10.7.2020.
36. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. srpnja 2020. g.