13.12.2017.
6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 12. 2017. godine
29.11.2017.
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - 6. i 12. prosinca 2017. godine
4.9.2017.
4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. i 12. rujna 2017. godine
28.7.2017.
3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava u u svezi požara na području Grada Splita - 01. kolovoza 2017. godine
20.6.2017.
Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita - 17. srpnja 2017.
22.3.2017.
Konačni prijedlog plana GPU
22.3.2017.
Konačni prijedlog plana PPU
22.3.2017.
Izvješća o javnim raspravama PPUGS
21.3.2017.
41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. i 29. ožujka 2017. godine
17.2.2017.
40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o odlagalištu otpada Karepovac - 23.02.2017.
25.1.2017.
39. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 02. veljače 2017.