19.9.2023.
21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 25. rujna 2023. godine