23.11.2018.
16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. studenog 2018. godine