25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava - izvansudska nagodba između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana i "PROMET" d.o.o. Split - 25.02.2015.

25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava - izvansudska nagodba između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana i "PROMET" d.o.o. Split - 25.02.2015.

KLASA: 023-01/15-01/3

URBROJ: 2181/01-02-15 -1

Split,  20. veljače  2015. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A

 

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/13 46/13 – pročišćeni tekst ), sazivam za

 

25. veljače (srijeda) 2015. godine u 14,30 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

25.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA -

T E M A T S K A     R A S P R A V A

u svezi Prijedloga zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između

„A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED

1.Tematska rasprava u svezi Prijedloga zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između „A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split

 

2. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

 

mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

 

Dostaviti :

Gradonačelniku, ovdje