16.9.2019.
26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – tematska rasprava o stanju sigurnosti u Splitu – 16. rujna 2019. godine
16.9.2019.
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju otpadom - 16. rujna 2019. godine