4.6.2012.
31. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o stanju u HNK HAJDUK š.d.d. Split