22.7.2021.
3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. srpnja 2021. godine
7.7.2021.
2. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 13. srpnja 2021. godine