Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

20. sjednica Gradskoga vijeća - 15.04. 2011.

20. sjednica Gradskoga vijeća - 15.04. 2011.


KLASA: 023-01/11-01/ URBROJ: 2181/01-02-11-1
Split, 8. travnja 2011. godine
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 11/10), sazivam za 15. travnja (petak) 2011. godine u 9.00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 20. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:


1. Tematska rasprava o odlagalištu komunalnog otpada „Karepovac“

Prilozi:
Prijedlog zaključka o mjerama i radnjama za provođenje i unapređenje procesa gospodarenja komunalnim otpadom
- kratki uvod u temu: „Procesi gospodarenja komunalnim otpadom“
Sanacija odlagališta otpada Karepovac-Split-Idejno rješenje
- Ugovorni odnosi :Grad Split i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Regionalni centar čistog okoliša-Izviješće o statusu projekta –Županijski centar za gospodarenje otpadom Lećevica
- Izviješće t.d. Čistoća d.o.o. Split vezano za odlagalište Karepovac
- Materijal vezan za Proces odvojenog prikupljanja otpadnih tvari 


PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća


Nevenka Bečić

Untitled

Archive