Tematska sjednica - zaštita Park šume Marjan

Tematska sjednica - zaštita Park šume Marjan

 


KLASA: 023-01/11-01/06
URBROJ: 2181/01-02-11-1
Split,  18. veljače 2011. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA - S V I M A

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 24. veljače  (četvrtak) 2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

TEMATSKU SJEDNICU sa sljedećem dnevnim redom:

 

1. Zaštita Park šume „MARJAN“

 

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća

Nevenka Bečić