Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

4. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Košarkaškom klubu "Split"

4. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Košarkaškom klubu "Split" - 25.9.2013. 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/28
URBROJ: 2181/01-02-13-1
Split,  23. rujna 2013. godine 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 


 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 18/13), sazivam za
 
25. rujna  (srijeda) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
4.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O KOŠARKAŠKOM KLUBU „SPLIT“ 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
 
TEMATSKA RASPRAVA O KOŠARKAŠKOM KLUBU „SPLIT“ 

Informacija stručnog radnog tima o stanju u Klubu

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
 
 
             mr. sc. Boris Ćurković dipl.iur.   

  
Dostaviti:
1.    Gradonačelniku, ovdje
2.    Arhivi, ovdje

Untitled

Archive