36. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. srpnja 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za 36. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

Na temelju članka 82. stavka 4. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

 

16. srpnja (četvrtak) 2020. godine u 09,00 sati

36. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

u Vili Dalmaciji, Šetalište Ivana Meštrovića 43, Split

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja i odgovori
 2. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Gradskoga vijeća
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju garažnih mjesta u Splitu, vlasništvo Republike Hrvatske, Broj: 1148/03-2019
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju, Broj: 314-03/2020, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Kamen- Šine
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u K.O. Split- (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita, Broj: 315-03/2020
 6. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o darovanju nekretnine, Broj: 1146-03/2019, u naravi zgrada- hotel za samce
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac
 8. Prijedlog Zaključaka o usvajanju teksta Ugovora o davanju nekretnine na korištenje( na adresi Domovinskog rata 9) 
 9. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova sanacije pročelja zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Split
 10. Prijedlog Zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje višestambene građevine u Slatinama
 11. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambenog objekta 72- Radoševac u Splitu
 12. Prijedlog Zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambeno- poslovnog objekta „Žnjan 25“ u Splitu
 13. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje višestambene građevine Z.O.P. MAJA u gradskom kotaru Meje
 14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na adresi Križeva 34 u Splitu
 15. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenju radova za uspostavljanje sustava video nadzora javnih površina
 16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenju radova na stambenoj građevini na području Bačvica
 17. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na slobodnostojećoj stambenoj građevini na Žnjanu
 18. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje stambenog objekta Morska vila 6
 19. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj građevini anagrafske oznake Kaštelanova 9 u kotaru Bačvice
 20. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova uređenja vježbališta u Park-šumi Marjan
 21. Prijedlog Zaključaka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV. Dimnjačarskom području Grada Splita sa koncesionarom dimnjačarskim obrtom „ KOTAL- MONT“ iz Podstrane
 22. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita za 2020. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija, i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Splita, II Revizija
 24. Prijedlog Odluke o komunalnom redu, - drugo čitanje
 25. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štandova , štekata i pokretnih naprava na području Grada Splita, - drugo čitanje
 26. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, pokretnih naprava, štekata i opreme štekata na površinama javne namjene u vlasništvu Grada Splita – drugo čitanje
 27. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu postavljanju reklamnih predmeta na području Grada Splita - drugo čitanje
 28. Prijedlog Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama na području stare gradske jezgre Grada Splita - drugo čitanje
 29. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
 30. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Srinjine
 31. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Lokve-Gripe“, Split
 32. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi grada Splita „Hrvatski dom“

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

Igor Stanišić

 

 

Napomena:

 • Sukladno članku 70. Poslovnika Gradskoga vijeće Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20) molim Vas da amandmane na prijedloge odluka iz područja komunalnog gospodarstva dostavite kako bi se predlagatelj mogao na vrijeme očitovati
 • Materijal za točku Ad 32. biti će naknadno dostavljen