22.3.2017.
Konačni prijedlog plana GPU
22.3.2017.
Konačni prijedlog plana PPU
22.3.2017.
Izvješća o javnim raspravama PPUGS
21.3.2017.
41. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. i 29. ožujka 2017. godine