9.4.2014.
11. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium areni i stanju u TD PROMET d.o.o. Split - 15.4.2014.