Prirodoslovni muzej i zoološki vrt

Prirodoslovni muezj i zoološki vrt, Split

Početkom 20. stoljeća nekoliko vrijednih prirodoslovnih zbirki darovano je gradu Splitu, što je potaknulo prof. Umberta Giromettu da 1923. godine potakne osnivanje Prirodoslovnog muzeja u Splitu. Odlukom tadašnjega Općinskog vijeća Splita Prirodoslovni muzej osnovan je 10. ožujka 1924. godine kao Gradski prirodoslovni muzej, a prvim kustosom Muzeja imenovan je upravo prof. Girometta koji je njime upravljao sve do smrti 1939. godine.

Po osnivanju, Muzej je bio smješten u tadašnju zgradu Općinskog doma, međutim, kako je prostor zbog velike količine muzejskih predmeta postao pretijesan, za potrebe Muzeja preuređena je zgrada bivšeg restorana na I. marjanskom vrhu, gdje je Muzej preseljen krajem 1925. godine.

U novouređenoj zgradi Muzej je otvoren 5. travnja 1926. godine zajedno sa Zoološkim vrtom, kao malim ornitološkim parkom s najznačajnijim primjercima domaćih i egzotičnih životinja. Za potrebe Zoološkog vrta 1928. godine, uz zgradu Muzeja, izgrađena je manja zgrada u kojoj je bio akvarij, prvi i jedini u tadašnjoj državi. Po zatvaranju akvarija, zgrada u kojoj je bio smješten preuređena je u mali terarij koji je zbog lošeg stanja zgrade zatvoren 1991. godine.

Tijekom rada Muzeja u staroj zgradi na Marjanu postavljena su tri stalna postava. Prvi stalni postav postavio je Umberto Girometta, a trajao je do početka II. svjetskog rata. Nakon završetka rata naš poznati entomolog Petar Novak počeo je uređivati drugi postav. Godine 1955. dr. Antun Cvitanić postavlja treći i ujedno posljednji stalni postav Muzeja u zgradi na Marjanu koji je trajao do zatvaranja zgrade 1991. godine. Novi stalni postav Muzej je dobio u prosincu 2003. godine kada je u njega preseljena Malakološka zbirka obitelji Bakotić.

Prirodoslovni muzej istražuje prirodnine, stručno i znanstveno prikuplja, obrađuje, sistematizira i prezentira ulogu i razvoj žive i nežive prirode i čovjeka te popularizira prirodoslovlje uz naglašavanje osobnosti Muzeja u svim segmentima. Uz zaštitu i prezenatciju muzejske građe,  ovaj muzej provodi i edukativnu djelatnost s djecom predškolske dobi, učenicima osnovih i srednjih škola, studentima...

Prirodoslovni muzej posjeduje preko 150 tisuća muzejskih predmeta raspoređenih u 53 manje ili veće zbirke.

Paleontološko-geološki i mineraloško-petrografski materijal prikazuje geološku povijest Dalmacije, koju možemo pratiti od srednjeg doba zemljine prošlosti, pred otprilike 240 milijuna godina do današnjih dana.

Zoološke zbirke su najbrojnije zbirke Prirodoslovnog muzeja, a prikazuju morske i kopnene beskralježnjake te morske i kopnene kralježnjake.

Botaničke zbirke obuhvaćaju zbirke algi (algariji) i zbirke višeg bilja (herbariji).

Zoološki vrt smješten je na brdu Marjan. Nakon tri godine od zatvaranja, u rujnu 2018. ponovno je otvorio vrata za posjetitelje. Trenutno se u njemu nalazi 40 jedinki izvornih i tradicijskih pasmina domaćih životinja. U tijeku je proces prenamjene nekadašnjeg sadržaja u Zoološki vrt - edukacijski centar s tradicijskim i izvornim pasminama domaćih životinja.

Osnovne informacije o ustanovi:

Adresa Prirodoslovni muzej: Poljana kneza Trpimira 3, Split

Telefon: 021/322-988

Faks: 021/322-990

E-mail: prirodoslovni@prirodoslovni.hr 

Web: www.prirodoslovni.hr 

Facebook: https://hr-hr.facebook.com/prirodoslovnimuzejusplitu/ 

 

Adresa Zoološki vrt: Kolombatovićevo šetalište 2

Telefon: 021/394-525

E-mail: zoo.vrt@prirodoslovni.hr 

Facebook: https://www.facebook.com/ZooloskiSplit/