26.11.2014.
22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 03.12.2014.
20.11.2014.
20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju odlagališta "Karepovac" - 27.11.2014.
20.11.2014.
21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 27.11.2014.
13.11.2014.
19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju u HNK "Hajduk" š.d.d. Split - 25.11.2014.
13.11.2014.
18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o stanju u T.D. "Promet" d.o.o. Split - 20.11.2014.