1.10.2019.
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita - 1. listopada 2019.