29.7.2019.
24. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – 29. srpnja 2019.
29.7.2019.
23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita – 29. srpnja 2019.
29.7.2019.
Drugi nastavak 22. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita – 29. srpnja 2019.
19.7.2019.
Nastavak 22. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita – 19. srpnja 2019.
19.7.2019.
22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita