Muzej Domovinskog rata, Splitu

Muzej Domovinskog rata, Splitu

Muzej Domovinskog rata u Splitu osnovan je 20. listopada 2017. godine.

Misija Muzeja Domovinskog rata u Splitu je prikupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija materijalnih i nematerijalnih dobara koji su proizašli iz Domovinskog rata.

Primarna je zadaća MDRUS-a sustavno sabiranje građe iz Domovinskog rata, njeno čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, konzerviranje te trajno zaštićivanje. Zadaća Muzeja je njegovanje uspomene na pozitivne vrijednosti Domovinskog rata te edukacija šire javnosti. Poseban je naglasak dan na edukaciju građana Splita, uže i šire okolice, djece, učenika, ali i mladih obitelji te osoba treće životne dobi o Domovinskom ratu te promicanje istine o Domovinskom ratu.

Vizija Muzeja Domovinskog rata u Splitu jest biti središnje referentno mjesto proučavanje i edukacije povijesti Domovinskog rata. Svojim aktivnosti, izložbama želimo promicati istinu o Domovinskom ratu te širiti pozitivne vrijednosti Domovinskog rata široj javnosti. Naša vizija je moderan multimedijalni muzej, usmjeren ka budućnosti koja svoje izvorište crpi u pobjedi ostvarenoj u Domovinskom ratu. Naša vizija je širenje tolerancije i uvažavanja, izvrsnost i savjesnost u proučavanju, vrednovanju, zaštiti i prezentaciji muzejske građe. Muzej želi biti mjesto susreta, edukacije, ponosa, pijeteta i domoljublja. Naša vizija je biti vodeća ustanova u kulturi grada Splita za istraživanje suvremene hrvatske povijesti.

Muzej je privremeno smješten na adresi Poljička cesta 39.