Javno savjetovanje o Pravilniku za dodjelu sredstava za provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre grada Splita

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje roditelja

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Splita

Javno savjetovanje nacrta prijedloga zaklučka o usklađivanju plana zaštite od požara Grada Splita u 2024. godini

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2024. godinu

Javno savjetovanje nacrta prijedloga Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području Grada Splita

Javno savjetovanje o Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača za 2024., 2025. i 2026. godinu

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izgledu službenih odora te izgledu i sadržaju službenih iskaznica pomorskih redara Grada Splita

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima, načinu postavljanja i određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Grada Splita

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika za dodjelu potpora za organizaciju događanja od interesa za Grad Split

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora za financiranje dijela troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija

Javno savjetovanje o Programu poticanja razvoja poduzetništva na području grada Splita 2024. - 2030.

Javno savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Splita

Javno savjetovanje o Odluci o porezima Grada Splita

Javno savjetovanje o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine

Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine

Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu za 2025

Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

1234567