35. sjednica Gradskog vijeća

35. sjednica Gradskog vijeća - 15.10.2012.

   
KLASA: 023-01/12-01/21
URBROJ: 2181/01-02-12-31
Split, 12. listopada 2012. godine
 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
                  

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU
35.SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
 

 

Poštovani vijećnici

Obavještavate   se da će se 

15. listopada (ponedjeljak)  2012.  godine u  9,00 sati  

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu, održati

35. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA   

Sa slijedećim  

Dnevnim redom  


1.     Prijedlog Zaključka o davanju jamstva HNK „Hajduk“ š.d.d. Split za otplatu kredita

  
 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
 
Nevenka Bečić v.r.