26. Tematska sjednica

26. Tematska sjednica

KLASA: 023-01/11-01/29
URBROJ: 2181/01-02-11-1
Split,  10. studenoga 2011. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA - S V I M A


Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 17. studenoga  (četvrtak) 2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 26. tematsku sjednicu gradskoga vijeća grada splita.

 


Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI  RED


Tematska rasprava o provedenim izborima za Nadzorni odbor HNK „Hajduk“, Split š.d.d.

1) Zamolba Kluba navijača Hajduka Torcida i Udruge Naš Hajduk za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća o izboru sedam članova Nazornog odbora HNK "Hajduk" š.d.d.

2) Nacrt liste kandidata za izbor članova Nadzornog odbora HNK "Hajduk" š.d.d. na temelju provedenih izbora 

3) Izvještaj o provedbi izbora za sedam članova Nadzornog odbora "Hajduk" š.d.d. (strana 1, strana2

4) Nacrt prijedloga liste kandidata za članove NO HNK "Hajduk", Split š.d.d.- prilog Izvješće o pristiglim ponudama za članove NO HNK " Hajduk", Split š.d.d.

5) Izviješće o pristiglim ponudama za članove NO HNK "Hajduk" Split š.d.d. 


Predsjednica Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić