Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju u HNK "Hajduk" š.d.d Split

34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju u HNK "Hajduk" š.d.d. Split

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/12-01/19

URBROJ: 2181/01-02-12-1
Split, 5. listopada 2012. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                

         
PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 34. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
 
Poštovani vijećnici
 
Obavještavate   se da će se
 
12. listopada (petak) 2012. godine u 9,00 sati


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu, održati  

 
34. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA_-
TEMATSKA RASPRAVA O STANJU U HNK „HAJDUK“ š.d.d.,Split 

Kao prilog tematskoj raspravi dostavljaju se: 
 
1. 

Financijsko izvješće (Statistički izvještaj poduzetnika za razdoblje - 1. siječnja do 30. lipnja 2012.) i Financijsko izvješće (Statistički izvještaj  poduzetnika za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2012.)

2. 
Izvješće o ostvarenim transferima u ljetnom prijelaznom roku

3. 
Plan sanacije

4. 
Izvješće o postupku javne nabave

5.  Mišljenje Ministarstva financija u svezi zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanja jamstva  

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
 
Nevenka Bečić v.r.

Untitled

Archive