Javno savjetovanje o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Splita

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o komunalnom redu

Javno savjetovanje o izmjeni Odluke o porezima Grada Splita

Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja radova.

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Splita

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Gradskog programa za mlade Grada Splita 2022. - 2025.

Javno savjetovanje o izmjeni Odluke o organizaciji programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split

Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o potporama obrtništvu grada Splita u 2022. godini

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita

Nacrt prijedloga odluke o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita

Plan o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Nacrt Prijedloga pravilnika o dodjeli sredstava za provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre grada Splita

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2022. godinu

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Splita i Popis nerazvrstanih cesta

Nacrt prijedloga odluke o podnošenju prijedloga i peticija

Nacrt prijedloga odluke o zboru građana

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Splita

1234567