20.2.2015.
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava - izvansudska nagodba između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana i "PROMET" d.o.o. Split - 25.02.2015.
16.2.2015.
Nastavak 24. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19.02.2015.
5.2.2015.
24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 2. 2015.