31.8.2023.
20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 07. rujna 2023. godine
11.8.2023.
Nastavak 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 7. rujna 2023. godine