih značajnih priznanja za svoje radove.


U kategoriji osobnih nagrada za 2005. godinu:

 • Gđa. Danica Zaić - na prijedlog Gradskog zbora Brodosplit i uz suprijedlog prof. Vlade Sunka i prof. dr.sc. Miljenka Grgića dobila je nagradu
  Danica Zaić istaknuti je glazbeni stručnjak, pedagog i zborovođa. Afirmira se kreativnim pristupom u radu s dječjim zborovima pri čemu se rezultat njenog glazbeno-pedagoškog rada ogleda u izvrsnim školskim zborovima. Cjelokupna njezina radna karijera obilježena je brojnim nastupima i nagradama, odnosno priznanjima a napose brojnim humanitarnim koncertima.
  U 2005. godini OŠ "Slatine" kojoj je gđa Zaić ravnateljica uspješno sudjeluje u različitim školskim aktivnostima, pri čemu se ističe uređenje škole, podizanju ekološke i civilizacijske svijesti kod djece i njihovih roditelja, izdavačka djelatnost, sudjelovanje u različitim školskim natjecanjima Ističu se priznanja kao što je Međunarodna ECO škola i Zelena zastava, a od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te HRT-a Škola dobiva Cvjetnu zastavu.

 • Prof. dr. sc. Ante Graovac - na prijedlog akademika prof.dr.sc. Leo Klasnic i uz suprijedlog prof.dr.sc. Tarzan Legović dobio je nagradu
  Prof.dr.sc. Ante Graovac rođen je u Splitu gdje je nakon završene klasične gimnazije završio Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U svojoj znanstvenoj karijeri vezan je uz Institut Ruđer Bošković i znanstveni i pedagoški rad na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu. U Splitu je prof. Graovac razvio bogatu istraživaču aktivnost u primjeni matematičkih metoda na području kemije i izdao velik broj znanstvenih radova, te pridonio da se Sveučilište u Splitu raspoznaje kao jedno od svjetskih središta matematičke kemije.
  U 2005. godini prof. Graovac je objavio 5 značajnih znanstvenih radova u uglednim znanstvenim časopisima. Neki od njegovih radova predstavljaju važan doprinos u boljem razumijevanju novih čisto ugljikovih materijala.
  Od brojnih drugih doprinosa gradu Splitu valja istaknuti da je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu organizirao vrlo zapaženi Međunarodni skup "Skup MATH/CHEM/COM 2005." Općenito, u 2005. godini prof. Graovac imao je zapažene istupe u brojnim međunarodnim visoko rangiranim stručnim časopisima, predavanjima i sl.

U kategoriji skupnih nagrada za 2005. godinu:

 • Udruga osoba s invaliditetom - na prijedlog gosn. Luke Rađa i suprijedlog Udruge za šport i rekreaciju invalida grada Splita, dobila je skupnu nagradu
  Udruga je osnovana 1983. godine u svrhu unapređenja socijalnog položaja i skrbi osoba s invaliditetom, te poboljšanja kvalitete njihovog življenja. Udruga skrbi o 470 članova, ali bez obzira na članstvo misija Udruge je usmjerena na poboljšanje kvaliteta života svih osoba s invaliditetom. U protekloj godini Udruga se angažirala u nizu akcija kojima bi se trebao olakšati život invalidnim osobama za koje su brojni javni objekti gotovo nedostupni. U tom smislu angažirana je na dovršenju prve plaže sa izgradnjom uređaja neophodnih za korištenje plaže. Udruga se angažirala u organizaciji službe prijevoza teško pokretnih osoba. Pored ovih aktivnosti Udruga je aktivno sudjelovala i sa nizom drugih dobrovoljnih organizacija i drugih institucija u cilju socijalizacije invalidnih osoba, poticanje njihovih športskih aktivnosti. Nabavi i prikupljanju ortopedskih i drugih pomagala, brizi o osiguravanju parkirališta, te ukupno afirmaciji i donošenju "Splitske strategije" jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom. Udruga se općenito, brine i o svim ostalim pravima utvrđenih posebnim propisima, a koja se odnose na invalidne osobe.

 • Fotoklub Split - na prijedlog gosn. Ante Verzottia i suprijedlog gosn. Branka Ostojića dobi je skupnu nagradu
  Fotoklub Split godinama je vodeća organizacija te vrste u Hrvatskoj i po svim pedagoškim i izlagačkim aktivnostima. Fotoklub je podigao neke od najboljih hrvatskih fotografa. U posljednjih 10-tak godina izdavačka djelatnost Fotokluba postala je u hrvatskim okvirima nezaobilazna vrijednost. Njegova galerija je najposjećeniji izložbeni prostor u gradu.U prošloj godini Fotoklub Split je izdao po prvi put u svojoj povijesti Fotomonografiju koja je bila svojevrsni izdavački i likovni događaj godine. O veličini tog događaja najbolje svjedoči da je knjigu promovirao ministar kulture gospodin mr.sc. Božo Biskupić, a promociji je nazočio i sam premijer dr. Ivo Sanader. Knjiga je svojim sadržajem i brojem fotografija svojevrsna povijest splitske fotografije, ali i svjedočanstvo vremena koje su zabilježili i na trenutak zaustavili neki od najvećih fotografa hrvatske fotografije.

 • Hrvatsko narodno kazalište u Splitu - na prijedlog Gradskog kazališta mladih u Splitu i uz suprijedlog glazbene škole Josip Hatze dobilo je skupnu nagradu
  Protekla 2005. godina bila je izuzetno uspješna za HNK Split. Njihove izvedbe nominirane su čak u 14. kategorija za godišnje nagrade Hrvatskog društva dramskih umjetnika što je jedinstveni slučaj u kazališnoj praksi. Ipak ističe se 3 vrlo bitna umjetnička dosega i to ravnomjerno raspoređeno u kazališnoj djelatnosti. To su potvrdile nagrade za najbolju opernu predstavu Luisa Miller, za najbolju dramsku predstavu "Noć Iguane" , te baletna izvedba "Don Quixote" koja je nominirana među tri najbolje predstave u Hrvatskoj.
  Na inicijativu HNK Split, a uz potporu zalaganja Sveučilišta u Splitu u okviru Umjetniče akademije otvoren je Studij glume u Splitu.
  Sve navedeno potvrđuje da je HNK Splitu bitno mjesto kulturne propulzivnosti ovog grada i značajno doprinosi njegovoj kulturnoj razini.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Zvonimir Puljić, dipl. ing.