13.2.2018.
8. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac - 19.2.2018.