8.9.2022.
4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 15. rujna 2022. godine