Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

Nastavak 3. sjednice Gradskoga vijeća - 17.09.2013.

Nastavak 3. sjednice Gradskoga vijeća - 17.09.2013.  
  
  
  
KLASA: 023-01/13-01/25
URBROJ: 2181/01-02-13-9
Split,  09.  rujna 2013. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


     

PREDMET: Obavijest o odgodi nastavka 3. sjednice Gradskoga vijeća 
 

Nastavak 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita sazvane za 11. rujna  (srijeda) 2013. godine u 9,00 sati iz tehničkih razloga odgađa se za

 
17. rujna (utorak) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

  
 
3. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita održana 05. rujna 2013. godine je prekinuta zbog nedostatka potrebnog broja nazočnih vijećnika te se ista nastavlja sa slijedećim točkama dnevnoga reda:
 
9.    Prijedlog odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita
10.   Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje I.-VI./ 2013.
12.   Prijedlog rješenja za imenovanje v.d. ravnatelja/ce Gradskoga kazališta lutaka Split
 
Napomena:
Točku 11. usvojenog dnevnoga reda Prijedlog zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac i s time u vezi ciljane Izmjene i dopune GUP-a Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) dana 9. rujna 2013., je gradonačelnik povukao. 

Prilog: Odluka gradonačelnika


    PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
  
mr.sc. Boris Ćurković,dipl.iur.
 
 
 
 
 

Untitled

Archive