28.7.2017.
3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava u u svezi požara na području Grada Splita - 01. kolovoza 2017. godine