15.6.2021.
1. konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 21. lipnja 2021. godine