25.8.2022.
3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 1. rujna 2022. godine
4.8.2022.
2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. kolovoza 2022. godine
4.8.2022.
1. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. srpnja 2022. godine