27.10.2015.
30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. i 4. 11. 2015.
1.10.2015.
Obavijest o nastavku 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 5. 10. 2015.
23.9.2015.
29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 09. 2015.
7.7.2015.
28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. 7. 2015.
18.5.2015.
27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18.5.2015. - tematska rasprava Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a
17.4.2015.
Nastavak 26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 20.4.2015.
8.4.2015.
26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16.4.2015.
20.2.2015.
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava - izvansudska nagodba između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana i "PROMET" d.o.o. Split - 25.02.2015.
16.2.2015.
Nastavak 24. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19.02.2015.
5.2.2015.
24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 2. 2015.
12.1.2015.
Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 1. 2015. - tematska rasprava o "Turističkoj palači" u Splitu