4.9.2017.
4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 11. i 12. rujna 2017. godine