27.10.2015.
30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. i 4. 11. 2015.
1.10.2015.
Obavijest o nastavku 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 5. 10. 2015.