Gradski projekti

1.12.2017.
Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.
Centar za posjetitelje Park-šume Marjan
Cilj projekta je pružiti informacije te promovirati prirodnu i kulturnu baštinu Marjana. Aktivnosti Grada Splita...
old_Id: 
Inicijativa Europske Komisije
INTELLIGENT CITIES CHALLENGE
Intelligent Cities Challenge (ICC), odnosno Izazov inteligentnih gradova, inicijativa je Europske komisije koja...
old_Id: 
Karepovac
old_Id: 
14.5.2018.
Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada
Cilj projekta je unapređenje održivosti, utjecaja i učinkovitost LPZ-a SDŽ i unapređenje zapošljavanja i...
old_Id: 
1.5.2018.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti
Projektom će se odraditi sljedeće: rekonstrukcija i revitalizacija kompletnog Botaničkog vrta; rekonstrukcija...
old_Id: 
2.5.2018.
Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Otpad nije smeće!
Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša....
old_Id: 
7.12.2018.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; ITU poziv – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom
Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes
Cilj i kratki opis projekta: Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji...
old_Id: 
123