17.2.2017.
40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o odlagalištu otpada Karepovac - 23.02.2017.