21.4.2023.
12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 28. travnja 2023. godine
13.4.2023.
11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava "Socijalne potrebe u gradu Splitu" - 27. travnja 2023. godine